173. Maak met Imagequiz een quiz bij een illustratie.
ImageQuiz is een tool waarmee illustraties kunnen worden voorzien van aanklikbare segmenten die elk gekoppeld zijn aan een corresponderende tekst.
Nadat een oefening is gestart komt één van de teksten in beeld en is het de bedoeling dat er in de illustratie wordt geklikt op het corresponderende segment in de illustratie. Is het juiste deel in de illustratie aangeklikt dan gaat de oefening op dezelfde manier verder. Is een verkeerd deel aangeklikt dan wordt dat vermeld en licht het segment op dat aangewezen had moeten worden.
Na afloop van een oefening wordt aangegeven hoeveel vragen er juist zijn beantwoord en hoeveel tijd er aan de oefening is besteed.
ImageQuiz biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van zowel eigen illustraties als illustraties van internet. Ook illustraties die al zijn voorzien van verklarende woorden kunnen worden gebruikt. De woorden kunnen dan worden afgedekt en als aanklikbaar segment worden opgenomen.
Alhoewel het uiterlijk van ImageQuiz zeer Spartaans aandoet zijn er verbluffend aardige oefeningen mee te maken en dat ook nog eens op een zeer eenvoudige manier.
ImageQuiz is niet alleen te gebruiken op pc's en laptops, maar ook op tablets en smartphones.
Het gebruik van ImageQuiz is gratis.  Het aanvragen van een account is niet perse nodig maar heeft als voordeel dat oefeningen later zijn te verwijderen en je inzicht krijgt in de resultaten van gemaakte oefeningen..

Omdat een voorbeeld meer zegt dan woorden een tweetal oefeningen.
Klik op een afbeelding hieronder om een oefening te openen.
Klik op "start" om met de oefening te beginnen.Klik hieronder op "Meer lezen" om  naar de stap-voor-stap handleiding te gaan.


Zo maak je een account aan.
- Surf naar http://www.imagequiz.co.uk/
- Klik aan de linkerzijde op "Signup".
- Voer op het volgende scherm een username, 2 x een password en eventueel je emailadres in en klik
  daarna op de knop "Signup".
  Vanaf nu kun je inloggen op ImageQuiz (het kan enkele minuten duren voordat je inloggen mogelijk is).

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op ImageQuiz.
Inloggen.
- Surf naar http://www.imagequiz.co.uk/
- Klik aan de linkerzijde op "Login".
- Voer je username en password in en klik op "Login".
Uitloggen.
- Klik aan de linkerzijde op "Logout".

Zo maak je met ImageQuiz een oefening.
- Surf naar http://www.imagequiz.co.uk/ en login.
- Klik aan de linkerzijde op "Create new".
- Voer op het volgende scherm naast "Quiz title" een titel in voor je quiz en naast "Description" een
  korte omschrijving.
  a. Wil je gebruik maken van een eigen illustratie klik dan achter "Image from your computer"op
      "Bladeren", zoek de illustratie op je pc, klik erop en klik daarna op "Openen".
  b. Wil je een illustratie van internet gebruiken plak dan het internetadres van de illustratie achter 
      "Image from the web".
- Selecteer achter "Image type" "Unlabelled" of "Labelled".   
  NB. Gebruik "Unlabelled" als je illustraties gebruikt waarop geen verklarende woorden voorkomen.
         Gebruik "Labelled" als er verklarende woorden op je illustratie voorkomen. De woordverklaring kun je dan
         verbergen onder het aanklikbare deel.
 

- Voer achter "Tags" minimaal 2 woorden in (gescheiden door een komma) die kenmerkend zijn voor
   jouw oefening.
- Klik op de knop "Create quiz".
Unlabelled image.
- Heb je gekozen voor een unlabelled image dan moet je nu een lijn trekken om de gebieden die je
  aanklikbaar wilt maken. Dat gaat als volgt.
- Geef een muisklik op de plek waar je wilt beginnen met het trekken van de omtreklijn.
- Versleep de muiswijzer naar de volgende plek (er verschijnt een dun groen lijntje) en geef daar ook
   een muisklik.
- Herhaal dit tot je weer bent aangekomen bij het startpunt en het aanklikbare deel is omsloten door
  een groen omtreklijntje.
- Geef tot slot een dubbelklik op het laatste punt.
- Voer op het tussenscherm dat verschijnt achter "Enter Label" een tekst in die het omsloten gebied
  kenmerkt en klik daarna op "Submit".
- Herhaal dit bij alle gebieden die je aanklikbaar wilt maken.
- Ben je klaar klik dan onder de afbeelding op "Submit Outlines".
- Je wordt nu meteen doorgelinkt naar de pagina waarop je de quiz kunt maken.
- Kopieer het internetadres van de oefening en verstrek dat aan de personen met wie je de quiz Wilt
  delen.
Labelled Image.
- Heb je gekozen voor een labelled image dan moet je nu kaders trekken over de woorden die je
  achter die kaders wilt verbergen. Dat gaat als volgt.
- Beweeg je muiswijzer naar de linkerbovenkant van het woord dat je wilt verbergen, geef daar een
  muisklik en versleep de muiswijzer met ingedrukte knop naar de rechteronderzijde van het woord en
  laat daar de muiswijzer weer los.
- Voer op het tussenscherm dat verschijnt achter "Enter Label" een tekst in die het omkaderde gebied
  kenmerkt en klik daarna op "Submit".
- Herhaal dit bij alle woorden die je wilt verbergen en waarvan het kader aanklikbaar wilt maken.
- Ben je klaar klik dan onder de afbeelding op "Submit Boixes".
- Je wordt nu meteen doorgelinkt naar de pagina waarop je de quiz kunt maken.
- Kopieer het internetadres van de oefening en verstrek dat aan de personen met wie je de quiz Wilt
  delen.

Zo kun je een quiz maken waarvan je het internetadres hebt gekregen.
- Surf naar het internetadres dat je hebt gekregen.
- Klik op de knop "Start" en er verschijnt bovenaan het scherm achter "Click On" een tekst.
- Klik op dat deel van de illustratie die wordt aangegeven door die tekst.

Zo kun je wijzigingen aanbrengen in een eerder gemaakte quiz.
- Surf naar http://www.imagequiz.co.uk/ en login.
- Klik aan de linkerzijde op "My submissions".
- Klik op de titel van de quiz waarin je wijzigingen wilt aanbrengen.
- Klik bovenaan de pagina op "Edit Quiz".
- Onder de afbeelding tref je de titels van de aanklikbare gebieden.
  Wil je zo'n gebied verwijderen geef dan een muisklik op het icoontje van de prullenbak vóór
  betreffende titel.
- Wil je een nieuw gebied omkaderen handel dan als hierboven beschreven.
- Breng desgewenst wijzigingen aan in de titel, de omschrijving en de tags (minimaal 2) en klik
  tot slot op "Submit Outlines" (unlabelled images) of "Submit Boxes" (labelled images). 

Zo kun je een eerder gemaakte quiz weer verwijderen.
- Surf naar http://www.imagequiz.co.uk/ en login.
- Klik aan de linkerzijde op "My submissions".
- Klik op de titel van de quiz die je wilt verwijderen.
- Klik bovenaan de pagina op "Delete Quiz" en bevestig de verwijdering met een klik op de knop
  "Yes".

Zo kun inzage krijgen in de scores van gemaakte quizzen.
- Surf naar http://www.imagequiz.co.uk/ en login.
- Klik aan de linkerzijde op "My Results" en je krijgt per quiz een overzicht van de behaalde scores.


DEMOfilmpje waarin de werking van ImageQuiz wordt uitgelegd.


1 opmerking: