169. mQlicker: een eenvoudig en krachtig (Student) Response System.

mQlicker is een krachtig en eenvoudig te gebruiken response-system. Dat houdt in dat de docent via zijn pc (digibord) vragen openstelt voor zijn leerlingen, zijn leerlingen die vragen kunnen inzien en beantwoorden op een eigen device, er op de pc van de docent (digibord) een overzicht wordt getoond van de gegeven reacties en de docent daarover in gesprek kan gaan met zijn leerlingen.
Niet alleen in lessituaties, maar ook tijdens presentaties/keynotes biedt mQlicker volop mogelijkheden om toehoorders te laten reageren op vragen en stellingen, met hen in contact te treden en hen een stem te geven.
De procedure bij mQlicker is als volgt. De docent/presentator vraagt een gratis account aan. Hij voert één of meer vragen/stellingen in, waarbij hij de keuze heeft uit meerkeuzevragen met één antwoordmogelijkheid, meerkeuzevragen met meerdere antwoordmogelijkheden, open vragen of nummervragen. De vra(a)g(en) slaat hij op en stelt hij open voor zijn leerlingen/toehoorders.
Bij het openstellen wordt een code gegenereerd. Zijn leerlingen/toehoorders surfen op hun eigen device, dat een pc, tablet of smartphone kan zijn, naar https://respond.cc/, voeren daar de code in en beantwoorden de stellingen of vragen.  De docent/presentator krijgt op zijn scherm een overzicht van de gegeven antwoorden. Bij de weergave van de reacties kan hij kiezen uit: een verticale staafgrafiek, een horizontale staafgrafiek, een cirkeldiagram, een tabel, sticky notes of een wordcloud.
Ook is het mogelijk om mQlicker een code te laten genereren waarmee het resultatenoverzicht live in embedded vorm in een PowerPointpresentatie kan worden opgenomen.
Desgewenst kan een resultatenoverzicht geëxporteerd worden naar een Excel-bestand.
In principe blijven leerlingen/toehoorders anoniem bij het geven van hun reacties. Wie dit wil omzeilen kan overwegen om bij de eerste vraag te vragen naar de naam en de resultaten later te exporteren naar Excel. In Excel is dan te zien hoe de individuele leerlingen de vragen hebben beantwoord.

Bijzondere aan mQlicker is dat de docent/presentator alles vanuit één scherm kan regelen, zodat hij een fantastisch overzicht heeft van zijn activiteiten op mQlicker.
Even bijzonder is de mogelijkheid om vragensessies, inclusief  resultatenoverzicht, op te slaan in een volwaardige mappenstructuur, zodat ze beschikbaar blijven om later nog eens te gebruiken. 

Het gebruik van mQlicker is gratis. Er moet echter wel een account worden aangevraagd.
Hoe dat gaat en hoe de werking is van mQlicker staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

Voorbeeld van een vragensessie. Surf naar http://respond.cc en log in met 65355


Zo vraag je een account aan.
- Surf naar http://www.mqlicker.com/
- Klik halverwege de pagina op de knop "02 Create Account".
- Voer op het tussenscherm dat verschijnt je emailadres en 2x eenzelfde zelfgekozen wachtwoord in
  en klik daarna op de knop "Register".
- Je ontvangt nu een email. Klik in die email op de link om je account te activeren.
NB. Ontvang je geen email in je inbox, kijk dan eens in je spambox; grote kans dat de mail zich daar bevindt. Dit hoeft je er echter niet van te weerhouden om op de link te klikken. Het kan geen kwaad.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op mQlicker.
Inloggen.
- Surf naar http://www.mqlicker.com/
- Klik halverwege de pagina op de knop "01 Presenter Login".
- Voer op het tussenscherm dat verschijnt je emailadres en password in en klik daarna op "Login".
  Na enige ogenblikken ben je ingelogd op mQlicker.
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin op de rode sluitknop en bevestig dat je wilt uitloggen met een klik op de knop
  "Yes".

Zo ontwerp je een sessie met één of meer vragen.
- Surf naar http://www.mqlicker.com/ en login.
- Klik in de menubalk op het meest linkse knopje (2 witte pijlen en plusteken op blauwe
  achtergrond).  In de mappenstructuur verschijnt nu het element "New interaction".
- Klik nu in de menubalk op het 3e knopje van links (plusteken op groene achtergrond) en het
  waarop je de eerste vraag kunt invoeren komt in beeld.
- Voer achter "Name" eventueel een titel in voor de vraag. Je kunt dit veld ook leeg laten.
- Selecteer onder "Type" het type vraag dat je wilt invoeren.
  Single select = meerkeuzevraag met een antwoordmogelijkheid.
  Multi select = meerkeuzevraag met meerdere antwoordmogelijkheden.

  Number entry = vraag die je kunt beantwoorden met een nummer.
  Tekst entry = vraag die je kunt beantwoorden met een vrije tekst (= open vraag).
  Slide = dit is geen vraag, maar een mogelijkheid om een tekst in te voeren waarop niet gereageerd hoeft te worden.- Voer onder "Instructions" de vraag in.
  Met behulp van de knoppen in de menubalk kun je de tekst opmaken en desgewenst een illustratie
  toevoegen.
- Heb je gekozen voor meerkeuzevragen voer dan de antwoordmogelijkheden in.
- Ben je klaar met het invoeren van de gegevens klik dan bovenin op de menubalk op de knop "Save".
- Wil je nog een vraag toevoegen klik dan in de menubalk weer op het 3e knopje van links en herhaal
  bovenstaande procedure. Doe dit net zo vaak als nodig.
  Wil je de volgorde van de vragen nog veranderen dan kan dat door aan de linkerzijde de
  miniatuurweergaven van de vragen naar de gewenste plaats te slepen.
NB. Als je meerdere vragen invoert worden die in één keer ter beantwoording aan de leerlingen/toehoorders gepresenteerd. Wil je vragen één voor één presenteren dan kun je dat het beste doen door steeds een sessie te ontwerpen van slechts één vraag.
Zo geef je vragen vrij ter beantwoording.
- Klik in de menubalk op de knop "Start" en er verschijnt na enige tijd een scherm met een
  internetadres en een inlogcode (=session key).
  De vragen staan nu open en kunnen door leerlingen/toehoorders beantwoord worden.
  Vergeet niet om de sessie na gebruik te sluiten met een klik op de knop "Stop".
NB. Laat deze pagina open staan, zodat je na beantwoording van de vragen inzage kunt krijgen in de reacties.
 
Zo komen leerlingen/toehoorders in de omgeving waar zij de vragen kunnen beantwoorden. 
- Laat de leerlingen/toehoorders surfen naar https://respond.cc
- Laat hen daar de inlogcode invoeren en klikken op de knop "Continue".
  Zij komen nu in de omgeving waar zij de vragen kunnen beantwoorden.
- Zijn zij klaar met het invoeren van de antwoorden laat hen dan onderaan de pagina klikken op het 
  "Vinkje", vervolgens op de knop "Submit response" en tot slot op de knop "OK".

Zo krijgt de docent/presentator inzage in de gegeven antwoorden.
- Op het moment dat er vragen beantwoord zijn verschijnt op het beeldscherm van de docent
  automatisch een grafische weergave van de respons.
  Die respons kan hij per vraag bekijken door aan de linkerzijde te klikken op die vraag waarvan hij
  de gegeven antwoorden wil zien.
NB. Rechts van de grafische weergave bevindt zich een aantal knoppen waarmee gekozen kan worden in welke vorm de respons gepresenteerd  moet worden. Er kan gekozen worden uit: een verticale staafgrafiek, een horizontale staafgrafiek, een cirkeldiagram, een tabel, sticky notes of een wordcloud. Met een klik op de onderste rode knop met de letter P opent zich een pagina waarop is aangegeven hoe het resultatenoverzicht live in een Powerpointpresentatie kan worden opgenomen.

Zo kun je de respons op een sessie exporteren naar Excel.
- Klik bovenaan de pagina op de knop "Export" en vervolgens op de knop "Openen" om het Excel-
  bestand te openen.
Zo open je een eerder gemaakte vragensessie.
-
Surf naar http://www.mqlicker.com/ en log in.

- Klik aan de linkerzijde in de mappenstructuur op de sessie die je wilt openen.
- Klik in de menubalk op de knop "Start" om de sessie open te stellen.
  Op het moment dat je de sessie vrijgeeft verschijnt er in de mappenstructuur "New session <nr>".
  De vragen staan nu open ter beantwoording.
NB.
Eerdere sessies staan nog in mQlicker. Je treft ze bij "New session <nr>" met een lager nummer aan boven de laatste sessie. Door er op te klikken kun je die sessie weer openen en inzage krijgen in de respons die tijdens die sessie is gegeven.
Zo wijzig je in de mappenstructuur aan de linkerzijde de naam van een vragenserie en de desbetreffende sessies.

- Klik in de mappenstructuur op de naam die je wilt wijzigen.
- Klik in de menubalk op de knop "Rename".
- Verwijder de aanwezige titel en verander die in de gewenste titel.
- Druk na de wijziging op "Enter".
NB. Wil je een vragenserie of sessie verwijderen klik dan op de naam van die serie of sessie en klik daarna in de menubalk op de knop "Delete".


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een uitgebreide Engelstalige handleiding tref je aan op http://resources.mqlicker.com/doc/manual.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------1 opmerking: