Onderwijziger

Nooit verwacht en toch gekregen !!!

Op 12 juni 2012 werd ICT-idee op initiatief van Lente in het Onderwijs vereerd met een onderwijzigerbadge. Zie ook: Onderwijzigers gezocht.

204. Maak QR-codes van geluidopnames met Recordmp3 en QRhacker


RecordMP3 is een tool waarmee je geluidsopnames kunt maken en die opnames online kunt opslaan.
QRHacker is een tool waarmee je die geluidsopnames kunt omgezetten in een QR-code.
Hoe je m.b.v. RecordMP3 en QRHacker een QR-code maakt  die een opgenomen geluid ten gehore brengt als die code met een QR-codescanner worden ingescand staat hieronder beschreven.

Zo maak je een geluidsopname met RecordMP3.
- Surf naar http://www.recordmp3.org/
- Klik op het knopje met de tekst "Okay, go it".
- Selecteer de radiobutton voor de tekst "Toestaan" en klik daarna op de knop "Sluiten".
- Klik nu op de knop "Okay, i did it!".
- Klik op de knop "Record" en begin met het inspreken van de tekst.
- Ben je klaar met het inspreken van de tekst klik dan op de knop "Stop".
- Klik nu op de groene knop "Save recording" en wacht tot de pc klaar is met het uploaden van de  
  opname.
- Na het uploaden verschijnt er een schermpje met een internetadres.
  Klik op het getoonde adres. Het adres is nu opgeslagen in het geheugen van de pc.

Zo zet je met QRhacker een opgenomen geluid om in een QR-code.
- Surf op een ander tabblad naar http://www.qrhacker.com/
- Selecteer aan de linkerzijde het rondje voor "URL".
- Verwijder http:// uit het vakje onder "Your URL" en plak daarna het internetadres van de
  geluidsopname in dit vakje.
- Klik nu op de blauwe knop "Generate" en er verschijnt een QR-code.
- Verwijder aan de linkerzijden boven de blauwe knop "Save QR" desgewenst het vinkje voor "Show
  my QR code in public gallery" en klik daarna op de blauwe knop "Save QR".
- Klik in het schermpje dat zich opent op de knop "Image" en sla de QR-code op op je pc.

PS. QRhacker kan ook overweg met geluiden die zijn opgeslagen bij Soundcloud.

203: QR Treasure Hunt Generator: Een serie vragen en antwoorden in één sessie omzetten in QR-codes.Maak je gebruik van QR-codes en wil je vragen en antwoorden razendsnel omzetten in QR-codes dan is de tool QR Treasure Hunt Generator iets voor jou.
Na invoer van de vragen en de daarbij behorende antwoorden genereert de QR Treasure Hunt Generator met één druk op de knop per vraag een QR-code en een pagina met daarop alle vragen en antwoorden. De tool blinkt uit door eenvoud en efficiëntie.
De werking van de QR Treasure Hunt Generator is als volgt.

Zo maak je van een serie vragen een antwoorden QR-codes.
- Surf naar http://www.classtools.net/QR/
- Klik op de knop "Get started".
- Voer in het invoerveld onder "1. Provide the title of your quiz" een titel in voor de serie vragen.
- Voer in het invoerveld onder "2 Type (or copy and paste) ......." de vragen en de antwoorden op die
   vragen in. Gebruik bij de invoer het volgende format:
   Voer de vraag in en blijf daarbij doortypen zonder gebruik te maken van Enter.
   Ben je klaar met het invoeren van de vraag voer dan een * in, voer het antwoord in en druk daarna
   op "Enter".
   Voer op dezelfde manier de resterende vragen en antwoorden in.
- Voer op het invoerveld onder "3 Provide your password" een wachtwoord in en klik daarna op de
   knop "Create the QR challenge". Bewaar het wachtwoord.
- Klik in het scherm dat zich opent op de getoonde link.
- Er opent zich een scherm met als titel "Teacher Notes".
  Kopieer het internetadres van deze pagina *.  Je hebt het adres nodig om later desgewenst
  wijzigingen te kunnen aanbrengen in de vragen en antwoorden.
- Klik bovenaan de pagina op "Get the QR-code for each question".
  Er opent zich een pagina met bovenaan een code die je voor kennisgeving kunt aannemen en
  daaronder de QR-codes van de vragen.
  Maak een print van deze pagina en gebruik de QR-codes voor het verstrekken van de vragen aan de
  leerlingen.
- Klik bovenaan de pagina in de zin "The correct answers for this quiz can be found here" op het
  woordje "Here" en er verschijnt een overzicht met de vragen en antwoorden.
  Maak een print van deze pagina.

Zo kun je wijzigingen in een eerder gemaakte serie vragen en antwoorden.
- Surf naar het adres dat je hierboven bij * hebt bewaard.
- Klik bovenaan de pagina op de tekst "Edit this quiz".
  Rechts bovenin verschijnt de tekst "Please provide the password" met daarachter een invoerveld.
- Voer op het invoerveld het genoteerde wachtwoord in en klik daarna op de knop "Submit".
  Je komt nu op de pagina waar je de vragen en antwoorden kunt veranderen.
  Handel daarna op dezelfde manier als bij het maken van de vragen en antwoorden.

202. Wheel Decide: Maak je eigen rad van avontuur


Wheel Decide is een tool waarmee je op eenvoudige wijze een eigen rad van avontuur kunt maken. De teksten (keuzemogelijkheden) die je op dat rad wilt opnemen kun je bij Wheel Decide zelf bepalen. Maximaal mogen dat er 100 zijn.
Als je een rad hebt gemaakt krijgt dat rad een eigen internetadres. Als je naar dat adres surft kun je het rad later nog eens gebruiken. Ook is het mogelijk het rad later aan te passen.
Je kunt zoveel raderen aanmaken als je zelf wilt.
De kleuren van het rad kun je zelf bepalen, evenals de snelheid waarmee het rad draait en de grootte van dat rad. Als je dat wilt kun je het rad zo instellen dat de keuzes die door het rad zijn gemaakt uit de lijst worden verwijderd en er wordt verder gespeeld met de resterende keuzemogelijkheden.

Bij alle gelegenheden waarbij één of meer willekeurige keuzes gemaakt moeten worden kan een rad van avontuur uitstekende diensten bewijzen, bijvoorbeeld bij het houden van een loterij of bij het kiezen van een willekeurige leerling of het samenstellen van groepjes van willekeurige leerlingen.
Vul een rad met bijvoorbeeld de landen van Europa. Laat het rad draaien en laat de leerlingen de hoofdstad van het geselecteerde land benoemen.
Vul het rad met getallen. Laat het rad draaien en laat leerlingen een som bedenken met daarin zelfgekozen getallen en bijvoorbeeld +  -  : en x om op het geselecteerde getal uit te komen.
Of laat het rad bepalen wie er aan de beurt is met het uitpakken van een sinterklaascadeautje.
Met enige creativiteit zijn er vele mogelijkheden te bedenken.

De werking van Wheel Decide is eenvoudig en staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak je een rad van avontuur.
- Surf naar http://wheeldecide.com/
- Klik op de blauwe knop "Make modify wheel".
- Voer op de invoervelden onder "Choises (enter up to 100 choises)" de gegevens in die je op het rad
  wilt opnemen.
  Zijn er te weinig regels klik dan op "Add choise" en er verschijnt een extra invoerregel.
- Voer op het invoerveld achter "Wheel name" een naam in voor jouw rad van avontuur.
- Klik op de tekst "Advanced options".
- Zet een vinkje voor "Remove choice after it is landed" als je wilt dat een gekozen woord van het rad
  wordt verwijderd en er wordt verder gespeeld met de overgebleven woorden.
- Selecteer bij "Color Theme" de kleuren die je voor het rad wilt gebruiken.
- Noteer achter "Seconds to spin" hoeveel seconden het rad er over mag doen om een keuze te maken.
- Noteer achter "Wheel diameter" hoe groot het rad moet worden. 750 geeft een mooi gevuld beeld.
- Klik op de knop "Apply Wheel Changes" en jouw rad van avontuur staat online.
- Klik op het rad, het begint te draaien en maakt een keuze na het vooraf ingestelde aantal seconden.
  Herhaal dit zo vaak als nodig.

Het rad heeft een eigen internetadres. Dat adres vind je op de adresregel bovenaan het scherm.
Dit adres is erg lang en moeilijk vast te leggen.
Maar als je Wheel Decide opdracht geeft om het adres per mail naar jezelf te sturen maakt Wheel Decide daar een verkort adres van dat makkelijk is vast te leggen.

Zo stuur je een verkort internetadres van jouw rad van avontuur naar jezelf.
- Onder het rad van avontuur dat je net hebt gemaakt bevinden zich een aantal knoppen.
  Klik op de knop met het witte envelopje.
- Klik de e-mail service die je gebruikt en voer de gewenste vervolghandelingen uit.
- Stuur de e-mail naar jezelf.
- Je ontvangt nu een e-mail in je mailbox met het verkorte internetadres.

Zo kun je een Rad van avontuur delen met anderen.
Facebook, Twitter
- Onder het rad van avontuur dat je net hebt gemaakt bevinden zich een aantal knoppen.
  Klik op het logo van Facebook of Twitter en voer de gewenste vervolghandelingen uit om een tweet
  of een bericht op Facebook te plaatsen. Je moet wel eerst inloggen op Twitter of Facebook.
Per e-mail
- Je kunt het adres van het rad ook per mail naar een ander versturen. Wil je dat, klik dan onder het
  rad op het witte envelopje. Voer de gewenste vervolghandelingen uit, voer de adressen in van de
  personen met wie je het rad wilt delen en verstuur de e-mail.
Een andere dienst
- Klik onder het rad op het groen logo. Klik op het grijze vakje met de drie stippen. Klik in het
  volgende scherm op de gewenste dienst en voer de gewenste vervolghandelingen uit.
Embedden op eigen website of weblog.
- Klik onder het rad op "Embed into Your Site" en er verschijnt een code (kan even duren).
- Selecteer die code en kopieer hem.
- Log in op je website of weblog en plak die code op die plaats waar je html-code kunt invoeren.
- Sla de wijzigingen op en het rad staat op je site of blog.

Voorbeeld (voor benoemen van hoofdsteden):


Zo kun je wijzigingen aanbrengen in een eerder gemaakt rad.
- Surf naar het internetadres van jouw rad.
- Klkik onder jouw rad op de knop "Make/Modify Wheel"
- Breng in het scherm dat zich opent de wijzigingen aan.
  Dat gaat op dezelfde manier zoals hierboven beschreven bij het maken van het rad.
- Heb je de wijzigingen aangebracht klik dan op "Apply Wheel Changes" en de veranderingen zijn
  aangebracht.

201. Cram: Flashcards maken met diverse spelvormen.
Cram is een tool waarmee op snelle en eenvoudige wijze flashcards gemaakt kunnen worden.
Bij Cram kan met deze flashcards op de volgende manieren geoefend kan worden.
1. Flashcards: De gegevens die op de voor- en achterkant van de flashcards zijn ingevoerd worden
    getoond. Ook kunnen de flashcards hier stuk voor stuk worden bekeken.
    Deze optie komt van pas bij het instuderen van de leerstof.
2. Memorize: De voorzijde wordt getoond, de achterzijde moet benoemd worden. Na benoeming
    volgt controle. Na controle kan worden aangegeven of antwoord goed of fout was.
3. Test: Flashcards worden getoond in de vorm van meerkeuzevragen, goed/fout vragen, open vragen
    of matchingsvragen.
4. Games: In de vorm van een tweetal games (Jewels of Wisdom en Stellar Speller) kan met de
    flashcards  geoefend worden.

Als voorbeeld een tweetal oefeningen over mediawijsheid in de vorm van "Jewels of Wisdom".

Game (1)                                              Game (2)
Ga naar Mediawijsheidsquiz
Ga naar Mediawijsheidsquiz

- Surf naar
  Game Mediawijsheid (1)
  Game Mediawijsheid (2) 

- Klik op "Play game".
- Aan rechterzijde bevinden zich 15 kaartjes met begrippen inzake mediawijsheid, aan de linkerzijde
  15 kaartjes met de betekenis daarvan.
- Klik op een begrip en daarna op een kaartje met de daarbij behorende betekenis.
  Is de keuze juist dan verdwijnen de 2 kaartjes.
- Herhaal dit tot alle kaartjes zijn verdwenen.

Het gebruik van Cram is gratis. Wel dient er een account te worden aangemaakt. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Cram staat hieronder stap voor stap beschreven.

200. TubeChop: Fragmenten uit Youtubefilmpjes knippen.

TubeChop is een tool waarmee fragmenten uit Youtube-filmpjes geknipt kunnen worden. 
Die fragmenten krijgen een eigen internetadres. Als naar dat adres wordt gesurft dan wordt van het filmpje alleen het uitgeknipte fragment vertoond. 
TubeChop biedt van uitgeknipte fragmenten ook de embed-code, zodat het filmfragment ook kan worden opgenomen op eigen website of weblog.
Tevens is het mogelijk om het fragment vanuit TubeChop te delen met anderen.
De werking van TubeChop is hoogst eenvoudig en staat hieronder stap voor stap beschreven.
Het gebruik van TubeChop is gratis en er hoeft geen account te worden aangevraagd.

Voorbeeld:
Van het kleuterliedje "Five Little Monkeys Jumping on the Bed", dat bestaat uit 5 coupletten, is alleen het eerste couplet uitgeknipt. Dat fragment is hieronder opgenomen. Zo knip je een fragment uit een Youtube-filmpje
Surf naar https://www.youtube.com/
- Zoek het gewenste filmpje en speel het af.
Klik linksboven in de adresregel op het internetadres van het filmpje.
  Het adres wordt blauw.
- Geef een rechter-muisklik in het blauw gemarkeerde adres en klik op "Kopiëren".
Surf nu naar http://www.tubechop.com/  
- Geef vóór de blauwe knop "Search" een rechter-muisklik op de witte invoerregel en klik op
   "Plakken".
Klik op de blauwe knop "Search".
- Speel het filmpje af en linksonder het filmpje begint de tijd te lopen.
- Noteer de tijd waarop het fragment dat u wilt uitknippen begint te spelen.
  Noteer ook de eindtijd van datt fragment.
- Onder het filmpje bevindt zich een paars/roze tijdlijn.
  Aan de linkerzijde en aan de rechterzijde van die tijdlijn bevindt zich een schuifknop.
- Sleep de linker schuifknop met ingedrukte muisknop naar de begintijd van het gewenste fragment
  en de rechter schuifknop naar de eindtijd daarvan
- Voer op de invoerregel waarop staat vermeld "Optional. Write something about your selection" een
  verklarende tekst in.
- Klik op de blauwe knop "Chop it".
  In het scherm dat zich opent kun je het uitgeknipte fragment afspelen.

Zo kun je het fragment later nog eens afspelen.
-  Aan de rechterzijde van het scherm bevindt zich onder "Link" het internetadres van het fragment.
   Klik hierop en het wordt blauw gemarkeerd.
- Geef een rechter muisklik in het blauw gemarkeerde adres en klik daarna op "Kopiëren".
- Plak nu het adres op die plaats waar je het wilt bewaren (bijvoorbeeld een Word-bestand of een eigen Start-
   pagina)
en sla het op.
- Als je later naar het adres surft wordt alleen het uitgeknipte fragment vertoond.

Zo kun je het fragment opnemem p je eigen website of weblog.
-  Aan de rechterzijde van het scherm bevindt zich onder "Embed Code" de html-code waarmee je het
   fragment kunt opnemen op je website of weblog.
   Klik hierop en het wordt blauw gemarkeerd.
Geef een rechter muisklik in de blauw gemarkeerde code en klik daarna op "Kopiëren".
- Open het beheergedeelte van je website of weblog en plak daar op de plaats waar je html-code kunt
  invoeren de gekopieerde code.
- Sla de wijzigingen op en het fragment staat op je website of weblog.

Zo kun je het fragment delen met anderen.
-  Aan de rechterzijde van het scherm bevinden zich onder "Share" de icoontje van Reddit, Twitter,
   Facebook, E-mail en Google+.
- Klik op de gewenste dienst, log in als dat nog nodig is en klik op de getoonde knop om de link van
  het fragment te plaatsen.  

199. Appear.in: Voer real-time videogesprekken met maximaal 8 personen.


Appear.in  is een tool waarmee maximaal 8 personen op hoogst eenvoudige wijze via de pc een real-time videogesprek met elkaar kunnen voeren en tegelijkertijd met elkaar kunnen chatten.
Om met elkaar in gesprek te kunnen gaan dienen de pc's van de deelnemers te zijn voorzien van een ingeschakelde webcam.
Appear.in wordt op dit moment alleen nog maar ondersteund door de browsers Firefox, Chrome en Opera. Bij gebruik van de Internet Explorer vertoont Appear.in  mankementen.
Om gebruik te kunnen maken van Appear.in hoeft geen account te worden aangevraagd.
Een videogesprek vindt plaats in een zogenaamde "Room", oftewel de plaats op internet (= internet-adres) waar het gesprek wordt gevoerd.
Bij het creëren van zo'n room wordt een internetadres gegenereerd.  Dit adres wordt verstrekt aan de deelnemers. Als zij naar dit adres surfen kunnen zij direct deelnemen aan het gesprek.
De werking van Appear.in is hoogst eenvoudig en staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

Zo start je een videogesprek bij Appear.in.
- Surf naar https://appear.in/
- In het midden van het scherm bevindt zich op het invoerveld onder de tekst "Create a room and talk
  together" een internetadres dat om de 7 seconden verandert.
- Klik op de knop "Create" en de room waarin het gesprek plaatsvindt wordt automatisch geopend.
  De persoon die het gesprek heeft gestart komt op video in beeld.
  Het internetadres dat op het moment van het klikken in het invoerveld stond wordt het internetadres
  van de room. *
- Links bovenaan het scherm van de geopende room bevindt zich het internetadres van die room.
  Verstrek dit adres aan de personen die je wilt uitnodigen om deel te nemen aan het gesprek.
  Als zij naar dit adres surfen komen zij automatisch in de room en komen ook zij op video in beeld.

* NB. Als je dat wilt kun je het internetadres van de room voor een deel zelf bepalen. Het gedeelte
          appear.in/ ligt vast. Wat daarachter komt kun je zelf kiezen.
          Wil je dat, klik dan op de invoerregel met het aangeboden adres voor de rood gekleurde letters
          en voer een eigen tekst in en klik daarna op de knop "Create". Het internetadres van de room
          wordt dan appear.in/<eigen tekst>

Zo kun je voorkomen dat ongewenste personen deelnemen aan een gesprek.
- Surf naar https://appear.in/ en open een room zoals hierboven omschreven.
- Klik in de geopende room rechts bovenin op de knop "Lock Room".
- Verstrek nu het internetadres van de room aan de personen die je wilt uitnodigen.
- Als genodigden nu naar het ontvangen adres surfen komen zij niet direct in de room, maar moeten
  zij toestemming vragen door te klikken op de knop "Enter".
  Op het moment dat zij op die knop klikken verschijnt er bij de persoon die het gesprek heeft gestart
  een scherm waarop hij kan zien wie er wil deelnemen. Is dat een van de genodigden dan klikt hij op
  de knop ""Let them in" en de genodigde krijgt toegang tot de room.

Zo kun je chatten tijdens een video-gesprek.
- In een geopende room bevindt zich midden onder aan het scherm een wit invoerveld.
  Type in dit veld de gewenste tekst en klik daarna op "Enter".
  De getypte tekst komt in beeld en is te zien voor alle deelnemers.
- Alle deelnemers kunnen op deze manier tekst toevoegen.

Zo kun je een room en dus het internetadres daarvan claimen.
NB. Als je een room hebt geclaimd ben je vanaf dat moment de eigenaar van die room en blijf je daarvan de eigenaar, kun je die room net zo vaak gebruiken als je wilt, kun je die room van een mooie achtergrond voorzien, kun je deelnemers desgewenst uit een gesprek verwijderen en deelnemers vanuit die room uitnodigingen voor een gesprek en kun je anderenhet recht geven om in die room ook een gesprek te starten.
- Surf naar https://appear.in/ en open een room zoals hierboven omschreven.
- Klik rechtsboven op de knop "Claim Room".
- Voer je e-mailadres in en klik op de knop "Claim".
- Surf naar het internetadres van de room, klik rechts bovenin op de knop "Room settings" en bepaal
  wat je wilt dat er gebeurt.

198. Canva: Posters maken, publiceren en downloaden.

Canva: Een absolute aanrader.

Canva is een tool waarmee in een oogwenk zeer fraaie posters gemaakt kunnen worden. En dat ook nog eens op een zeer eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke manier.
Deze posters kunnen gevuld worden met: achtergronden, vormen, lijnen, banners, teksten, tekstwolken, buttons, icoontjes, pijlen, infographics, illustraties enz. enz.. Daarbij kan geput worden uit een eindeloos grote bibliotheek. Ook is het mogelijk om eigen illustraties op de posters te plaatsen.
Een zelf ontworpen poster krijgt een eigen internetadres waarmee hij met anderen kan worden gedeeld. Posters kunnen vanuit Canva ook direct via Facebook en Twitter worden gedeeld. Ook is het mogelijk om posters te downloaden naar eigen pc en vervolgens te printen.
Canva: een aanrader, een fantastische tool met volop mogelijkheden, voor zowel leerlingen als docenten.

NB. De bibliotheek van Canva bevat duizenden prachtige illustraties. Het merendeel van deze illustraties is gratis te gebruiken. De gratis illustraties zijn in de bibliotheek te herkennen aan het woord "Free". Het woord "Free" zorgt echter niet voor vervuiling: het verdwijnt zodra de illustratie op een poster is geplaatst.
De bibliotheek bevat ook illustraties waarvoor betaald moet worden. Deze illustraties zijn in de bibliotheek te herkennen aan het ontbreken van het woord "Free". Als je in de bibliotheek met de muiswijzer op zo'n illustratie gaat staan verschijnt de prijs van de illustratie. Wie gratis gebruik van Canva wil maken en per ongeluk toch een illustratie op zijn poster plaatst waarvoor betaald moet worden krijgt daarvan melding zodra hij zijn poster wil delen of opslaan. Hij kan dan terugkeren naar zijn poster en betreffende illustratie verwijderen. Mocht er dan toch nog iets misgaan dan is er nog geen man overboord: een betaling wordt pas effectief wanneer er een creditcardnummer, een valideringsdatum en een CVC-code is ingevoerd. Canva kan dus veilig gebruikt worden zonder dat er een onverwachte betaling achterweg komt.

                 Voorbeeld
Om van Canva gebruik te kunnen maken moet er eerst een account worden aangevraagd. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Canva staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak je een account aan.
- Surf naar https://www.canva.com/
- Voer achter Email je e-mailadres in en achter Password een  
   zelfgekozen password en klik daarna op de knop "Sign Up".  
   Je bent nu meteen ingelogd op.
-  Klik op de tekst "Show me how it's done".
   Je krijgt een demonstratie waarin de werking van Canva in 30
   seconden wordt uitgelegd.
- Hierna staat er een deels gevulde poster voor je klaar.
  Deze kun je negeren door rechts bovenin op het Logo van  
  Canva te klikken en daarna op de tekst "Oh, got it".
- Als je nu klikt op "Poster" kun je beginnen met een nieuwe,
  eigen poster.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Canva.
Inloggen: 
Surf naar https://www.canva.com/
- Klik onder de groene knop "Sign up" op de tekst "Have an account? Log in > ".
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en password in en klik op de knop "Log in".
Uitloggen: 
- Klik rechts bovenin, naast je inlognaam, op het witte, naar beneden gerichte driehoekje en klik
  daarna op "Log out".
NB. Als je inlognaam en het witte driehoekje later rechts boven niet meer zichtbaar zijn, klik dan rechts bovenin op de knop "Home". Je inlognaam en het witte driehoekje komen dan weer in beeld.

Zo begin je met het maken van een poster.
Surf naar https://www.canva.com/ en log in.
- Klik op het icoontje met de tekst "Poster" en je komt terecht op de pagina waar je je poster kunt
  maken.
  Aan de linkerzijde van het scherm tref je de bibliotheek van Canva die in categorieën is opgedeeld.
  In de categorie Search tref je duizenden illustraties, lijnen, banners, pijlen, vormen enz. enz..
  Onder Search bevinden zich zoveel illustraties dat ze in mappen zijn ondergebracht.
  In de categorie Lay-outs tref je kant en klare formats die je naar wens kunt aanpassen.
  In de categorie Text tref je honderden tekstvakken die je met tekst kunt vullen.
  In de categorie Background tref je vele achtergronden. Ook is het hier mogelijk om een
  achtergrondskleur te kiezen.
  Onder Uploads bevindt zich de mogelijkheid om eigen illustraties op een poster te oplaatsen.
  Let o p: Tref je bij een element de tekst "Free" dan kun je deze gratis gebruiken. Staat er
  niets bij vermeld dan moet ervoor betaald worden. Je hoeft niet bang te zijn dat dat gebeurt
  want je wordt vooraf gewaarschuwd en er word je ook nog gevraagd om een creditcard-
  nummer, een valideringsdatum en een CVC-code in te vullen. Als je dit nooit doet kan er niets
  misgaan.

  Canva opent standaard in de categorie Lay-outs. Let op, bij de meeste van deze lay-outs
  ontbreekt het woord Free. Er moet dus voor betaald  worden.


Zo vul je een poster met elementen en maak je die op naar wens.
Als voorbeeld wordt hieronder beschreven hoe je bij de categorie Search een illustratie uit de map Infographics toevoegt aan je poster en hoe je die vervolgens naar wens positioneert en opmaakt. Het toevoegen en bewerken van elementen uit de andere categorieën verloopt in grote lijnen op dezelfde manier.
- Klik links boven op "Search".
- Klik op de map "Infographics" en de inhoud van de map wordt zichtbaar.
  Scroll naar beneden om de totale inhoud van de map te bekijken.
  NB. Wil je de map weer sluiten klik dan nogmaals op de map.
- Klik op de illustratie die je aan je poster wilt toevoegen.
- De illustratie verschijnt op je poster en is al geselecteerd zodat je hem direct kunt bewerken.
  Versleep de illustratie met ingedrukte linker muisknop naar de gewenste plaats.
  Vergroot of verklein de illustratie door te klikken op één van de hoekpunten en die met ingedrukte  
  linker muisknop te verslepen.
  Draai de illustratie door te klikken op het gebogen pijltje onder de illustratie en hem met ingedrukte
  linker muisknop te draaien.
  Wil je en illustratie kopiëren klik dan in de werkbalk op "Copy" en er verschijnt een copy.
  Wil je de kleur van de illustratie veranderen klik dan in de werkbalk op het gekleurde rondje en klik
  op een andere kleur.
  Wil je de illustratie meer of minder transparant maken, klik dan in de werkbalk op het naar beneden
  gerichte witte driehoekje, klik daarna op "Transparancy" en versleep het witte bolletje naar het
  gewenste percentage.
  Wil je een illustratie voorzien van een hyperlink, zodat je later wordt doorgelinkt naar een website
  als je op de illustratie klikt, klik dan in de werkbalk op het naar beneden gerichte witte drie-
  hoekje, klik op "Link", voer het internetadres in en druk op "Enter".
  Heb je meerdere illustraties op je poster staan en wil je de geselecteerde illustratie voor of achter
  andere illustraties plaatsen klik dan in de werkbalk op "Forward" of "Back".
  Wil je een illustratie weer verwijderen klik dan op het icoontje van de prullenbak.
  NB. Wil je een andere illustratie bewerken, klik dan op die illustratie, hij wordt dan geselecteerd, er
  verschijnt een werkbalk en de bewerking kan beginnen.
  NB. Alle wijzigingen die je uitvoert worden ogenblikkelijk opgeslagen.

- Wil je een tweede pagina toevoegen, klik dan onder de poster op de tekst "Add a new page".
- Wil je je poster een titel geven klik dan rechts boven drie keer op "Untitled design" en voer de titel
   voor je poster in.
- Heb je uit de categorie "Text" een tekstvak toegevoegd dan kun je de tekst die in dat vak staat
  wijzigen door op die tekst te klikken en te vervangen door eigen tekst.

Zo voeg je eigen illustraties toe aan je poster.
- Klik aan de linkerzijde op de knop "Uploads".
- Klik daarna op de groen knop "Upload your own images".
- Zoek op je pc naar de gewenste illustratie, klik erop en klik op "Openen"
  De illustratie wordt aan de bibliotheek toegevoegd.
- Klik op de illustratie en hij wordt op de poster geplaatst.
NB. Wil je een illustratie weer uit de bibliotheek verwijderen ga met je muiswijzer naar die illustratie, klik op de letter "i" die verschijnt en klik daarna op "Delete".

Zo kun je een poster delen met anderen.
Surf naar https://www.canva.com/ en log in.
- Klik op de poster die je wilt delen.
Anderen het internetadres van jouw poster geven.
Klik rechts bovenin op de knop "Download or link".
Onder "Link" tref je een internetadres. Kopieer dat adres en geef het aan anderen. Wie naar dat
  adres surft kan jouw poster bekijken.
Delen via Twitter
- Wil je jouw poster delen via Twitter klik dan rechts bovenin op het icoontje met Twitter Share.
- Klik op de knop "Tweeten" en verstuur een tweet met daarin een link naar jouw poster.
  NB. Als je nog niet bent ingelogd op Twitter moet dat eerst nog gebeuren.
Delen via Facebook.
Wil je jouw poster delen via Facebook klik dan rechts bovenin op het icoontje met Facebook Share.
Klik op "Share it now" om een bericht op Facebook te plaatsen.
  NB. Als je nog niet bent ingelogd op Facebook moet dat eerst nog gebeuren.

De poster downloaden naar jouw eigen PC en desgewenst printen.
Surf naar https://www.canva.com/ en log in.
Klik op de poster die je wilt downloaden.
- Klik rechts bovenin op de knop "Download or link".
- Klik op "Image" als je de poster wilt downloaden voor gebruik op bijvoorbeeld een website, klik op
  PDF als je de poster als een pdf-je wilt downloaden en wilt printen.
- A. Als de poster geen illustraties bevat waarvoor betaald moet worden dan wordt hij direct na de
  klik op "Image" of "PDF" gedownload. Afhankelijk van je besturingssysteem tref je ergens op het    
  scherm een melding als het downloaden is voltooid. Met een dubbelklik kun je de poster dan
  openen. De poster wordt geopend in de tekstverwerker die op je pc als standaard is ingesteld.
  Desgewenst kun je de poster printen.
- B. Als de poster illustraties bevat die betaald moeten worden dan wordt dat vermeld na de klik op
  "Image" of "PDF.  Wil je betalen, voer dan je creditcardnummer, de valideringsdatum en de CVC-
  code (laatste drie cijfers van het getal op de achterzijde van je creditcard) in en klik op "Make
  Payment".
  Wil je niet betalen klik dan rechts bovenin op het kruisje (sluitknop), verwijder de elementen van  
  je poster waarvoor je moest betalen en druk weer op "Image" of "PDF". Herhaal dit tot er geen te  
  betalen elementen meer op de poster voorkomen.

Zo kun je een poster weer verwijderen uit Canva.
- Klik rechts bovenin op de knop "Home".
- Je komt op de homepage en daar tref je alle posters die je hebt gemaakt.
- Klik bij de poster die je wilt verwijderen rechtsonder op de drie horizontale streepjes en klik daarna
  op "Delete". Wil je hem definitief verwijderen klik dan ook nog eens op de knop "Hide".

197. Peggo: Geluid van YouTube-filmpjes halen en opslaan als mp3-tje.

Peggo is een tool waarmee het mogelijk om geluiden van YouTube-filmpjes te halen en die op te slaan als een mp3-bestand.  Desgewenst kunnen die geluiden worden ingekort, zodat alleen de gewenste fragmenten worden opgeslagen.

De werking van Peggo is als volgt: .
Surf naar https://www.youtube.com/ en open het gewenste filmpje.
- Klik linksboven in de adresregel op het internetadres van het filmpje.
  Het adres wordt blauw.
- Geef een rechter-muisklik in het blauw gemarkeerde adres en klik op "Kopiëren".
- Surf naar http://peggo.co/ , geef een rechter-muisklik op de witte invoerregel en klik op "Plakken".
- Druk, als dat nog nodig is op "Enter".
- Speel het filmpje af en noteer de begintijd en de eindtijd van het fragment dat je wilt gebruiken.
- Onder het filmpje zijn 2 rode vierkantjes zichtbaar.
  Verschuif het linker vierkantje naar de begintijd van het fragment dat je wilt opnemen en het rechter
  naar de eindtijd van het fragment.
- Pas de titel en de naam van de artiest naar wens aan.
- Klik op de blauwe knop "Record MP3" en het downloaden van het geluid begint.
- Afhankelijk van de Windows-versie verschijnt ergens in beeld de mogelijkheid om het
  geluidsfragment op te slaan op de pc.
  Sla het bestand op.

Tip!  Zet de MP3-bestanden op je smartphone en/of gebruik ze in je presentaties.

196. ViewPure: Youtube-filmpjes bekijken zonder reclames en overbodige toevoegingen.
ViewPure is een tool waarmee het mogelijk is om Youtube-filmpjes te bekijken zonder dat er overbodige toevoegingen zoals reclames, commentaar ed. in beeld verschijnen. Het enige dat u krijgt te zien is het filmpje waar het om gaat.
De werking van ViewPure is even eenvoudig als doeltreffend.
Voer op de witte invoerregel het Youtube-adres in van het filmpje dat u wilt bekijken.
Klik vervolgens op de knop "Purify" en het filmpje verschijnt op een verder leeg scherm.
U kunt de witte invoerregel ook gebruiken voor het invoeren van een zoekterm. Als u na het invoeren daarvan klikt op de knop "Purify" komt ViewPure met een overzicht van gevonden filmpjes. Klik op het gewenste filmpje en het wordt geopend op een verder leeg scherm.

NB. Zo achterhaalt u het internetadres van een Youtube-filmpje en plakt u dat in ViewPure.
- Open Youtube op https://www.youtube.com/
- Voer op de witte invoerregel een zoekterm in en klik daarna op "Enter".
- Open het filmpje dat u wilt gebruiken door op de illustratie van dat filmpje te klikken.
  Het filmpje wordt geopend en linksboven op de adresregel ziet u het internetadres van het filmpje
- Klik op het internetadres en het wordt blauw.
- Geef een rechter-muisklik in het blauw gemarkeerde adres en klik op "Kopiëren".
- Open ViewPure, geef een rechtermuisklik op de witte invoerregel en klik op "Plakken".

Zie voor meer info over ViewPure op de site van André Manssen.

                 Beeld dat u krijgt in Youtube.                             Beeld dat u krijgt in ViewPure. 

195. Clyp: Geluiden opnemen, delen en van geschreven tekst voorzien.


Clyp is een tool waarmee geluidsopnames gemaakt kunnen worden, die vervolgens online gezet kunnen worden en met anderen kunnen worden gedeeld.
Bijzonder aan Clyp is dat die geluidsopnames van geschreven teksten, met een maximale lengte van 420 tekens, kunnen worden voorzien .
Dit laatste biedt voor het onderwijs de mogelijkheid om bij anderstalige geschreven teksten de uitspraak daarvan te laten horen.
Ook bij het voordragen van korte gedichten, het oefenen van de uitspraak van vreemde talen, het doen van samenspraakjes en het vertellen van verhaaltjes biedt Clyp mogelijkheden.
Met enige inventiviteit zijn er vele toepassingsmogelijkheden te bedenken.
Wie surft naar http://clyp.it/ kan meteen met de opnames beginnen en die online zetten. Nadeel van deze werkwijze is dat er geen beheer meer kan worden uitgeoefend over de gepubliceerde geluidsopnames en ook niet meer verwijderd kunnen worden.
Wie beheer wil uitoefenen dient in te loggen met zijn Facebook-account. Als dat is gebeurd zijn er meer mogelijkheden. Dan kunnen de geluidsopnames van een titel en van geschreven tekst worden voorzien, weer worden verwijderd, al dan niet worden gepubliceerd en kan er een code worden gegenereerd waarmee geluidsopnames in embedded vorm kunnen worden opgenomen op een website. Ook kan dan de mogelijkheid worden aangeboden om de geluiden te downloaden.

NB. Clyp werkt niet naar behoren onder de Internet Explorer. Gebruik daarom een andere browser.


Voorbeeld in embedded vorm.Compleet met tekst. http://clyp.it/cxfjheqk

Hoe de werking is van Clyp staat hieronder stap voor stap beschreven. Daarbij wordt uitgegaan van de volledige versie; oftewel de versie waarbij is ingelogd met een Facebook-account.