176. GradeCam: Antwoorden meerkeuzevragen automatisch nakijken met pc + webcam.

Ga naar GradeCam

GradeCam is een tool waarmee schrapkaarten (= kaarten waarop antwoorden van meerkeuzevragen zijn ingevuld), volautomatisch  kunnen worden nagekeken door pc's die zijn voorzien van een webcam. GradeCam biedt de mogelijkheid om die schrapkaarten, voorzien van 10 tot 100 antwoordmogelijkheden,  zelf te maken.
Nadat de schrapkaarten zijn geprint (het is ook mogelijk om één kaart te printen en de rest te kopiëren) dient een toets te worden aangemaakt (let wel: het gaat hier alleen om het vastleggen van een naam, en niet om het invoeren van vragen) en de juiste antwoorden te worden aangeklikt op een schrapkaart op het scherm. 
Is dat gebeurd dan dient een klas te worden aangemaakt, die gevuld moet worden met de namen van leerlingen die elk van een uniek ID-nummer moeten worden voorzien.
Nadat deze handelingen zijn verricht kunnen ingevulde schraplijsten stuk voor stuk voor de webcam gehouden worden en in razendsnel tempo door de pc worden nagekeken.
Nadat de kaarten zijn ingelezen kunnen diverse rapportagekaarten worden opgeroepen om inzage te krijgen in de gegeven antwoorden en behaalde scores.
Een geweldige tool, die veel werk uit handen kan nemen.
Om gebruik te kunnen maken van GradeCam dient een plug-in te worden geïnstalleerd en een gratis account te worden aangevraagd.
Hoe dit alles in zijn werk gaat en hoe de werking is van GradeCam staat hieronder stap voor stap beschreven.

Onder de beschrijving is een demofilmpje opgenomen waarin de werking van GradeCam wordt uitgelegd.

NB. GradeCam is ook beschikbaar als app. voor de iPad. Je kunt de app. in de iStore vinden onder de naam GradeCam Insight. De werking van de app. komt overeen met die van de webtool.

Klik hieronder op "Meer lezen" om naar de beschrijving te gaan.Zo installeer je de benodigde plug-in.
- Surf naar http://www.gradecam.com/
- Geef in de menubalk een linker muisklik op "Cameras".
- Selecteer achter "Select camera brand" het merk camera dat op je pc is aangesloten en klik boven de
  selectie op de blauwe knop "Try the GradeCam plug-in" .
  NB. Weet je het merk niet selecteer dan "All".
- Na de installatie van de plug-in verschijnt er een scherm met aan de rechterzijde een opname van
  wat zich voor de webcam bevindt. Komt er geen beeld selecteer dan bij 2 de actieve webcam.
- Is er beeld, klik dan op de blauwe knop "Looks good".
  De plug-in is nu gereed voor gebruik.

Zo vraag je een account aan bij Grade.cam.
- Surf naar http://www.gradecam.com/
- Voer achter de tekst "Sign up for a free account" je e-mailadres in en klik op de oranje knop
  "Create my account".   Op het aangegeven e-mailadres ontvang je nu e-mail.
- Open die e-mail en klik op de link om je account te activeren.
- Voer op het scherm dat zich opent de volgende gegevens in: password, bevestiging van het
   password, voornaam, achternaam, beroep, naam van de school, provincie, land en klik op "Submit".
   NB. Zodra je bij "Country" hebt gekozen voor "Netherlands" verdwijnt het invoerveld "Zip-code".
- Je hebt nu een account bij GradeCam en kunt nu inloggen.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen.

Inloggen.
- Surf naar http://www.gradecam.com/

- Klik rechts boven in de menubalk op "Log In".
- Voer je e-mailadres en password in en klik op "Login".
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin op de knop "Log Out".

Zo ontwerp je een schrapkaart.
- Surf naar http://www.gradecam.com/ en log in.
- Klik in de menubalk op "Forms".
- Selecteer achter "Questions" het aantal antwoordmogelijkheden dat op de kaart moet komen.
- Klik op het tandwiel achter "Using ... digit IDs",  selecteer in het volgend scherm uit hoeveel
  karakters *  het ID-nummer van de leerlingen moet bestaan en klik daarna op "Done".
- Klik links boven op de knop "Print" en vervolgens op "To printer". Geef aan hoeveel afdrukken je
  wilt maken en klik op "OK" om de prints te maken.
  NB. Je kunt ook één print maken en die vervolgens net zo vaak kopiëren als je wilt.  
 
Zo maak je een klas en vul je die met leerlingen.
Klas aanmaken.
- Surf naar http://www.gradecam.com/ en log in.
- Klik in de menubalk op "Classes".

- Klik in het volgende scherm op "Add class", voer op het  scherm dat zich opent achter "Class name"
  de naam van de klas in, achter "Period" desgewenst een datum en klik daarna op de knop "Done".
  Op de pagina die zich opent kun je leerlingen aan de klas toevoegen en hen een eigen
  ID-nummer geven.
Klas vullen met leerlingen.
- Klik op de knop "Add".
- Voer achter First name, Middle name en Last name respectievelijk de voornaam, tussenvoegsel en
  achternaam van een leerling in en voer achter Student ID" het ID-nummer in dat je aan betreffende 
  leerling wilt meegeven. Hetzelfde nummer verschijnt ook achter "Gradecam ID". Laat dat maar
  staan.
  NB. Zorg ervoor dat het aantal karakters van het ID-nummer overeenkomt met het aantal dat op de  schrapkaart kan
  worden ingevuld  (Zie  * hierboven).
  Het is handig om met nummeren te beginnen met bijvoorbeeld 100, 1000 of 10000.
 
- Klik na het invoeren van de gegevens op de knop "Create/Add student".
- Herhaal dit net zo vaak als je leerlingen wilt toevoegen.

Zo maak je een toest aan en selecteer je de juiste antwoorden.
- Surf naar http://www.gradecam.com/ en log in.
- Klik in de menubalk op het tabblad "Assignments" en vervolgens links boven op de knop "Create".
- Voer op het volgende scherm achter "Name" de naam van de toets in die de leerlingen gaan maken,
  selecteer achter "Assignment type" de optie "Exam", voer achter "Number of questions" het aantal
  vragen in waaruit de meerkeuzetoets bestaat (dit aantal moet overeenkomen met het aantal antwoordmogelijk-
   heden op de geprinte schrapkaarten),
achter "Date" de datum van afname, achter "Description" 
  desgewenst een korte omschrijving van de toets en klik daarna op de knop "Done".
  Er verschijnt nu een scherm waarop de juiste antwoorden kunnen worden aangevinkt en waarop de
  vragen van punten kunnen worden voorzien.
  Aan de rechterzijde verschijnt een afbeelding van wat zich voor de webcam bevindt.
- Selecteer het vierkantje bij vraag 1. Selecteer bij "Type" wat voor soort vraag het is, voer bij "pts"
  het aantal punten in dat het juiste antwoord krijgt en klik bij de antwoordmogelijkheid het juiste
  antwoord of de juiste antwoorden aan.
- Deselecteer het vierkantje voor vraag 1.
- Herhaal dit bij alle overige vragen.
- Zijn alle antwoordopties ingevoerd klik dan rechts bovenin op de knop "Next".
- Selecteer in het volgende scherm de gewenste klas. De namen van de leerlingen met daarachter
  hun ID-nummer komen in beeld.
  Gradecam is nu gereed om de schrapkaarten te scannen en in te lezen.
- Neem nu de ingevulde schrapkaarten van de leerlingen.
  Let erop dat aan de rechterzijde, onder "GradeCan ID",  het ID-nummer is ingevuld en daaronder is
  aangeschrapt.
  Houd nu de eerste schrapkaart voor de webcam. Zorg ervoor dat je de schrapkaart horizontaal en
  vlak houdt en de afbeelding in het midden van het videoscherm verschijnt (dit vergt enige oefening).
  Zodra de schrapkaart is herkend verschijnt er onder het videoscherm een score-overzicht van
  betreffende leerling.
  Herhaal dit met alle schrapkaarten die moeten worden nagekeken.

- Zijn alle kaarten gescand klik dan rechts boven op de knop "Next" om naar het rapportage-overzicht
  te gaan. Dit overzicht bestaat uit 6 pagina's  (tabbladen)  met uitgebreide informatie over de
  behaalde scores.

DEMO-filmpje waarin de werking van Gradecom wordt uitgelegd.
1 opmerking:

  1. Als je veel leerlingen hebt is het ook mogelijk om vanuit bijvoorbeeld Magister of SOM de leerlingen te importeren. Dat kost je even een uurtje, maar dan heb je wel iedereen geïmporteerd en kloppen de leerlingnummers ook.

    Gradecam scheelt je echt heel veel tijd en het is een perfecte tool om te differentiëren. In de les kost het geven van 10 vragen ongeveer een kwartiertje. Je hebt dan een perfect beeld van je klas.

    zie http://sco.lt/7FrC09 hoe ik het gebruik.

    BeantwoordenVerwijderen