109: Maak een infographic met Venngage.


Venngage is een tool waarmee op eenvoudige wijze infographics  
gemaakt kunnen worden.  Een infographic is een illustratie waarop informatie in grafische vorm is  weergegeven.
Een infographic, ook wel genoemd informatieve illustratie, is 
opgebouwd uit een combinatie van grafieken, diagrammen, illustraties, teksten, kaarten, borden en/of strip-achtige tekeningen.
Een infographic heeft als doel om informatie en  data over te dragenop een visueel aantrekkelijke manier .
Omdat een beeld vaak meer zegt dan duizend woorden hiernaast een 
voorbeeld van een infographic met als thema het wereldwijde telefoon-
gebruik. 

Omdat met behulp van infographics grote hoeveelheden informatie in
zeer beknopte vorm op visueel aantrekkelijke manier kunnen worden
weergegeven kunnen zij, zowel voor docenten als leerlingen, een
belangrijke rol spelen in het onderwijs.

Met relatief weinig moeite kunnen met Venngage schitterende, 
esthetisch verantwoorde resultaten geboekt worden.Venngage werkt 
niet naar behoren bij gebruik van de Internet Explorer.
Bij gebruik van de browser Chrome doen zich geen problemen voor.


Om met Venngage te kunnen werken moet eerst een account worden aangevraagd.
Het aanvragen van een account gaat als volgt.
- Surf naar https://nl.venngage.com/
- Klik rechts bovenin op de knop "Signup".
- Voer op het volgende scherm je voornaam, achternaam, emailadres en password in en klik daarna
   op "Register". Je bent meteen ingelogd op Venngage en komt terecht op het welkomstscherm.

Zo kun je in het vervolg inloggen op Venngage
- Surf naar https://nl.venngage.com/
- Klik rechts bovenin op de knop "Login".
- Voer je emailadres en password in, klik op "Login" en je komt op het welkomstscherm.

Zo maak je een begin met infographic.
- Klik in het welkomstscherm op de groene knop "Create New Infographic".
- Werk je voor het eerst met Venngage dan is het handig om met een lege infographic te beginnen.
  Scroll naar beneden en klik op de groene knop "Create Infographic from Blank".
- Geef je infographic een naam door de vetgedrukte tekst "My first Infographic" te veranderen in een
  zelfgekozen titel.

Zo voeg je een grafiek toe, verplaats je die en verwijder je die weer.
- Klik op het driehoekje achter het woord "Chart".
- Kies een grafiekvorm, klik erop en er komt een grafiek in beeld.
- Wil je een grafiek verplaatsen, versleep hem dan met ingedrukte rechter muisknop naar de
  gewenste plaats.
- Wil je een grafiek  verwijderen klik er dan op met de rechtermuisknop en klik op "Delete".

Zo kopieer je een grafiek en verplaats je die naar de voor- af achtergrond.
- Wil je een grafiek kopieren, klik er dan op met de rechtermuisknop en klik daarna op "Duplicate".
- Wil je een grafiek naar de voor of achtergrond verplaatsen, klik er dan op met de rechtermuisknop
  en klik daarna op "Move to Front, Bring Forward, Bring Backward of Move to Back".

Zo vul je een grafiek met eigen gegevens en maak je een grafiek op.
- Klik met de rechter muisknop op de grafiek en klik daarna op "Edit".
- Op het scherm dat zich opent bevinden zich 2 tabbladen: Widget Data en Widget Style.
  Het scherm "Widget Data" is bedoeld voor het invoeren van de gegevens die in de grafiek moeten 
  worden opgenomen. Verwijder de gegevens die al zijn ingevoerd en vervang die door eigen
  grafiekgegevens.
  Het scherm "Widget Style" is bedoeld voor het wijzigen van het uiterlijk van de grafiek: lettertype,
  kleur, grootte en dergelijke.
- Voer de gewenste gegevens, klik op "Save" en de grafiek wordt aangepast aan jouw wensen.

NB Bij grafieken is ook een optie opgenomen waarmee wordclouds of een tijdlijnen gemaakt kan worden.

Zo voeg je een pictogram, een afbeelding van een land of een geometrische vorm toe.
- Klik op het driehoekje achter het woord "Shape".
- Klik op Pictogram, Country of Common Shapes.
- Verplaats, verwijder, kopieer en plaats de vorm naar de voor- of achtergrond zoals hierboven beschreven
   bij grafieken.

Zo pas je een vorm aan naar eigen wens.
- Klik met de rechter muisknop op de vorm en klik daarna op "Edit".
- Breng op de tabbladen "Widget Data" en "Widget Style" de gewenste wijzigingen aan en klik op "Save".

Zo voeg je een eigen tekst toe aan je infographic..
- Klik op het driehoekje achter het woord "Text".
- A. Klik op "Regular" als je alleen maar een tekst wilt toevoegen. Er verschijnt een tekst in het Latijns.
  Geef een rechtermuisklik op de tekst en klik daarna op "Edit".
  Vervang op het tabblad "Widget Data" achter "Text" de Latijnse tekst in een eigen tekst en maak de tekst
  op naar wens. Klik daarna op "Save".
- B. Klik op "Hyperlink Text" als je een tekst met een link naar een website wilt toevoegen.
  Geef een rechter muisklik op de tekst, klik op "Edit", voer achter "Hyperlink" het internetadres in van de
  website die in beeld moet komen als je op de tekst klikt, pas de tekst aan en maak hem op naar wens.
  Klik tot slot op "Save".

Zo voeg je een illustratie toe aan je inforgraphic.- Klik op het driehoekje achter het woord "Image".
- Klik op "Web" en er verschijnt een plaatje van de kubus van Rubik.
- Geef een rechter muisklik op de kubus en klik op "Edit".
- Voer achter file het internetadres in van de illustratie die je wilt opnemen en klik daarna op "Save".

NB. het internetadres van een illustratie vind je door met de rechter muisknop op een gevonden plaatje te klikken en daarna te klikken op "Eigenschappen". Het internetadres dat verschijnt kun je selecteren, kopieren en plakken in Venngage.

Zo kun je een infographic delen met anderen.
- Klik in Venngage midden boven op de knop "Publish".
- Klik op de knop "Public", kopieer het internetadres onder "Public URL" en verstrek dat internetadres via  
  mail, Twitter, Facebook, Hyves o.i.d. aan anderen.  Wie naar dit adres surft krijgt jouw infographic te zien.
- Heb je een eigen website of weblog en wil je je infographic opnemen op die site of dat blog, kopieer dan  
  de tekst onder "Embed Code" en plak die code op die plaats in het beheergedeelte van je site of blog 
  waar je HTML-code kunt invoeren. Sla de wijzigingen op en je infographic staat op je site of blog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten