203: QR Treasure Hunt Generator: Een serie vragen en antwoorden in één sessie omzetten in QR-codes.Maak je gebruik van QR-codes en wil je vragen en antwoorden razendsnel omzetten in QR-codes dan is de tool QR Treasure Hunt Generator iets voor jou.
Na invoer van de vragen en de daarbij behorende antwoorden genereert de QR Treasure Hunt Generator met één druk op de knop per vraag een QR-code en een pagina met daarop alle vragen en antwoorden. De tool blinkt uit door eenvoud en efficiëntie.

Klik hier voor een handleiding in pdf. Met dank aan Karin Winters.

De werking van de QR Treasure Hunt Generator is als volgt.

Zo maak je van een serie vragen een antwoorden QR-codes.
- Surf naar http://www.classtools.net/QR/
- Klik op de knop "Get started".
- Voer in het invoerveld onder "1. Provide the title of your quiz" een titel in voor de serie vragen.
- Voer in het invoerveld onder "2 Type (or copy and paste) ......." de vragen en de antwoorden op die
   vragen in. Gebruik bij de invoer het volgende format:
   Voer de vraag in en blijf daarbij doortypen zonder gebruik te maken van Enter.
   Ben je klaar met het invoeren van de vraag voer dan een * in, voer het antwoord in en druk daarna
   op "Enter".
   Voer op dezelfde manier de resterende vragen en antwoorden in.
- Voer op het invoerveld onder "3 Provide your password" een wachtwoord in en klik daarna op de
   knop "Create the QR challenge". Bewaar het wachtwoord.
- Klik in het scherm dat zich opent op de getoonde link.
- Er opent zich een scherm met als titel "Teacher Notes".
  Kopieer het internetadres van deze pagina *.  Je hebt het adres nodig om later desgewenst
  wijzigingen te kunnen aanbrengen in de vragen en antwoorden.
- Klik bovenaan de pagina op "Get the QR-code for each question".
  Er opent zich een pagina met bovenaan een code die je voor kennisgeving kunt aannemen en
  daaronder de QR-codes van de vragen.
  Maak een print van deze pagina en gebruik de QR-codes voor het verstrekken van de vragen aan de
  leerlingen.
- Klik bovenaan de pagina in de zin "The correct answers for this quiz can be found here" op het
  woordje "Here" en er verschijnt een overzicht met de vragen en antwoorden.
  Maak een print van deze pagina.

Zo kun je wijzigingen in een eerder gemaakte serie vragen en antwoorden.
- Surf naar het adres dat je hierboven bij * hebt bewaard.
- Klik bovenaan de pagina op de tekst "Edit this quiz".
  Rechts bovenin verschijnt de tekst "Please provide the password" met daarachter een invoerveld.
- Voer op het invoerveld het genoteerde wachtwoord in en klik daarna op de knop "Submit".
  Je komt nu op de pagina waar je de vragen en antwoorden kunt veranderen.
  Handel daarna op dezelfde manier als bij het maken van de vragen en antwoorden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten