175. EduCanon: Youtube-filmpjes voorzien van meerkeuzevragen.

Ga naar Educanon
Let op: Op 16 feb. 2016 heeft Educanon een andere naam gekregen.
De tool gaat nu door het leven onder de naam Playposit: https://www.playposit.com/

Educanon is een tool waarmee fragmenten uit online filmpjes geknipt kunnen worden en van meerkeuzevragen en toelichtingen kunnen worden voorzien. Educanon kan overweg met filmpjes van de meest gangbare video-diensten, waaronder Youtube, Vimeo, de Khan Academie, Ted Ed, Teacher Tube en National Geographic. 
Eerst wordt een account aangevraagd. Dan wordt het internetadres van een filmpje ingevoerd en wordt het filmpje ingelezen door 
Educanon. Is dat gebeurd dan wordt bepaald welk fragment van het filmpje gebruikt gaat worden, waarna het van meerkeuzevragen en/of toelichtingen wordt voorzien. Is de oefening klaar dan wordt door Educanon een internetadres gegenereerd. Wie naar dit adres surft komt terecht bij de oefening en kan het filmpje bekijken.
Is het filmpje aangekomen bij een toelichting of vraag dan stopt het filmpje automatisch, komt de toelichting of de vraag in beeld, kan de toelichting gelezen worden of de vraag beantwoord worden met een klik op één of meer van de getoonde antwoorden. Nadat vragen zijn beantwoord wordt met de kleuren groen en rood aangegeven of de gegeven antwoorden respectievelijk juist dan wel onjuist waren.
Het gebruik van de basisversie van 
Educanon is gratis. Deze gratis versie biedt voldoende mogelijkheden om Educanon zinvol in te zetten bij de lessen. Vooral bij Flipping de Classroom kan Educanon goede diensten bewijzen.
NB. 
Educanon draait niet naar wens onder de Internet Explorer. Het verdient aanbeveling om gebruik te maken van een andere browser, bijvoorbeeld Chrome of Firefox. 

Educanon is goed bruikbaar bij Flipping the Classroom.
Een voorbeeld van @conradberghoef over het gebruik van "hun en hen".

Hoe een account kan worden aangevraagd en hoe de werking is van Educanon staat hieronder stap-voor-stap beschreven.Zo vraag je een account aan bij Educanon.
- Surf naar http://www.educanon.com/
- Klik links bovenaan de pagina, in de zwarte menubalk, op de knop "Sign up".
- Klik recht bovenaan de pagina op de blauwe knop "I am an instructor".
- Voer op het volgende scherm in: je voornaam, je achternaam, de naam waarmee de
  leerlingen je aanspreken, je e-mailadres en een zelf te kiezen wachtwoord.
- Klik na het invoeren van de gegevens op de witte pijl rechts van die gegevens.
- Je hebt nu een account aangevraagd en kunt inloggen op Educanon.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Educanon.
Inloggen.
- Surf naar http://www.educanon.com/
- Klik links bovenaan de pagina, in de zwarte menubalk, op de knop "Login".
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en wachtwoord in en klik daarna op de witte
  pijl daaronder.
- Verschijnt er een tussenscherm waarin je de gratis versie van Educanon kunt upgraden klik
  dat schermpje dan weg met een muisklik op de sluitknop rechts bovenin dat schermpje.
Uitloggen.
- Klik rechts bovenaan, in de zwarte menu balk, op het witte pijltje rechts van je profielnaam.

Zo kun je een filmpje uploaden naar Educanon.
- Surf naar 
http://www.educanon.com/ en log in.
- Klik links bovenaan de pagina, in de zwarte menubalk, op de knop "Design".
  Op de pagina die verschijnt bevinden zich linksboven de logo’s van websites met
  filmpjes. Onder die logo’s bevinden zich grijze rondjes.
  Als je op die rondjes klikt verschijnen er nog meer logo’s van websites met filmpjes.
Zoeken naar een filmpje dat je wilt gebruiken.
- Klik op het logo van de website waarop je naar een filmpje wilt zoeken. De aangeklikte
  website wordt geopend op een apart tabblad.
  NB. Educanon wordt niet gesloten maar blijft openstaan op het andere tabblad.
- Zoek op de geopende website naar een filmpje dat je wilt gebruiken.
  Heb je een filmpje gevonden speel het dan af.
  Als het filmpje draait bevindt het internetadres van dat filmpje zich op de adresregel
  bovenaan de pagina.
- Geef een linkermuisklik op het internetadres van het filmpje: het adres wordt blauw
  geselecteerd.
- Geef een rechtermuisklik op het blauw geselecteerde adres en klik daarna op "kopiëren".
  Het internetadres van het filmpje is nu opgeslagen in het geheugen van de computer.
Filmpje uploaden naar Educanon.
- Ga nu terug naar het tabblad waarop Educanon is geopend.
- Geef een rechtermuisklik op de invoerregel met de tekst “Paste URL Here".
- Klik op “Plakken” en het internetadres van het filmpje verschijnt op de invoerregel.
- Klik op de tekst “Enter title here” en voer een titel in voor het filmpje.
- Klik op "Enter learning objective here" en voer je leerdoel in.
- Klik achtereenvolgens op de pijltjes vóór "select your grade", "select your topic" en "select
  your subtopic" en selecteer als, die optie aanwezig is, de gegevens die bij de oefening
  passen.
- Klik nu, naast het internetadres van het filmpje, op het groene icoontje met het witte pijltje.
  Het filmpje wordt ingelezen, verschijnt daarna aan de rechterzijde van het scherm en begint
  meteeen te lopen.
- Klik op de knop “Add question”. Het filmpje wordt verplaatst naar de linkerzijde van het
  scherm.

Zo selecteer je het filmfragment dat je wilt gebruiken.
- Start het filmpje met een klik op de startknop (= witte pijltje in groene vakje links onder het 
  filmpje). De wijzer op de tijdlijn begint te lopen. Aan de linkerzijde van de tijdlijn wordt de
  tijd getoond waar de wijzer zich op dat moment bevindt.
- Noteer de begintijd en de eindtijd van het fragment dat je wilt gebruiken. 
- Klik nadat je de begin- en eindtijd hebt bepaald op de knop “Crop Video”.
  Onder de knop “Crop Video” verschijnt een blauwe tijdlijn.
  Op de tijdlijn bevindt zich zowel aan de linker- als rechterzijde een blauwe schuifknop met 2
  witte streepjes.
- Versleep de linker schuifknop met ingedrukte muisknop naar de begintijd en de rechter
  schuifknop naar de eindtijd van het gekozen fragment.
  Zodra je de muisknop loslaat komt de begintijd dan wel de eindtijd onder de tijdlijn in beeld.
  Het  fragment dat vertoond moet worden is nu bepaald en kan worden voorzien van vragen
  en toelichtingen.

Zo kun je een filmpje voorzien van vragen en toelichtingen.
Meerkeuzevragen met één juist antwoord toevoegen.
- Klik op de knop "Add Question".
- Versleep de wijzer op de tijdlijn met ingedrukte linkermuisknop naar het moment waarop er
  later een vraag moet verschijnen.
  NB. Zorg ervoor dat het gekozen tijdstip zich bevindt tussen 2 sec. vanaf de begintijd van
  het gekozen fragment en de eindtijd daarvan.
- Klik aan de rechterzijde op de knop “Multiple Choise”.
- Voer op het invoerveld aan de rechterzijde de meerkeuzevraag in en maak die vraag op
  m.b.v. de opmaakknoppen.
- Onder het invoerveld met de vraag bevinden zich standaard 2 velden voor het invoeren van
  antwoordmogelijkheden. Wil je een vraag voorzien van meer antwoordmogelijkheden klik
  dan zo vaak als nodig op de knop “Add Answer”.
- Klik op de bovenste regel met de tekst "Enter answer here" en voer een van de
  antwoordmogelijkheden in.
- Voer op dezelfde wijze de overige antwoordmogelijkheden in.
  NB. Alhoewel het bij de gratis versie van Educanon mogelijk is om bij “Enter explanation
  for this answer” feedback in te voeren wordt die feedback bij beantwoording van de vragen
  niet getoond.
- Selecteer het rondje voor het juiste antwoord.
- Zet een vinkje voor “Randomize answer order” als je wilt dat leerlingen de antwoorden in
  steeds een andere volgorde te zien krijgen.
- Klik rechtsonder op de knop "Save at ......." om de vraag en bijbehorende antwoorden op
  te slaan.
- Herhaal bovenstaande handelingen voor alle meerkeuzevragen die je wilt toevoegen.
- Ben je klaar met het invoeren van de vragen en antwoorden klik dan aan de linkerzijde op de
  knop “Finish build”.
- Verwijder het tussenschermpje dat verschijnt met een klik op het kruisje rechts bovenin dat
  schermpje.
Meerkeuzevragen met meerdere juiste antwoorden toevoegen.
- Klik op de knop "Add Question".
- Versleep de wijzer op de tijdlijn met ingedrukte linkermuisknop naar het moment waarop er
  later een vraag moet verschijnen.
- Klik aan de rechterzijde op de knop “Check all apply”.
- Handel nu zoals hiervóór beschreven bij “Meerkeuzevragen met één juist antwoord
  toevoegen”
, maar voer bij de antwoorden meerdere goede antwoorden in en selecteer de
  rondjes voor die antwoorden.
  NB. Het is verstandig om bij de vraag te vermelden dat meerdere antwoorden mogelijk zijn.
- Klik rechtsonder op de knop "Save at ......." om de vraag en bijbehorende antwoorden op
  te slaan.
- Herhaal bovenstaande handelingen voor alle meerkeuzevragen die je wilt toevoegen.
- Ben je klaar met het invoeren van de vragen en antwoorden klik dan aan de linkerzijde op de
  knop “Finish build”.
- Verwijder het tussenschermpje dat verschijnt met een klik op het kruisje rechts bovenin dat
  schermpje.
Teksten toevoegen die extra informatie geven.
- Klik op de knop "Add Question".
- Versleep de wijzer op de tijdlijn met ingedrukte linkermuisknop naar het moment waarop er
  later een toelichtende tekst moet verschijnen.
- Klik aan de rechterzijde op de knop “Reflective pause”.
- Voer op het invoerveld de toelichtende tekst in en maak die tekst op m.b.v. de
  opmaakknoppen.
- Klik rechtsonder op de knop "Save at ......." om de toelichting op te slaan.
- Herhaal bovenstaande handelingen voor toelichtingen die je wilt toevoegen.
- Ben je klaar met het invoeren van de toelichtingen klik dan aan de linkerzijde op de
  knop “Finish build”.
- Verwijder het tussenschermpje dat verschijnt met een klik op het kruisje rechts bovenin dat
  schermpje.

Zo breng je wijzigingen aan in eerder gemaakte oefeningen.
- Surf naar 
http://www.educanon.com/ en log in.
- Klik in de zwarte menubalk bovenaan de pagina op de tekst "Bulbs" en alle oefeningen die
  je hebt gemaakt komen in beeld.
- Ga met je muiswijzer naar de oefening die je wilt wijzigen.
- Klik bij die oefening op het lichtgroene icoontje met de pen.
  De oefening met alle vragen, antwoorden en toelichtingen komen in beeld.
- Wil je een vraag of toelichting wijzigen klik er dan op om hem te openen, breng de gewenste
   wijzigingen aan en klik daarna op "Save at .....".
- Wil je een vraag of toelichting verwijderen klik dan bij betreffende vraag of toelichting
  rechts bovenin op het witte kruisje in het rode vierkantje en bevestig de verwijdering met een
  klik op de knop “OK”.
- Wil je een antwoordmogelijkheid verwijderen klik dan eerst op de vraag om alle antwoorden
  in beeld te krijgen en klik bij het antwoord dat je wilt verwijderen rechts bovenin op het
  witte kruisje in het rode vierkantje en bevestig de verwijdering met een klik op de knop
  “OK”.
- Wil je een vraag of toelichting toevoegen, versleep de wijzer op de tijdlijn dan met
  ingedrukte linkermuisknop naar het gewenste moment, klik op "Add question”, maak de
  gewenste keuze en voer de vraag, antwoorden, feedback of toelichting in en klik daarna op
  "Save at ….".
- Wil je het tijdstip waarop een al ingevoerde vraag of toelichting verschijnt veranderen,
  versleep de wijzer op de tijbalk dan naar het gewenste moment, klik op betreffende vraag of
  toelichting en klik bij die vraag of toelichting links onderin op "Update time".

Zo verwijder je een eerder gemaakte oefening.
- Surf naar http://www.educanon.com/ en log in.
- Klik in de zwarte menubalk bovenaan de pagina op de tekst "Bulbs" en alle oefeningen die
  je hebt gemaakt komen in beeld.
- Klik bij de oefening die je wilt verwijderen rechts bovenin op het witte kruis in het rode
  vierkant.
- Bevestig de verwijdering met een klik op de knop "OK".

Zo kun je een filmpje met vragen en toelichtingen delen met anderen.
- Surf naar 
http://www.educanon.com/ en log in.
- Klik in de zwarte menubalk bovenaan de pagina op de knop "Bulbs".
- Ga met je muiswijzer naar de oefening die je wilt delen en klik daar op het oranje icoontje
  met de witte pijl (= share and embed!).
- Klik in het volgende scherm op “Share with colleagues”.
- In het scherm dat zich opent bevindt zich het internetadres van de oefening. Kopieer dit
  adres en verstrek het aan anderen.
- Wie naar dit adres surft kan het filmpje bekijken, de vragen beantwoorden, zien of de vragen
  juist zijn beantwoord en de toelichtingen lezen.
Delen via Twitter of Facebook.
- Klik onderaan het scherm op het logo van Twitter of Facebook.
- Log in op de gekozen dienst, voer de gevraagde handelingen uit en verstuur het bericht.
  In het bericht bevindt zich het internetadres van de oefening.
Delen via e-mail.
- Klik onderaan het scherm op het icoontje van de envelop en het programma waarmee je e-
  mails verstuurd wordt geopend.
- Voer het e-mailadres in van de perso(o)n(en) met wie je de oefening wilt delen en verstuur
  de e-mail. De geadresseerde ontvangt een e-mail met daarin het internetadres van de
  oefening.
Embedden op eigen website of weblog.
- Wil je de oefening opnemen op je eigen website of weblog selecteer dan de code onder
  “Copy and paste code to embed lessons publicly”, geef een rechtermuisklik in de
  geselecteerde code en klik op “Kopiëren”.
- Log in op de beheeromgeving van je website of weblog en plak de code op die plaats waar je
  html-code kunt invoeren.
- Sla de wijzigingen op en de oefening staat op je website of weblog.

Zo kunnen anderen het filmpje bekijken, de vragen beantwoorden en de toelichtingen lezen.
- Surf naar het internetadres dat je hebt gekregen.
- Start het filmpje met een klik op het witte driehoekje in het midden van het scherm.
- Als het filmpje bij een vraag of toelichting is aangekomen stopt het automatisch.
- Lees de toelichting of de vraag en geef een klik op het antwoord of de antwoorden waarvan
  je denkt dat ze goed zijn.
- Klik na het beantwoorden van de vraag op het icoontje met de opgestoken duim.
  Was het antwoord juist dan wordt het groen, was het fout dan wordt het rood.
- Klik op het pijltje en het filmpje loopt verder om weer te stoppen bij de volgende vraag of
  toelichting.
- Herhaal dit tot het hele filmpje is vertoond.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten