168. Kahoot: docent stelt vragen op digibord, leerlingen antwoorden op hun device, scores op digibord, mondeling toelichten.

Kahoot! is een zogenaamd student-response-system. Dat betekent dat de docent vragen stelt via zijn pc en die vertoont op het digibord, dat leerlingen daar op reageren via pc, laptop, smartphone of tablet, er een overzicht wordt getoond van de gegeven reacties en de docent daarover in gesprek kan gaan met zijn leerlingen.
De docent ontwerp een serie meerkeuzevragen, meningsvragen of enquêtevragen. Als hij dat wil kan hij aan die vragen illustraties of videofragmenten toevoegen, de bedenktijd instellen en er eventueel puntenvragen van maken, zodat leerlingen tegen elkaar kunnen spelen.
Als  de docent zijn vragen publiceert wordt er een pincode gegenereerd. Als zijn leerlingen op hun device surfen naar https://kahoot.it/#/ en de pincode en hun naam invoeren komen zij in de omgeving waar zij de vragen kunnen beantwoorden. Op het moment dat de docent een vraag vrijgeeft verschijnt die vraag met bijbehorende antwoordmogelijkheden (elk voorzien van een eigen kleur) op het digibord. Op het device van de leerlingen verschijnen kleurvlakken die corresponderen met de kleuren van de antwoorden op het digibord.  De leerlingen kunnen de vraag beantwoorden door te klikken op de kleur van het antwoord waarvan zij denken dat het goed is. Nadat de vraag door de leerlingen is beantwoord  krijgt de docent op het digibord een overzicht van de gegeven antwoorden en kan hij die met zijn leerlingen bespreken, waarna hij de volgende vraag vrijgeeft. Enz. enz.. Als de docent dat wilt kan hij de resultaten oproepen in een Excel-spreadsheet en inzage krijgen in de resultaten van zijn leerlingen. 

Kahoot! werkt op pc's, laptops, tablets en smartphones. Het aantal leerlingen dat aan een sessie kan meedoen is in principe onbeperkt. De bandbreedte van het netwerk is in deze de beperkende factor.
Aan het gebruik van Kahoot! zijn geen kosten verbonden. Wel dient er door de docent een gratis account te worden aangevraagd. Leerlingen hoeven dat niet te doen, zij kunnen met de ontvangen pincode de vragen van hun docent beantwoorden.


Hieronder een demofilmpje over de werking van Kahoot!.
Onder het demofilmpje tref je een handleiding waarin de werking van Kahoot! stap-voor-stap wordt uitgelegd.
Een andere stap-voor-stap-handleiding treft u hier.Zo vraag je als docent een account aan.
- Surf naar https://getkahoot.com/
- Klik onderaan de pagina op de knop "Get my free account".
- Selecteer op de pagina die verschijnt, onder "What's your role?", de rol "I'm a teacher".
- Voer vervolgens bij "School or university" de naam van je school in, onder "Your account
  details" een username, je e-mailadres, een bevestiging van dat e-mailadres en een password
  en klik daarna op Create account".
- Je hebt nu een account bij Kahoot! en kunt vanaf nu inloggen.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Kahoot!
Inloggen.
- Surf naar https://getkahoot.com/
- Klik rechts bovenin op de knop "Sign in".
- Voer op de bovenste regel je username of e-mailadres in en op de regel daaronder je
  password.
-  Klik daarna op de knop "Sign in".  Je bent nu ingelogd op Kahoot!
Uitloggen.
- Klik, als je bent ingelogd op Kahoot!, rechts bovenin naast je username op het naar beneden
  gerichte witte driehoekje.
- Klik op "Sign out" en je bent weer uitgelogd.

Zo ontwerp je een quiz (= een serie meerkeuzevragen).
NB. Naast het stellen van meerkeuzevragen (= Quiz) biedt Kahoot ook de mogelijkheid te vragen naar meningen (= Discussion) en beoordelingen (= Survey). Het maken van dit soort vragen verloopt nagenoeg hetzelfde als het maken van een quiz met meerkeuzevragen.

- Surf naar https://getkahoot.com/ en log in.
- Klik links bovenin op "New K!".
- Klik op "Quiz"
- Voer op de invoerregel onder ”Let’s start by giving the quiz a name” een titel in voor de
  quiz en klik daarna op de knop "Go!".
- Voer bovenaan de pagina achter "Question 1" de eerste vraag in.
- Geef bij "Points question" aan of de leerlingen met de vragen punten kunnen verdienen of
  niet. Als je kiest voor "Points question" krijgen de leerlingen punten voor elke vraag die zij
  goed beantwoorden. Dit biedt de mogelijkheid om leerlingen tegen elkaar te laten spelen.
  Wie de meeste punten haalt is dan winnaar.
- Geef bij "Time limit" aan hoeveel bedenktijd de leerlingen hebben om de vraag te
  beantwoorden.
- Wil je een plaatje toevoegen klik dan onder "Question 1" op het tabblad "Image", klik
  daarna op “Bladeren", zoek de gewenste illustratie op je pc, klik erop en klik op "Openen"
  om hem toe te voegen.
   PS. Kahoot! ondersteunt alleen illustraties van het formaat PNG, GIF en JPEG, met een
  maximumgrootte van 5 MB en een formaat van maximaal 3824x3824 pixels. Tevens
  moeten de illustraties zijn opgeslagen in de RGB colour mode.
- Wil je een videofragment toevoegen klik dan onder "Question 1" op het tabblad "Video
  (experimental)", plak achter "ID" het internetadres van het Youtubefilmpje en geef aan op
  welk tijdstip het filmpje moet starten en eindigen.
- Klik op het invoerveld met de tekst “Answer 1” en voer antwoordmogelijkheid 1 in.
  Is dit het juiste antwoord klik dan op de rode knop “Incorrect”: de rode knop wordt groen
  en de tekst “Incorrect” verandert in “Correct”.
- Doe hetzelfde bij “Answer 2”, “Answer 3” en “Answer 4”.
- Wil je maar 3 i.p.v. 4 antwoordmogelijkheden, klik dan op het minteken achter “Answer 4”
  en antwoordmogelijkheid 4 verdwijnt.
- Wil je een antwoordmoglijkheid toevoegen klik dan op het plusteken achter het laatste
  antwoord. (Maximaal 4 en minimaal 2. antwoordmogelijkheden).
- Wil je nog een vraag toevoegen, klik dan onderaan de pagina op de knop "+ Add question"
  en herhaal wat hierboven staat beschreven bij vraag 1.
  Doe dit voor iedere vraag die je wilt toevoegen.
- Ben je klaar met het invoeren van alle vragen klik dan onderaan de pagina op de knop "Save
  & continue". Je komt op de pagina waar je de volgorde van de vragen nog kunt veranderen.
- Wil je de volgorde van de vragen veranderen versleep de vragen dan met ingedrukte
  muisknop naar de gewenste plaats.
- Staan de vragen in de goede volgorde klik dan onderaan de pagina op de groene knop "Save
  & continue".
- Selecteer op de volgende pagina bij "Language" de gewenste taal, bij "Privacy settings"
  of je de vragenserie alleen wilt inzetten voor eigen gebruik (private) of wilt publiceren zodat
  ook anderen er gebruik van kunnen maken (public) en bij "Primary a audience" de doelgroep
  van de quiz.
- Voer onder "Description" een korte omschrijving in van de quiz, geef bij "Difficulty
  level" de moeilijkheidsgraad aan en klik onderaan de pagina op de groen knop Save
  & continue".
- Voeg op de volgende pagina eventueel een illustratie en/of een Youtube-filmpje toe en klik
  daarna onderaan de pagina op de groene knop "Done".

Zo presenteer je een quiz aan je leerlingen.
- Zet het digibord aan.
- Surf op het digibord naar https://getkahoot.com/ en log in.
- Klik links bovenin op "My Kahoots" en al jouw “quizzen komen in beeld.
- Klik achter de quiz die je aan je leerlingen wilt presenteren op de knop "Play".
- Geef achter “Play music in the lobby whilst waiting?” aan of je wilt dat er tijdens het
  beantwoorden van de vragen een muziekje wordt afgespeeld.
- Klik daarna op de paarse knop "Launch".
- Wacht enkele ogenblikken tot er een pagina verschijnt met daarop een pincode.
  Laat deze pagina open staan.
- Laat de leerlingen op hun eigen device surfen naar https://kahoot.it/#/
- Laat hen bij “Game pin” de pincode overnemen, die op het digibord bij “With game pin”
  staat vermeld, en daarna klikken op "Enter".
- Laat ze op het volgende scherm bij “Nickname” hun naam invullen en vervolgens klikken
  op "Join game".
- Op het digibord verschijnen de namen van de leerlingen die zijn ingelogd en hoeveel dat er
  zijn. Zijn alle leerlingen ingelogd dan kan de oefening beginnen.
- Klik nu op het digibord op "Start now" en na enige ogenblikken komen de eerste vraag en de
  daarbij behorende antwoordmogelijkheden in beeld. Iedere antwoordmogelijkheid heeft een
  eigen kleur.
- Nadat is geklikt op “Start now” verschijnt op het scherm van de leerlingen een afbeelding
  met gekleurde vlakken. Die gekleurde vlakken corresponderen met de antwoorden op het
  digibord.
- De leerlingen beantwoorden de vraag door te klikken op de kleur die correspondeert met het
  antwoord waarvan zij denken dat het goed is.
- Op het digibord wordt getoond hoeveel leerlingen de vraag hebben beantwoord.
- Hebben alle leerlingen de vraag beantwoord dan verschijnt op het digibord een grafiek met
  een overzicht van de gegeven antwoorden.
- Nu is er gelegenheid om de vraag in bespreking nemen.
- Klik na de bespreking op het digibord op de knop "Next" om naar de volgende vraag te
  gaan.
- Deze procedure herhaalt zich tot alle vragen de revue zijn gepasseerd.
- Klik na de laatste vraag en de bespreking daarvan op het digibord op de knop "Download
  results". Er wordt een Excel-spreadsheet gedownload met daarin een overzicht van de
  gegeven antwoorden.
  Is de quiz ingesteld als een quiz met “Points question” klik dan na de laatste vraag op het
  digibord op de knop "End" en de winnaar van de quiz komt in beeld.
  Met een klik op "Final scoreboard" worden de scores van de leerlingen getoond.

Zo breng je later wijzigingen aan in een eerder gemaakte quiz.
- Surf naar https://getkahoot.com/ en log in.
- Klik links bovenin op "My Kahoots" en al jouw quizzen komen in beeld.
- Ga je met je muiswijzer naar de oefening die je wilt wijzigen en klik op het woord “Edit” dat
  daar verschijnt.
- Klik links onderaan tussen “Prev” en “Next” op nr. 1 en vraag 1 en de bijbehorende
  antwoordmogelijkheden komen in beeld.
- Breng de wijzigingen aan en klik daarna links onderaan op nr. 2 om naar vraag 2 te gaan.
- Breng ook bij vraag 2 de gewenste wijzigingen aan en herhaal dit bij alle vragen die je wilt
  veranderen.
- Klik na het invoeren van de wijzigingen rechts onderaan op de groene knop “Save &
  continue”. Je komt op de pagina terecht waar je de volgorde van de vragen kunt veranderen.
- Versleep de vragen met ingedrukte linker muisknop desgewenst naar een andere plaats en
  klik daarna rechts onderaan op de groen knop “Save & continue”.
- Breng op de volgende pagina desgewernst nog wijzigingen aan in de instellingen van de
  quiz en klik daarna rechts onderaan op de groen knop “Save & continue”.
- Voeg op de volgende pagina desgewenst nog een illustratie toe en klik daarna rechts
  onderaan op de groen knop “Done”.

Zo verwijder je een eerder gemaakte oefening.
- Surf naar https://getkahoot.com/ en log in.
- Klik links bovenin op "My Kahoots" en al jouw quizzen komen in beeld.
- Ga je met je muiswijzer naar de oefening die je wilt verwijderen en klik op het woord
  “Delete” dat daar verschijnt.
- Bevestig de verwijdering met een klik op de knop "OK".

44 opmerkingen:

 1. Leuk om te gebruiken. Wat mij niet goed bevalt is dat als een leerling alles binnen de tijd beantwoord heeft, en ook goed en een andere leerling niet alles goed heeft, maar bij de goede vragen sneller heeft geantwoord, de leerling met alles goed toch minder punten heeft. Is zoiets aan te passen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Helaas is er in Kahoot geen invloed uit te oefenen op de puntentelling.
   Misschien een idee om de tool http://quizizz.com/ eens te proberen.
   Quizizz werkt nagenoeg hetzelfde als Kahoot.

   Verwijderen
  2. Je kunt de tijdoptie uitschakelen, dan tellen alleen de goede antwoorden en niet de snelheid van beantwoorden.

   Verwijderen
  3. En hoe zet je deze dan af?

   Verwijderen
 2. Bedankt voor de uitleg! Sindskort mag ik met een smartboard werken en dan is dit programma zeker de moeite waard om te proberen!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. kan ik in Kahoot ook open vragen maken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, dat is helaas niet mogelijk. Kahoot biedt alleen de mogelijkheid tot meerkeuzevragen.

   Verwijderen
 4. Met http://www.socrative.com/ kun je open vragen maken. Is ook erg geschikt voor exit polls.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het programma kent zelf punten toe per vraag. Kan ik het aantal te behalen punten per vraag ook zelf bepalen en invoeren?

  Afzender: Sjoerd Eegerdingk

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Helaas is er in Kahoot geen invloed uit te oefenen op de puntentelling.
   Misschien een idee om de tool http://quizizz.com/ eens te proberen.
   Quizizz werkt nagenoeg hetzelfde als Kahoot en daarmee kun je volgens mij wel invloed uitoefenen op de puntentelling. de puntentelling .

   Kahoot merkt over de puntentelling overigens het volgende op:
   How does the points system work?
   Scores are calculated based on the speed of a correct answer.
   They start off at 1000 Kahoots, and then count down to 500 (at zero seconds). If a question is longer in time, then the points countdown happens slower.
   So for example, if a question is 30 seconds long, and someone answers correctly after 15 seconds, they will get approximately 750 Kahoots.

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  3. Is er iets bekend over het maximaal aantal leerlingen dat tegelijkertijd kan meespelen in de quiz?

   Verwijderen
  4. Kahoot! meldt daarover het volgende:
   How many people can play a game of Kahoot! at one time, and how much bandwidth does this require?
   Kahoot! has been played with over 1000 players at one time! However, Kahoots of this magnitude require excellent bandwidth, WiFi, and/or cellular reception.
   The platform has been scaled to accommodate large numbers of players in a single game, but please let us know if you are planning a Kahoot of 200+ participants and we can advise you on the best course of action.
   Kahoot! is played in real-time. A game is launched from the hosts computer, and players connect with their mobile devices from a web page using http or https (secure server). Both sites open a websocket connection which communicates with the game.
   -----
   A guide to bandwidth usage when playing Kahoot! with 150 players
   When playing with 150 players, the internet connection should have at least 5-6 Mbits (upload & download) dedicated to the game and players. However, we recommend more than this to decrease latency and to tolerate that some people might be using the internet to download other things.
   The wifi access points should support the number of users, and the heavy traffic it gets when everyone tries to answer as fast as possible. Each answer for each player can generate up to 1 Kb in traffic (upload & download), but typically much less.
   We also recommend that the computer running the game is connected to the internet using a wired ethernet connection for increased stability.

   Verwijderen
 6. Zit er een maximaal aantal spelers aan het spel. Wij willen het spel vanmiddag gaan spelen met ongeveer 50 personen. Is dat mogelijk of dienen we dan teams te maken?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. In Kahoot kun je meerdere antwoorden als goed kwalificeren. Als ik echter één goed antwoord geef, kan ik niet een tweede als goed aanmerken. Doe ik iets fout of....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat kan alleen als je een Quiz" maakt.
   Bij "Discussion" en "Survey" is die mogelijkheid niet aanwezig.

   Verwijderen
  2. Hij bedoelt dat als je de vraag beantwoordt, dat Kahoot niet wacht tot alle goede antwoorden geselecteerd zijn en dat dat soms wel is wat je wilt. (Selecteer ALLE goede antwoorden)

   Verwijderen
  3. Dit probleem heb ik ook. Kan je instellen dat Kahoot wacht tot je meerdere antwoorden hebt aangeklikt?

   Verwijderen
 8. Kan ik in kahoot ook een zelf gemaakt filmpje invoegen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  2. Als dat filmpje op Youtube staat is dat mogelijk.
   Als je een quiz maakt staat bij het invoeren van een quizvraag rechtsboven onder 'Media' een knop 'Add video'.
   Klik op deze knop en plak in het volgende scherm onder 'Youtube link' het internetadres van het filmpje.
   Klik op de knop 'Add' om het filmpje toe te voegen.
   Maak de quiz verder af zoals gebruikelijk.
   Voorbeeld:
   https://play.kahoot.it/#/k/00722156-09d1-4315-8afa-db3b5ec5bb87

   Verwijderen
 9. Wat doet Credit resources precies?
  Kan ik verklaringen bij vragen ook laten zien?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bij 'Credit resources' kun je de bron aangeven van gebruikte materialen.
   Wat kahoot! met deze informatie doet is mij onduidelijk.
   Ik kan het nergens terugvinden.
   Tip: Log in op Kahoot! Klik bovenin op 'Support' en stel de vraag aan Kahoot! Zij zullen ongetwijfeld reageren.

   Bij Kahoot! is geen mogelijkheid ingebouwd voor het geven van verklaringen; de toelichting zal mondeling gegeven moeten worden.

   Verwijderen
 10. Hoe kan je plaatjes aan de antwoorden toevoegen/ als antwoord toevoegen om ook voor kleuters een kahoot te kunnen maken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kahoot biedt niet de mogelijkheid om plaatjes toe te voegen aan de antwoorden.
   Vragen kunnen wel van een plaatje worden voorzien.

   Verwijderen
  2. Alhoewel je geen plaatjes bij antwoorden kunt toevoegen zou je, als je bij machte bent om onderstaande soort plaatjes (zie link) te creëren, leerlingen toch keuzes kunnen laten maken op basis van illustraties.

   https://drive.google.com/file/d/0BwFZfdpT7JRJb014a3ZoclNHVjA/view?usp=sharing

   - Creëer een illustratie zoals het voorbeeld.
   - Voeg dit plaatje toe bij de vraag.
   - Bij de antwoorden moet iets ingevoerd worden. Hier kun je volstaan met
   bijvoorbeeld een punt.
   - Selecteer welk antwoord juist is.
   Wel even uitproberen welk antwoord overeenkomt met de kleur van het
   juiste antwoord.

   Verwijderen
 11. Kan je ook de tijd dat de vraag in beeld is verkorten? Of kun je de score die na elke vraag er staat ook uitzetten?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zodra je hebt aangegeven een nieuwe vraag te willen invoeren tref je onder de regel waarop die vraag moet worden ingevuld een invoerveld "Time Limit".
   Standaard staat deze op 20 sec.
   De tijdsduur kun je naar wens instellen van 5 sec. tot 120 sec.
   Rechts van het invoerveld tref je een knop "Award Points". Deze staat standaard op "Yes".
   Klik op deze knop en hij verandert in "No". Er wordt nu geen score bijgehouden.

   Verwijderen
 12. Ik wil een filmpje in kahoot zetten van youtube, maar deze geeft steeds aan dat er een fout is opgetreden. Wat te doen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geen idee wat hier aan de hand is. Heb het geprobeerd met de browser Chrome en met Microsoft Edge en beide deden hun werk naar behoren. Gewoon nog eens proberen op een later tijdstip.
   Filmpje afspelen in Youtube en het adres in de adresregel kopiëren en plakken in Kahoot! Dat moet werken.

   Verwijderen
 13. Kun je op Kahoot instellen dat de vraag ook op het tablet of telefoon verschijnt bij de "beantwoorders"?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hoe kan ik mijn vriendinnen in live.ly laten meespelen? Ik open Kahoot op mijn pc en zou via mijn ipad willen uitzenden. Is dit mogelijk?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Op deze vraag moet ik het antwoord helaas schuldig blijven.
   Ik vermoed dat het niet kan.

   Verwijderen
 15. Leuke app! Hoeveel vragen kun je toevoegen?

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ik ben docent en ik wil met 220 leerlingen een kahoot! spelen over mijn vak.
  Alle leerlingen zitten thuis. Kan ik vanuit mijn eigen huis de kahoot! starten als ik alle leerlingen de pincode in een live sessie toestuur!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dak kan . Waar de leerlingen zich bevinden maakt niet uit, als zij maar kunnen inloggen.

   Verwijderen
 17. Hallo,
  Kan ik Kahoot ook klaarzetten en dat de kinderen dan op een zelf te bepalen tijdstip de antwoorden invullen?
  Groeten Wienanda

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Die mogelijkheid biedt Kahoot!
   Start een Kahoot! met een klik op de knop 'Play' en kies daarna voor de opyie 'Assign'. Voer op het volgende scherm in voor wanneer de leerlingen de Kahoot! gemaakt moeten hebben, vink onder 'Options' de gewenste opties aan en klik daarna op 'Create'. Op het volgende scherm verschijnt een link en een pincode waarmee leelrlingen de Kahoot! op eigen gelegenheid kunnen amekn. Succes.

   Verwijderen
 18. Ik wil een Kahoot! voor gastdocenten maken. Zij geven die op verschillende locaties, mogelijk zit er overlap in de tijdstippen. Kan dit? Zo ja, kun je mij vertellen hoe dan?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Alhoewel niet zeker moet het volgens mij als volgt kunnen.
   Klik op Home en daarna op de Kahoot die je wilt delen.
   Klik rechts van 'Edit' op de 3 rondjes.
   Kopieer de link die verschijnt en verstrek die aan de gastdocenten.
   Zij kunnen de Kahoot volgens mij nu spelen als zij kiezen vor de opties Play / Teach / Team Mode.
   Succes,

   Verwijderen
 19. Kan ik een verwijderde kahoot terughalen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit is helaas niet mogelijk: Kahoot! heeft geen prullenbakfunctie waaruit verwijderde items kunnen worden teruggehaald. Bij verwijdering van een item verschijnt deze tekst:
   'Are you sure you want to delete “.....”? This action can't be undone.'

   Verwijderen