220. Timeline: Plan activiteiten door ze op een tijdlijn te plaatsen.

Ex-collega Thorba Wierstra van Aardrijkskundehulp.nl attendeerde mij op de tool Timeline.
Timeline is een tool waarmee activiteiten in de vorm van illustraties en teksten op een tijdlijn geplaatst kunnen worden. Op speelse wijze kunnen leerlingen met deze tool eenvoudige tijdsplanningen maken. Zo kunnen zij met Timeline bijvoorbeeld een dag- of weekindeling maken, activiteiten inplannen voor het maken van een werkstuk, het houden van een spreekbeurt of het uitvoeren van een project.
Timeline is gratis, uiterst eenvoudig in gebruik en er hoeft geen account te worden aangevraagd.
Nadat de tool is geopend wordt eerst gevraagd een naam en een projecttitel in te voeren. Is dat gebeurd dan verschijnt er een tijdlijn waarop naar believen illustraties met teksten kunnen worden geplaatst.
Tijdlijnen kunnen op 2 manieren op eigen pc worden opgeslagen:
- als RWT-bestand. RWT-bestanden kunnen later weer geopend worden voor verdere bewerking,
- als PDF-bestand, die niet meer bewerkt kunnen worden.
Tijdlijnen kunnen vanuit Timeline worden geprint en naar anderen worden gemaild.

Een voorbeeld van een tijdlijn gemaakt met Timeline:Zo maak je met Timeline een tijdlijn.
- Surf naar http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
- Voer achter "Your name" een naam in en achter "Project Title" een titel voor je tijdlijn.
- Klik rechtsonder op de knop "Start" en er verschijnt een tijdlijn.
- Klik in de tijdlijn op het streepje waar je een activiteit wilt plaatsen.
- Voer onder "Label" een naam voor die activiteit in en onder "Short description" een korte
  beschrijving van die activiteit.
- Voer onder "Full description" een tekst in waarmee je die activiteit nader wilt toelichten.
  Deze tekst verschijnt niet op de tijdlijn zelf, maar wordt later als extra notitie aan de tijdlijn
  toegevoegd.
- Wil je een plaatje toevoegen, klik dan op de knop "Choose image", zoek op je pc naar het gewenste
  plaatje, klik erop en klik op de knop "Openen" en er verschijnt een schermpje waarin je de illustratie
  kunt draaien, vergroten, verkleinen en verplaatsen.
- Wil je de illustratie vergroten of verkleinen klik dan respectievelijk één of meerdere keren op het
  plus- of minteken.
- Wil je de illustratie draaien klik dan één of meerdere keren op één van de gebogen pijltjes.
- Wil je de illustratie verplaatsen versleep de illustratie dan met ingedrukte linkermuisknop.
- Ben je klaar, klik dan op de knop "OK".
- Ben je tevreden met het resultaat klik dan op het "Vinkteken".
- Versleep de illustratie in het volgende scherm met ingedrukte muisknop naar de gewenste plaats.
- Herhaal bovenstaande handelingen voor alle elementen die je op de tijdlijn wilt plaatsen.
- Ben je klaar klik dan rechts onderin op de knop "Finish" en je komt op het scherm waar je de tijdlijn
  kunt printen, mailen en opslaan.

Tijdlijn printen.
- Klik op de knop "Print final" en geef daarna je printer de opdracht een afdruk te maken.

Tijdlijn opslaan om later af te maken of te bewerken.
- Klik op de knop "Save draft".
- Voer op de invoerregel onder "Pick a descriptive name for your file" een bestandsnaam in voor het
  bestand en klik daarna op de knop "Save".
- Zoek op je pc naar de map waarin je het bestand wilt opslaan, dubbelklik erop en klik daarna op de
  knop "Opslaan". Het bestand wordt opgeslagen als RWT-bestand.

Wil je het bestand later weer openen om de tijdlijn af te maken of te bewerken handel dan als volgt:
- Surf dan naar http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/ 
- Klik bovenaan de pagina op de knop "Openen".
- Klik op de knop "Find my file".
- Zoek op je pc naar het opgeslagen bestand (is een RWT-bestand), klik erop en klik daarna op de knop
  "Openen".  De tijdlijn wordt geopend en kan verder bewerkt worden.

Tijdlijn als PDF opslaan in zijn definitieve vorm.
- Klik op de knop "Save final".
- Voer op de invoerregel onder "Pick a descriptive name for your file" een bestandsnaam in voor het
  bestand en klik daarna op de knop "Save".
- Zoek op je pc naar de map waarin je het bestand wilt opslaan, dubbelklik erop en klik daarna op de
  knop "Opslaan". Het bestand wordt opgeslagen als PDf-bestand en kan niet meer bewerkt worden.

Wil je het bestand later weer openen handel dan als volgt:
- Surf dan naar http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/ 
- Klik bovenaan de pagina op de knop "Openen".
- Klik op de knop "Find my file".
- Zoek op je pc naar het opgeslagen bestand (is een PDf-bestand), klik erop en klik daarna op de knop
  "Openen".  De tijdlijn wordt geopend.

Een tijdlijn  via de mail versturen.
NB. Wil je een tijdlijn via de mail versturen dan kan dat alleen maar als die tijdlijn eerst als pdf is opgeslagen.
- Klik, nadat de tijdlijn als pdf is opgeslagen, op de knop "Send final".
- Voer op het invoerveld onder "Pick a descriptive name for your file" een bestandsnaam in voor het
  bestand en onder "Send To: (email)" het emailadres van de persoon aan wie je de tijdlijn wilt sturen.
- Klik daarna op de knop "Send" om de tijdlijn te versturen.
- De ontvanger krijgt een mail met een bijlage. Als hij die bijlage opent krijgt hij de tijdlijn in beeld.

1 opmerking: