172. Brainrush: tool voor het maken van flashcards (flitskaarten).
Brainrush is een tool waarmee het mogelijk is om flashcards oftewel flitskaarten te maken.
Een flitskaart is eigenlijk niets anders dan een kaart met op de ene kant een vraag en op de andere kant het antwoord op die vraag, al dan niet aangevuld met een illustratie en/of een geluid.
De werkwijze met een serie flitskaarten is als volgt. Neem een flitskaart voor je, lees de vraag op de voorzijde, bedenk het antwoord op die vraag, draai het kaartje om en controleer of het antwoord goed is. Is het antwoord goed leg dan het kaartje op de stapel "goed", is het fout leg het dan op de stapel "fout". Heb je alle kaartjes gehad herhaal bovenstaande dan met de kaartjes op de foutstapel. Herhaal dit net zolang tot alle kaartjes op de stapel "goed" liggen.
Flitskaarten kunnen bijvoorbeeld van pas komen bij het aanleren van woorden in vreemde talen, wiskundeformules, jaartallen, hoofdrekensommen, Romeinse cijfers, tafels van vermenigvuldiging, namen van personen, vlaggen van landen, hoofdsteden van landen enz. enz.
Op Internet zijn diverse tools te vinden waarmee dergelijke flitskaarten gemaakt kunnen worden. Het merendeel van die tools toont steeds één flitskaart. Pas nadat het kaartje is omgedraaid en beantwoord verschijnt de volgende.
Brainrush wijkt hier van af en toont tegelijkertijd de voorkant van alle kaartjes die in de serie zijn opgenomen. Er is dus meteen een overzicht van hetgeen geleerd moet worden. Daarbij komt dat kaartjes net zo vaak kunnen worden omgedraaid als gewenst.
Als extra bestaat de mogelijkheid dat de voorkant van één kaartje getoond wordt en de achterkant van 3 of meer kaartjes. De gebruiker dient dan, als ware het een meerkeuzevraag, te klikken op het kaartje met het juiste antwoord. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken dient echter wel een account te zijn aangevraagd.
Docenten kunnen in Brainrush eigen klassen aanmaken en die vullen met leerlingen. Als docenten  dan een nieuwe oefening hebben gemaakt kunnen zij hun leerlingen daarvan vanuit Brainrush middels een e-mail op de hoogte brengen. Ook is het mogelijk om een link te genereren en die aan anderen te verstrekken zodat ook zij de oefening kunnen maken. Met dien verstande dat een account nodig is om van de extra meerkeuzeoefening gebruik te kunnen maken.

Brainrush is een site in ontwikkeling: binnenkort volgen meer mogelijkheden om educatieve oefeningen te maken. Een site om in de gaten te houden.

Voorbeeld van een oefening gemaakt met BrainRush.Klik hieronder op "Meer Lezen" om naar de stap-voor-stap-handleiding te gaan.De werking van Brainrush is eenvoudig en staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

Zo maak je een account aan bij Brainrush.
- Surf naar http://www.brainrush.com/
- Klik rechts bovenin op "Sign-up".
- Voer achtereenvolgens in: je geboortedatum, je voornaam, je achternaam, je e-mailadres en 2 x
  een zelfgekozen wachtoord.
  Ben je docent zet dan een vinkje voor "I am a teacher".  Zet een vinkje voor "I agree to the terms of
  service" en klik op de groene knop "Register".
- Je ontvangt nu een email op het opgegeven adres. Klik in die email op "Click here to confirm".
- Je hebt nu een account en kunt inloggen op Brainrush.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Brainrush.
Inloggen
- Surf naar http://www.brainrush.com/
- Klik rechts bovenin op "Sign in".
- Voer op het volgende scherm je emailadres en password in en klik op de groene knop "Sign in".
  Je bent nu ingelogd.
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin op je e-mailadres en vervolgens op "Sign out".

Zo maak je een serie flashcards.
- Surf naar http://www.brainrush.com/ en log in.
- Klik bovenaan de pagina op de tekst "Create".
- Klik op de groene knop "+ Add BrainRush".
- Klik in het volgende scherm bij Cards op de groene knop "Create New BrainRush".
- Voer op het volgende scherm achter "Title of new BrainRush" een titel in voor de serie flashcards
  en klik daarna op de groene knop "Create".
- Wil je de oefening, ipv de afbeelding met de schaakstukken, voorzien van een eigen illustratie klik
  dan aan de rechterzijde op de blauwe knop "Change image".
  Klik vervolgens op de knop bladeren, zoek op je pc naar de illustratie die je wilt toevoegen, klik op
  die illustratie en daarna op de knop "Openen".
  Klik in Brainrush op de groene knop "Save" om de illustratie te plaatsen.
- Klik nu op de groene knop "+ Add card".
- Voer achter "Front Phrase" de tekst in die op de voorkant van de flashcard moet komen en achter
  "Back Phrase" de tekst die op de achterkant moet komen.
  Desgewenst kun je bij "Image" en "Audio" ook nog een illustratie en/of geluid aan de flashcard
  toevoegen.
- Klik vervolgens op de groene knop "Save".
- Wil je nog een kaart toevoegen klik dan op "+ Add Card" en herhaal bovenstaande stappen.
- Doe dit net zo vaak als je kaarten in de serie wilt opnemen.

Zo breng je wijzigingen aan in een eerder gemaakte oefening of verwijder je die.
- Surf naar http://www.brainrush.com/ en log in.
- Klik bovenaan de pagina op de tekst "Create".
- Klik onder "My Unpublished BrainRushes" op de illustratie van de oefening die je wilt wijzigen.
NB. Zijn oefeningen eenmaal gepubliceerd dan kun je ze  niet meer wijzigen en verwijderen.
Verwijderen volledige oefening.

- Wil je de volledige oefening verwijderen klik dan aan de rechterzijde op de rode knop "Delete" en 
  bevestig de verwijdering in het scherm dat zich opent met een klik op "Delete".
Kaart verwijderen.
- Wil je een enkele kaart verwijderen klik dan achter betreffende kaart op de tekst "Delete" en 
  bevestig de verwijdering in het scherm dat zich opent met een klik op "Delete".
Kaart wijzigen.
- Wil je een kaart veranderen klik dan achter de kaart op de tekst "Edit", breng de wijzigingen aan en
  klik op de groene knop "Save".
Titel van oefening veranderen.
- Wil je de titel van een oefening veranderen klik dan aan de rechterzijde op de knop "Revise Title",
  voer op het scherm dat zich opent de nieuwe titel in en klik op "Save".
Afbeelding bij oefening veranderen.
- Wil je de afbeelding bij een oefening veranderen klik dan aan de rechterzijde op "Change Image",
  zoek op je pc naar een andere afbeelding en klik op "Save" om de afbeelding te plaatsen.

Zo kun je en oefening publiceren.
- Surf naar http://www.brainrush.com/ en log in.
- Klik bovenaan de pagina op de tekst "Create".
- Klik onder "My Unpublished BrainRushes" op de illustratie van de oefening die je wilt publiceren.
- Klik aan de rechterzijde op de groene knop "Publish".
- Klik in het tussenscherm dat zich opent op de groene knop "Publish".
NB. Zijn oefeningen eenmaal gepubliceerd dan kun je ze  niet meer wijzigen en verwijderen.

Zo kun je een oefening delen met anderen.
- Surf naar http://www.brainrush.com/ en log in.
- Klik bovenaan de pagina op de tekst "Create".
- Klik onder "My Published BrainRushes" op de illustratie van de oefening die je wilt delen.
- Kopieer nu het internetadres van de oefening (bovenaan de pagina in de adresbalk) en verstrek dat
  via bijvoorbeeld email, Twitter, Facebook aan anderen.
- Wie naar dit adres surft krijgt de oefening in beeld en kan oefenen met de flitskaarten.
  Hij krijgt echter geen toegang tot de extra meerkeuzeoefeningen.
  Wil hij die ook maken dan dient hij eerst een account aan te vragen en in te loggen bij Brainrush.
  Als hij dan bij de oefening klikt op de groene knop "Play" krijgt hij toegang tot de
  meerkeuzeoefeningen.

2 opmerkingen:

 1. Website is volgens mij niet meer benaderbaar.
  Is er een vergelijkbare site?

  Groet
  Weit

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Als het alleen gaat om het maken van online flashcards dan zou je Cram of Studyblue een kunnen proberen.
  Op ICT-idee staan ze beschreven bij nummer 201 en 83.
  Een andere optie is het maken van flashcards met Word.
  Desgewenst kun je voor €2,50 Wordsjablonen bestellen waarmee je die kaarten zelf kunt maken.
  Zie http://ict-idee.blogspot.nl/2017/05/word-sjabloon-om-eigen-flashcards-te.html

  BeantwoordenVerwijderen