159. Maak een presentatie met Emaze (online en offline).Emaze is een web-2.0-tool waarmee fraai vormgegeven presentaties gemaakt kunnen worden.
In die presentaties kunnen teksten, illustraties, filmpjes en allerlei vormen worden opgenomen. De opmaakmogelijkheden en vormgevingsmogelijkheden van Emaze zijn vrij uit-gebreid.
Presentaties kunnen worden gemaakt op basis van templates (= vooraf vormgegeven pagina's), waarvan er een zestal aanwezig is, of volledig vanaf de grond worden opgebouwd.
Presentaties die met Emaze zijn gemaakt kunnen worden gedeeld met anderen.  Presentaties krijgen daartoe een eigen internetadres dat via bijvoorbeeld email, Facebook of Twitter aan anderen kan worden verstrekt. Wie naar dat adres surft kan de presentatie bekijken.
Ook is het mogelijk om presentaties te embedden op eigen website of weblog.
Als extra biedt Emaze de mogelijkheid om presentaties te downloaden, zodat presentaties ook gedraaid kunnen worden als er geen internet beschikbaar is.
Tevens is het mogelijk om anderen uit te nodigen en toegang te verschaffen tot het beheergedeelte, zodat er samen met anderen aan een presentatie gewerkt kan worden.
Emaze werkt naar behoren als gebruik gemaakt wordt van de browsers Chrome, Firefox en Safari.
Emaze weigert echter dienst als de Internet Explorer wordt gebruikt.
Om met Emaze te kunnen werken is het nodig om een account aan te vragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Hoe het aanvragen van een account in zijn werk gaat en hoe de werking is van Emaze staat  beschreven in de handleiding onder het voorbeeld hieronder.
Voorbeeld van een presentatie gemaakt met Emaze.

Zo vraag je een account aan.
- Surf naar http://emaze.com/
- Voer onder de tekst "Start now. it's free" je emailadres en een password in en klik daarna op
  "Signup".
  Het account is nu aangemaakt en je bent meteen ingelogd op Emaze.

Zo log je in en weer uit op Emaze.
Inloggen.
- Surf naar http://emaze.com/
- Voer onder de tekst "Start now. it's free" je emailadres en password in en klik daarna op
  "Login".
Uitloggen.
- Klik als je bent ingelogd rechts bovenin op je emailadres en daarna op "log off".

Zo begin je met een nieuwe presentatie en geef je die een naam.
Presentatie starten.
- Surf naar http://emaze.com/ en log in.
- Klik op de knop "New" of op de rechthoek met het plusteken en de tekst "Start new".
- Kies één van de getoonde templates en klik erop.
- De eerste dia is al gevuld. (Hoe je die dina eventueel moet verwijderen of leeg maken staat hieronder
   vermeld).

  Op basis van de gekozen template kun je nu een eigen presentatie bouwen.
Presentatie een naam geven.
- Klik voor je de presentatie gaat bouwen eerst rechts boven op de knop "Save".
- Verwijder in het volgende scherm de tekst "Untitled" door de titel van je presentatie en klik daarna
  op de knop "Rename".

Een dia toevoegen, verwijderen en de volgorde van dia's veranderen.
- Surf naar http://emaze.com/ en log in.
- Klik op de gewenste presentatie om hem te openen.
Dia toevoegen.
- Is de presentatie geopend klik dan links boven op de knop "+ Slide".
- Kies één van de getoonde voorbeelddia's of kies een lege dia die je zelf wilt vullen.
- Aan de linkerzijde van het scherm verschijnen alle dia's van je presentatie in miniatuurvorm.
  Is dat niet het geval klik dan aan de linkerzijde van het scherm op het rechtopstaande rechthoekje.
Dia verwijderen.
- Klik op de miniatuurversie van de dia die je wilt verwijderen en er verschijnt rechtsboven een
  kruisje. Klik op dat kruisje en in het volgende scherm op "Delete" om de dia te verwijderen.
Volgorde dia's veranderen.
- Versleep de dia die je wilt verplaatsen met ingedrukte muisknop naar de gewenste plaats.

Elementen aan een dia toevoegen, kopiëren/plakken, verplaatsen en verwijderen.
Toevoegen tekst.
- Klik boven aan de pagina op de knop "Tekst".
- Kies de gewenste optie en er wordt een tekstblok op de dia geplaatst.
- Klik op de tekst in het tekstblok en vervang dat door eigen tekst.
- Versleep het tekstblok naar de gewenste plaats.
Toevoegen illustratie.
- Klik boven aan de pagina op de knop "Image".
- Wil je een illustratie toevoegen vanaf je eigen pc, klik dan in het volgende scherm op "Browse",
  zoek op je pc naar de gewenste illustratie, klik erop en vervolgens op de knop "Openen".
- Wil je een illustratie van internet toevoegen, voer dan in het volgende scherm achter "From Web"
  het internetadres in van de illustratie en klik daarna op "Add" om het te plaatsen.
Toevoegen Youtube-filmpje.
- Klik boven aan de pagina op de knop "Video".
- Voer in het volgende scherm achter "From Web" het internetadres in van het Youtube-filmpje en
  klik daarna op "Add" om het te plaatsen.
Toevoegen van een vorm.
- Klik boven aan de pagina op de knop "Shape".
- Klik in het volgende scherm op de vorm die je wilt opnemen en de vorm wordt geplaatst.
Verwijderen.

- Klik op het element dat je wilt verwijderen en druk daarna op de "Delete-toets" van je pc of op het
  icoontje van de prullenbak rechts bovenin op het scherm.
  Als je dat wilt kun je op deze manier een dia stap voor stap helemaal leeg maken.
Kopiëren/plakken.
- Klik op het element dat je wilt kopiëren, daarna rechts boven op het 5e icoontje van rechts (a4-tje) 
  en tot slot rechts boven op het 4e icoontje van rechts (twee a4-tjes) om het te plakken.
Verplaatsen.
- Klik op het element dat je wilt verplaatsen en versleep het met ingedrukte muisknop naar de
  gewenste plaats.

Elementen van een dia opmaken en vergroten of verkleinen.
Elementen vergroten of verkleinen.
- Klik op het element dat je wilt vergroten of verkleinen en er verschijnen zogenaamde handgrepen
  aan dat element.
- Versleep de handgrepen met ingedrukte muisknop om het element te vergroten of te verkleinen.
Elementen opmaken.
- Klik op het element dat je wilt opmaken en er verschijnt bovenaan de pagina een aantal knoppen
  waarmee je het element kunt opmaken.
- Klik op de gewenste opmaakknop en maak een keuze of verschuif de schuifregelaar om de
  gewenste opmaak te realiseren.

Een presentatie verwijderen.
- Klik rechts boven op de pagina op je emailadres en daarna op "Personal Page".
- Klik op de presentatie die je wilt verwijderen.
- Klik in het volgende scherm aan de rechterzijde op de knop "Delete" en daarna in het tussenscherm
  dat verschijnt op de knop "Delete" om de verwijdering te bevestigen.
Zo kun je een eerder gemaakte presentatie openen voor verdere bewerking.
- Klik rechts boven op de pagina op je emailadres en daarna op "Personal Page".
- Klik op de presentatie die je wilt bewerken.
- Klik rechts boven op de knop "Edit" om weer in de bewerkingsmodus te komen.

Zo kun je een presentatie downloaden voor offline-gebruik.
- Klik rechts boven op de pagina op je emailadres en daarna op "Personal Page".
- Klik op de presentatie die je wilt downloaden.
- Klik aan de rechterzijde op de knop "Download" en in het tussenscherm dat verschijnt nogmaals op
  de knop "Download".
- De presentatie wordt nu als zip-bestand opgeslagen op je pc.
- Klik op het html-bestand om de presentatie te openen.

Zo kun je een ander toestemming geven om aan jouw presentatie te werken.NB. Je kunt anderen alleen maar toestemming geven tot het bewerken van jouw presentatie als zij zelf ook een account
        hebben bij Emaze.

- Klik rechts boven op de pagina op je emailadres en daarna op "Personal Page".

- Klik op de presentatie waar je samen met anderen aan wilt werken.
- Klik aan de rechterzijde op de knop "Collaborate".
- Voer vóór "Add" het emailadres in van de persoon met wie je wilt samenwerken en klik daarna op
  de knop "Add". Bovenaan het tussenscherm verschijnt nu het emailadres van de persoon die je hebt
  toegevoegd.
- Vink achter zijn emailadres aan welke rechten je aan hem wilt verlenen en klik daarna op
  "OK". 

  Als de ander nu inlogt op Emaze treft hij jouw presentatie bij zijn eigen presentaties.

NB. Wil je hem later weer verwijderen dan kan. Klik dan op de knop "Collaborate" en klik op het icoontje van de
  prullenbak voor zijn emailadres.

Zo kun je een presentatie delen met anderen en aangeven welke rechten je hen wilt verlenen.
- Klik rechts boven op de pagina op je emailadres en daarna op "Personal Page".
- Klik op de presentatie die je wilt delen.
- Klik in het volgende scherm aan de rechterzijde op de knop "Permit".
- Zet een vinkje voor "Public", vink aan welke rechten je wilt geven aan de personen met wie je
  jouw presentatie deelt en klik daarna op "OK".

- Klik nu aan de rechterkant  op de knop "Share".
Delen via Email.
- Voer onder "Share to email" het internetadres in van de persoon met wie je de presentatie wilt
  delen en klik daarna op de knop "Send".

Delen via Facebook of Twitter.
- Klik op het logo van Facebook of Twitter, log in en volg de aangegeven handelingen op.

Via persoonlijke linkverstrekking.
- Achter de tekst "Link" bevindt zich het internetadres van de presentatie.
- Kopieer dit adres en verstrek het aan anderen. Wie naar dit adres surft krijgt de presentatie te zien.
Embedden op website of weblog.
- Kopieer de code achter de tekst "Embed" en plak deze code in het beheergedeelte van je weblog of
  website waar je html-code kunt invoeren. Sla de wijzigingen op en de presentatie staat op jouw
  website of weblog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten