143. Blubbr: Voorzie Youtubefilmpjes van interactieve meerkeuzevragen.

Ga naar Blubbr
Blubbr is een tool waarmee Youtube-filmpjes van interactieve meerkeuzevragen kunnen worden voorzien. Na de vertoning van een fragment uit die film komen een meerkeuzevraag en vier antwoordmogelijkheden in beeld. Door te klikken op één van die antwoordmogelijkheden wordt de vraag beantwoord. Direct nadat het antwoord is gegeven verschijnt er feedback en is te zien of de vraag juist is beantwoord.
Bij de beantwoording van de vragen vallen punten te verdienen. De eindscore komt in beeld zodra alle fragmenten zijn bekeken en alle vragen zijn beantwoord.
De scorevermelding maakt het mogelijk om leerlingen tegen elkaar te laten spelen.

De werking van Blubbr is eenvoudig. Nadat is ingelogd via een Twitter of Facebook-account moet eerst het internetadres of de titel van een YouTube-filmpje worden ingevoerd en door Blubbr worden ingelezen. Daarna moet een filmfragment worden gemarkeerd en van een vraag en vier antwoordmogelijkheden worden voorzien. Dit herhaalt zich voor alle fragmenten die je wilt toevoegen.
Fragmenten mogen niet langer zijn dan 20 seconden.
Fragmenten mogen aansluiten op elkaar, maar dat hoeft niet, er kunnen ook stukken van de film worden overgeslagen.
Als een film is voorzien van minimaal vijf vragen en bij Blubbr is opgeslagen kan die met anderen worden gedeeld door hen het internetadres van het filmpje te verstrekken of  het filmpje te embedden op eigen weblog of website.Zo kun je inloggen op Blubbr.
NB. Inloggen op Blubbr is alleen maar mogelijk als je beschikt over een Twitter- of een Facebookaccount.
A. Via Facebook:
- Surf naar http://www.blubbr.tv/
- Klik rechts bovenin op het icoontje van Facebook.
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en password in en klik daarna op "Log in".
B. Via Twitter:
- Surf naar http://www.blubbr.tv/
- Klik rechts bovenin op het icoontje van Twitter.
- Voer op het volgende scherm jeinloggegevens voor Twitter in en log in.

Zo voeg je een YouTube-film toe en voorzie je die van vragen.
- Surf naar http://www.blubbr.tv/ en log in via je Facebook of Twitteraccount.
- Klik bovenin op de knop "Create".
- Voer op het volgende scherm bij "Enter triv title" een titel in voor de oefening die je gaat maken en
  klik daarna op de witte pijl.
  Je komt nu op het scherm waar je video's kunt zoeken, inlezen en van vragen voorzien.
- Weet je het internetadres van het YouTube-filmpje dat je wilt gebruiken voer dat adres dan in
  linksboven op de zoekregel.
  Weet je het adres niet, dan kun je ook de titel van het filmpje of een zoekterm invoeren.
- Klik na het invoeren van het adres, titel of zoekwoord op het icoontje van het vergrootglas en de
  gevonden film(pjes) verschijnen aan de linkerkant van de pagina.
- Dubbelklik op het filmpje dat je wilt gebruiken en het verschijnt vergroot midden op het scherm.
  De eerste 20 seconden van het filmpje zijn gemarkeerd en de eerste 20 seconden van het filmpje
  beginnen meteen te draaien.
- Op de tijdlijn onder de film bevinden zich 2 knoppen met de titel "Drag me". Deze knoppen kun je  
  verslepen.
  Sleep de linkerknop naar de plaats waar het fragment dat je wilt gebruiken moet beginnen.
  Zodra de knop is geplaatst begint het fragment te spelen. Zet de knop op de juiste plaats.
  Sleep de rechterknop naar de plaats waar het fragment moet eindigen.
  NB. Een fragment mag niet langer zijn dan 20 seconden, wel korter. Is er meer gemarkeerd dan 20 sec. dan wordt de
         selectie door Blubbr geweigerd.

- Voer nu rechts bovenin bij "Enter your question here" de vraag in die na afspelen van het fragment
  moet worden vertoond. Voer daaronder 4 antwoordmogelijkheden in. NB. Het bovenste antwoord
  moet het juiste antwoord zijn.
- Klik na het invoeren van de vraag en de antwoorden op de knop "Add question".
- Markeer nu het 2e fragment. Dit fragment kan aansluiten op het 1e, maar dat hoeft niet, er kan ook
  een deel van de film worden overgeslagen.
  Voer de vraag en de antwoordmogelijkheden in en klik weer op "Add question".
- Herhaal dit voor alle fragmenten die je van een vraag wilt voorzien.
- Zodra je 5 of meer vragen heb toegevoegd wordt rechts onderin de knop "I'm done" actief.
  Met een klik op deze knop kun je je filmpje delen met anderen.
- Wil je het filmpje, voordat je het gaat delen eerst nog controleren en/of  bewerken, klik dan rechts
  onderin op de knop "Preview your game" om je filmpje te bekijken.
- Ben je akkoord klik dan op de knop "I'm done".
- Kies in het volgende scherm de categorie waar je filmpje bij hoort, voer één of meer tags
  (= zoekwoorden) in (gescheiden door een komma), en klik op de knop "Publish".

Zo verwijder je een eerder toegevoegd filmpje uit Blubbr. 
- Surf naar http://www.blubbr.tv/ en log in via je Facebook of Twitteraccount.
- Klik rechts bovenin op het naar beneden gerichte rode pijltje en kies "My trivs".
- Klik op de tekst "Trivs I created" en ga met je muiswijzer naar het filmpje dat je wilt verwijderen.
- Klik op het kruisje dat verschijnt, bevestig de verwijdering in het volgende scherm met "Yes" en
  het filmpje wordt verwijderd.

Zo breng je wijzigingen aan in een eerder toegevoegd filmpje.   
- Surf naar http://www.blubbr.tv/ en log in via je Facebook of Twitteraccount.
- Klik rechts bovenin op het naar beneden gerichte rode pijltje en kies "My trivs".
- Klik op de tekst "Trivs I created" en klik bij het filmpje dat je wilt bewerken
- Klik bij het filmpje dat je wilt bewerken op de knop "Edit" en je komt in het bewerkingsscherm.
- Klik op een willekeurige plaats in dit scherm om het actief te maken.
- Onderaan de pagina bevinden zich de fragmenten die je hebt toegevoegd.
- Ga met je muiswijzer naar het fragment waar je wijzigingen in aan wilt brengen en er verschijnt een
  icoontje van een potlood en een kruisje.
  Klik op het kruisje als je het fragment wilt verwijderen.
- Klik op het potloodje als je wijzigingen wilt aanbrengen. Versleep zo nodig de knoppen "Drag
  Me"en breng zo nodig wijzigingen aan in de vraag en/of de antwoorden. Ben je klaar met het
  aanbrengen van de wijzigingen klik dan op "I'm done".

Zo kun je een filmpje delen met anderen. 
- Surf naar http://www.blubbr.tv/ en log in via je Facebook of Twitteraccount.
- Klik rechts bovenin op het naar beneden gerichte rode pijltje en kies "My trivs".
- Klik op de tekst "Trivs I created".
- Klik bij het filmpje dat je wilt delen op de knop "Edit" en je komt in het bewerkingsscherm van
  Blubbr.
- Klik rechts onderin op de knop "I'm done".
- Voer op het tussenscherm dat verschijnt de gewenste gegevens in en klik op de knop "Publish".
- Klik in het volgende scherm op de knop "Share" en er verschijnt een schermpje waarmee je je film
  kunt delen.
  A. Wil je het filmpje delen via Facebook, Twitter, Google+ of Sumbleupon maak dan gebruik van
       de getoonde icoontjes.
  B. Wil je het internetadres delen via de mail, klik dan op het rode rondje met het plusteken, voer op
       het volgende scherm een emailadres, een onderwerp en een kort bericht in en klik op de knop
       "Share" om de mail te versturen.
  C. Wil je het filmpje embedden op je eigen weblog of website, klik dan op de knop "Embed",
       kopieer de html-code die verschijnt en plak die in het beheergedeelte van je weblog of website
       waar je html-code kunt invoeren. Sla de wijzigingen oip en het filmpje is op je website of weblog
       geplaatst.

Voorbeeld van een filmpje in embedded vorm:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten