119. TodaysMeet: berichten uitwisselen in een besloten omgeving.

Naar http://todaysmeet.com/Op de site "Zonder Account" van Erwin Klaasse (@Sjaboepaan) ontdekte ik TodaysMeet.
TodaysMeet is een tool waarmee in besloten kring, via smartphones, tablets, pc's en laptops, berichten kunnen worden uitgewisseld.
Net als Twitter kent TodaysMeet per bericht een maximum van 140 tekens.
TodaysMeet vertoont veel overeenkomst met Twitter, maar heeft ook kenmerken van chatten.
TodaysMeet heeft echter als voordeel dat de uitwisseling van berichten gebeurt in besloten kring op een uniek internetadres, door TodaysMeet  "Room" genoemd.  Alleen zij die beschikken over dat internetadres kunnen deelnemen aan de meeting.
Alle berichten die binnen de "Room" worden verzonden verschijnen, net als bij Twitter, onder elkaar in een timeline.  Het laatst verzonden bericht wordt steeds bovenaan toegevoegd.
Diegene die de room begint kan vooaraf aangeven hoe lang de berichten in de room zichtbaar moeten blijven. Is die tijd verstreken dan worden de berichten automatisch gewist.

Deelnemers aan een meeting kunnen berichten invoeren en volgen ophun  eigen smartphone, tablet, pc of laptop. Vertoning van de berichten op een digibord is echter ook mogelijk, zodat ook zij die niet beschikken over een device de meeting kunnen volgen.

Met enige creativiteit zijn voor TodaysMeet veel toepassingsmogelijkheden te bedenken.
Een korte oefensessie n.a.v. een uitnodiging tot deelname via Twitter leverde in nog geen half uur tijd de volgende ideeen op:
- Leerlingen stellen zich aan het begin van een schooljaar aan elkaar voor dmv TodaysMeet.
- Gebruik TodaysMeet om leerlingen mediawijs te maken, zodat zij een stevige ondergrond hebben
   alvorens over te stappen op Twitter.
- Zet TodaysMeet in als huiswerkhulp.
- Oefeenn met dicteewoorden en hoofdrekenen.
- Geef een zoekopdracht en laat  antwoord geven op TodaysMeet (antwoord met de link van de site
  waar het antwoord is gevonden).
- Gebruik TodaysMeet tijdens vergaderingen en bijeenkomsten en vertoon de ingezonden berichten
  op een scherm.
- Contact leggen met leerlingen uit andere klassen (van andere scholen).

TodaysMeet is uiterst eenvoudig te gebruiken.
Ga als volgt te werk:


- Surf naar http://todaysmeet.com/
- Voer achter "Name your room" een naam in voor de room die je wilt beginnen.
   Houd het kort, want de naam van de room wordt een deel van het internetadres.
-  Nadat de naam is ingevuld verschijnt onder die naam het internetadres van de room.
   PS. Onthoud dit adres en verstrek het later aan hen die aan een meeting mogen deelnemen.
- Geef achter "Delete the room in" aan na hoeveel tijd de berichten uit de room weer moeten worden
   gewist.
   NB. Let wel: de berichten worden na het verstrijken van de aangegeven tijd gewist, de room zelf blijft wel bestaan.
        Na het verwijderen van berichten kunnen weer nieuwe worden toegevoegd zodra de beheerder opnieuw een 
          tijdslimiet heeft ingesteld.

- Klik op de knop "Create your room".
- Voer op het volgende scherm onder "What's your name" de naam in waaronder je berichten wilt
  achterlaten.
- Klik op de knop "Join".
- Voer in het blauwe vak onder "Massage" het bericht in dat je wilt plaatsen en klik daarna op "Say".
  Het ingevoerde bericht verschijnt nu links in de timeline.
- Verstrek het internetadres van de room aan anderen.
  Als zij naar dit adres surfen, hun naam invoeren, op "Join" klikken, een bericht invoeren en
  klikken op "Say" kunnen zij berichten achterlaten.

Als voorbeeld een room met de naam ICT-idee.
Surf naar http://todaysmeet.com/ict_idee of klik op de illustratie hieronder en laat een bericht achter.
Wees gerust iedere twee uur worden de berichten gewist.

Naar http://todaysmeet.com/ict_idee

2 opmerkingen:

 1. Reacties
  1. Aan het gebruik van TodaysMeet (basisversie) zijn geen kosten verbonden.
   En zelfs het aanvragen van een account is niet nodig.
   Voor het gebruik van Teacher Tools, de uitgebreidere versie van TodaysMeet, moet wel betaald worden.

   Verwijderen