161. Slottr - Nodig anderen uit zich in te tekenen voor een of meer activiteiten.

Slottr is tool waarmee het mogelijk is om activiteiten vast te leggen en anderen vervolgens uit te nodigen zich in te schrijven voor één of meer van die activiteiten.
Slottr kan uitstekend dienst doen bij bijvoorbeeld het organiseren van tienminutengesprekken.
De docent voert in Slottr de momenten in waarop hij beschikbaar is. Hij slaat die gegevens op, waarna een internetadres wordt gegenereerd. Als de docent dat adres aan ouders verstrekt krijgen die de gelegenheid zich in te tekenen voor een gesprek op een moment dat het hen schikt.

Slottr biedt ook mogelijkheden bij het organiseren van activiteiten waarop leerlingen zich moeten kunnen intekenen. De docent legt de activiteiten vast in Slottr en nodigt zijn leerlingen vervolgens uit om zich in te tekenen op één of meer van die activiteiten.
Het aantal personen dat zich in Slottr op een activiteit kan inschrijven is instelbaar van 1 tot 10.
Aan het gebruik van Slottr zijn geen kosten verbonden en zelfs het aanvragen van een account is niet beslist noodzakelijk. Wil je eerder gemaakte activiteiten echter kunnen managen en verwijderen dan is het aanvragen van een account noodzakelijk.
De uiterst eenvoudige werking van Slottr is hieronder beschreven.

Zo vraag je een account aan bij Slottr.
- Surf naar http://slottr.com/
- Klik bovenin, rechts van het midden, op de knop "Signup".
- Voer op het volgende scherm achtereenvolgens in: een username, je emailadres, een password en
  een bevestiging van dat password. Klik daarna op de knop "Create Account".
  Na het aanmaken van een account ben je meteen ingelogd.

Zo kun je inloggen bij Slottr.
- Surf naar http://slottr.com/
- Klik bovenin, rechts van het midden, op de knop "Signup".
- Klik rechts onder de knop "Create Account" op de tekst "Login here".
- Voer op het volgende scherm je username of emailadres en je password in en klik daarna op de
  knop "Log in".

Zo maak je een activiteitenlijst waarop kan worden ingetekend door genodigden.
NB. Als voorbeeld is hieronder uitgewerkt hoe een lijst kan worden aangelegd waarop ouders zich kunnen inteken voor een tienminutengesprek.

- Surf naar http://slottr.com/ en log in.
- Klik op de tekst "Click here to add your first time slot sheet".
  NB. Maak je later nog een activiteitenlijst dan moet er geklikt worden op de tekst "Add a new sheet".
- Geef de lijst op de volgende pagina achter "Sheet name" een naam; in dit geval bijvoorbeeld
  "Tienminutengesprek"
.
  Voer achter "Description" desgewenst een beschrijving in.
  Selecteer bij "Tijdzone" de optie (GMT+0:01)Amsterdam en klik vervolgens op de knop "Next".


NB. Op de pagina die zich opent kunnen de tienminutengesprekken, de data en de tijdstippen waarop die gesprekken

kunnen plaatsvinden worden aangegeven.  Voor iedere gelegenheid tot het voeren van een tienminutengesprek moet een apart Slot worden aangemaakt. Doe dat als volgt:
- Zet een vinkje voor "Time: you have slots happening at different times" en voor "Date: you have
  slots that happen on different days".
  Voer op het eerste invoerveld onder "Slot Name" in "Tienminutengesprek".
  Geef onder "Date" aan op welke datum betreffende gesprek kan plaatsvinden en onder "Time" de
  aanvangstijd van dat gesprek.
  Voer onder "Slots available" het aantal personen in dat zich voor betreffende gesprek kan opgeven.
  In het geval van tienminutengesprekken dus 1 persoon.
  Herhaal bovenstaande voor iedere tien minuten dat u ouders in de gelegenheid stelt zich in te
  tekenen op een gesprek.
  Is het nodig om extra Slots toe te voegen, dan kan dat met een klik op de knop "More Slots".
  Wil je een Slot verwijderen dan kan dat met een klik op het witte kruisje achter betreffende Slot.
- Ben je klaar met het invoeren van de Slots klik dan op de knop "Publish".
- Op de volgende pagina is het mogelijk om aan te geven of de namen van de personen die zich al
  hebben ingetekend zichtbaar zijn voor de anderen. Uit privacyoverwegingen is aan te raden die
  namen niet te tonen.  Zet een vinkje voor "Keep Names of Sheet Users Private" als die namen niet
  getoond mogen worden.

Zo kun je een activiteitenlijst bekend maken bij de personen die zich mogen inschrijven.
- Op de pagina waarop je je bevindt staat een internetadres vermeldt.
  Verstrek dit adres aan de personen die de mogelijkheid krijgen om zich in te tekenen.
  Wie naar dit internetadres surft kan gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijven.
- Het verspreiden van dit adres kan op meerdere manieren.
- Via email: Ga met de muiswijzer naar de knop "Email". Voer achter "To" de emailadressen  van
  betreffende personen in gescheiden door puntkomma. Voer achter "From" je eigen emailadres in.
  Voer een toelichtende boodschap in en klik vervolgens op de knop "Share" om de mail te versturen.
  Het internetadres van de activiteitenlijst wordt automatisch toegevoegd.
- Wil je het internetadres delen via Twitter, Facebook, Linkedln of een ander platform, klik dan op de
  knop "Email", daarna op het icoontje van Twitter, Facebook, Linkedln of de tekst "More" en
  voer de gevraagde handelingen uit om het internetadres te delen.

Zo kun je wijzigingen aanbrengen in een eerder gemaakte lijst of deze verwijderen.
- Surf naar http://slottr.com/ en log in.
- Wijzigingen aanbrengen:
  Klik achter de lijst die je wilt wijzigen op de tekst "Manage" en voer op de volgende pagina de
  wijzigingen in.
- Verwijderen:
   Klik achter de lijst die je wilt verwijderen op de tekst "Remove" en bevestig de verwijdering met
   een klik op de knop "OK".

Zo krijg je inzage in de inschrijvingen die zijn gedaan.
- Surf naar http://slottr.com/ en log in.
- Klik achter de lijst waarvan je de resultaten wilt zien op de tekst "Results" en de inschrijvingen
  worden getoond.

Zo kunnen genodigden zich inschrijven voor een activiteit.
- Surf naar het adres dat door de docent is verstrekt.
- Zoek het moment waarop je je wilt inschrijven en klik daarachter op de tekst "Slot me in".
  NB. Is de tekst "Slot me in" niet aanwezig dan is er op dat moment al door een ander ingetekend.
  Voer op het volgende scherm je naam, emailadres en eventueel je telefoonnummer en een
  boodschap in en klik op de knop "Slot me in" om de keuze vast te leggen.
NB. Omdat er voor inschrijvers geen mogelijkheid is om een gemaakte keuze later in te zien verdient het aanbeveling om het gekozen moment direct vast te leggen in de agenda.

Als voorbeeld een Slottr met de mogelijkheid om je voor een activiteit in te schrijven.
Inschrijving is fictief.
Klik op afbeelding om te openen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten