122. Realtimeboard: Online realtime samenwerken + overleggen + presenteren.


Door een tweet van @japerbloemsma (zie ook http://www.scoop.it/t/learn-and-teach) werd ik geattendeerd op de online samenwerkingstool RealtimeBoard.

RealtimeBoard is tool waarmee het mogelijk is om online samen te werken aan een document.
De samenwerking is realtime: wanneer de één een handeling verricht verschijnt die ogenblikkelijk ook op het scherm van de ander.
Tijdens de samenwerking kunnen de deelnemers met elkaar chatten en overleggen over hun werk.
Ook is het mogelijk om bij de afzonderlijke elementen in het document commentaar te plaatsen, waarop de ander ogenblikkelijk kan reageren.
In een document kunnen worden opgenomen: teksten, lijnen, geometrische figuren, memoblaadjes, handmatige tekeningen en illustraties van eigen pc, internet of de gallery van RealtimeBoard.
Indien gewenst kunnen elementen gekoppeld worden.
RealtimeBoardkent een presentatiemodus. Alle elementen in het document krijgen dan een nummer. Net als bij Prezi kan daarna, in een zelf te bepalen volgorde, op de genummerde elementen van het document  worden ingezoomd.
Wie met een ander aan een document of presentatie wil samenwerken kan die ander daartoe uitnodigen. Het versturen van een uitnoding gebeurt vanuit RealtimeBoardzelf. 
Om met RealtimeBoardte kunnen werken moet een account worden aangevraagd. Dit geldt ook voor de personen die worden voor samenwerking uitgenodigd. In de uitnodigingsmail die zij ontvangen worden zij doorgelinkt naar de pagina waar een account kan worden aangevraagd.
Hieronder wordt de werking van RealtimeBoardnader toegelicht.


Zo vraag je een account aan bij RealtimeBoard.
- Surf naar http://realtimeboard.com/
- Klik bovenin op de oranje knop "Request an Invite".
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres in en klik daarna op "Request an Invite".
- Van RealtimeBoardontvang je een mail (Dit kan wel één tot meerdere dagen duren).
- Klik in die mail op de knop "Join" en je wordt doorgelinkt naar de site van RealtimeBoard.
- Voer bij RealtimeBoard, op het scherm "Create an account" in: je emailadres, je naam, een
  password en een bevestiging van dat password.
- Verwijder desgewenst het vinkje bij "Keep me notified ....",  plaats een vinkje voor "I've read and
  accept the terms of use" en klik daarna op de knop "Submit".
  Vanaf nu kun je inloggen op RealtimeBoard.

Zo log je in op RealtimeBoard.
- Surf naar http://realtimeboard.com/
- Klik bovenin op "Login".
- Voer je e-mailadres en password in en klik op "Login". (Het inloggen vergt enige tijd).

Zo open je een nieuw document.
- Surf naar http://realtimeboard.com/ en login.
- Voer op het witte invoerveld een titel in voor het document.
- Selecteer het rondje voor "Private".
- Klik op de blauwe knop "Create New Board".
  Je komt nu terecht op een leeg document.

Zo plaats je elementen op het document.
Een vrije tekening.
- Klik in de werkbalk links onderin op het icoontje van de pen (5e icoontje van links).
- Selecteer in het popupscherm de kleur en de dikte van de lijn.
- Beweeg de muiswijzer naar het werkblad en begin te tekenen met ingedrukte muisknop.
- Verwijder de lijn desgewenst weer door in de werkbalk te klikken op het icoontje van het
  gummetje (6e icoontje van links) en de muiswijzer met ingedrukte muisknop over de lijn te bewegen.
Een lijn, pijl, cirkel of rechthoek.- Klik in de werkbalk links onderin op het rechthoekje (7e icoontje van links).
- Selecteer de lijn, de pijl, de cirkel of de rechthoek.
- Ga met de muiswijzer naar het werkblad en beweeg de muiswijzer met ingedrukte muisknop over
  het scherm.
Een tekst.- Klik in de werkbalk links onderin op het icoontje met de letters Aa (8e icoontje van links).
- Geef een muisklik op het werkblad en er verschijnt een lichtblauw tekstveld.
- Voer de gewenste tekst in.
Een geel memoblaadje.
- Klik in de werkbalk links onderin op het icoontje van een memoblaadje (9e icoontje van links).
- Geef een muisklik op het werkblad en er verschijnt een geel memoblaadje.
- Voer de gewenste tekst in.
  (NB. Memoblaadje en tekst zijn erg klein en kunnen niet vergroot worden. Er kan wel op worden ingezoomd)

Zo breng je wijzigingen aan in geplaatste elementen of verwijder je die.
- Klik in de werkbalk linksonder op het icoontje van de pijl = selectiepijl (4e icoontje van links).
- Klik op een geplaatst element en er verschijnt een kader.
  (NB. bij een lijn, pijl, cirkel of rechthoek klikken op de rand van de figuur).
- Klik aan de rechterbovenkant van het kader op het tandwiel en gebruik de opties om de elementen
  op te maken, naar voren of naar achteren te halen, te kopieren of te verwijderen.
- Verschijnen er op de kaderlijnen handgrepen (rondjes) dan kunnen de elementen door die
  handgrepen te verslepen of te verdraaien uitgerekt en vergroot worden.

Zo verplaats je geplaatste elementen.
- Klik in de werkbalk linksonder op het icoontje van de pijl = selectiepijl (4e icoontje van links).
- Klik op het element dat je wilt verplaatsen en versleep het met ingedrukte muisknop.
  NB. Lijnen, pijlen, cirkels en vierkanten kunnen alleen versleept worden door ze bij de rand vast te pakken.

Zo plaats je illustraties op het document.
Een eigen illustratie vanaf je pc.
- Klik in de werkbalk linksboven op het vierde icoontje van links (het woord Library verschijnt bij dit
   icoontje als je er met de muiswijzer op gaat staan)
.
- Klik op "Upload".
- Zoek de gewenste illustratie op je pc, klik erop en klik op "Openen" en de illustratie komt verkleind
  in beeld.
- Versleep de illustratie naar het werkblad.
Een illustratie vanaf internet.
- Klik in de werkbalk linksboven op het vierde icoontje van links
- Klik op "From URL".
- Voer in het popupscherm in het invoerveld het internetadres van de illustratie in.
- Klik op "Upload" en de illustratie komt verkleind in beeld.
- Versleep de illustratie naar het werkblad.
NB. Op dit moment (5 sept. 2012) kunnen nog geen filmpjes worden opgenomen. Mogelijkheid volgt later.
Een illustratie uit de gallery van Realtimeboard..
- Klik in de werkbalk linksboven op het vierde icoontje van links
- Klik op "Icons", "Protyping" of "Business model" en er verschijnen illustraties.
- Versleep de gewenste illustratie naar het werkblad.

NB. Het opmaken, verwijderen, kopieren, naar voren of achteren plaatsen van een illustratie en het verplaatsen daarvan verloopt zoals hierboven beschreven bij het plaatsen van elementen.

Zo verbind je elementen met elkaar.
- Klik in de werkbalk linksonder op het icoontje met het diagram (het 11e icoontje van links. Ga je er met de
  muiswijzer op staan dan verschijnt de tekst "Link: link the objects between each other Key 9").

- Klik op éen van de te verbinden elementen, houd de muisknop ingedrukt en versleep de muis naar
  het element dat je wilt koppelen.


Zo maak je een presentatie.
Bepaal voor jezelf de volgorde waarin de geplaatste elementen vertoond moeten worden.
Voorzie die elementen als volgt  een volgnummer in de volgorde van verschijning.
- Klik in de werkbalk links onderin op het meest rechtse icoontje (= icoontje van diascherm).
- Klik op het icoontje van het fototoestel en het nummer één verschijnt op het werkblad.
- Versleep het nummer naar het centrum van het element dat je als eerste wilt vertonen.
- Klik weer op het icoontje van het fototoestel er het nummer 2 verschijnt.
- Versleep dit nummer naar het centrum van het element dat als tweede moet verschijnen.
- Herhaal dit net zo vaak als nodig.
  NB. Je kunt de nummers weer verwijderenmet een klik op het icoontje van de prullenbak.
- Zijn alle elementen van een nummer voorzien, klik dan op het driehoekje rechts naast het
  fototoestel en RealtimeBoard schakelt over naar de presentatiemodus.
- Klik in de presentatiemodus op de pijltjes onderaan in het midden van het scherm om de presentatie
  te vertonen.
- Je kunt de presentatiemodus weer verlaten met een klik op het kruisje rechts bovenin.

Zo kun je anderen uitnodigen tot deelname aan het werken aan een document.
- Klik middenboven op de blauwe knop "Share".
- Voer onder "Invite Participants" het e-mailadres is van de persoon die je wilt uitnodigen tot
  deelname.
- Klik op de blauwe pijl.
- De genodigde ontvangt een mail waarin hij tot deelname wordt uitgenodigd.
- In die mail moet hij klikken op "Click to open".
- De genodigde komt op een scherm waarin hij, op de manier zoals hierboven beschreven, een
  account kan aanvragen.
- Als zijn account actief is moet hij inloggen op RealtimeBoard.
- Na inloggen in de uitnodigingsmail klikken op "Click to open" en de genodigde komt in het
  document.
- Zowel de genodigde als degene die heeft uitgenodigd kunnen online en realtime wijzigingen
  aanbrengen in het document.

NB. Lukt het niet op bovenomschreven manier, ga dan als volg te werk:
- Klik in de ontvangen mail met de rechtermuisknop op de knop "Click to open".

- Klik op "Eigenschappen".
- Selecteer het getoonde internetadres en kopier dat mbv de rechtermuisknop.
- Surf nu naar RealtimeBoard en log in.

- Plak het gekopieerde internetadres op de adresregel en de genodigde komt in het document.

Zo kun je tijdens het werken aan het document met elkaar chatten.
- Klik rechtsbovenin op het spreekwolkje en er verschijnt een scherm (Board Chat) waarin alle chats
  verschijnen.
- Klik onderin dit scherm op de invoerregel, voer een tekst in en druk op "Enter".  Het bericht
  verschijnt in de Board Chat en is direct leesbaar voor alle deelnemers.
- Alle deelnemers kunnen gebruik maken van deze chatfunctie.

Zo kun je elkaar tijdens het werken aan het document commentaar geven op iedere gewenste plaats in het document.
- Klik in de werkbalk links onderin op het icoontje met de spreekwolk met strepen (10e icoontje van
   links).
Als je er met de muiswijzer op gaat staan verschijnt de tekst "Comment, click the board and a
  comment wil appear. Key 8".

- Klik in het werkblad op de plaats waar je commenaar wilt leveren. Er verschijnt een commentaar-
  veld. Voer het commentaar in en klik op "Send".
  De ander kan op dezelfde manier in het commentaarveld reageren op het commentaar.

1 opmerking:

  1. Geweldige tool, ook om samen te mindmappen. Ik gebruik hem bijna continu.

    Als je in het onderwijs zit kan je gratis een edu-account aanvragen. Je krijgt dan de professionele toepassingen (o.a.veel meer borden) dan bij een gratis account)
    Tip; doe dat meteen, want als je eerst een free account en daarna een edu-account hebt dan loopt het soms door elkaar. Je krijgt dan te maken met de beperkingen van je free account terwijl je hebt ingelogd op je eduaccount.

    BeantwoordenVerwijderen