Onderwijziger

Nooit verwacht en toch gekregen !!!

Op 12 juni 2012 werd ICT-idee op initiatief van Lente in het Onderwijs vereerd met een onderwijzigerbadge. Zie ook: Onderwijzigers gezocht.

192. Maak een compositiefoto met PhotoFit.me

Photofit.me is een tool waarmee op eenvoudige wijze compositiefoto's gemaakt kunnen worden. Met enige oefening is het mogelijk om foto's samen te stellen die een grote gelijkenis vertonen met het origineel. De tool kan uitstekend worden ingezet als oefening om leerlingen te leren waarnemen.
De volgende oefeningen zijn gegarandeerd een succes.
1. Verdeel de klas in tweetallen. Laat de tweetallen van elkaar een compositiefoto maken. Maak een print van beide foto's en schrijf achterop de foto de naam van de maker en van het model. Laat de foto's rouleren in de klas en laat de leerlingen raden en noteren van wie zij denken dat de foto is gemaakt. De foto met de meeste juiste keuzes is de winnaar en dus de meest gelijkende.
2. Ga zelf voor de klas zitten en geef de leerlingen de opdracht om van jou een compositiefoto samen te stellen. Welke foto vertoont de meeste gelijkenis?
 
Zo maak je een compositiefoto met PhotoFit.me.
- Scroll naar beneden en wacht tot PhotoFit.me is ingeladen.
- Klik op het groene tekstvak "Create a PhotoFit".
- Klik aan de rechterzijde op het tabblad "Hair".
- Klik op haarstijl nummer 1.
- Klik nu net zo vaak op het naar beneden gerichte witte pijltje in het blauwe vlak tot je de haarstijl
  van je keuze hebt gevonden.
- Wil je de afbeelding breder of smaller maken versleep dan onder "Resize" het blauwe bolletje achter
  "W" naar links of rechts.
- Wil je de afbeelding hoger of lager maken versleep dan onder "Resize" het blauwe bolletje achter
  "H" naar links of rechts.
- Wil je de huidskleur donkerder of lichter maken versleep dan het blauwe bolletje achter "Skin
  Tone" tot de gewenste kleur is verkregen.
- Doe ditzelfde bij de tabbladen "Eyes", "Nose", "Mouth", "Jaw", "Facial Hair" en "Spectacles".
- Wil je het haar, de ogen, de neus, de lippen of de kin hoger of lager plaatsen dan kan dat door het
  betreffende deel naar boven of naar beneden te slepen.
- Wil je achteraf nog wijzigingen aanbrengen, klik dan op het betreffende tabblad en handel zoals
  hierboven beschreven.
- Ben je klaar met het maken van de compositiefoto klik dan op de blauwe knop "Next".
- Voer op het volgende scherm desgewenst in van wie je de foto hebt gemaakt en jouw eigen naam
  en klik daarna op de blauwe knop "Next".
- Wil je de foto delen met anderen, klik dan op "On Facebook", "On Twitter" of  "Via e-mail" en volg
  de aangegeven handelingen op.
- Wil je de foto downloaden, klik dan op "Download your PhotoFit", selecteer de gewenste map op je
   pc en klik op de knop "Opslaan".

191. Certificate Magic: Maak in 3 stappen je eigen certificaten/diploma's.
Certificate Magic is een tool waarmee in drie stappen eigen diploma's, getuigschriften, oorkondes en certificaten gemaakt kunnen worden. Deze kunnen uitstekend van pas komen om leerlingen te belonen als zij een bijzondere prestatie hebben geleverd, bijvoorbeeld op sportdagen, als zij de tafels van vermenigvuldiging beheersen of  anderszins een doel hebben behaald.
De werking van Certificate Magic is uiterst eenvoudig en er hoeft geen account te worden aangevraagd.
Eerst dient een keuze te worden gemaakt uit een aantal ontwerpen.
Dit aantal is nog beperkt, maar Certificate Magic zegt toe dit aantal binnen afzienbare tijd te zullen uitbreiden.
Vervolgens verschijnt een scherm waarop de gegevens voor het diploma kunnen worden ingevoerd en het diploma kan worden gedownload, opgeslagen op de pc en geprint.
Om het diploma te kunnen downloaden is het nodig dat Adobe Acrobat Reader op de pc is geïnstalleerd. Is dat niet het geval dan kan dat programma hier gedownload worden.

De werking van Certificate Magic is als volgt.
- Surf naar http://www.certificatemagic.com/
- Klik rechts onder op de knop "Get started now".
- Klik op één van de drie getoonde categorieën (Formal, Fun, Kids).
- Klik op het ontwerp van je keuze.
- Voer op het volgende scherm op de getoonde invoervelden de gewenste tekst in en bekijk het
   resultaat in het voorbeeld er naast.
- Klik links onder op de knop "Next".
- Klik links onder op de knop "Download your certificate".
  NB. Om het document te kunnen downloaden is het nodig dat Adobe Acrobat Reader op je pc is
          geïnstalleerd. Is dat niet het geval dan kun je dat programma hier downloaden.
- Is het document gedownload dan kun je het opslaan op je pc en/of printen.
  Opslaan op je pc: Klik links boven op "Bestand", vervolgens op "Opslaan als", zoek op je pc naar
  de map waarin je het bestand wilt opslaan, klik op die map en klik daarna op "Openen".
  Printen: Klik links boven op "Bestand" en vervolgens op "Afdrukken".

190. Curriculet: Maak ebooks van eigen documenten en voeg daaraan toe notities, vragen en quizzen.


Curriculet is een tool waarmee Word-bestanden en Pdf-bestanden kunnen worden omgezet in e-books. Die e-books komen online te staan, krijgen een eigen internetadres en kunnen dus met anderen worden gedeeld.
Het bijzondere aan Curriculet is dat de e-books kunnen worden voorzien van notities, desgewenst met hyperlinks naar bijvoorbeeld websites en filmpjes, vragen en quizzen. Op de plaatsen waar die door de docent zijn toegevoegd verschijnen in de kantlijn zogenaamde markers. Met een klik op zo'n marker wordt de notitie, vraag of quiz geopend en wordt het  tekstgedeelte waar die bij hoort gemarkeerd, mits dat door de docent zo is ingesteld.
Iedereen die beschikt over het internetadres kan het e-book inzien, inclusief de notities, vragen en quizzen. Leerlingen die zelf ook een account hebben bij Curriculet krijgen het recht de vragen en quizzen te beantwoorden en in te dienen bij hun docent. De docent kan die antwoorden bekijken en leerlingen daar desgewenst feedback op geven.

Bij gebruik van de browser Firefox werkt Curriculet naar behoren. Bij gebruik van de Internet Explorer en Chrome vertoont Curriculet mankementen.
Curriculet werkt het best als gebruik wordt gemaakt van Word- en Pdf-bestanden met zo min mogelijke opmaak.

Om met behulp van Curriculet e-books te kunnen maken en te kunen vullen met notities, vragen en quizzen is het nodig om een gratis account aan te vragen.
Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Curriculet staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

Voorbeeld van een E-book dat is gemaakt en gevuld met Curriculet (Engelstalig).
In dit voorbeeld kunnen de notities, vragen en quizzen wel bekeken worden, maar er kan niet op worden gereageerd.

189. 10 Minute Mail: Veilig een account aanvragen met een wegwerpmailadres.Om gebruik te kunnen maken van een Web-2.0-toepassing is het meestal nodig om een account aan te vragen. Bij zo'n accountaanvraag dienen minimaal een e-mailadres en een zelf te bedenken wachtwoord te worden opgegeven.
Veel docenten zijn huiverig om hun e-mailadres te verstrekken en zijn bang dat er misbruik van wordt gemaakt. Zij vrezen bijvoorbeeld verlies van privacy en te worden overladen met ongewenste mail. Dit probleem wordt nog vergroot als ook hun leerlingen voor gebruik van de toepassing een account moeten aanvragen.
Dit probleem is eenvoudig te omzeilen door bij het aanvragen van een account gebruik te maken van  een 10-minuten-e-mail-adres oftewel een wegwerpmailadres, waarbij gebruik gemaakt wordt van een tijdelijk e-mailadres dat na 10 minuten automatisch wordt vernietigd.
Na de aanvraag van een account bij een web 2.0 toepassing ontvangt de aanvrager over het algemeen ogenblikkelijk een e-mail waarin hij ter verificatie op een link moet klikken. Deze mail ontvangt hij dan op zijn tijdelijke e-mailadres. Voorwaarde is wel dat de accountaanvraag en de verificatie daar-van middels een klik op de link in de e-mail binnen 10 minuten (te verlengen tot 20 min) dienen plaats te vinden.
Hoe één en ander in zijn werk gaat staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo vraag je een account aan m.b.v een wegwerpmailadres.
- Surf naar http://10minutemail.com/
- In het midden van de pagina die zich opent staat het tijdelijke e-mailadres vermeld.
  Dit adres blijft 10 minuten actief, daarna wordt het automatisch vernietigd.
  Denk je de accountaanvraag bij de web 2.0-toepassing niet in 10 minuten te kunnen voltooien, klik
  dan twee regels onder het e-mailadres op "10 minuten extra": het e-mailadres blijft dan 20 minuten
  actief.
- Kopieer het e-mailadres.
  Bewaar het emailadres zorgvuldig: je hebt het later nodig om te kunnen inloggen op de web 2.0 toepassing.
- Laat de pagina van 10 minute mail open staan en surf op een ander tabblad naar de web
  2.0-toepassing waarbij je een account wilt aanvragen en start daar de accountaanvraag.
  Voer de gevraagde gegevens in (dit kunnen fictieve gegevens zijn) en plak het gekopieerde e-mailadres op
  die invoerregel waar dat nodig is.
  Klik op de knop om de aanvraag in te dienen.
- Ga nu terug naar het nog geopende tabblad van 10 minute mail.
  Als het een accountaanvraag betreft waarbij een verificatiemail wordt verstuurd dan ontvang je
  die over het algemeen al vrij snel in je mailbox. Die verificatiemail verschijnt na enkele ogen-
  blikken automatisch onderaan de pagina onder het kopje "Berichten".
  Gebeurt dat niet, druk dan op F5 om de pagina te verversen.
- Is de mail binnen, klik dan in de kolom "Onderwerp" op de mail om die te openen en klik in die
  mail op de link om je account te verifiëren.
- Na verificatie kun je inloggen op de web 2.0 toepassing.

NB. Ontvang je geen mail, dan betreft het hoogst waarschijnlijk een web 2.0 toepassing waarbij geen verificatiemail wordt verstuurd en waarbij je direct na de aanvraag kunt inloggen.

188. TEDed: Ontwerp lessen rondom videofilmpjes.


TEDed is een tool waarmee het mogelijk is om een interactieve online les te ontwerpen rondom
een zelf te kiezen Youtube-filmpje.
Eerst dient een Youtube-filmpje te worden geüpload. Vervolgens kan de "Lesson Editor" worden gestart en kunnen daar naar keuze een inleidende tekst (let's begin), meerkeuzevragen en open vragen (think), een discussieplatform (discuss), een tekst/opdracht (dig deeper) en/of een slotwoord/opdracht (and finally) aan worden toegevoegd. Wil je geen gebruik maken van één of meer van deze onderdelen dan kun je die uitschakelen met een druk op de knop "Exclude".
Bij het invoeren van een meerkeuzevraag kan worden aangegeven aan welk videofragment deze vraag is gerelateerd; als de vraag fout wordt beantwoord wordt de leerling automatisch doorgelinkt naar betreffende videofragment en krijgt hij nogmaals de gelegenheid de vraag te beantwoorden. De antwoorden die door de leerlingen zijn gegeven worden automatisch opgeslagen en zijn als een Excel-spreadsheet te downloaden.
Bij de onderdelen dig deeper, discuss en finally kunnen hyperlinks worden opgenomen, zodat kan worden doorgelinkt naar andere sites, zo je wilt een andere TEDed- les.
Ben je klaar met het maken van een les dan kun je die beoordelen in een preview en desgewenst publiceren.

Om een idee te krijgen van de mogelijkheden van TEDed een voorbeeldles van Rina Timmerman @TimmermanMNO, die mij attendeerde op deze prachtige tool.
Aan het gebruik van TEDed  zijn geen kosten verbonden, wel dient er een account te worden aangevraagd. Dit geldt ook voor leerlingen die gebruik gaan maken van de les.
Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van TEDed staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

187. Everyslide: Zet bestaande presentaties online, maak ze interactief en laat toehoorders reageren.
Everyslide is een tool waarmee PowerPointpresentaties of pdf's van presentaties (inclusief die van Keynotes) online gezet kunnen worden en interactief gemaakt kunnen worden, zodat toehoorders tijdens de presentatie daarop online kunnen reageren.
Als een online presentatie door de spreker wordt gestart verschijnt er bovenaan de eerste dia een internetadres. Als de toehoorders op hun smartphone, tablet, laptop of pc naar dit adres surfen kunnen zij de presentatie op hun device volgen.
De spreker kan in de presentatie op ieder moment dat hij dat wil polls of vragen (juist/onjuist, meerkeuze of wordcloud) lanceren: vragen/polls die hij van tevoren heeft bedacht of desnoods ter plekke bedenkt. Nadat een vraag is vrijgegeven krijgen de toehoorders die op hun device te zien en kunnen zij daarop reageren. Op het presentatiescherm van de spreker kunnen de antwoorden/uitslagen in grafiekvorm worden opgeroepen  en aan de toehoorders worden getoond.

De spreker kan vragen of polls lanceren op ieder moment dat hem dat uitkomt en net zo vaak als hij dat wil. Daarbij kan hij op verschillende manieren met de vragen/polls omgaan.
A. Na een klik op de vraagknop typt hij ter plekke zijn vraag in, geeft hij aan of het een
     goed/foutvraag, een  meerkeuzevraag of een wordcloudvraag is, en voert hij zo nodig de
     antwoordmogelijkheden in, waarna hij de vraag met een klik op de knop aan zijn toehoorders
     presenteert. De toehoorders krijgen op hun device zowel de vraag als de antwoordmogelijkheden
     te zien. Deze methode vergt tijd.
B. Hij stelt de vraag mondeling en voert na een klik op de vraagknop alleen de antwoord-
     mogelijkheden in. De toehoorders krijgen nu alleen de antwoordmogelijkheden te zien.
C. Hij stelt de vraag mondeling en brengt zijn toehoorders mondeling op de hoogte van de
     antwoordmogelijkheden. Deze methode werkt razendsnel. Bij goed/fout vragen en
     wordcloudvragen is deze methode zeer geschikt.
D. Hij maakt in zijn presentaties dia's met vragen en antwoordmogelijkheden. Is de presentatie
    aangekomen bij een dia met een vraag dan laat hij zijn toehoorders een antwoord bedenken en
    gebruikt hij methode C om toehoorders te laten antwoorden. Deze methode werkt snel, maar is
    alleen maar bruikbaar bij vragen die in de planning zijn opgenomen.

Aan het gebruik van de basisversie van Everyslide zijn geen kosten verbonden. Wel dient er een account te worden aangevraagd. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de verdere werking is van Everyslide staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

186. Plickers: inscannen omhooggehouden scorekaarten geeft totaaloverzicht van beantwoording meerkeuzevragen.Plickers is een tool waarmee razendsnel een totaaloverzicht verkregen kan worden van de antwoorden die leerlingen op meerkeuzevragen hebben gegeven. Dit overzicht wordt verkregen door de smartphone in één vloeiende beweging langs de codekaarten te bewegen die door de leerlingen omhoog worden gehouden en die kaarten aldus in te scannen.
Het principe van Plickers is uiterst eenvoudig.
Alle leerlingen beschikken over een unieke codekaart. De docent verstrekt een meerkeuzevraag en geeft de leerlingen bedenktijd om het juiste antwoord te kiezen. Na het verstrijken van die bedenktijd tonen de leerlingen het door hen gekozen antwoord door het op een bepaalde manier omhooghouden van een codekaart. De docent scant die kaarten in door zijn smartphone langs die codekaarten te bewegen. Zijn alle codekaarten gescand dan verschijnt er een overzicht van de gegeven antwoorden op de smartphone van de docent en desgewenst ook op de pc, en het digibord.
Nadat het overzicht is verkregen en de docent inzage heeft in de  gegeven antwoorden kan hij de meerkeuzevraag in bespreking nemen.
Plickers is uitermate geschikt om voorafgaande aan een repetitie snel nog even een aantal meerkeuzevragen te oefenen. Plickers kan ook prima dienst doen om de mening van leerlingen te peilen.
Bij gebruik van de Internet Explorer vertoont Plickert mankementen. Maak daarom bij voorkeur gebruik van een andere browser.
Om met Plickers te kunnen werken is het nodig om, voorafgaand aan dat gebruik, eerst een account aan te vragen, de app Plickers op je smartphone te installeren en een serie codekaarten te printen.
Hoe dat in zijn werk gaat staat hieronder bij A, B en C vermeld.
Daaronder staat de werking van Plickers stap voor stap beschreven.
Onder de handleiding is een demofilmpje toegevoegd.

185: Flipquiz: maak je eigen quizgame.
Flipquiz is een tool waarmee op eenvoudige en uiterst efficiënte wijze zogenaamde quizboards gemaakt kunnen worden. Een quizboard is een pagina met 6 kolommen van elk 5 kaartjes (= 30 kaartjes). Op de bovenste 6 kaartjes staat het getal 100, op de rijen daaronder respectievelijk 200, 300, 400 en 500. Elk kaartje correspondeert met een vraag, waarbij geldt hoe hoger het getal op het kaartje hoe moeilijker de vraag. Wie een vraag goed beantwoord verdient daarmee het aantal punten dat op het kaartje staat vermeld.

Met enige creativiteit zijn tal van manieren te bedenken waarop een Flipquiz gespeeld kan orden.
De volgende manier is een beproefde methode.
- Verdeel de klas in groepjes van vier.
- Zorg ervoor dat iedere groep de beschikking heeft over een pc, laptop, tablet of smartphone.
- Open het quizboard.
- Leerling 1 kiest een kaartje (hoe hoger het getal, hoe moeilijker de vraag) en klikt daarop.
- Leerling 1 beantwoordt de vraag.
- Leerling 1 klikt op "Reveal Answer" en het antwoord wordt getoond.
  Is het gegeven antwoord juist dan verdient leerling 1 het aantal punten dat op het kaartje stond.
  Bij een onjuist antwoord worden geen punten verdiend. Ook kan worden afgesproken dat het aantal
  punten in mindering wordt gebracht.
  Het aantal behaalde punten wordt genoteerd op een scorelijst.
- Vervolgens is het de beurt aan respectievelijk leerling 2, 3 en 4 enz.
- Wie aan het einde van het spel de meeste punten heeft verzameld is winnaar.

Het spel kan ook klassikaal gespeeld worden. Verdeel de klas dan in bijvoorbeeld 3, of 4 groepen. Wijs per groep 2 leerlingen aan die in overleg steeds een vraag kiezen. Geef een groep bij het beantwoorden van een vraag steeds 1 minuut bedenktijd om in overleg een antwoord te bedenken.

Flipquiz kan ook gebruikt worden om leerstof te oefenen of te herhalen. De getallen op de kaartjes kunnen dan desgewenst genegeerd worden.
Als voorbeeld een oefening met de hoofdsteden van de Nederlandse provincies en de landen van  Europa.
Hoe je een Quizboard kunt maken staat onder het voorbeeld stap-voor-stap beschreven.184. Edpuzzle: video's inkorten en van geluidopnames, commentaar en open en meerkeuzevragen voorzien.Edpuzzle is een gratis tool waarmee video's kunnen worden ingekort en voorzien van geluidopnames, open vragen, meerkeuzevragen en commentaar.
Eerst moet worden aangegeven welke video je wilt gebruiken. Dat kan zijn een eigen video die je op je pc hebt staan of een video die al online staat bij Youtube, KhanAcademy, LearnZillion, National Geographic, TED, Veritasium, Numberphile of Crash Course.
Nadat de video is ingeladen moet worden bepaald welk gedeelte van de video je wilt gebruiken.
Is dat gebeurd dan kun je het geselecteerde deel van de video voorzien van eigen geluidopnames, commentaar, open vragen en meerkeuzevragen.
Nadat de video op deze manier is bewerkt creëert de docent in Edpuzzle een klas en voegt hij de bewerkte video toe aan die klas. Als dit is gebeurd wordt een code gegenereerd. Als de leerlingen uit betreffende klas nu surfen naar Edpuzzle en inloggen met hun naam en wachtwoord (emailadres niet vereist) kunnen zij m.b.v. de code terecht bij de bewerkte video, deze bekijken, beluisteren en de vragen beantwoorden.
De docent krijgt inzage in de scores van de leerlingen en de antwoorden die zij hebben gegeven. Tevens kan hij de antwoorden op de open vragen beoordelen en van commentaar voorzien. Als de leerlingen daarna weer inloggen kunnen zij inzage krijgen in de behaalde resultaten en de feedback die de docent hen heeft gegeven.

Om met Edpuzzle te kunnen werken is het nodig om een account aan te vragen. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Edpuzzle staat hieronder stap voor stap beschreven.

183. Wordsearchmaker: woordzoekers maken en online spelen.Wordsearchmaker is een tool waarmee je zelf woordzoekers kunt maken. De woordzoekers krijgen een eigen internetadres dat je aan anderen kunt verstrekken. Wie naar het internetadres van de woordzoeker surft kan de woordzoeker online maken.
Ook wordt er door Wordsearchmaker een html-code gegenereerd waarmee het mogelijk is om een woordzoeker te embedden op eigen website of weblog (zie voorbeeld hieronder).
PS. Wordsearch biedt de mogelijkheid om leerlingen tegen elkaar te laten spelen.
        Verstrek het internetadres aan de leerlingen: wie heeft de puzzel het eerst opgelost?


Voorbeeld van woordzoeker, gemaakt met Wordsearchmaker, in embedded vorm.
Adres van de woordzoeker:
http://www.wordsearchmaker.net/wordsearchplayer.aspx?puzzleid=6305d4ec-69b4-44f0-a971-48ec28749e5cDe werking van Wordsearchmaker is uiterst eenvoudig en staat hieronder beschreven.

Zo maak je een woordzoeker met Wordsearchmaker.
- Surf naar http://www.wordsearchmaker.net/
- Voer achter "Add a word" een woord in dat je in de woordzoeker wilt opnemen.
- Klik na de invoer van het woord op de knop "Add".
  Ogenblikkelijk daarna verschijnt er een woordzoeker waarin het ingevoerde woord voor enkele
  momenten geel wordt weergegeven. Tevens wordt het ingevoerde woord onder de woordzoeker
  vermeld.
- Herhaal bovenstaande voor alle woorden die je wilt toevoegen.
- Ben je klaar met het invoeren van de woorden die je in de woordzoeker wilt opnemen scrol dan naar
  beneden, kopieer het internetadres dat staat vermeld onder "Or link tot his page" en verstrek dat aan
  bijvoorbeeld je leerlingen. Als zij naar dit adres surfen kunnen zij de woordzoeker maken.
- Wil je de woordzoeker embedden op je eigen website of weblog kopieer dan de html-code onder
  "Copy and paste the following code into your page", plak die code op die plaats in het
  beheergedeelte van je website of weblog waar je html-code kunt invoeren, sla de wijzigingen op en
  de woordzoeker staat online.

Zo kun je een woordzoeker online maken.
- Surf naar het internetadres dat je hebt gekregen en de woordzoeker wordt geopend.
  Onder de woordzoeker bevinden zich de woorden die moeten worden opgezocht.
- Zoek naar één van de opgenomen woorden.
- Heb je een woord gevonden klik dan op de eerste letter van dat woord, laat de muiswijzer los,
  beweeg de muis naar de laatste letter van het woord en geef daar ook een muisklik.
  Is het juiste woord aangegeven dan wordt het woord voor korte tijd groen weergegeven en wordt het
  woord onder de puzzel doorgestreept.
  Was het woord niet juist dan licht het rood op.
- Zijn alle worden gevonden dan stopt de puzzel en verschijnt er een felicitatie.