Onderwijziger

Nooit verwacht en toch gekregen !!!

Op 12 juni 2012 werd ICT-idee op initiatief van Lente in het Onderwijs vereerd met een onderwijzigerbadge. Zie ook: Onderwijzigers gezocht.

213. Maak je eigen bingokaarten met OSRIC Bingo Card Generator.

De Bingo Card Generator van OSRIC is een tool waarmee razendsnel net zoveel verschillende bingokaarten gegenereerd kunnen worden als je zelf wilt. En dan niet alleen, zoals gebruikelijk, bingokaarten met de nummers van 1 t/m 99 maar ook bingokaarten met letters en woorden. Dit laatste biedt de mogelijkheid om bingo nu ook eens te spelen als educatief spel.
Genereer bijvoorbeeld bingokaarten met de namen van de landen van Europa. Maak een bingomolen met daarin de namen van de hoofdsteden en het spel kan beginnen. De bingomolen toont een hoofdstad van één van de Europese hoofdsteden en de leerlingen zoeken op hun kaart het bijbehorende land. Wie de kaart als eerst vol heeft is winnaar.
Met de Bingo Card Generator van OSRIC kunnen de bingokaarten gemaakt worden, met bijvoorbeeld Wheel Decide (beschreven in bericht 202) de bijbehorende bingomolen.

Als voorbeeld een bingospel met de landen en hoofdsteden van Europa.
Bingokaarten landen Europa.
Bingomolen hoofdsteden Europa.
Is er een serie bingokaarten gemaakt, dan krijgt die serie een eigen internetadres.
Surf later naar dat adres en je kunt de bingokaarten weer gebruiken.

Aan het gebruik van de Bingo Card Generator van OSRIC zijn geen kosten verbonden en er hoeft ook geen account te worden aangevraagd.
De werking is uiterst eenvoudig en staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak je een serie bingokaarten.
- Surf naar http://osric.com/bingo-card-generator/
- Verwijder onder "Card Title" de tekst "Day in the dark bingo" en vervang die door een eigen titel.
- Verwijder de woorden uit het invoerveld "Wordlist" en vervang die door eigen woorden.
  Deze woorden woorden verschijnen op de bingokaarten.
  NB. Let erop dat de woorden worden gescheiden door een komma.
- Geef onder "Include Free Space" aan of er op de bingokaarten een leeg vakje moet worden
  opgenomen.
- Heb je gekozen voor opname van een leeg vakje noteer dan onder "Free Space Text" welke tekst er
  in dat vakje moet komen.
- Geef onder "Free Space Placement" aan waar dat vakje op de bingokaarten moet verschijnen.
- Noteer onder "Number of Squares Wide" hoeveel kolommen er op een bingokaart  moeten komen
  en onder "Number of Squares Tall" het aantal rijen.
- Noteer onder "Number of cards to create" hoeveel bingokaarten je nodig hebt.
- Klik op de knop "Create Bingo Cards" en de bingokaarten worden gegenereerd.
- Geef een rechtermuisklik in één van de Bingokaarten en klik op "Afdrukken" om de bingokaarten
  te printen.

NB. Wil je de bingokaarten later nog eens gebruiken geef dan een muisklik in de adresregel bovenaan de pagina. Het internetadres van de pagina wordt nu blauw geselecteerd. Geef een rechter muisklik in het blauw geselecteerde adres en klik op "Kopiëren".
Plak het adres in bijvoorbeeld een Word-document en sla het op. Als je later naar dit adres surft wordt de pagina met de bingokaarten geopend en kun je ze opnieuw gebruiken.

212. Picture BINGO Card Generator: Maak educatieve bingokaarten met illustraties.

 

Aan bericht 76 (Maak je eigen bingokaarten met Bingobaker) voegde ik de opmerking toe dat er met Bingo-baker geen bingokaarten met illustraties gegenereerd konden worden.
Hakim Tampoebolon reageerde hierop met de opmerking dat dit met "Picture BINGO Card Generator van ESL Activities.com" wèl mogelijk is.
Met behulp van deze tool kunnen op basis van het welbekende Bingospel prachtige educatieve oefeningen gemaakt worden. Ditmaal dus geen bingokaarten met cijfers, getallen, letters of woorden, maar bingokaarten met illustraties.
Hakim Tampoebolon gaf daarvan, in de mail die ik van hem ontving, een prachtig voorbeeld.
Bij een 50-tal muziekfragmenten had hij bijpassende illustraties gezocht. Met behulp van "Picture BINGO Card Generator" genereerde hij bingokaarten met elk 25 verschillende illustraties. Tijdens het spelen van het spel bracht hij steeds een geluidsfragment ten gehore. De leerlingen zochten op hun bingokaart naar de bijpassende illustratie en kruisten die aan als zij die op hun kaart hadden staan. Wie als eerste alle illustraties had aangekruist was de winnaar.

Voorbeeld van een set bingokaarten voor een bingospel over web 2.0-tools.
Deze bingokaarten zijn gegenereerd met "Picture BINGO Card Generator".
Bingomolen voor dit spel. De bingomolen is gemaakt met Wheeldecide.
Zie voor een handleiding van Wheeldecide bij bericht 202 op dit weblog ICT-idee.

* Lesvoorbeeld met Picture Bingo Card Generator (+ Wheel Decide)
Boekenbingo van Bea Babijn:
Lesbeschrijving    -    Bingokaarten    -    Opdrachtkaart    -    Wheel Decide

Aan het gebruik van "Picture BINGO Card Generator van ESL Activities.com" zijn geen kosten verbonden en er hoeft zelfs geen account te worden aangevraagd.
Het gebruik van de tool is uiterst eenvoudig en staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak je met BINGO Card Generator een set bingokaarten met illustraties.
- Surf naar http://www.eslactivities.com/picturebingo.php
- Geef achter "Rows" aan hoeveel rijen (= horizontaal) met illustraties je op de bingokaarten wilt
   hebben en achter "Columns" het aantal kolommen (= verticaal).  
   Achter "Total Pictures on Card" verschijnt automatisch het aantal illustraties dat op de bingo-
   kaarten wordt opgenomen.
- Klik nu op de knop "Continue".
- Klik in het scherm dat verschijnt op de knop "Bestand kiezen".
- Zoek op je pc naar de illustratie die je wilt toevoegen, klik daarop en klik op "Openen".
  Denk erom dat illustraties niet groter mogen zijn dan 100 KB.
- Voer achter "Clue" de vraag in die je wilt stellen als leerlingen deze illustratie op hun bingokaart
   moeten opzoeken en, als die erop staat, moeten aankruisen.
   NB. Wil je bij het spelen van het spel bijvoorbeeld geluiden ten gehore brengen dan kun je hier
   een aantekening plaatsen die aangeeft welk geluid je ten gehore moet brengen.
- Klik nu op de knop "Add image".
- Voeg op de manier zoals hierboven beschreven net zoveel illustraties toe als je wilt gebruiken.
   Elke geplaatste illustratie wordt toegevoegd aan een overzichtslijst bovenaan de pagina.
   NB. Denk erom dat je meer illustraties toevoegt dan er op één bingokaart passen.
   Bovenaan de   pagina staat hoeveel er op een kaart passen.
- Wil je bekijken hoe een illustratie eruit komt te zien als hij op een bingokaart is geplaatst, klik dan  
   op het icoontje van het vergrootglas achter de naam van die illustratie.
- Wil je een illustratie uit de lijst verwijderen klik dan op het rode kruis achter de naam van die
   illustratie.
- Ben je klaar met het plaatsen van alle illustraties klik dan op de knop "Continue".
- Geef op de pagina die zich opent achter "Page Size" aan op welk formaat de bingokaarten geprint
   moeten worden.
- Geef achter "Number of Cards" aan hoeveel kaarten er geprint moeten worden.
- Geef achter "Free Space" aan of er op de bingokaarten een leeg hokje moet komen.
- Zijn alle gegevens ingevoerd klik dan op de knop "Continue".

Een Call Card printen.
NB. Een Call Card is een kaart waarop alle afbeeldingen, voorzien van de ingevoerde clues, zijn afgebeeld.
Deze kaart dient ervoor om bij het spelen van het spel die illustraties/clues aan te kruisen die de revue zijn gepasseerd.
Ook kan een Call Card dienst doen om herinnerd te worden aan de vragen die 
gesteld moeten worden.
- Klik op de pagina die verschijnt op de knop "Print Call Card" en er verschijnt een afbeelding van de
  Call Card.
- Geef in de Call Card die is verschenen een rechter muisklik op "Afdrukken" om een print van de
   kaart te maken.
- Wil je de Call Card opslaan geen dan in de kaart een rechter muisklik en klik daarna op "Opslaan
   als".
- Klik de Call Card weg met een muisklik op de sluitknop rechts bovenin: je keert terug op de
  pagina "Preview and Print Cards" van de Bingo Card Generator.

Een set bingokaarten printen.
- Klik op de knop "Print all Cards" en er verschijnt een overzicht van alle bingokaarten.
  NB. Het kan zijn dat niet alle vakjes met afbeeldingen zijn gevuld. Is dat het geval geef dan gewoon de printopdracht:
  op de afdruk worden ze wel afgebeeld.

- Klik op de knop "Afdrukken" om een print van de bingokaarten te maken.
 

211. Presentain: Zet presentaties online, bedien ze met smartphone en voeg interactie met publiek toe.
Presentain is een tool waarmee je Powerpoint-presentaties en pdf's online kunt zetten.
Staan ze eenmaal online dan kun je daar Youtube-filmpjes aan toevoegen.
Ook is het mogelijk om meningspeilingen aan presentaties toe te voegen.  Deze peilingen kun je tijdens een presentatie afnemen op ieder moment dat het jou schikt.
Het bijzondere aan Presentain is dat je de presentaties op afstand met je smartphone kunt bedienen. Daartoe moet dan wel de app Presentain op je smartphone zijn geïnstalleerd.
Presentain is beschikbaar voor zowel IOS- als Android-toestellen.
Het gebruik van de basisversie van Presentain is gratis. Wel dient er een account te worden aangevraagd. Hoe dat alles in zijn werk gaat en hoe de werking is van Presentain staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

210. Kwartetspel Social Media.Download "Kwartetspel Social Media".

Dit kwartetspel is gemaakt met de Word-sjablonen die je kunt downloaden bij blogbericht 209.

Wil je het spel spelen, download dan het kwartetspel.
Maak een print van het spel, lamineer de afzonderlijke bladzijden en knip de kaartjes uit.

Speel het spel als volgt:
1. Schud de kaarten.
2. Verdeel de kaarten onder de spelers (sommige spelers krijgen mogelijk één kaart meer dan de
    andere spelers).
3. De speler die begint vraagt aan een willekeurige andere speler een kaart uit het kwartet waarvan hij
    al één of meer kaarten bezit.
    Hij stelt daarbij de vraag: "Mag ik van <naam> van <kwartetnaam>  de kaart <naam van de kaart>.
    Als die andere speler de gevraagde kaart in zijn bezit heeft moet hij die afgeven en mag de
    vragende speler verder vragen.
    Heeft hij die kaart niet dan krijgt hij de beurt en mag hij aan een andere speler een kaart vragen.
4. Dit herhaalt zich totdat er een speler is die alle kaarten in zijn bezit heeft en dus de winnaar is.

209. Word-sjabloon: Maak je eigen kwartetspel.
Hieronder bevinden zich vier Word-sjablonen waarmee je je eigen kwartetspel kunt maken.
Elk sjabloon bevat 2 kwartetten van elk 4 kaarten (= 8 kwartetkaarten).
Er is gekozen voor vier afzonderlijke  sjablonen omdat Word instabieler wordt naarmate het aantal kaarten groter wordt.
Ieder kwartet heeft een eigen kleur.
Voer bij elk kwartet op de bovenste regel het thema van dat kwartet in en op de vier regels onder het vierkant de elementen waaruit dat kwartet bestaat.
Plaats in het midden van iedere kwartetkaart een illustratie.

Plaats illustraties bij voorkeur als volgt op de kwartetkaarten:
- Onder de pagina met de kwartetkaarten bevindt zich nog een lege pagina.
- Voeg de illustraties die je op de kwartetkaarten wilt plaatsen bij voorkeur in op deze lege bladzijde.
- Is dat gebeurd selecteer dan de gewenste illustratie door er op te klikken.
- Versleep de illustratie met ingedrukte linkermuisknop bij een van de hoekpunten  en geef de
   illustratie het gewenste formaat.
- Geef een rechter muisklik op de illustratie en kies "tekstterugloop" gevolgd door "voor tekst".
- Versleep de illustratie nu naar het vierkant van betreffende kwartetkaart.
- Herhaal dit met alle illustraties.
- Zijn alle illustraties geplaatst, maak dan een print van de kaart (bij voorkeur op stevig papier).
  Je krijgt een nog mooier resultaat als je de print lamineert.

Maak op de hierboven omschreven manier net zoveel kwartetten als je nodig hebt.
Knip de kaarten uit en je hebt je eigen kwartetspel.

Sjabloon 1.
Sjabloon 2.
Sjabloon 3.
Sjabloon 4.

Voorbeeld: Kwartetspel Social Media.

NB. In plaats van zelf een kwartetspel te maken kun je het spel ook laten ontwerpen door leerlingen.
Laat hen bijvoorbeeld eens een kwartetspel maken bij een thema uit het leerboek.


208. Moovly: Animated video's ontwerpen.


Moovly is een tool waarmee het mogelijk is om fantastisch mooie animated video's te maken, door Moovly  Moovs genoemd
Omdat beelden dikwijls meer zeggen dan woorden hieronder een voorbeeld van zo'n animated video in embedded vorm.
In Moovs kunnen worden opgenomen: teksten, afbeeldingen uit de gallery van Moovly , afbeeldingen vanaf eigen pc, geluiden vanaf eigen pc, geluiden die in Moovly zelf kunnen worden opgenomen en video's vanaf eigen pc. Opgenomen elementen kun je op elk gewenst moment laten verschijnen en weer laten verdwijnen, al dan niet voorafgegaan door een mooie overgang.
Moovs kunnen worden afgedraaid als video en als presentatie. In de videomodus wordt het volledige filmpje, zonder ingrijpen van buitenaf, in zijn geheel vertoond. In de presentatiemodus kan de presentator zelf bepalen wanneer het volgende beeld verschijnt.
Moovs kunnen worden gepubliceerd en worden gedeeld met anderen. Ook is het mogelijk om Moovs te embedden op eigen website of weblog.

Het gebruik van de basisversie van Moovly is gratis. Wie meer wil kan tegen betaling een uitgebreidere versie aanschaffen en krijgt daarmee meer illustraties, een scherper beeld, meer opslagruimte en i.p.v. een maximale video-lengte van 10 min. een onbeperkte videolengte tot zijn beschikking. De mogelijkheden van de gratis versie zijn echter dermate groot dat de uitgebreidere versie veelal niet nodig is.

Om gebruik te kunnen maken van Moovly is het nodig om een account aan te vragen. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Moovly staat hieronder stap voor stap beschreven.

Onder de handleiding zijn twee Youtube-filmpje opgenomen waarin de werking van Moovly wordt gedemonstreerd.

Uitgebreide Engelstalige gebruikershandleiding.

207. KeepVid: Youtube-filmpjes downloaden van internet en opslaan op eigen pc.KeepVid is een gratis webapplicatie waarmee het mogelijk is om filmpjes van o.a. Youtube, Vimeo en Facebook te downloaden en op te slaan op eigen pc. Na het downloaden kunnen die filmpjes
zonder internetverbinding worden afgedraaid. Uitermate handig bij het geven van presentaties waarbij geen internetverbinding aanwezig is.
Het enige dat nodig is is het internetadres van de pagina waarop zich het filmpje bevindt.
Hoe het downloaden in zijn werk gaat staat hieronder stap-voor-stap beschreven.
Om van Keepvid gebruik te kunnen maken dient JAVA op de pc te zijn geïnstalleerd. Is dat niet het geval dan kunt u dat hier downloaden.

Zo kun je een Youtube-filmpje downloaden van internet.
- Open de Youtube-pagina waarop zich het filmpje bevindt dat je wilt downloaden.
- Klik op het internetadres van deze Youtube-pagina. Het adres wordt geselecteerd en krijgt een
   blauwe kleur.
- Geef een rechter muisklik in het blauw geselecteerde adres en klik op "Kopiëren".
  Het adres is nu opgeslagen in het geheugen van de computer.
- Surf nu naar http://keepvid.com/
- Geef een rechter muisklik in het invoerveld vóór de zwart/witte downloadknop en klik daarna op
  "Plakken". Het internetadres van het filmpje verschijnt nu op de invoerregel.
- Klik nu op de zwart/witte knop met de tekst "Download".
- Klik, zo dat nog nodig is, op de knop "Run" om Java te activeren.
  Er verschijnen nu meerdere downloadversies van het filmpje.
  NB. MP4 - beeld en geluid.  MP3 - alleen geluid
- Klik op de gewenste versie en het downloaden begint.
- Open het opgeslagen bestand en het filmpje kan worden afgespeeld.

206. Youblisher: Maak van je documenten online bladerboekjes.

Youblisher is een tool waarmee van pdf-bestanden online bladerboekjes (Flipping Books) gemaakt kunnen worden. Omdat het mogelijk is om Word-, Powerpoint-, Excel- en Publisherbestanden en zelfs internetpagina's om te zetten naar pdf-formaat (hierover later meer onderaan de handleiding) kunnen dit soort bestanden dus indirect ook gebruikt worden om bladerboekjes van te maken.

Met Youblisher is het mogelijk om eigen lesmateriaal in boekvorm online te zetten.
Aan het gebruik van Youblisher  zijn geen kosten verbonden. Wel dient er een account te worden aangevraagd. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Youblisher  staat hieronder stap voor stap beschreven.

NB. Heb je meerdere afzonderlijke pdf-bestanden en wil je die opnemen in één bladerboek maak van die afzonderlijke pdf-bestanden dan eerst één bestand. Hoe je dat voor elkaar kunt krijgen staat onderaan deze handleiding beschreven.


Als voorbeeld een bladerboekje van een pdf-bestand van Kennisnet met als titel "Web 2.0 als leermiddel". Klik op het boekje om het te openen.

Web 2.0 als leermiddel.

Zo vraag je een account aan bij Youblisher.
- Surf naar http://www.youblisher.com/
- Klik rechts bovenin op de groene knop met de tekst "Create a free account".
- Voer op het volgende scherm achtereenvolgens in: een gebruikersnaam, je e-mailadres, een
  wachtwoord, nogmaals een wachtwoord en klik daarna op de knop "Submit'.

- Je ontvangt nu e-mail.
  Surf naar het internetadres dat in die mail wordt genoemd en het account is geactiveerd.
  Vanaf nu kun je inloggen op Youblisher.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Youblisher.
Inloggen.
- Surf naar http://www.youblisher.com/

- Klik rechts bovenin op de knop "Login".
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en wachtwoord in en klik daarna op de knop "Submit".
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin op de knop "logout".

205. Vocaroo: Geluidsopnames maken, online zetten, delen, embedden en QR-code van maken.Vocaroo is een tool waarmee geluidsopnames gemaakt kunnen worden.
Deze opnames worden online opgeslagen en krijgen een eigen internetadres.
Geef dit adres aan anderen en anderen kunnen de opname beluisteren als zij naar dat adres surfen.
Het delen van de adressen van opnames is mogelijk vanuit Vocaroo zelf.
Vocaroo kan van geluidsopnames ook zogenaamde embed-codes genereren. Met behulp van deze codes kunnen opnames dan op eigen website of weblog worden opgenomen.
Vocaroo biedt  ook de mogelijkheid om van geluidsopnames QR-codes te genereren. Door deze QR-codes op een smartphone of tablet met een QR-codescanner in te scannen kunnen opnames beluisterd worden.

Opnames blijven op Vocaroo niet eeuwig  bewaard. Na verloop van tijd worden zij weer verwijderd om plaats te maken voor andere. Om te voorkomen dat geluiden verloren gaan is het handig om opnames ook te downloaden en op eigen pc op te slaan. Vocaroo biedt daartoe de mogelijkheid.
Ook is een uploadfunctie beschikbaar zodat geluiden (weer) op Vocaroo gezet kunnen worden en (weer) online beschikbaar komen.
De werking van Vocaroo is eenvoudig en staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak je een geluidsopname met Vocaroo.
- Surf naar http://vocaroo.com/
- Klik op de knop "Click to record".
- Klik op "Toestaan" om Vocaroo toestemming te geven tot het gebruik van de microfoon.
  Na de klik begint Vocaroo meteen met de opname.
- Spreek je tekst in of speel het geluid af dat je wilt opnemen.
- Ben je klaar met de opname klik dan op de knop "Click to Stop".
- Klik op de knop "Listen" om de opname te beluisteren en te beoordelen.
- Is de opname niet naar wens klik dan na het beluisteren van de opname op de knop "Retry" en maak
  een nieuwe opname.
- Is de opname naar wens klik dan op de tekst "Click here to save".
- Op de pagina die zich opent staat een internetadres.
  Kopieer dit adres en bewaar het. Als je naar dit adres surft kun je de opname beluisteren.

NB. Je kunt het adres ook als volgt naar jezelf mailen.
- Klik op de knop "Email".
- Voer op het volgende scherm onder "To" en onder "From" je eigen e-mailadres in en onder "Note"
  eventueel een kort bericht.
- Neem achter "Type the moving letters" de getoonde code over.
- Klik op de knop "Send" om het bericht te versturen.

Zo kun je een geluidsopname delen met anderen.
- Klik nadat je een opname hebt gemaakt op de tekst "Click here to safe" of surf naar het adres dat je
  hebt bewaard.
Via Reddit, Twitter, Facebook, Tumblr of andere dienst.
- Klik op het icoontje van de dienst waarmee je de opname wilt delen.
- Log in op de dienst en voer de aangegeven stappen uit.
Via email.
- Klik op de knop "Email".
- Voer op het volgende scherm onder "To" de e-mailadressen (gescheiden door een komma) in van de
  personen met wie je de opname wilt delen.
- Voer onder "From" je eigen e-mailadres in en onder "Note" een kort bericht.
- Neem achter "Type the moving letters" de getoonde code over.
- Klik op de knop "Send" om het bericht te versturen.

Zo kun je een geluidsopname embedden op eigen website of weblog.
- Klik nadat je een opname hebt gemaakt op de tekst "Click here to safe", of surf naar het adres dat je
  hebt bewaard.
- Klik op de knop "Embed".
- Klik op de getoonde embed-code om die code te selecteren.
- Geef een rechter muisklik in de geselecteerde code en klik op "Kopiëren.
- Log nu in op de site waar je je website of weblog kunt beheren en plak de code op die plaats waar je
  de html-code wilt hebben.
- Sla de wijzigingen op en de opname staat op je site of weblog.

Zo kun je een QR-code maken van een geluidsopname.
- Klik nadat je een opname hebt gemaakt op de tekst "Click here to safe", of surf naar het adres dat je
  hebt bewaard.
- Klik rechtsonder in het groene schermpje op "QR-code" en er verschijnt een QR-code.
- Geef een rechter muisklik in de QR-code.
  Kies de gewenste optie en/of  maak een print van de code en/of deel de code met anderen.

Zo kun je een opname downloaden en opslaan op je eigen pc.- Klik nadat je een opname hebt gemaakt op de tekst "Click here to safe", of surf naar het adres dat je
  hebt bewaard.
- Klik onderaan in het groene schermpje, achter "Download as", op het gewenste bestandsformaat.
- Sla het bestand op in de gewenste map.

Zo kun je een opname weer verwijderen uit Vocaroo.- Klik nadat je een opname hebt gemaakt op de tekst "Click here to safe", of surf naar het adres dat je
  hebt bewaard.
- Klik in de onderste regel op de knop "Delete now".
- Klik ter bevestiging in het roze veld dat verschijnt op de tekst "OK, delete this message".

Zo kun je een geluidsopname vanaf je pc uploaden naar Vocaroo.
-  Surf naar http://vocaroo.com/
-  Klik in de regel met de tekst "Vocaroo - The premier voice recording" op de tekst "Or upload".
-  Klik in het volgende scherm op de knop "Click to upload".
-  Zoek op je pc naar het gewenste geluidsfragment, klik erop en klik op "Openen" om het bestand te
   uploaden en het te kunnen behandelen op dezelfde manier zoals hierboven beschreven.