149. Genereren van werkbladen voor klokkijken.

Ga naar Klokrekenen.nl


Klokrekenen is een tool waarmee werkbladen (oefenbladen en nakijkbladen) gegenereerd kunnen worden voor het oefenen van klokkijken.
Nadat de oefenbladen en/of nakijkbladen zijn gegenereerd  kunnen zij worden geprint.
De werking van Klokrekenen is uiterst eenvoudig en doeltreffend en werkt als volgt.
- Surf naar http://www.klokrekenen.nl/
- Vink in de witte vakjes achter de tijdseenheden aan welk type klok gegenereerd moeten worden.
  Meerdere tijdseenheden kunnen worden aangevinkt.
- Selecteer achter "Aantal klokken" het aantal klokken dat in totaal moeten worden gegenereerd.
- Selecteer achter "Oefenblad" of de invulruimte onder de klokken geschikt moet zijn voor het
  invullen van de tijd in digitale of in analoge vorm.
- Selecteer achter "Weergave wijzers" of de klokken van wijzers moet worden voorzien.
- Klik bij "Kleur klok" op de pijltjes naast de illustratie van de klok om de kleur van de klokken op de
  werkbladen te bepalen.
- Geef bij "Toon antwoorden" aan of onder de getoonde klokken de tijdsvermelding moet worden
  weergegeven.
- Klik op de groene knop "Genereer klokken" om de werkbladen te laten genereren.
- Klik op de rode knop "Printen" om de werkbladen te printen

NB. Wil je van een serie klokken een print van zowel de werkbladen als de antwoordbladen ga dan
        als volgt te werk.
        - Bepaal de gewenste instellingen en selecteer bij "Antwoorden" de optie "Ja".
        - Klik op "Genereer klokken" en klik op "Printen".
        - Selecteer nu bij "Antwoorden" de optie "Nee" en klik opnieuw op "Printen".
          Ditmaal dus zonder te klikken op "Genereer klokken.

2 opmerkingen:

  1. Reacties
    1. Heb de tool klokrekenen net even geprobeerd, maar hoe doet toch echt zijn werk zoals in de handleiding beschreven. Geen idee waarom hij bij jou niet werkt.

      Verwijderen