120. Kubbu: e-learning tool voor het maken van online oefeningen.Kubbu is een e-learning tool waarmee het mogelijk is om de volgende soorten online-oefeningen te maken.
- Match - Matchingsvragen waarbij woordparen door middel van klikken, slepen of het leggen van
  domino-stenen bij elkaar moeten worden gezocht.
- Divide - Rubriceeroefeningen waarbij woorden naar de juiste rubriek moeten worden gesleept.
- Slider - Meerkeuzevragen met één of meer goede antwoorden.
- Climb up - Oefening waarbij gepoogd moet worden de top van een berg te bereiken.
- Kruiswoordpuzzels.
- Composer - Vragenlijsten waarin kunnen worden opgenomen; meerkeuzevragen, goed-fout-
  vragen, open vragen,  korte-antwoord-vragen, pop-down-vragen, sleepvragen. Bij de vragen kunnen
  toelichtende teksten, illustraties en geluiden worden toegevoegd.
Als je dat wilt kun je de oefeningen voorzien van een instructie.
Iedere oefening krijgt een eigen internetadres waarmee je die kunt delen met anderen.
Ook is het mogelijk om aan leerlingen een inlogcode te verstrekken waarmee zij kunnen inloggen op Kubbu waar zij die oefeningen kunnen maken die aan hen zijn toegewezen. Van deze leerlingen zijn de behaalde resultaten te volgen.

Om met Kubbu te kunnen werken moet eerst een account worden aangevraagd.
Met zo'n gratis account is het mogelijk om 15 oefeningen te maken en aan maximaal 30 leerlingen een inlogcode te verstrekken.
Heb je behoefte aan meer dan valt, tegen betaling, een overstap te overwegen naar de pro-versie.
Het is natuurlijk ook mogelijk om met een ander e-mailadres en andere inlogcodes een tweede account aan te vragen danwel een oefening te verwijderen en die te vervangen door een ander.
Hieronder is de werking van Kubbu beschreven.


Zo vraag je een account aan bij Kubbu.
- Surf naar http://www.kubbu.com/
- Klik rechts bovenin op "Free registration".
- Voer de gevraagde gegevens in, zet een vinkje voor "I agree the terms of use", neem de security
  code over en klik op "Continue".
  Vanaf nu kun je inloggen op Kubbu.

Zo log je in op Kubbu.
- Surf naar http://www.kubbu.com/
- Klik rechts bovenin op "Teacher Login".
- Voer je inloggegevens in en klik op "Login".

Zo maak je een match-oefening:  (types: dominoes, find pairs, link up).
Hieronder is het type "Dominoes" beschreven.  Het maken van de types "Find Pairs" en "Link up" verloopt hetzelfde. Ook is het mogelijk de maker van de oefening zelf te laten bepalen welk type oefening hij wil maken.
Bij stap *  kan met een vinkje het gewenste type worden aangegeven.


Ter verduidelijking een voorbeeld van elk type.
Dominoes      -  http://www.kubbu.com/a1/28472_dominoe
Find Pairs      -  http://www.kubbu.com/a1/28531_find_pair
Link up          -  http://www.kubbu.com/a1/28532_link_u
Leerling kiest -  http://www.kubbu.com/a1/28533_leerling_kies

- Surf naar http://www.kubbu.com/  en login.
- Klik op het tabblad "Activities".
- Klik bovenin op het icoontje met de tekst "Match".
  NB. Met een klik op het icoontje "All types" kunt je later alle oefeningen tevoorschijn roepen die je hebt gemaakt.
- Klik links onderin op "Add activity".
- Voer op de regel met de tekst "Activity-title" een titel in voor de oefening.
  Verwijder de vinkjes bij parameters. (Kan later desgewenst alsnog worden aangevinkt).
  * Zet een vinkje voor "Dominoes".
- Wil je een instructie toevoegen zet dan een vinkje voor  "Include instructions", waarna een
   invoerscherm verschijnt waar je de oefening kunt toelichten.
- Klik rechts onderin op de knop "Next step".
- Op het scherm dat zich opent moeten steeds bij elkaar horende woord- of getalparen worden
  ingevoerd. Bijvoorbeeld bij "Term_1" een woord in het Engels en daarnaast bij "Definition_1" de
  vertaling van dat woord in het Nederlands.
  Op het eerste scherm kunnen 16 paren worden ingevoerd. Na invoering van het 16e paar verschijnt
  rechtsonder een knop "More elements" en kunnen meer paren worden ingevoerd.
- Klik na het invoeren van alle gewenste paren op de knop "Save Changes" rechtsonder.
- Op het volgende scherm verschijnt de lijst met daarin de gemaakte oefening.
- Wil je de oefening delen met anderen klik dan achter de oefening op het 3e icoontje van links (=
   icoontje van sleutel).  Onderaan de pagina verschijnt een internetadres. Kopieer dat internetadres en
   verstrek dat aan anderen. Wie naar dit adres surft kan de oefening maken.
  NB.  Met een klik op het 1e en 2e icoontje kun je resultaten en statistieken van gemaakte oefeningen bekijken.
           Met een klik op het 4e icoontje kun je wijzigingen aanbrengen in een eerder gemaakte oefening. 
Klik  na de klik
           op het icoontje op "Next step", breng de wijzigingen aan en klik op "Save changes".

           Met een klik op het 5e icoontje (dobbelsteen) kun je bekijken hoe een gemaakte oefening er uit komt te zien. 
           Met een klik op het 6e icoontje (printer) kun je gemaakte oefeningen printen.
           Met een klik op het 7e icoontje (mappen) kun je een gemaakte oefening dupliceren.
           Met een klik op het 8e icoontje (2 pijltjes) kunnen oefeningen gedeeld worden met anderen dmv een deels zelf te b
           epalen URL..
           Met een klik op het 9e icoontje (kruisteken) kan een 
oefening weer worden verwijderd.


Zo maak je een divide-oefening: (= rubriceeroefening - woorden naar juiste rubriek slepen)

Voorbeeld van een rubriceeroefening   -  http://www.kubbu.com/a1/28494_divid

- Klik na het inloggen op "Activities" en vervolgens op "Divide".
- Klik links onderin op "Add activity" en voer op de regel met de tekst "Activity-title" een titel in
  voor de oefening.
- Zet een vinkje voor "Include instructions" als je een instructie wilt toevoegen.
- Vink rechts onderin aan in hoeveel groepen de gegevens straks moeten worden gerubriceerd.
- Klik vervolgens op "Next step".
- Voer op de kaartjes op het volgende scherm de woorden in die moeten worden gerubriceerd.
- Klik vervolgens op "Next step".
- Klik op één van de kleurpotloden en vervolgens op alle kaartjes die bij betreffende rubriek horen.
- Geef op dezelfde manier alle kaartjes de kleur van de rubriek waar ze bij horen.
- Klik vervolgens op "Save changes".
- Deel de oefening met anderen zoals hierboven beschrevn bij "Zo maak je een match-oefening".

Zo maak je een slider-oefening: (= meerkeuzevragen)
Bij dit type oefening kan gekozen worden uit 3 types: meerkeuzevragen met één goed antwoord, met meerdere goede antwoorden en voor de climb up.
De climb up is een spelvorm met meerkeuzevragen. Geprobeerd moet worden de top van een berg te bereiken. Bij een goed antwoord kom je een stukje hoger, bij een fout antwoord wordt de oefening beeindigd. De climb up komt het best tot zijn recht als de vragen worden gesteld in opklimmende moeilijkheidsgraad.

Voorbeeld van Slider één juist antwoord - http://www.kubbu.com/a1/28550_slider_een_antwoord
Voorbeeld met meer juiste antwoorden    - http://www.kubbu.com/a1/28551_slider_een_antwoord
Voorbeeld van een Climb Up                   - http://www.kubbu.com/a1/28553_slider_clim_up

- Klik na het inloggen op "Activities" en vervolgens op "Slider".
- Klik links onderin op "Add activity" en voer op de regel met de tekst "Activity-title" een titel in
  voor de oefening.
- Zet een vinkje voor "Include instructions" als je een instructie wilt toevoegen en voer desgewenst
  een instructie in.
- Vink aan welk type oefening je wilt maken.
- Klik vervolgens op "Next step".
- Voer in het grote vak bovenaan de vraag in, en op de kaartjes daaronder de antwoordmogelijkheden.
- Geef bij het type "Single Answer" het juiste antwoord aan door bij dat antwoord te klikken op de
  letter ervoor.  (de letter kleurt daarna oranje).
  Bij het type "Multiple Answer" moeten alle juiste antwoorden worden aangeklikt.
  Bij het type "Climb up" is maar één antwoord mogelijk.
- Zijn alle vragen ingevoerd klik dan op "Save changes".
- Deel de oefening met anderen zoals hierboven beschreven bij "Zo maak je een match-oefening".

Zo maak je een composer-oefening: (= compositie van meerdere vraagvormen)
Bij dit type oefening kunnen diverse vraagtypes in één oefening worden samengevoegd.

Voorbeeld van en Composer met alle vraagtypes - http://www.kubbu.com/a1/28580_composer

- Klik na het inloggen op "Activities" en vervolgens op "Composer".
- Klik links onderin op "Add activity" en voer op de regel met de tekst "Activity-title" een titel in
  voor de oefening.
- Zet een vinkje voor "Include instructions" als je een instructie wilt toevoegen en voer desgewenst
  een instructie in.
- Klik vervolgens op "Next step".
- Meerkeuzevraag met één antwoord. Klik op "Single Answer", voer bij question een vraag in, bij 
  answer de antwoordmogelijkheden en zet een vinkje voor het juiste antwoord.

- Meerkeuzevraag met meerere antwoorden - Klik op "Multie Answer", voer bij question een vraag
  in, bij  answer de antwoordmogelijkheden en zet een vinkje voor de juiste antwoorden.

- Op de plaats van een woord dat in een zin is weggelaten het juiste woord kiezen uit woorden in een   pop down menu. - Klik op "Popp Down", voer zin in waarin een woord ontbreekt, zet op de plaats
  van het weggelaten woord een # en voer bij answer de woorden waaruit gekozen kan worden.

- Goed/fout vraag - Klik op "True/False", voer bij question een bewering in en geef met een vinkje
  aan of de bewering juist of onjuist is.

- Een vraag met een kort eenduidig antwoord - Voer bij question een vraag in en bij correct
  answers de antwoorden die goed gerekend mogen worden (antwoorden scheiden door een komma). 

- Gatentekst - Klik op "Fill in", voer bij sentence de zin in, zet een # op de plaats van het woord dat
  wordt weggelaten en voer bij correct answers de 
antwoorden in die goed gerekend mogen worden
  (antwoorden scheiden door een komma).

- Vraag waarbij elementen in de juiste volgorde gesleept moeten worden - Klik op "Arrange", voer
  de woorden in  die in de juiste volgorde versleept moeten worden (gescheiden door een spatie)  en
  zet een vinkje voor "Space".

- Toelichtende tekst toevoegen - Klik op "Text" en voer de tekst in.
- Zijn alle vragen en teksten ingevoerd, dan kan de volgorde nog veranderd worden door te klikken
  op de pijltjes achter de vragen.

- Is alles ingevoerd klik dan op de knop "Save changes".
- Deel de oefening met anderen zoals hierboven beschreven bij "Zo maak je een match-oefening".

NB. Er kunnen ook geluiden, afbeeldingen en andere bestanden worden opgenomen in een vragenlijst, bijvoorbeeld voorafgaand aan een vraag. Die afbeeldingen geluiden en bestanden moeten eerst worden geimporteerd in Kubbu.

Dat importeren gaat als volgt.
Klik na het inloggen op het tabblad "Files", klik vervolgens op Picture, Sound of Other, klik linksonder op "Add file, zoek het bestand op de pc en klik op "Openen".
Als je nu bij het samenstellen van een vragenlijst klikt op "Picture" of  "Sound"  kan het betreffende bestand worden opgenomen op de vragenlijst.


Zo maak je een kruiswoordpuzzel.

Voorbeeld van eeen kruiswoordpuzzel: http://www.kubbu.com/a1/28582_kruiswoordpuzzel

- Klik na het inloggen op "Activities" en vervolgens op "Composer".
- Klik links onderin op "Add activity" en voer op de regel met de tekst "Activity-title" een titel in 
  voor de oefening.
- Zet een vinkje voor "Include instructions" als je een instructie wilt toevoegen en voer desgewenst
  een instructie in.

- Klik vervolgens op "Next step".

- Klik op de knop "Add word".
- Voer op de plaats van de tekst "New word" een woord in dat in de kruiswoordpuzzel moet worden
  opgenomen en op de plaats van de tekst "New hint" de omschrijving  van dat woord.

- Herhaal bovenstaande 2 stappen net zo vaak als je woorden wilt opnemen in de puzzel.
- Zijn de gegevens ingevoerd klik dan op "Generate crossword".
  Kubu gaat aan de slag en probeert zoveel mogelijk woorden te plaatsen.

- Klik op "Save activity" om de gegevens op te slaan.
- Deel de oefening met anderen zoals hierboven beschreven bij "Zo maak je een match-oefening".

NB. De kruiswoordpuzzel kan als volgt gemaakt worden. Surf naar de puzzel. Klik in de kruiswoordpuzzel op een willekeurig vakje. De vraag die past bij dit vakje komt in beeld. Type zonder tussenhandelingen het woord in dat moet worden ingevuld. Het woord verschijnt automatisch in de vakjes.

1 opmerking:

  1. Ik was al lang op zoek naar een programma waarmee ik sorteer oefeningen kon maken en nu heb ik het gevonden! Het is wel jammer dat een account wordt verwijderd als het 60 dagen niet gebruikt wordt. Dat moet ik dus wel in de gaten houden.

    BeantwoordenVerwijderen