Onderwijziger

Nooit verwacht en toch gekregen !!!

Op 12 juni 2012 werd ICT-idee op initiatief van Lente in het Onderwijs vereerd met een onderwijzigerbadge. Zie ook: Onderwijzigers gezocht.

186. Plickers: inscannen omhooggehouden scorekaarten geeft totaaloverzicht van beantwoording meerkeuzevragen.Plickers is een tool waarmee razendsnel een totaaloverzicht verkregen kan worden van de antwoorden die leerlingen op meerkeuzevragen hebben gegeven. Dit overzicht wordt verkregen door de smartphone in één vloeiende beweging langs de codekaarten te bewegen die door de leerlingen omhoog worden gehouden en die kaarten aldus in te scannen.
Het principe van Plickers is uiterst eenvoudig.
Alle leerlingen beschikken over een unieke codekaart. De docent verstrekt een meerkeuzevraag en geeft de leerlingen bedenktijd om het juiste antwoord te kiezen. Na het verstrijken van die bedenktijd tonen de leerlingen het door hen gekozen antwoord door het op een bepaalde manier omhooghouden van een codekaart. De docent scant die kaarten in door zijn smartphone langs die codekaarten te bewegen. Zijn alle codekaarten gescand dan verschijnt er een overzicht van de gegeven antwoorden op de smartphone van de docent en desgewenst ook op de pc, en het digibord.
Nadat het overzicht is verkregen en de docent inzage heeft in de  gegeven antwoorden kan hij de meerkeuzevraag in bespreking nemen.
Plickers is uitermate geschikt om voorafgaande aan een repetitie snel nog even een aantal meerkeuzevragen te oefenen. Plickers kan ook prima dienst doen om de mening van leerlingen te peilen.
Bij gebruik van de Internet Explorer vertoont Plickert mankementen. Maak daarom bij voorkeur gebruik van een andere browser.
Om met Plickers te kunnen werken is het nodig om, voorafgaand aan dat gebruik, eerst een account aan te vragen, de app Plickers op je smartphone te installeren en een serie codekaarten te printen.
Hoe dat in zijn werk gaat staat hieronder bij A, B en C vermeld.
Daaronder staat de werking van Plickers stap voor stap beschreven.
Onder de handleiding is een demofilmpje toegevoegd.

185: Flipquiz: maak je eigen quizgame.
Flipquiz is een tool waarmee op eenvoudige en uiterst efficiënte wijze zogenaamde quizboards gemaakt kunnen worden. Een quizboard is een pagina met 6 kolommen van elk 5 kaartjes (= 30 kaartjes). Op de bovenste 6 kaartjes staat het getal 100, op de rijen daaronder respectievelijk 200, 300, 400 en 500. Elk kaartje correspondeert met een vraag, waarbij geldt hoe hoger het getal op het kaartje hoe moeilijker de vraag. Wie een vraag goed beantwoord verdient daarmee het aantal punten dat op het kaartje staat vermeld.

Met enige creativiteit zijn tal van manieren te bedenken waarop een Flipquiz gespeeld kan orden.
De volgende manier is een beproefde methode.
- Verdeel de klas in groepjes van vier.
- Zorg ervoor dat iedere groep de beschikking heeft over een pc, laptop, tablet of smartphone.
- Open het quizboard.
- Leerling 1 kiest een kaartje (hoe hoger het getal, hoe moeilijker de vraag) en klikt daarop.
- Leerling 1 beantwoordt de vraag.
- Leerling 1 klikt op "Reveal Answer" en het antwoord wordt getoond.
  Is het gegeven antwoord juist dan verdient leerling 1 het aantal punten dat op het kaartje stond.
  Bij een onjuist antwoord worden geen punten verdiend. Ook kan worden afgesproken dat het aantal
  punten in mindering wordt gebracht.
  Het aantal behaalde punten wordt genoteerd op een scorelijst.
- Vervolgens is het de beurt aan respectievelijk leerling 2, 3 en 4 enz.
- Wie aan het einde van het spel de meeste punten heeft verzameld is winnaar.

Het spel kan ook klassikaal gespeeld worden. Verdeel de klas dan in bijvoorbeeld 3, of 4 groepen. Wijs per groep 2 leerlingen aan die in overleg steeds een vraag kiezen. Geef een groep bij het beantwoorden van een vraag steeds 1 minuut bedenktijd om in overleg een antwoord te bedenken.

Flipquiz kan ook gebruikt worden om leerstof te oefenen of te herhalen. De getallen op de kaartjes kunnen dan desgewenst genegeerd worden.
Als voorbeeld een oefening met de hoofdsteden van de Nederlandse provincies en de landen van  Europa.
Hoe je een Quizboard kunt maken staat onder het voorbeeld stap-voor-stap beschreven.184. Edpuzzle: video's inkorten en van geluidopnames, commentaar en open en meerkeuzevragen voorzien.Edpuzzle is een gratis tool waarmee video's kunnen worden ingekort en voorzien van geluidopnames, open vragen, meerkeuzevragen en commentaar.
Eerst moet worden aangegeven welke video je wilt gebruiken. Dat kan zijn een eigen video die je op je pc hebt staan of een video die al online staat bij Youtube, KhanAcademy, LearnZillion, National Geographic, TED, Veritasium, Numberphile of Crash Course.
Nadat de video is ingeladen moet worden bepaald welk gedeelte van de video je wilt gebruiken.
Is dat gebeurd dan kun je het geselecteerde deel van de video voorzien van eigen geluidopnames, commentaar, open vragen en meerkeuzevragen.
Nadat de video op deze manier is bewerkt creëert de docent in Edpuzzle een klas en voegt hij de bewerkte video toe aan die klas. Als dit is gebeurd wordt een code gegenereerd. Als de leerlingen uit betreffende klas nu surfen naar Edpuzzle en inloggen met hun naam en wachtwoord (emailadres niet vereist) kunnen zij m.b.v. de code terecht bij de bewerkte video, deze bekijken, beluisteren en de vragen beantwoorden.
De docent krijgt inzage in de scores van de leerlingen en de antwoorden die zij hebben gegeven. Tevens kan hij de antwoorden op de open vragen beoordelen en van commentaar voorzien. Als de leerlingen daarna weer inloggen kunnen zij inzage krijgen in de behaalde resultaten en de feedback die de docent hen heeft gegeven.

Om met Edpuzzle te kunnen werken is het nodig om een account aan te vragen. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Edpuzzle staat hieronder stap voor stap beschreven.

183. Wordsearchmaker: woordzoekers maken en online spelen.Wordsearchmaker is een tool waarmee je zelf woordzoekers kunt maken. De woordzoekers krijgen een eigen internetadres dat je aan anderen kunt verstrekken. Wie naar het internetadres van de woordzoeker surft kan de woordzoeker online maken.
Ook wordt er door Wordsearchmaker een html-code gegenereerd waarmee het mogelijk is om een woordzoeker te embedden op eigen website of weblog (zie voorbeeld hieronder).
PS. Wordsearch biedt de mogelijkheid om leerlingen tegen elkaar te laten spelen.
        Verstrek het internetadres aan de leerlingen: wie heeft de puzzel het eerst opgelost?


Voorbeeld van woordzoeker, gemaakt met Wordsearchmaker, in embedded vorm.
Adres van de woordzoeker:
http://www.wordsearchmaker.net/wordsearchplayer.aspx?puzzleid=6305d4ec-69b4-44f0-a971-48ec28749e5cDe werking van Wordsearchmaker is uiterst eenvoudig en staat hieronder beschreven.

Zo maak je een woordzoeker met Wordsearchmaker.
- Surf naar http://www.wordsearchmaker.net/
- Voer achter "Add a word" een woord in dat je in de woordzoeker wilt opnemen.
- Klik na de invoer van het woord op de knop "Add".
  Ogenblikkelijk daarna verschijnt er een woordzoeker waarin het ingevoerde woord voor enkele
  momenten geel wordt weergegeven. Tevens wordt het ingevoerde woord onder de woordzoeker
  vermeld.
- Herhaal bovenstaande voor alle woorden die je wilt toevoegen.
- Ben je klaar met het invoeren van de woorden die je in de woordzoeker wilt opnemen scrol dan naar
  beneden, kopieer het internetadres dat staat vermeld onder "Or link tot his page" en verstrek dat aan
  bijvoorbeeld je leerlingen. Als zij naar dit adres surfen kunnen zij de woordzoeker maken.
- Wil je de woordzoeker embedden op je eigen website of weblog kopieer dan de html-code onder
  "Copy and paste the following code into your page", plak die code op die plaats in het
  beheergedeelte van je website of weblog waar je html-code kunt invoeren, sla de wijzigingen op en
  de woordzoeker staat online.

Zo kun je een woordzoeker online maken.
- Surf naar het internetadres dat je hebt gekregen en de woordzoeker wordt geopend.
  Onder de woordzoeker bevinden zich de woorden die moeten worden opgezocht.
- Zoek naar één van de opgenomen woorden.
- Heb je een woord gevonden klik dan op de eerste letter van dat woord, laat de muiswijzer los,
  beweeg de muis naar de laatste letter van het woord en geef daar ook een muisklik.
  Is het juiste woord aangegeven dan wordt het woord voor korte tijd groen weergegeven en wordt het
  woord onder de puzzel doorgestreept.
  Was het woord niet juist dan licht het rood op.
- Zijn alle worden gevonden dan stopt de puzzel en verschijnt er een felicitatie.

182. VideoNot.es: Plaats notities naast o.a. Youtube- en Vimeofilmpjes.
Door @TimmermanMNO (= Rina Timmerman), die o.a. de website http://digididact.com/ beheert, werd ik geattendeerd op de prachtige tool VideoNot.es.  Met VideoNot.es kun je notities toevoegen aan o.a. Youtube- en Vimeofilmpjes.
Aan de linkerzijde van het scherm kan het filmpje worden afgespeeld, terwijl aan de rechterzijde de toegevoegde notities zijn te lezen.
Videonotes kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om filmpjes toegevoegde waarde te geven door er in de vorm van tekst extra informatie aan toe te voegen. Bij flipping the classroom geeft dit weer extra mogelijkheden.
Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om leerlingen als notitie een samenvatting te laten schrijven bij het getoonde filmpje.
Voor creatieve geesten biedt VideoNot.es volop mogelijkheden. Heb je zelf een idee, schroom dan niet om dat onderaan dit blogbericht bij "Reacties" achter te laten, zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken.
Om van VideoNot.es gebruik te kunnen maken is het nodig om te beschikken over een Google-account. Heb je zo'n account aangevraagd dan kun je ook gebruik maken van Google-Drive en worden de producten die je hebt gemaakt met VideoNot.es  daarin automatisch opgeslagen.

Omdat een beeld vaak meer zegt dan duizend woorden een voorbeeld van een filmpje, met toegevoegde notities.  Om het filmpje te kunnen bekijken moet je wel beschikken over een Google-account.
Zie  http://www.videonot.es/edit/0BwFZfdpT7JRJN3BGdWNMMmFDTVE

Ga naar voorbeeld Now border=

Hoe je een Google-account aanmaakt en hoe de werking is van VideoNot.es  staat hieronder stap voor stap beschreven.

181. Reflector: Op projectiescherm/digibord tonen wat je op iPad doet.

Door Thorba Wierstra (Beheerder: http://www.aardrijkskundehulp.nl/  Twitternaam @TWierstra) werd ik geattendeerd op Reflector.
Reflector is een tool waarmee je het beeldscherm van je iPad (iPad2 of hoger) kunt oproepen op je pc/laptop, en je op de pc/laptop kunt laten zien wat je op de iPad uitvoert.  Is de pc/laptop aangesloten op een beamer dan verschijnt het beeld van de iPad op het projectiescherm/digibord en kunnen anderen de handelingen die je uitvoert op de iPad daarop volgen.
De eerste handeling die verricht moet worden is het installeren van Reflector op de pc/laptop (die met de beamer is/wordt verbonden).
Na installatie dient Reflector te worden opgestart.
Vervolgens is het zaak op je iPad de Airplayer te starten en de pc/laptop die het scherm van de iPad moet overnemen te activeren.
Is dat gebeurd dan verschijnt het beeld van de iPad op de pc en, omdat die verbonden is met de beamer, ook op het projectiescherm/digibord.
Alles wat op de iPad wordt uitgevoerd is op de andere pc/laptop en op het projectiescherm/digibord te volgen.
Zowel de iPad als de pc/laptop dienen verbonden te zijn met Wifi.
Is er geen wifi dan is het ook mogelijk om gebruik te maken van bluetooth.
Reflector is gratis te downloaden. De gratis versie kan niet langer dan 10 minuten gebruikt worden, daarna schakelt hij automatisch uit. Na een herstart is Reflector weer 10 minuten te gebruiken.
Tegen betaling van $12,99 is Reflector permanent bruikbaar.

NB. Indien de Airplayer wordt uitgeschakeld wordt op het projectiescherm/digibord getoond wat er op de pc wordt uitgevoerd. Er is dus makkelijk te switchen tussen het scherm van de iPad en die van de pc/laptop.

Een stap-voor-stap-handleiding tref je hieronder.

Zo kan Reflector geïnstalleerd worden op de pc/laptop.
- Surf naar http://www.airsquirrels.com/reflector/
- Klik rechts onder op het scherm op "Download".
- Klik in het volgende scherm op het type Reflector dat je wilt installeren.
NB. Afhankelijk van het type besturingssysteem kunnen de volgende 4 stappen iets afwijken.
- Klik op "Opslaan" om Reflector te downloaden.
- Is het downloaden voltooid klik dan op "Uitvoeren".
  NB. Verschijnt er een tussenscherm met de tekst "Dit installatiepakket enz........" klik dan op "OK"
  en herhaal bovenstaande voor het andere type Refelctor.
- Zet een vinkje voor "I accept the terms of the license agreement" en klik op "Install" en geef daarna
  toestemming om Reflector te installeren.
- Klik tot slot op "Finish" om het proces te voltooien.

Reflector opstarten.
- Start op je pc/laptop het programma Reflector door op het icoontje op het bureaublad te klikken of
  in het startmenu naar Reflector te zoeken en daar op het icoontje te klikken.
  Mogelijk krijg je een opmerking dat het een 10-minutenversie van Reflector betreft.
  Klik bij deze opmerking op de knop "Try Reflector".
- Na deze actie is Reflector gestart (ook als de tussenopmerking niet is verschenen).
NB. Op je pc/laptop merk je verder niets, er verschijnt geen scherm.

Airplayer openen op je iPad.
- Dubbelklik op de homeknop en er verschijnt onderaan de pagina een balk met alle programma's die
  nog open staan.
- Veeg deze balk zover mogelijk naar rechts om bij de startknop van de Airplayer te komen.
- Klik op het icoontje van het rechthoekje met het naar boven gerichte zwarte driehoekje.
- Wacht even tot je laptop/pc is gevonden en klik daarop.
- Zet de schuifregelaar "Synchroon" op aan.
- Dubbelklik op de homeknop en het scherm van de iPad wordt overgenomen.

Airplayer uitschakelen.
- Dubbelklik op de iPad op de homeknop en veeg de verschijnende balk zover mogelijk naar rechts.
- Klik op het icoontje van het rechthoekje met het naar boven gerichte zwarte driehoekje.
- Schakel "Synchroon" uit en het beeld van de iPad verdwijnt.

180. FlipSnack: Maak online bladerboekjes (Flipping Books) van (pdf)-bestanden.FlipSnack is een tool waarmee op eenvoudige wijze van pdf-bestanden online bladerboekjes (Flipping Books) van hooguit 15 pagina's gemaakt kunnen worden.
Omdat het mogelijk is om Word-bestanden, Powerpoint-bestanden, Excel-bestanden, Publisher-bestanden en zelfs internetpagina's om te zetten naar pdf-formaat (hierover later meer onder de handleiding) zijn deze bestanden dus indirect ook bruikbaar om bladerboekjes van te maken.
Wil je meerdere pdf-bestanden in een bladerboekje opnemen dan zul je die afzonderlijke pdf's eerst moeten samenvoegen tot één bestand (ook hierover later meer).
Met FlipSnack is het mogelijk om eigen lesmateriaal in boekvorm online te zetten.

Aan het gebruik van FlipSnack zijn geen kosten verbonden. Wel dient er een account te worden aangevraagd.
Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van FlipSnack staat hieronder stap voor stap beschreven.

Klik hieronder op "Meer lezen" om naar de stap-voor-stap-handleiding te gaan.

179. InfuseLearning: Stel vragen aan je publiek en laat antwoorden op pc, tablet of smartphone.Infuse Learning is een zeer uitgebreide tool (een student response system) waarmee je vragen kunt stellen aan je publiek. Dat publiek kan bestaan uit bijvoorbeeld leerlingen, ouders op een ouderavond, docenten op een vergadering of toehoorders tijdens een lezing.
Infuse Learning kan overweg met velerlei soorten vragen: goed/fout-vragen, meerkeuzevragen, open vragen, numerieke vragen, schaalvragen en vragen waarbij antwoorden in de goede volgorde gezet moeten worden. Aan de vragen kunnen illustraties worden toegevoegd.
Er kunnen meerdere vragensets gemaakt worden, die elk voor zich kunnen worden opengesteld voor het publiek op het moment dat dat nodig is. Vragensets kunnen volledig openbaar gemaakt worden, maar het is ook mogelijk om vragensets alleen maar open te zetten voor bijvoorbeeld de leerlingen van een bepaalde klas. Daartoe kunnen klassen aangemaakt worden die gevuld moeten worden met de namen van leerlingen. Het is ook mogelijk om de namen van leerlingen en hun leerlingnummer te importeren in Infuse Learning.
Nadat een vragenset is opengezet wordt er een zogenaamd roomnummer gegenereerd. Met dat roomnummer en hun naam kunnen leerlingen dan inloggen op de opengestelde vragenset en de vragen beantwoorden. Tijdens het beantwoorden van de vragen kan de docent zijn leerlingen monitoren. Zo kan hij zien hoe ver de leerlingen gevorderd zijn en/of de vragen al dan niet goed beantwoord zijn.
Na afloop kan er een rapport worden opgevraagd. Er kan dan een excel-spreadsheet gedownload worden met daarop de vragen en de antwoorden die door de afzonderlijke leerlingen zijn gegeven. Met een kleur wordt aangegeven of de vragen goed of fout beantwoord zijn. Tevens is daarop per vraag het goed/fout-percentage te zien.

Infuse Learning werkt op de pc's, laptops, tablets en smartphones.

Maak bij voorkeur gebruik van de browser Chrome of  Firefox. Bij gebruik van de Internet Explorer vertoont Infuse Learning soms mankementen.
Het gebruik van  Infuse Learning is gratis. Wel dient er een account te worden aangevraagd.

Hoe de werking is van Infuse Learning staat hieronder stap voor stap beschreven.
Onder de beschrijving is een demo-filmpje opgenomen waarin de werking van Infuse Learning  wordt uitgelegd.
Klik op "Meer lezen" om naar de stap-voor-stap-handleiding te gaan.

178. Movenote: Documenten en afbeeldingen toelichten met video-opname van jezelf.
Movenote is een tool waarmee je aan de ene zijde van het scherm documenten/afbeeldingen kunt tonen en aan de andere zijde een video-opname van jezelf, waarin je die documenten/afbeeldin-gen van een gesproken toelichting kunt voorzien.
De werking van Movenote is uiterst eenvoudig en gaat buitengewoon snel. Eerst dienen de documenten die je wilt gebruiken te worden ingelezen. Vervolgens kun je die documenten één voor één oproepen en daaraan een video-opname van jezelf toevoegen.
Nadat op deze manier een slideshow is gecreëerd met een geïntegreerde video-opname van jezelf kan deze worden opgeslagen, waarna een link kan worden opgeroepen waarmee de presentatie met anderen kan worden gedeeld. Ook is het mogelijk om de presentatie m.b.v. een gegenereerde embed-code te embedden op eigen website of weblog.
Movenote kan overweg met velerlei soorten bestanden, maar geeft echter de voorkeur aan PDF's, JPG's en PNG's.  Om problemen te voorkomen is het handig op Word-bestanden, Excel-spreadsheets en PowerPointpresentaties als PDF op te slaan. In Movenote kunnen ook Internetpagina's worden getoond als van die pagina's eerst een schermafdruk/schermopname is gemaakt die als PNG of JPG is opgeslagen.
Movenote is goed inzetbaar in het onderwijs, zeker waar het gaat om Flipping the Classroom.
Movenote is niet alleen beschikbaar voor pc's, maar ook voor toestellen die werken op iOs en Android.

Het gebruik van Movenote is gratis. Er dient echter wel een account te worden aangevraagd.
Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Movenote staat hieronder stap-voor-stap beschreven.  Klik op "Meer lezen" om naar die handleiding te gaan.

NB.  Onder de handleiding is een demo-filmpje opgenomen waarin de werking van Movenote wordt uitgelegd.