145. Schrijf en publiceer een verhaal met Inklewriter.


Ga naar Inklewriter

Op de site van Andre Manssen ontdekte ik de tool Inklewriter.
Inklewriter is een tool die uitstekend dienst kan doen bij creatief taalgebruik.
Met Inklewriter kunnen op eenvoudige wijze (interactieve) verhalen geschreven worden, van illustraties worden voorzien en in hoofdstukken worden verdeeld.
Bij het openen van een verhaal verschijnt de titel, de naam van de schrijver en de hoofd-stukken waaruit het verhaal is opgebouwd. Bij een klik op de titel van één van die hoofdstukken wordt het betreffende hoofdstuk geopend en kan het gelezen worden.

Met enige creativiteit is het mogelijk om verhalen te ontwerpen die interactief zijn.
Aan het eind van een hoofdstuk moet dan een keuze gemaakt worden uit aangeboden mogelijkheden (hoofdstukken). Afhankelijk van de keuze wordt dan het verloop van het verhaal bepaald.
Voor een voorbeeld zie: http://writer.inklestudios.com/stories/4vp5
Ook het maken van een determinatietabel voor het determineren van bijvoorbeeld planten of dieren behoort tot de mogelijkheden.
Voorbeeld van een determineertabel.  http://writer.inklestudios.com/stories/z6nc

Verhalen die zijn gemaakt met Inklewriter krijgen een eigen internetadres zodat ze kunnen worden gepubliceerd en anderen de verhalen kunnen lezen.
Aan het gebruik van Inklewriter zijn geen kosten verbonden.
Wel moet een account worden aangevraagd, anders kunen de verhalen niet worden opgeslagen en gepubliceerd.
Hoe dat in zijn werk gaat staat hieronder beschreven.


Zo vraag je een account aan.
- Surf naar http://writer.inklestudios.com/
- Klik op de knop "Sign in".
- Klik op de rode tekst "Create New Account".
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en een password in en klik op "Register".
- Klik in het volgende scherm op "Okay" en je bent meteen ingelogd bij Inklewriter

Zo kun je inloggen en weer uitloggen.
A. Inloggen.
- Surf naar http://writer.inklestudios.com/
- Klik op de knop "Sign in".
- Voer je e-mailadres en password in en klik op de knop "Sign in".
B. Uitloggen
- Klik links boven op de tekst "Sign out".
- Klik in het volgende scherm op de knop "Sign out".

Zo voeg je een verhaal toe dat in hoofdstukken en alinea's is verdeeld.
- Surf naar http://writer.inklestudios.com/ en log in.
- Klik links boven op de knop "New" als je met een nieuw verhaal wilt beginnen.
  NB. Heb je al eerder een verhaal geschreven in Inklewriter dan komt het laatst geschreven verhaal in beeld en kun je
          daarmee verder.

- Zo geef je je verhaal een titel.
  Klik bovenaan de pagina op "Untitled Story". Verwijder die tekst en voer de titel van je verhaal in.
- Zo voorzie je je verhaal van een schrijversnaam.
  Klik bovenaan de pagina op "Anonymus". Verwijder die tekst en vervang die door je eigen naam
  of  een nickname.
- Zo voeg je een voorwoord of inleiding toe.
  Klik bij de tekst "Once upon a time" in het witte invoerveld, verwijder die tekst en vervang die door
  een eigen tekst. In het invoerveld kun je gewoon blijven doortypen; is een regel vol dan gaat de
  cursor automatisch naar de volgende regel. Wil je met een nieuwe alinea beginnen druk dan op
  "Enter".
- Zo voeg je een nieuw hoofdstuk toe.
  Klik op de knop "Add option" en voer de titel in van je eerste hoofdstuk. Het hoofdstuk is nu
  gemaakt en je kunt het nu vullen met tekst.
- Zo vul je een hoofdstuk met tekst.
  Klik rechts naast de ingevoerde titel op het naar rechts gerichte pijltje en voer in het invoerveld dat
  verschijnt de tekst van je verhaal in. In het invoerveld kun je gewoon blijven doortypen; is een regel
  vol dan gaat de cursor automatisch naar de volgende regel. Wil je met een nieuwe alinea beginnen
  druk dan op "Enter".
- Herhaal het toevoegen van hoofdstukken en tekst zo vaak als nodig.
- Alle gegevens die worden ingevoerd worden automatisch opgeslagen. Rechtsboven aan de pagina in
  de rode balk is dat proces te volgen.

NB.     Als je later je verhaal gaat bekijken bevindt zich op de openingspagina de titel van het verhaal, de naam van de
           schrijver en de titels van alle ingevoerde hoofdstukken. Bij een klik op de titel van een hoofdstuk wordt de tekst
           van dat hoofdstuk getoond.


NB. * Wil je ingevoerde teksten verbergen en alleen een overzicht van alle hoofdstukken scroll dan naar boven en klik bij
           de inleiding op het naar links gerichte pijltje.
           Wil je de teksten van een bepaald hoofdstuk weer zichtbaar maken, klik dan bij het betreffende hoofdstuk op het
           naar rechts gerichte pijltje.


Zo kun je tekst opmaken.
- Open het hoofdstuk waarvan je de tekst wilt opmaken. Zie  hierboven bij *.
- Selecteer de tekst die je wilt opmaken en klik aan de linkerzijde van het scherm op de hoofdletter B
   als je de tekst vet wilt maken en op de schuine I  als je de tekst cursief wilt hebben.

Zo kun je een illustratie toevoegen.
- Zoek met Google naar een geschikte illustratie en open die illustratie.
- Geef een rechtermuisklik in de illustratie en klik op "eigenschappen". Er verschijnt een tussen-
  scherm waarin zich het internetadres van de illustratie bevindt.
- Selecteer het adres van de illustratie (snel 3x achter elkaar klikken op het adres) en kopieer het met
  een rechtermuisklik en een klik op "Kopieren".
- Ga nu weer naar Inklewriter en open het hoofdstuk waaraan je de illustratie wilt toevoegen. Zie
   hierboven bij *.
- Klik op de alinea waaraan je de illustratie wilt toevoegen.
   NB. Illustratie worden bovenaan de alinea geplaatst,  dus boven de tekst.

- Klik aan de linkerzijde van het scherm op het icoontje met de 2 bergen en de zon.
- Geef in het invoerveld van het scherm dat verschijnt een rechtermuisklik en klik op "Plakken".
- Klik vervolgens op "Use" om het plaatje op te nemen.

Zo kun je een eerder gemaakt verhaal openen.
- Surf naar http://writer.inklestudios.com/ en log in.
- Klik links bovenaan in het menu op "Open" en alle verhalen die je hebt geschreven komen in beeld.
- Klik op het verhaal dat je wilt openen en daarna op de knop "Openen".

- Zo verwijder je een kompleet verhaal.- Surf naar http://writer.inklestudios.com/ en log in.
- Klik links bovenaan in het menu op "Open" en alle verhalen die je hebt geschreven komen in beeld.
- Klik op het kruisje achter het verhaal dat je wilt verwijderen.
- Bevestig de verwijdering met een klik op de knop "Delete".

Zo verwijder je een kompleet hoofdstuk.
- Open het verhaal waar je een hoofdstuk uit wilt verwijderen.
- Scroll dan naar boven en klik bij de inleiding op het naar links gerichte pijltje en alle hoofdstukken
  komen in beeld.
- Ga met je muiswijzer naar het hoofdstuk dat je wilt verwijderen en geef een muisklik op het kruisje
  dat daar verschijnt.

Zo verwijder je alle alinea's uit een hoofdstuk en plaats je ze weer terug.
A. Verwijderen
- Open het verhaal en het hoofdstuk waar je alle alinea's uit wilt verwijderen.
- Klik op de eerste alinea en er verschijnt boven die alinea een knop "Unlink".
- Klik op "Unlink", bevestig de verwijdering met een klik op de knop "OK" en alle alinea's worden
  verwijderd en in een soort prullenbak geplaatst.
B. Terugplaatsen.
- Scroll naar boven en klik bij de inleiding op het naar links gerichte pijltje en alle hoofdstukken
   komen in beeld.
- Klik bij het hoofdstuk waarin je de verwijderde alinea's wilt terugplaatsen op het naar rechts
  gerichte pijltje.
- Klik onder het lege invoerveld op de tekst "Join to an existing paragraph".
- Klik op de alinea('s) die je wilt terugplaatsen.

Zo verwijder je één alinea uit een hoofdstuk en plaats je hem weer terug.
NB. Inklewriter vertoont een onvolkomenheid. Als je een tussenliggende alinea verwijdert worden tegelijkertijd alle daaronder liggende alinea's verwijderd. Wil je dit niet dan is het handig om steeds de onderste alinea te verwijderen en dit steeds te herhalen totdat ze allemaal zijn verdwenen en vervolgens de gewenste alinea's weer terug te zetten.
A. Verwijderen
- Open het verhaal en het hoofdstuk waar je een alinea uit wilt verwijderen.
- Klik op de onderste alinea en er verschijnt tussen die alinea en de daarboven geplaatse alinea een
   knop "Unlink" .
- Klik op "Unlink", bevestig de verwijdering met een klik op de knop "OK" en de onderste alinea
  wordt verwijderd. Herhaal dit proces tot alle alinea's zijn verwijderd.
 
B. Terugplaatsen.
- Scroll naar boven en klik bij de inleiding op het naar links gerichte pijltje en alle hoofdstukken
  komen in beeld.
- Klik bij het hoofdstuk waarin je de eerder verwijderde alinea's wilt terugplaatsen op het naar rechts
  gerichte pijltje.
- Klik onder het lege invoerveld op de tekst "Join to an existing paragraph".
- Klik op de alinea die je wilt terugplaatsen.
- Herhaal dit bij alle alinea's die je wilt terugplaatsen.

Zo kun je een verhaal delen met anderen.
- Open het verhaal dat je met anderen wilt delen.
- Klik linksboven in het menu op de knop "Share" en er verschijnt een internetadres.
- Kopieer dit adres en verstrek dit adres aan hen met wie je je verhaal wilt delen.
- Wie naar dit adres surft krijgt jouw verhaal te lezen.


Filmpje waarin de werking van Inklewriter wordt gedemonstreerd.Geen opmerkingen:

Een reactie posten