228. De Micro:bit: ontwerpen van een dobbelsteenDe Micro:bit is een minicomputertje van slechts 4,5 bij 5 cm, ontworpen op initiatief van de BBC om kinderen in aanraking te brengen met het programmeren. 

Op de site http://microbit.org/code/ bevinden zich een aantal tools, van eenvoudig tot moeilijk, waarmee kinderen zelf programma’s voor de Micro:bit kunnen schrijven.
Als een programma is geschreven kan het met de online simulator worden getest.
Werkt het programma naar behoren dan kan het worden gedownload naar de pc, en, als de Micro:bit met een usb-kabel met de pc is verbonden, worden geüpload naar de Micro:bit.
Op de Micro:bit is ruimte voor slechts één programma: bij het uploaden van een nieuw programma wordt het oude overschreven.
Staat een programma op de Micro:bit dan kan hij, losgekoppeld van de pc, maar gevoed door een batterij, zelfstandig het programma uitvoeren. Met de twee aanwezige drukknoppen kan het programma gestart, bestuurd en gestopt worden.

De Micro:bit is bruikbaar voor velerlei leuke toepassingen: van eenvoudig tot moeilijk.
Eenvoudig is bijvoorbeeld het aansturen van de 25 LED-lampjes die op de Micro:bit aanwezig zijn. Met het juiste script kunnen die in een bepaald volgorde worden aan- en uitgezet en kan een soort lichtkrant worden ontworpen, waarbij teksten voorbij komen scrollen.
Moeilijker is het om de Micro:bit te programmeren voor het uitvoeren van een game of het op afstand besturen van een robot of een karretje. Het is ook mogelijk om de Micro:bit te verbinden met andere Micro:bits of met Internet. Op de eerder genoemde site staan vele voorbeelden. De Micro:bit is voorzien van een magnetometer, een accelerometer (= versnellingsmeter) en ondersteunt Bluetooth. De Micro:bit heeft vijf input/output-ringen om het aan sensoren te koppelen om bijvoorbeeld beweging, geluid of temperatuurverschillen te detecteren.

Een voorbeeld: 
Om ervaring op te doen met de Micro:bit staat hier stap voor stap beschreven hoe je een programma schrijft waarmee je de Micro:bit kunt gebruiken als dobbelsteen.
Ook is daar beschreven hoe je het programma kunt uploaden naar de Micro:bit en die, losgekoppeld van de pc, kunt gebruiken als dobbelsteen.

Meer toepassingen voor de micro:bit op weblog De Microbit (zie  op deze site tabblad voorbeelden).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten