174. Quiz Socket: Vraagstelling op papier. Beantwoording en inzage daarop op pc.


QuizSocket is een zogenaamd Student Response System oftewel een tool waarmee leerlingen op hun pc, laptop, tablet of smartphone vragen van de docent kunnen beantwoorden en waarmee de docent ogenblikkelijk daarna inzage krijgt in de gegeven antwoorden.
QuizSocket is echter net even anders dan andere Student Response Systems.
Bij QuizSocket hoeven geen vragen te worden ingevoerd, die verstrekt de docent mondeling, op het (digi)bord of gewoon op papier.
Dit maakt dat de tool ogenblikkelijk, zonder enige vorm van voorbereiding kan worden ingezet.
Wie beschikt over meerkeuzevragen met 2, 3 of 4 antwoordmogelijkheden, in welke vorm dan ook, kan direct met QuizSocket aan de slag.
QuizSocket is uiterst doeltreffend en zeer eenvoudig in gebruik. Aan het gebruik ervan zijn geen kosten verbonden en zelfs het aanvragen van een account is niet nodig.

De werking van QuizSocket  is hieronder stap voor stap beschreven.


Docent.
- Surf op pc, laptop, tablet of smartphone naar http://www.quizsocket.com/
- Voer vóór de blauwe knop "Create a quiz" een titel in voor de quiz en klik daarna op de knop "Create a
  quiz".
  Op de pagina die zich opent bevindt zich achter "Manage" een code van 6 tekens.
- Verstrek deze code aan de leerlingen.
NB. Laat de pagina gewoon open staan.

Leerlingen.
- Surf op pc, laptop, tablet of smartphone naar http://www.quizsocket.com/
- Voer vóór de blauwe knop "Join Quiz" de code in die je van je docent hebt gekregen en klik daarna op de
   knop "Join Quiz".
- Wacht tot de docent de eerste vraag heeft vrijgegeven.

Docent.
- Meld aan de leerlingen welke meerkeuzevraag (van papier, mondeling of van het bord) zij moeten
  beantwoorden en geef hen enige bedenktijd.
- Is de bedenktijd verstreken klik dan op de knop "Create a new question" om de leerlingen de mogelijkheid
  te bieden de vraag te beantwoorden.

Leerlingen.
- Zodra de docent de vraag heeft vrijgegeven verschijnt op het scherm van de leerlingen "Question 1" met
  daaronder de knoppen "A, B, C en D".
- Klik op die knop die volgens jou behoort bij het juiste antwoord.

Docent.
- De docent krijgt op zijn scherm ogenblikkelijk na beantwoording, in de vorm van een grafiek, inzage in de
  gegeven antwoorden.
- Neem de vraag en de gegeven antwoorden in bespreking.
- Geef na de bespreking aan welke vraag vervolgens beantwoord moet worden en klik op de knop "Create
  a new question" om de leerlingen weer in de gelegenheid te stellen de vraag te beantwoorden.
Enz. Enz. Enz.

NB. Op het scherm van de docent blijft de gegeven feedback van alle vragen bewaard.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten