155. Scribble Maps: Ontwerp je eigen landkaarten en deel ze met anderen.

Ga naar Scribble Maps

Scribble Maps is een tool waarmee het mogelijk is om landkaarten te voorzien van allerlei extra's, ze een persoonlijk tintje te geven en naar behoefte aan te passen voor gebruik in de les.
Op de kaarten kunnen teksten, illustraties en geometrische vormen worden aangebracht. 
Tevens is het mogelijk om lijnen, in zelf te bepalen kleuren en vormen, op de kaarten aan te brengen en daarmee bijvoorbeeld routes in te tekenen of kaartelementen, zoals wegen, dijken en dergelijke, te accentueren. Ook kunnen markeringspunten of symbolen aan de kaarten worden toegevoegd. Scribble Maps beschikt daartoe over een bibliotheek met daarin een uitgebreide hoeveelheid markers en symbolen.
Kaarten kunnen worden voorzien van een legenda, die naar eigen behoefte kan worden samengesteld.
Een landkaart, ontworpen met Scribble Maps, krijgt een eigen, uniek internetadres waarmee hij met anderen kan worden gedeeld of op het digibord kan worden vertoond.
Het gebruik van de basisversie van Scribble Maps is gratis en er hoeft zelfs geen account te worden aangevraagd. De basisversie biedt meer dan voldoende mogelijkheden om de tool zinvol te kunnen inzetten bij de les.
Hieronder een beknopte beschrijving van Scribble Maps.

Zo neem je een gewenst kaartdeel in beeld.
- Surf naar http://www.scribblemaps.com/
- Klik links bovenin op de groene knop "Create Map".
- Wacht enkele ogenblikken. Eerst verschijnt er een tussenscherm, daarna komt er een kaart in beeld.
- Selecteer in het pop-up-scherm de gewenste taal en sluit het scherm daarna met een klik op de
  sluitknop.
- Klik links bovenin op het icoontje van het handje en versleep de kaart daarna met ingedrukte
  linkermuisknop naar de gewenste plaats.
- Zoom zo nodig in of uit met behulp van de + en - knop aan de rechterzijde van het scherm.

Zo plaats je een tekst op de kaart, maak je die op, verplaats en verwijder je die.
- Klik links bovenin op het icoontje van het pijltje.
- Klik links bovenin op het icoontje met de letters ABC.
- Klik op de plaats waar de tekst moet komen.
- Geef de tekst in het tussenscherm een titel en voer onder "Beschrijving" de tekst in die je wilt
  opnemen op de kaart.
  Wil je tekst opmaken, klik dan onderaan in het tussenscherm op "Geavanceerd bewerken",
  selecteer de tekst die je wilt opmaken en  kies de gewenste opmaak.
  Desgewenst kun je een tekst ook voorzien van een hyperlink.
  Ben je klaar met het invoeren en opmaken van de tekst klik dan op "Redden" = opslaan.
- Wil je een tekst verplaatsen, klik dan links boven op het icoontje van het pijltje en versleep de tekst
  naar de gewenste plaats.
- Wil je een tekst weer verwijderen klik dan links boven op het icoontje van het pijltje, daarna op het
  icoontje van het gummetje en tot slot op de tekst die je wilt verwijderen.

Zo plaats je een rechte lijn, verplaats je die, verleng en verkort je die en verwijder je hem weer.
NB. Wil je zelf de kleur, de lijndikte en de transparantie van de lijn bepalen, stel die dan in met behulp van de knoppen onder de tekst "Ontvang widget/embed", voordat je de lijn tekent.
- Klik links bovenin op het icoontje van het pijltje.
- Klik op het icoontje met de rechte lijn.
- Klik op de plaats waar de lijn moet beginnen, houd de muisknop ingedrukt en versleep de lijn met
  ingedrukte muisknop naar het eindpunt en laat de muisknop daar los. Tijden het verslepen komen de
  afstand en de coördinaten in beeld.
- Wil je een lijn verplaatsen, klik dan links boven op het icoontje van het pijltje en versleep de lijn
  naar de gewenste plaats.
- Wil je de lijn verlengen of verkorten klik dan links boven op het icoontje van het pijltje, ga met de
  muis naar de lijn en versleep het begin- of  eindpunt van de lijn met ingedrukte muisknop.
- Wil je een lijn weer verwijderen, klik dan links boven op het icoontje van het pijltje, daarna op het
  icoontje van het gummetje en tot slot op de lijn die je wilt verwijderen.

Zo kun je een route intekenen op de kaart.
NB. Wil je zelf de kleur, de lijndikte en de transparantie van de lijn bepalen, stel die dan in met behulp van de knoppen onder de tekst "Ontvang widget/embed", voordat je de route tekent.
- Klik links bovenin op het icoontje van het pijltje.
- Klik op het icoontje met de gebogen lijn.
- Klik op de plaats waar de route moet beginnen, houd de muisknop ingedrukt en versleep de lijn
  langs de gewenste route. Laat de muisknop los aan het eind van de route.
- Wil je een route verleggen, klik dan links boven op het icoontje van het pijltje, ga met de muis-
  wijzer naar de routelijn en er verschijnen witte blokjes. Ga naar het blokje op de plaats waar je de
  route wilt verleggen en versleep dat naar de gewenste plaats.
- Wil je een route weer verwijderen, klik dan links boven op het icoontje van het pijltje, daarna op het
  icoontje van het gummetje en vervolgerns 2x op de route die je wilt verwijderen.

Zo breng je geometrische vormen aan op de kaart.
NB. Wil je zelf de kleur en de transparantie van de vorm bepalen, stel die dan in met behulp van de knoppen onder de tekst "Ontvang widget/embed", voordat je de vorm tekent.
- Klik links bovenin op het icoontje van het pijltje.
- Klik op het icoontje met de cirkel, de rechthoek of de veelhoek.
- Ga met de muiswijzer naar de plaats waar de vorm moet komen en sleep de vorm met ingedrukte
  muisknop op het scherm. (NB. Veelhoek beëindigen met een dubbelklik).
- Wil je een vorm verplaatsen, klik dan links boven op het icoontje van het pijltje en versleep
  de vorm naar de gewenste plaats.
- Wil je een vorm weer verwijderen, klik dan links boven op het icoontje van het pijltje, daarna op het
  icoontje van het gummetje en vervolgens op de vorm die je wilt verwijderen.

Zo breng je markers aan op een kaart.
Scribblemaps beschikt over een uitgebreide galerij met markers (icoontjes/symbolen).
Zo zijn o.a. aanwezig: nummers, voertuigen, gebouwen, mensfiguren, vlaggen, punaises enz. enz..
Desgewenst kun je markers voorzien van een tekst. Die tekst verschijnt als je op een marker klikt.

- Klik links bovenin op het icoontje van het pijltje.
- Klik op het icoontje van de druppelvorm (naast ABC).
- Zoek de gewenste marker, klik erop, versleep de marker naar de gewenst plaats en geef daar een
  muisklik.
- Voer desgewenst een titel en een tekst in, maak die op en klik op "Redden".
- Wil je een marker verplaatsen, klik dan links boven op het icoontje van het pijltje en versleep
  de marker naar de gewenste plaats.
- Wil je een marker weer verwijderen, klik dan links boven op het icoontje van het pijltje, daarna op
  het icoontje van het gummetje en vervolgens op de marker die je wilt verwijderen.

Zo maak je een legenda en breng je de aangegeven elementen aan op de kaart.
NB. Wil je een kaart voorzien van een legenda, met daarin de betekenis van lijnvormen, markers en kleurbetekenissen, dan moet die lijnvorm, marker of kleur eerst worden vastgelegd in de legenda om daarna ogenblikkelijk te worden aangebracht op de kaart. Andersom is niet mogelijk.

Een lijnvorm opnemen in de legenda.

- Klik links boven op de tekst "Mijn legenda".
- Zet een vinkje voor "Line", noteer onder "titel" de betekenis van de lijnvorm, selecteer de kleur en 
  de vorm van de lijn en klik daarna op "toevoegen" en vervolgens op "Redden".
- Als je nu een lijn of een route tekent krijgt die de vorm van die in de legenda.

De betekenis van een kleur opnemen in de legenda.
- Klik op het icoontje van het potlood in de rechterbovenhoek van de legenda.
- Zet een vinkje voor "Polygon", noteer onder "titel" de betekenis van de kleur, selecteer de kleur
  voor de kaderlijn en de vorm, klik daarna op "toevoegen" en vervolgens op "Redden".
- Als je nu een vorm op de kaart tekent krijgt die het uiterlijk van die in de legenda.

De betekenis van een marker opnemen in de legenda.
- Klik op het icoontje van het potlood in de rechterbovenhoek van de legenda.
- Zet een vinkje voor "Marker", noteer onder "titel" de betekenis van de marker, kies de gewenste
  marker, klik daarna op "toevoegen" en vervolgens op "Redden".
- Je kunt nu de marker op de kaart plaatsen.

Wil je een gegeven uit de legenda verwijderen, klik dan op het icoontje van het potlood in de rechterbovenhoek van de legenda.
Klik vervolgens op het icoontje van de prullenbak achter het element dat je uit de legenda wilt verwijderen.

Zo kun je een zelfgemaakte kaart opslaan en delen met anderen.
Opslaan.
- Klik linksboven op de knop "Menu".
- Klik in het tussenscherm dat verschijnt op het icoontje "Sla kaart".
- Aan de rechterzijde verschijnt nu het ID nummer van de kaart. Dit nummer heb je later nodig
  als je de kaart weer wilt openen en bewerken.
- Voer aan de rechterzijde een titel en een beschrijving in en vink desgewenst aan "Autosave 5 min"
  en "Notering kaart".
  Klik tot slot op "Redden" om de kaart op te slaan.
- Voordat de kaart wordt opgeslagen moet eerst nog een wachtwoord worden ingevoerd. Dit
  wachtwoord heb je later weer nodig als je de kaart  wilt bewerken.
  Klik na het invoeren van het wachtwoord op "Redden".
Delen door het internetadres van de kaart te verstrekken aan anderen.
- Nadat je hebt geklikt op "Redden" verschijnt er een tussenscherm met daarop het ID nummer van de
  kaart, een link waarmee je de kaart met anderen kunt delen en een link naar de omgeving waarin je  
 de kaart kunt bewerken.
- Kopieer de link onder "Kaart directory link" en verstrek die aan anderen via bijvoorbeeld mail,
  Facebook, Twitter, Hyves en dergelijke. Wie naar dit adres surft krijgt de kaart te zien.

NB. Je kunt het adres van de kaart ook direct vanuit Scribble Maps delen via mail of  Facebook. Wil je dat, klik dan linksboven op de knop "Menu" en klik daarna op het icoontje "Stuur naar" als je het adres wilt mailen of op het icoontje "Map share" als je het wil delen via Facebook. Voer de gevraagde handelingen uit en de link wordt gedeeld.

NB. Wil je een kaart schermvullend in beeld hebben, klik dan rechtsboven op de kaart op het wit omkaderde vierkantje.


Embedden.
Wil je een kaart embedden op je eigen website of weblog handel dan als volgt.
- Klik linksboven op de knop "Menu".
- Klik op het icoontje "Widget/Embed".
- Kopieer de html-code onder "Site code" en plak die in het beheergedeelte van je website of weblog
  op die plaats waar je html-code kunt invoeren. Sla de wijzigingen op en de kaart staat op je website
  of weblog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten