236. Sjablonen kwartetspel, memoryspel, flashcards en vogelmemory.

Altijd al eens een eigen kwartetspel of memoryspel willen maken ?
Dat kan 
met de Word-sjablonen van ICT-idee voor de schappelijke prijs van slechts €3,33 per sjablonenset. Bij Etsy kunnen de sjablonen besteld en direct afgerekend worden. Bij de sjablonen ontvangt u ook een duidelijke handleiding.

Naar Sjablonen kwartetspel. Naar Sjablonen memoryspel. NB. Bij de sjablonen voor het memoryspel ontvangt u gratis een memoryspel waarmee u spelenderwijs de meest voorkomende vogels leert kennen. Overige artikelen bij Etsy. Hieronder een impressie van wat mogelijk is met de sjablonen.

Kwartet
Kwartetspel over de stad Sneek


Memoryspel voor het aanleren van Engelse woorden.


Vogelmemory

235. Tekst extraheren uit illustraties en PDF-documenten.


Onlineocr.org is een online dienst voor optische tekstherkenning.
Met Online.org kunnen teksten uit illustraties van het Gif, Tiff, BMP en JPG-format en teksten uit PDF-documenten worden geëxtraheerd en omgezet naar tekst die in de tekstverwerker Word kan worden bewerkt.
Onlineocr.org kan overweg met illustraties en documenten in meer dan 46 talen
Het extraheren en omzetten is uiterst eenvoudig en werkt als volgt.

- Sla het pdf-document of de illustratie waaruit u de tekst wilt extraheren op op uw pc.
- Surf naar https://onlineocr.org/
- Klik bij Step 1 op 'File' en zoek op uw pc naar het document of de illustratie.
- Dubbelklik op het bestand.
- Selecteer bij Step 2 de taal die zich bevindt op de illustratie of het PDF-document.
- Selecteer bij 'Text Plain' de optie 'Microsoft Word.docx' en klik daarna op 'Convert'.
   Nadat het bestand is geconverteerd kunt u op 2 manieren over de tekst 
beschikken.
   1. Klik op de knop 'Download output file'.
       Het tekstdocument wordt gedownload en u kunt het opslaan op uw pc.
       Open het document met Word en u kunt de tekst bewerken.
   2. Als u naar beneden scrolt ziet u de geëxtraheerde tekst.
       Kopieer deze tekst en plak hem in een Word-document.

233. Een digitaal wisbord

 


Digitaal Wisbordje is een uiterst eenvoudige tool waarmee leerlingen op hun pc, smartphone of tablet teksten of tekeningen kunnen plaatsen op memo's, die vrijwel ogenblikkelijk naast en onder elkaar op het scherm van de docent verschijnen. Zet de docent dit scherm open op het digibord dan zijn alle reacties ogenblikkelijk door de leerlingen te zien. De docent kan ook beslissen het scherm op zwart te zetten, de leerlingen eerst te laten reageren en wanneer alle reacties binnen zijn zijn scherm open te zetten en leerlingen dan de reacties te laten bekijken.  
Digitaal Wisbordje is een  uitermatig handige tool om alle leerlingen bij de les te betrekken en hen te laten reageren op vragen of stellingen of om te gebruiken voor het inventariseren van meningen/ideeen. 

De werking van 
Digitaal Wisbordje gaat als volgt:
- De docent surft op zijn pc naar 
https://digitaalwisbordje.nl/
- Onder 'Ik ben een leerkracht' vult hij zijn naam en een zelf te bedenken kamernummer in.
- Vervolgens klik hij op de knop 'Start'.
- Nu surfen de leerlingen op hun device naar 
https://digitaalwisbordje.nl/
- Onder 'Ik ben een leerling' vullen zij hun naam en het kamernummer in dat de docent heeft in-
  gevoerd.
- Daarna klikken zij op de knop 'Start'.
- Op het scherm van de docent is vrijwel ogenblijkelijk te zien welke leerlingen tot de kamer zijn
  toegetreden.
- De leerlingen treffen op hun scherm vier knoppen.
  Blanco knop: hiermee kunnen leerlingen een blanco memo generen.
  Op een blanco memo kunnen leerlingen, afhankelijk van welk device zij gebruiken, teksten of     
  tekeningen plaatsen door met muiswijzer, vinger of pencil over de memo te bewegen.
  Knop met raster: Met een klik op deze knop wordt een memo met ruitjespapier gegenereerd.
  Ook hierop kunnen op dezelfde wijze teksten en tekeningen worden geplaatst.
  Knop met pen en schrijflijnen
Met een klik op deze knop wordt een memo met schrijflijnen 
  gegenereerd, waarop eveneens op dezelfde wijze 
teksten en tekeningen geplaatst kunnen worden.
  Knop met tekst: Na een klik op deze knop verschijnt een pop-up met een invoerveld. Op het       
  invoerveld kan tekst getypt worden die na een druk op 'OK' op het memo verschijnt.

NB.
Geplaatste teksten en tekeningen verschijnen zonder dat plaatsing bevestigd moet worden vrijwel ogenblikkelijk op het scherm van de docent.


NB.
Leerlingen kunnen geplaatste tektsen verwijderen (of een nieuwe memo genereren) door te klikken op de 'Blanco knop'. 

NB. 
Memo's die op het scherm van de docent verschijnen kunnen door hem verwijderd worden met een klik op het kruisje rechts bovenin op de memo.

232. Videotools voor onderwijs op afstand

Normaliter plaats ik geen links naar websites waar onderwijstools onder de aandacht worden gebracht.
In deze uitzonderlijke situatie, waarin het coronavirus de wereld in zijn greep heeft en het onderwijs naarstig op zoek is naar manieren om online onderwijs aan te bieden, maak ik een uitzondering.
Graag wijs ik onderwijsgevenden op de site van Fideo, waarop een blog is geplaatst met uitgebreide info over videotools voor afstandsonderwijs.

231: PDF's bewerken met DocHub

Maak je gebruik van Google Drive en heb je daar PDF's opgeslagen dan is het mogelijk om die PDF's met behulp van DocHub te bewerken.
Je kunt delen uit PDF's verwijderen en naar wens teksten, illustraties, highlights, icoontjes, checkboxen, datumvelden, handtekeningen en parafen toevoegen. Voordat je PDF's kunt bewerken moeten Google Drive en DocHub eerst gekoppeld worden. Hoe je die koppeling tot stand brengt en hoe je PDFs kunt bewerken staat hieronder stap voor stap beschreven.

Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid vraag dan eerst een account aan bij Google  - https://tinyurl.com/y342vpsc  - en sla de PDF die je wilt bewerken op in Google Drive.

Zo breng je een koppeling aan tussen Google Drive en DocHub.
Inloggen bij Google
- Surf naar https://www.google.nl/
- Klik rechts bovenin op 'Inloggen'.
- Selecteer je account, voer je wachtwoord in, klik op 'Volgende' en je bent ingelogd op je Google-
  account.
Als je bent ingelogd bij Google
- Klik rechts bovenin op de 9 zwarte vierkantjes.
- Klik op Drive.
- Zoek het PDF-bestand dat je wilt bewerken.
- Dubbelklik op het document en de PDF wordt geopend.
- Klik bovenaan de pagina op 'Openen met' en selecteer 'Meer apps koppelen'.
- Zoek naar DocHubs.
- Ga er met de muiswijzer naar toe en er verschijnt een knop met de tekst 'Koppelen'.
- Klik op die knop en Google Drive en DocHubs zijn gekoppeld.

NB. Nadat de koppeling heeft plaatsgevonden is bij 'Openen met' de optie 'DocHub - View, Edit  & Sign PDF's' toegevoegd.

Zo kun je een PDF met DocHubs bewerken.
- Open in Google Drive de PDF die je wilt bewerken.
- Klik bovenaan de pagina op 'Openen met' en selecteer 'DocHub - View, Edit  & Sign PDF's'.
  De PDF wordt nu geopend in DocHub.

1. Delen verwijderen

- Klik in de menubalk op het icoontje (elfde van links) met het zwart/witte gummetje (= Whiteout)
  of druk op het toetsenbord op de letter 'w' .
- Sleep met ingedrukte linkermuisknop over het deel dat je wilt verwijderen.

2.Tekst toevoegen

- Klik in de menubalk op het icoontje (zevende van links) met de letter A (= Add text)
  of druk op het toetsenbord op de letter 't'.
- Sleep met ingedrukte linkermuisknop over de plaats waar je de tekst wilt plaatsen.
- Voer de gewenste tekst in.

3. Highlight aanbrengen.

- Klik in de menubalk op het icoontje (negende van links) met de markeerstif (= Highlight)
  of druk op het toetsenbord op de letter 'h'.
- Sleep met ingedrukte linkermuisknop over de plaats waar je de highlight wilt plaatsen.

4. Icoontje toevoegen.

- Klik in de menubalk op het icoontje (twaalfde van links) met de smiley (= Add stamp)
  of druk op het toetsenbord op de letter 's'.
- Sleep met ingedrukte linkermuisknop over de plaats waar je het icoontje wilt plaatsen.

5. Illustratie toevoegen.

- Klik in de menubalk op het icoontje (dertiende van links) met de illustratie (= Insert image).
- Zoek op je pc naar de gewenste illustratie, klik erop en klik op de knop 'Openen'.

6. Vierkantje, cirkel, streep, pijl of free hand toevoegen.

- Klik in de menubalk op het zwarte pijltje naast het icoontje (achtste van links) met de pen.
- Selecteer de gewenste vorm.
- Sleep de figuur met ingedrukte linkermuisknop op de plaats waar je het wilt hebben.

7. Commentaar toevoegen.

- Klik in de menubalk op het icoontje (tiende van links) met de zwarte tekstballon (= Comment)
  of druk op het toetsenbord op de letter 'c'.
- Sleep met ingedrukte linkermuisknop over de plaats waar je het commentaar wilt plaatsen.
- Voer het gewenste commentaar in.

8. Handtekening of paraaf toevoegen.

NB. Alvorens een handtekening of paraaf te kunnen gebruiken moet je die eerst maken, uploaden of een keuze maken uit een automatisch gegenereerde handtekening of paraaf.
Handtekening of paraaf maken, uploaden of kiezen.
A. Handtekening zelf tekenen.

- Klik in de menubalk op het icoontje met de tekst 'Sign'.
- Klik op 'Create your signature'.
- Klik op 'Draw'.
- Klik rechts boven op 'Signature'.
- Plaats je handtekening en druk de knop 'Save'.
B. Paraaf zelf tekenen.
- Klik in de menubalk op het icoontje met de tekst 'Sign'.
- Klik op 'Create your signature'.
- Klik op 'Draw'.
- Klik rechts boven op 'Initials'.
- Teken je initialen en druk de knop 'Save'.
C. Illustratie van handtekening uploaden vanaf je pc.
- Klik in de menubalk op het icoontje met de tekst 'Sign'.
- Klik op 'Create your signature'.
- Klik op 'Upload image' en electeer rechts boven 'Signature'.
- Klik op 'Choose file', zoek op je pc naar de illustratie van je handtekening, klik erop en klik op
  'Openen'.
D. Illustratie van paraaf uploaden vanaf je pc.
- Klik in de menubalk op het icoontje met de tekst 'Sign'.
- Klik op 'Create your signature'.
- Klik op 'Upload image' en selecteer rechts boven 'Initials'.
- Klik op 'Choose file', zoek op je pc naar de illustratie van je paraaf, klik erop en klik op
  'Openen'.
E. Voorgeprogrammeerde handtekening.
- Klik in de menubalk op het icoontje met de tekst 'Sign'.
- Klik op 'Create your signature'.
- Klik op 'Type'.
- Selecteer rechts boven 'Signature'.
- Klik op de gewenste handtekening en klik daarna op 'Save'.
 F. Voorgeprogrammeerde paraaf.
- Klik in de menubalk op het icoontje met de tekst 'Sign'.
- Klik op 'Create your signature'.
- Klik op 'Type'.
- Selecteer rechts boven 'Initials'.
- Klik op de gewenste paraaf en klik daarna op 'Save'.
        De handtekening of paraaf plaatsen.
        - Klik in de menubalk op het icoontje met de tekst 'Sign'.
        - Klik op de gewenste handtekening of paraaf.
        - Klik op de plaats waar je de handtekening of paraaf wilt hebben.

9. Zo kun je een checkbox plaatsen.

- Klik in de menubalk op het tweede knopje van links (= Manage field) of druk op het toetsenbord
  op de letter 'f'. Aan de linkerzijde verschijnt een extra menubalk.
- Klik in die menubalk op het vijfde icoontje van boven (= Checkbox Field).
- Klik op de plaats waar je de checkbox wilt hebben.

10 . Zo kun je een datumveld plaatsen.

- Klik in de menubalk op het tweede knopje van links (= Manage field) of druk op het toetsenbord
  op de letter 'f'. Aan de linkerzijde verschijnt een extra menubalk.
- Klik in die menubalk op het negende icoontje van boven (= Date Field).
- Klik op de plaats waar je de datum wilt hebben (datum is aanpasbaar).

Zo kun je toegevoegde elementen weer verwijderen.
- Klik in de menubalk op het zesde icoontje van links (= naar bovengerichte pijltje oftewel de
  pointer).
- Klik nu op het deel dat je wilt verwijderen en daarna op het icoontje van het prullenbakje.

NB. aanpassingen worden automatisch opgeslagen.
Wil je eerder gemaakte documenten weer openen klik dan linksboven op het logo van DocHub en dubbelklik op het gewenste document.

230. Maak met JouwWeb een eigen website.

JouwWeb is een tool waarmee op eenvoudige, gebruiksvriendelijke wijze eigen websites gemaakt kunnen worden. Aan het gebruik van de basisversie, bestemd voor particulieren en hobbyisten (en dus ook voor leerlingen en onderwijsgevenden), zijn geen kosten verbonden. Deze gratis versie biedt echter meer dan voldoende mogelijkheden om ervaring op te doen met het bouwen van een eigen site.
Om de gratis versie van JouwWeb betaalbaar te houden verschijnt er bovenaan de site een ingevoegde reclame. Als wordt overgestapt naar de pro-versie verdwijnt deze reclame.

Eerst dient een account te worden aangevraagd. Is dat gebeurd dan kan er een keuze gemaakt worden uit een groot aantal vooraf ingestelde designs, die later desgewenst naar believen kan worden aangepast.
JouwWeb biedt de mogelijkheid om pagina's en subpagina's aan te maken en die te vullen met:
Kopteksten  /  Teksten  /  Afbeeldingen  /  Formulieren  /  Buttons  /  Kolommen  /  Witruimte  /  Tabellen  /  Lijnen  /  Video's  /  Bestanden  /   Documenten  /  Fotoalbums  /  Diavoorstellingen  /  Blogberichten  /  Google landkaarten   /    Reactieformulieren  /  Polls  en  Social-media-knoppen.
Elementen die je wilt plaatsen dienen slechts naar de werkruimte gesleept te worden en van de gewenste informatie te worden voorzien. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Is een website klaar dan kan hij met een druk op de knop worden gepubliceerd. De website krijgt dan een eigen internetadres dat als volgt is opgebouwd: www.<eigen titel>.jouwweb.nl
De website die je hebt gebouwd is volledig responsive. Dat betekent dat hij op zowel smartphones, tablets, laptops als pc's goed worden weergegeven.
Al met al een tool met ongelooflijk veel mogelijkheden: meer dan het proberen waard.
Hieronder staat de werking van JouwWeb stap-voor-stap beschreven.

229. Maak een Bibberspiraal m.b.v. de Micro:bit

Een bibberspiraal is een spel waarbij het de bedoeling is om een ring om een draad voort te bewegen tot aan de andere kant. Als de speler met de ring de draad aanraakt, gaat er een zoemer af en moet de speler opnieuw beginnen.

Met behulp van de Micro:bit (beschreven in artikel 228 op deze site) is zo'n bibberspiraal op vrij eenvoudige wijze zelf te maken.

In de PDF die je hieronder kunt downloaden staat stap-voor-stap beschreven hoe je:
- de programmacode schrijft.
- de code op de Micro:bit plaatst.
- de bibberspiraal bouwt.
- de stroomverbindingen aanbrengt .

Klik hier om de PDF te openen.

Meer toepassingen voor de micro:bit op weblog De Microbit (zie  op deze site tabblad voorbeelden).

228. De Micro:bit: ontwerpen van een dobbelsteenDe Micro:bit is een minicomputertje van slechts 4,5 bij 5 cm, ontworpen op initiatief van de BBC om kinderen in aanraking te brengen met het programmeren. 

Op de site http://microbit.org/code/ bevinden zich een aantal tools, van eenvoudig tot moeilijk, waarmee kinderen zelf programma’s voor de Micro:bit kunnen schrijven.
Als een programma is geschreven kan het met de online simulator worden getest.
Werkt het programma naar behoren dan kan het worden gedownload naar de pc, en, als de Micro:bit met een usb-kabel met de pc is verbonden, worden geüpload naar de Micro:bit.
Op de Micro:bit is ruimte voor slechts één programma: bij het uploaden van een nieuw programma wordt het oude overschreven.
Staat een programma op de Micro:bit dan kan hij, losgekoppeld van de pc, maar gevoed door een batterij, zelfstandig het programma uitvoeren. Met de twee aanwezige drukknoppen kan het programma gestart, bestuurd en gestopt worden.

De Micro:bit is bruikbaar voor velerlei leuke toepassingen: van eenvoudig tot moeilijk.
Eenvoudig is bijvoorbeeld het aansturen van de 25 LED-lampjes die op de Micro:bit aanwezig zijn. Met het juiste script kunnen die in een bepaald volgorde worden aan- en uitgezet en kan een soort lichtkrant worden ontworpen, waarbij teksten voorbij komen scrollen.
Moeilijker is het om de Micro:bit te programmeren voor het uitvoeren van een game of het op afstand besturen van een robot of een karretje. Het is ook mogelijk om de Micro:bit te verbinden met andere Micro:bits of met Internet. Op de eerder genoemde site staan vele voorbeelden. De Micro:bit is voorzien van een magnetometer, een accelerometer (= versnellingsmeter) en ondersteunt Bluetooth. De Micro:bit heeft vijf input/output-ringen om het aan sensoren te koppelen om bijvoorbeeld beweging, geluid of temperatuurverschillen te detecteren.

Een voorbeeld: 
Om ervaring op te doen met de Micro:bit staat hier stap voor stap beschreven hoe je een programma schrijft waarmee je de Micro:bit kunt gebruiken als dobbelsteen.
Ook is daar beschreven hoe je het programma kunt uploaden naar de Micro:bit en die, losgekoppeld van de pc, kunt gebruiken als dobbelsteen.

Meer toepassingen voor de micro:bit op weblog De Microbit (zie  op deze site tabblad voorbeelden).

227. Combinatie Beebot en Wheeldecide biedt nieuwe mogelijkheden.

De Bee-Bot is een kindvriendelijke robot in de vorm van een bij. Kinderen kunnen de Bee-Bot bedienen met de zeven knoppen op zijn rug. Om op een speelmat van punt A naar punt B te komen moeten ze de Bee-Bot programmeren met commando’s. Bijvoorbeeld: drie stappen vooruit, één stap naar rechts en dan twee stappen naar links. Iedere stap is steeds een afstand van precies 15 cm. De Bee-Bot kan tot 40 stappen onthouden. Bij het programmeren van de stappen maken de kinderen, terwijl zij bezig zijn met educatieve oefeningen, kennis met de allereerste beginselen van het programmeren.

Speelmatten zijn verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Ze kunnen echter ook zelf gemaakt worden, bijvoorbeeld met de tekstverwerker Word.
Hier treft u daarvan een voorbeeld: een mat (6 bij 4) met de titel 'Ik ga op vakantie en neem mee?'
Maak een print van de afbeeldingen, snijd ze uit in het formaat van 15 x 15 cm, plak ze aan elkaar, leg ze op de grond en leg er een doorzichtig plastic zeil over. Positioneer de afbeelding met de startbutton links onder.

Bij veel opdrachten met de Bee-bot wordt gebruik gemaakt van een dobbelsteen. Een dobbelsteen heeft echter maar zeer beperkte mogelijkheden: er zijn immers slechts zes getallen te genereren.
Gebruik van de tool Wheeldecide geeft de Bee-bot meer mogelijkheden. Bij die tool heeft men namelijk de beschikking over maximaal maar liefst 100 mogelijkheden.
Om één en ander duidelijk te maken tref u hier een voorbeeld van een oefening.
De oefening hoort bij de mat 'Ik ga op vakantie en neem mee?'
Het bijbehorende rad, gemaakt met Wheeldecide, treft u hier.

Een handleiding van de tool Wheeldecide vindt u hier.

226. Brainstormen, inventariseren en stemmen met Dotstorming.Dotstorming is een tool die o.a. gebruikt kan worden om te brainstormen, stemmen uit te brengen op bijvoorbeeld stellingen of illustraties, te reageren op teksten of illustraties en onderwijl met elkaar te chatten. 
De procedure is als volgt:
De docent vraagt een account aan en opent een canvas (= een soort prikbord).
Dat canvas krijgt een eigen internetadres.
Dat adres verstrekt de docent aan zijn leerlingen, die dat canvas daarmee kunnen openen zonder dat zij een account hoeven aan te vragen.
De docent plaatst op het canvas post-its met een tekst of een illustratie. Als hij wil dat leerlingen ook post-its op het canvas kunnen plaatsen kan hij dat instellen.
Als de leerlingen naar het canvas surfen kunnen zij de afzonderlijke post-its voorzien van notities.
Ook kunnen zij stemmen uitbrengen op de post-its. De docent kan van tevoren instellen hoeveel stemmen iedere leerling in totaal mag uitbrengen. Die stemmen kan hij verdelen over de verschillen-de post-its.
Tijdens het bezoek aan het canvas kunnen leerlingen via een chatfunctie met elkaar overleggen.

Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden hieronder een voorbeeld van een canvas.
Op dit canvas bevinden zich 8 schilderijen met kenmerken van het expressionisme.
Het is de bedoeling dat leerlingen kiezen welk schilderij hen het meest aanspreekt.
Bij het betreffende schilderij moeten zij vermelden waarom dat zo is.
Vervolgens krijgt iedere leerling 5 stemmen te verdelen over de schilderijen die hij het mooist vindt.

Adres canvas: http://dotstorming.com/topic/56a90695f1c714a838f8aa92
Of klik op de illustratie hieronder (inladen kan even duren).Hieronder een stap-voor-stap handleiding waarin de werking van Dotstroming nader wordt uitgelegd.
Onderaan de handleiding bevindt zich een Youtubefilmpje waarin de werking van Dotstorm wordt toegelicht.

Zo vraag je een account aan bij Dotstorming.
- Surf naar dotstorming.com
- Klik rechts bovenin op de knop "Join".
- Voer op het scherm dat verschijnt achtereenvolgens in: je naam, je e-mailadres en een wachtwoord
  en klik daarna op de knop "Create an account".
- Je hebt nu een account bij Dotstorming en kunt vanaf nu inloggen.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Dotstorming.
Inloggen:
- Surf naar dotstorming.com
- Klik rechts bovenin op de knop "Login".
- Voer op het scherm dat verschijnt achtereenvolgens in: je e-mailadres en je  wachtwoord en klik
  daarna op de knop "Log in". Je bent nu ingelogd.
Uitloggen:
- Klik rechts bovenin op de knop met je profielnaam.
- Klik op de knop "Log out".

Zo ontwerp je een nieuw canvas.
- Surf naar dotstorming.com en log in.
- Klik op de knop "Add a topic".
- Klik, als dat nog nodig is, op het tabblad "Add a topic".
- Geef het canvas een titel en een korte omschrijving (zowel de titel als de beschrijving verschijnen later
   bovenaan het canvas). 

- Selecteer achter "Number of votes per person" het aantal stemmen dat bezoekers van het canvas in
  totaal mogen uitbrengen op de post-its die op het canvas worden geplaatst.
- Selecteer onder "Sharing the topic" de manier waarop je het adres van het canvas met anderen wilt
  delen. Hier kiezen we voor: "Share with a link".
- Klik op de knop "Create" en er verschijnt een nog leeg canvas.

Zo plaats je een post-it met een tekst of een illustratie op het canvas.
Een tekst plaatsen.
- Klik rechts bovenin op de knop "Add an idea".
- Voer op het schermpje dat verschijnt de tekst in die op de post-it moet komen en klik daarna op de
  knop "Add". De post-it verschijnt op het canvas.
Een illustratie van internet op je canvas plaatsen.
- Klik rechts bovenin op de knop "Add an image".
- Selecteer het tabblad "Add an image".
- Voer op de plaats waar staat "URL of the image" het internetadres van de gewenste illustratie in.
- Voer bij "Optional image title" desgewenst nog een titel in.
- Klik daarna op de knop "Add".  De illustratie verschijnt nu op het canvas.
Een illustratie van eigen pc op je canvas plaatsen.
- Klik rechts bovenin op de knop "Add an image".
- Selecteer het tabblad "Upload an image".
- Klik op de knop "Select images", zoek op je pc naar de gewenste illustratie, klik erop en klik darana
  op de knop "Openen".
- Voer bij "Optional image title" desgewenst nog een titel in.
- Klik daarna op de knop "Upload".  De illustratie verschijnt nu op het canvas.

Zo kun je een post-it weer van het canvas verwijderen.
- Ga met je muiswijzer naar de post-it die je wilt verwijderen.
- Klik op het rode kruis dat bij de post-it verschijnt en de post-it wordt verwijderd.

Zo kun je later wijzigingen aanbrengen in geplaatste een post-its. 
- Ga met je muiswijzer naar de post-it die je wilt wijzigen.
- Klik op het icoontje van het potlood dat bij de post-it verschijnt.
- Breng de wijzigingen aan en klik daarna op de knop "Update".

Zo stel je in of bezoekers wel of geen post-its aan het canvas mogen toevoegen.
Op het canvas bevindt zich een knop met de tekst "Board editable".
Op die knop bevindt zich een geopend slotje, ten teke dat bezoekers post-its op het canvas mogen plaatsen.
Wil je dat bezoekers geen post-its mogen plaatsen klik dan op die knop. De knop krijgt nu als titel "Board locked" en het slotje wordt gesloten. Bezoekers kunnen nu geen post-its plaatsen.

Zo kun je een canvas delen met anderen.
- Klik bovenaan het canvas op de knop "Invite participants".
- Er verschijnt een pop-up-scherm met een internetadres.
- Selecteer dit adres en kopieer het.
- Verstrek het internetadres aan anderen.
- Wie naar dit adres surft krijgt toegang tot het canvas.

Zo kun je wijzigingen aanbrengen in een canvas of het canvas verwijderen.
- Klik links bovenaan het scherm op het logo van Dotstorming.
  De titels van de prikborden die je hebt gemaakt komen in beeld.
- Ga met de muiswijzer naar de titel van het canvas dat je wilt wijzigen.
  Aan de uiterste rechterzijde van de titelbalk verschijnt een pijltje. Klik daarop.
- Klik op de knop "Edit" en je komt op een scherm waar je de wijzigingen kunt aanbrengen.
- Klik op de knop "Delete" en daarna op "I am sure I want to delete this topic" en het canvas wordt
  verwijderd.

Zo kunnen bezoekers reageren op post-its en hun stemmen uitbrengen op geplaatste post-its.
- Surf naar het internetadres dat je hebt gekregen van de beheerder.
- Voer rechts bovenaan het scherm, onder "Enter your name to participate" je naam in en klik daarna
  op de knop "Join".
Reacties plaatsen bij post-its.
- Rechts onder iedere post-its bevindt zich een icoontje met daarvoor een getal.
- Klik bij de post-it waarop je wilt reageren op dit icoontje.
- Voer in het pop-up-scherm dat verschijnt bij "Write a comment" je reactie in en klik daarna op de
  "Post".
- Sluit het pop-up-scherm met een klik op het kruisje rechts bovenin.
  Het getal voor het icoontje is nu met één opgehoogd.
- Klik op het icoontje en alle reacties worden zichtbaar.
Stemmen uitbrengen op post-its.
De docent heeft vooraf ingesteld hoeveel stemmen je in totaal mag uitbrengen. Die stemmen mag je verdelen over de post-its.
- Links onder iedere post-it bevinden zich één of meer rondjes.
- Wil je een stem uitbrengen op een post-it klik dan op het nog lege rondje. Na de klik wordt het
  rondje groen. Aan de groene  rondjes kun je zien hoeveel stemmen er op een post-it door jou en
  anderen zijn uitgebracht.
NB. Een uitgebrachte stem kun je weer tenietdoen door nogmaals op het rondje te klikken. De groen kleur verdwijnt dan.
NB. Aan de rechterkant van het scherm, boven het chatschermpje staat vermeld hoeveel stemmen je nog kunt uitbrengen.

Zo kunnen reacties verwijderd worden.
- Ga met je muiswijzer naar de post-it waarvan je een reactie wilt verwijderen.
- Klik bij die post-it op het icoontje rechts onderin en alle reacties komen in beeld.
- Ga met je muiswijzer naar de reactie die je wilt verwijderen en klik daar op het kruisje dat aan de
  rechterkant verschijnt.

Zo kunnen bezoekers chatten tijden hun bezoek aan het canvas.
Aan de rechterzijde van het scherm bevindt zich het chatgedeelte.
Met een klik op de knop "turn off" kun je dit gedeelte desgewenst uitschakelen.
Onder "Participants" staat vermeld wie zich op het canvas bevinden en met wie je kunt chatten.
Een bericht plaatsen.
- Klik in het witte invoerveld vlak boven "Participants".
- Voer je boodschap in en druk daarna op "Enter".
  Jouw boodschap verschijnt in het schermdeel daarboven. Daar verschijnen ook de boodschappen
  van de andere deelnemers.

Youtubefilmpje waarin de werking van Dotstorming wordt toegelicht.