157. Edcanvas: Tool voor het arrangeren van lessen en presentaties.Edcanvas is een tool waarmee educatieve materialen kunnen worden klaargezet voor gebruik op bijvoorbeeld het digibord, voor het verstrekken van opdrachten aan leerlingen en die opdrachten te voorzien van benodigde materialen of voor het verstrekken van bijvoorbeeld informatiemateriaal.
Ook is Edcanvas uitermate geschikt voor het arrangeren van presentaties.
De basis van Edcanvas is een pagina, door Edcanvas "Canvas" genoemd, die is opgebouwd uit blokjes. Die blokjes kunnen worden gevuld met materialen zoals Youtube-filmpjes, afbeeldingen,
websites, lessen die zijn gemaakt met de app Educreations, eigen bestanden (bijvoorbeeld lesbrieven, opdrachten of antwoorden), media-files, quizvragen enz. enz.. Ook is het mogelijk om tekst-blokken toe te voegen of gevulde blokken te voorzien van een toelichtende tekst.
Door op een blokje te klikken wordt de inhoud schermvullend weergegeven. Met een klik op een pijl kan worden doorgelinkt naar een volgend blok. Zo kunnen successievelijk alle inhouden in de vorm van een slideshow oftewel presentatie worden bekeken.
Tevens is de mogelijkheid ingebouwd om reacties achter te laten die door andere bezoekers kunnen worden gelezen en waarop kan worden gereageerd. Deze mogelijkheid kan ook als chatfunctie gebruikt worden.
Edcanvas biedt de mogelijkheid om klassen aan te leggen, zodat de inhoud, inclusief reacties van leerlingen en opmerkingen van de docent, alleen ter beschikking komt van eigen leerlingen.
Om met Edcanvas te kunnen werken is het nodig om een account aan te vragen. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Edcanvas staat hieronder beschreven. Tevens is een demofilmpje en een voorbeeld opgenomen.
Zo vraag je een account aan bij Edcanvas.
- Surf naar http://www.edcanvas.com/
- Klik rechts bovenin op "Sign up" en kies voor de optie "Teachers".
- Voer op het volgende scherm in: je voornaam, je achternaam, je e-mailadres en een wachtwoord en
   klik daarna op de knop "Sign up" en je kunt meteen aan de slag met het bouwen van je eigen
   canvas.
PS. Van Edcanvas ontvang je een mail met als bijlage een pdf met uitleg over de werking van
Edcanvas.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen.
Inloggen.
- Surf naar http://www.edcanvas.com/
- Klik rechts bovenin op "Login".
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en wachtwoord in en klik daarna op de knop "Login".
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin, rechts naast je profielafbeelding, op het naar beneden gerichte pijltje.
- Klik vervolgens op "Sign Out" om uit te loggen.

Zo begin je met het aanleggen van een eigen canvas.
- Surf naar http://www.edcanvas.com/ en log in.
- Klik links bovenin op de blauwe knop "Add Canvas".
- Voer op het tussenscherm dat verschijnt, onder "What is your canvas about?", een titel in voor jouw
  canvas en klik daarna op "OK".
- De basis van jouw canvas is nu gereed. Er staan 6 blokjes ter vulling gereed. Desgewenst kun je een
  rij blokjes toevoegen door onder de 6 blokjes te klikken op de knop "Add row".
- Wil je de titel aanpassen, dan kan dat door op de titel te klikken en de tekst te wijzigen.
- Wil je de blokjes een kleur geven, klik dan links bovenin op "Themes" en selecteeer "Colors".
   De kleuren worden pas actief nadat de blokjes zijn gevuld.
- Wil je de vorm van de blokjes wijzigen, klik dan links bovenin op "Templates" en kies de gewenste
  vorm.

Zo vul je een blokje met tekst.
- Ga met je muiswijzer naar een blokje dat je met tekst wilt vullen.
- Klik op het icoontje "Add Tekst" dat verschijnt.
- Voer op het scherm dat zich opent de gewenste tekst in (of kopieer en plak die vanaf een website of
  een ander document).
- Maak de tekst op, voeg eventueel een link toe en klik op de knop "Done".
- Klik bovenin het gevulde blokje op "Enter Label" en voorzie het blokje van een titel.
- Wil je nog wijzigingen aanbrengen in de tekst, klik dan bovenin het blokje op "Edit tekst" of rechts
  onderin op het icoontje met het potlood. Wijzig de tekst en klik op "Done".
- Wil je een tekstblok verwijderen, ga dan met de muiswijzer naar het blok en klik links onderin op
  het kruisje dat daar verschijnt.
NB. Met een klik op de hoofdletter "T" of op het vergrootglas rechts onderin wordt de inhoud van het blokje schermvullend weergegeven.

Zo vul je een blokje met een meerkeuzequiz.
- Ga met je muiswijzer naar een blokje dat je met meerkeuzevragen wilt vullen.
- Klik op het icoontje "Add Quiz" dat verschijnt.
- Klik op "Enter a question here" en voer een meerkeuzevraag in.
- Klik op "Enter an answer here" en voer een antwoordmogelijkheid in.
  Herhaal dit net zo vaak als je antwoordmogelijkheden wilt aanbieden.
  Klik op "Add answer" als je meer antwoorden wilt invoeren.
- Selecteer onder "Correct" het rondje bij het juiste antwoord.
- Wil je een nieuwe vraag toevoegen, klik dan op "Add question" en herhaal bovenstaande.
- Zijn alle vragen ingevoerd klik dan op de knop "Done".
- Een quiz wijzigen, verwijderen of voorzien van een titel verloopt op dezelfde manier als
  beschreven bij "Zo vul je een blokje met tekst".
NB. Wil je de quiz maken, klik dan in het quizblok op het rondje met de 3 vierkantjes of op het
icoontje van het vergrootglas rechts onderin.
Selecteer een van de antwoordmogelijkheden en klik op de knop "Submit" om te zien of
de gegeven antwoorden juist waren.

Het toevoegen van filmpjes, websites, illustraties, lessen met Educreations en eigen bestanden.
NB. Bovengenoemde elementen kunnen worden toegevoegd door middel van een klik op één van de icoontjes in het lint aan de rechterzijde van de pagina.

Youtube-filmpjes.
- Klik in het lint aan de rechterzijde van de pagina op het bovenste icoontje (= logo van YouTube).
- Voer op de invoerregel een zoekwoord in of  het internetadres van het filmpje dat je wilt opnemen
  en klik daarna op het icoontje van het vergrootglas.
- Versleep het gewenste filmpje naar het blokje om het te plaatsen.
Illustraties of websites gevonden met Google.
- Klik in het lint aan de rechterzijde van de pagina op het 2e icoontje van boven (= logo van Google).
- Klik op "Images" als je een illustratie wilt toevoegen en op "Web" als je een website wilt
  toevoegen.
- Voer op de invoerregel een zoekwoord in en klik daarna op het icoontje van het vergrootglas.
- Versleep het gewenste element naar het blokje om het te plaatsen.
Illustraties gevonden met Flickr.
- Klik in het lint aan de rechterzijde van de pagina op het 3e icoontje van boven (= logo van Flickr).
- Voer op de invoerregel een zoekwoord in en klik daarna op het icoontje van het vergrootglas.
- Versleep het gewenste element naar het blokje om het te plaatsen.
Lessen gemaakt met Educreations.
- Klik in het lint aan de rechterzijde van de pagina op het 4e icoontje van boven (= logo van
   Educreations).
- Voer op de invoerregel een zoekwoord in en klik daarna op het icoontje van het vergrootglas.
- Versleep het gewenste element naar het blokje om het te plaatsen.
Elementen gevonden met Gooru Search.
- Klik in het lint aan de rechterzijde van de pagina op het 5e icoontje van boven (= logo van
   Gooru Search).
- Voer op de invoerregel een zoekwoord in en klik daarna op het icoontje van het vergrootglas.
- Versleep het gewenste element naar het blokje om het te plaatsen.
Een Internetpagina.
- Klik in het lint aan de rechterzijde van de pagina op het 6e icoontje van boven (= icoontje van
   wereldbol).
- Voer op de invoerregel het internetadres in van de pagina die je wilt opnemen en klik daarna op het
   icoontje van het vergrootglas.
- Versleep de gevonden pagina of een illustratie van die pagina naar het blokje om het te plaatsen.
Een bestand vanaf eigen pc.
- Klik in het lint aan de rechterzijde van de pagina op het 7e icoontje van boven (= icoontje van
  tv-toestel).
- Klik op de knop "Bladeren" en zoek het gewenste bestand op je pc.
- Klik op het bestand en daarna op de knop "Openen".
- Versleep het bestand naar het blokje om het te plaatsen.
Een bestand toevoegen vanuit jouw Dropbox of  Google Drive.
- Klik in het lint aan de rechterzijde van de pagina op het 8e of 9e icoontje van boven (= icoontje van
  Dropbox of van Google Drive).
- Klik op de tekst "Click to add your account".
- Klik bij Google of Dropbox op de knop "Connect" , log in en selecteer het gewenste bestand.
- Versleep het bestand naar het blokje om het te plaatsen.

Zo stel je bezoekers in de gelegenheid om reacties toe te voegen bij de berichten.- Klik op het tandwiel rechts onderaan de pagina.
- Zet rechts bovenin op de pagina een vinkje voor de tekst "Enable Comments" als je wilt dat
   bezoekers reacties kunnen achterlaten.
   Laat het vinkje weg als er geen berichten geplaatst mogen worden.

Zo wijzig je een eerder gemaakt canvas.
- Surf naar http://www.edcanvas.com/ en log in.
- Klik op de titel van het canvas om het te openen.
- Je kunt de afzonderlijke blokken verwijderen, wijzigen, de titel daarvan aanpassen of een
  toelichtende tekst bijvoegen zoals beschreven bij "Zo vul je een blokje met tekst".
- Wil je de volgorde van de blokken veranderen dan kan dat door ze met ingedrukte linkermuisknop
   te verslepen naar de gewenste plaats.

Zo verwijder je een eerder gemaakt canvas.- Surf naar http://www.edcanvas.com/ en log in.
- Klik op de regel van de canvas die je wilt verwijderen helemaal aan de rechterkant op het naar
  beneden gerichte pijltje naast "More".
- Klik op "Delete" en bevestig de verwijdering met een klik op de knop "OK".

Zo kun je jouw canvas delen met anderen.
- Surf naar http://www.edcanvas.com/ en log in.
Verstrekken van internetadres.
- Klik rechts bovenaan de pagina op de blauwe knop "Share".
- Vink aan wie jouw canvas mag zien.
- Klik op "Link" en het internetadres van jouw canvas komt in beeld.
  Wie naar dit adres surft krijgt jouw canvas te zien.
- Verstrek dit adres aan anderen d.m.v. bijvoorbeeld Email, Edmodo, Twitter of Facebook.
  Je kunt daarvoor de aanwezige knoppen gebruiken en de aanwijzingen opvolgen.
Embedden op eigen website of weblog.
- Klik rechts bovenaan de pagina op de blauwe knop "Share".
- Vink aan wie jouw canvas mag zien.
- Klik op "Embed".
- Kopieer de html-code die wordt getoond en plak die in de beheeromgeving van jouw website of
  weblog op die plaats waar je html-code kunt invoeren. Sla de wijzigingen op en jouw canvas staat
  op je website of weblog.


Demo-filmpje waarin de werking van Edcanvas 
wordt toegelicht (Engelstalig).2 opmerkingen:

  1. Zie ook: Edcanvas: een gratis webbased lessenmaker
    http://www.manssen.nl/2012/10/08/edcanvas-gratis-webbased-lessenmaker/

    BeantwoordenVerwijderen