194. Start.me: Al uw online bronnen en internetadressen altijd en overal op overzichtelijke wijze beschikbaar.


Start.me is een tool waarmee het mogelijk is om de internetbronnen die u regelmatig gebruikt op een ordelijke, overzichtelijke manier vast te leggen, paraat te hebben, te beheren en desgewenst te delen met uw leerlingen. Start.me fungeert daarmee als een portal; u hoeft slechts één internetadres te onthouden om bij al uw bronnen te kunnen komen. Een portal bij Start.me bestaat uit één of meer pagina's. Per pagina kunt u instellen of u die pagina voor u zelf wilt houden of wilt publiceren en wilt delen met uw leerlingen. Dit laatste heeft als grote voordeel dat u niet steeds internetadressen aan uw leerlingen hoeft te verstrekken; u kunt volstaan met het eenmalig verstrekken van één internetadres, waarop alles aanwezig is wat u met uw leerlingen wilt delen.
Start.me is eenvoudig in gebruik, is overzichtelijk en werkt uiterst efficiënt. Opvallend is de snelheid waarmee gegevens kunnen worden ingevoerd.
Start.me begint standaard met één pagina, maar het aantal is naar wens uit te breiden.
U bepaalt zelf of een pagina bestaat uit 2, 3, 4 of 5 kolommen.
In die kolommen worden blokjes (door Start.me "Widgets" genoemd) geplaatst met elk een eigen functionaliteit.
Op dit moment heeft Start.me de volgende "Widgets" beschikbaar.
- Bladwijzers: Hier kunt u een lijst aanleggen met internetadressen die u kunt openen met één druk op
  de knop.
- Notes: Hier kunt u notities opnemen.
- Webpagina insluiten: Hier kunt u websites, illustraties en youtubefilmpjes in opnemen.
- RSS: Hier kunt u de laatste berichten laten inlopen die door websites online worden gezet.
- Zoeken: Hier kunt u populaire zoekmachines zoekopdrachten laten uitvoeren.
- Gmail:  Hier kunt u uw e-mail beheren bij Gmail.
- Google calendar: Hier kunt u desgewenst uw Google-agenda raadplegen en beheren.
- Facebook: Hier kunt u uw Facebook-account beheren.
- Muziekevenementen: Hier verschijnen de optredens van door u geselecteerde artiesten en/of
  muziekevenementen die plaatsvinden in een door u aangegeven regio/stad.
- Worldclock: Hier kunt u een klok opnemen die de tijd aangeeft van een door u aangegeven tijdzone.
- Weather: Hier kunt u de huidige weerssituatie laten verschijnen in een stad/land naar keuze.
- Stock quotes; Hier kunt u de aandelenkoersen laten verschijnen van zelf te bepalen fondsen.
- Currency converter: Hier kunt u koersen laten omrekenen van  de ene valuta naar de andere.
- Calculator: Hier kunt u een rekenmachine opnemen.
- Stock charts: Hier kunt u in grafiekvorm de koersontwikkeling volgen van de DOW, de S & P500
  en de Nasdaq.
- Twitter: Hier kunt u uw twitteraccount beheren.
- Twittertimeline: Hier verschijnen de laatste tweets van een zelf te bepalen persoon.
- Google tasks: Hier kunt u uw Google-account beheren.
- Analog clock: Hier kunt u een analoge klok opnemen.

Aan het gebruik van Start.me zijn geen kosten verbonden; wel is het nodig om een account aan te vragen. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Start.me staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak u bij Start.me een account aan.
- Surf naar http://www.start.me/
- Klik onderaan het scherm op de groene knop "Begin".
- Voer op het scherm dat verschijnt in uw e-mailadres en 2x een zelf te bepalen wachtwoord en klik
  daarna op de groene knop "Pagina maken".
  U bent meteen ingelogd op Start.me. Wilt u direct aan de slag klik dan de uitleg weg.
  U hebt nu een account bij Start.me en kunt vanaf nu inloggen en startpagina's maken.

Zo kunt u inloggen en weer uitloggen op Start.me.
Inloggen.
- Surf naar http://www.start.me/
- Klik rechts bovenin op "Log in".
- Voer op het volgende scherm uw e-mailadres en wachtwoord in en klik daarna op de groene knop
  "Log in".
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin op het icoontje van het poppetje en vervolgens op "Log out".

Zo maak je een nieuwe pagina, bepaal je daarvan het uiterlijk en wijzig of verwijder je die 
desgewenst weer.
NB. Als je voor de eerste keer inlogt verschijnt er mogelijk een intropagina. Deze kun je desgewenst wegklikken.
NB. Als je voor de eerste keer inlogt staat er standaard een lege pagina gereed met de naam "Home". Deze naam tref je aan in de donkergrijze menubalk bovenaan de pagina.

Nieuwe pagina maken.
- Surf naar http://www.start.me/ en log in.
- Klik links boven in de menubalk op de knop "Menu" en daarna op de knop "Nieuwe pagina".
- Voer op het witte invoerveld een titel in voor de pagina, selecteer het aantal kolommen waaruit de
  pagina moet bestaan en klik daarna op "+ toevoegen".
  In de donkergrijze menubalk wordt nu een pagina toegevoegd met de opgegeven naam.
De titel van de pagina wijzigen en het aantal kolommen aanpassen.
- Wil je de titel van de pagina, of het aantal kolommen later veranderen klik dan in de donkergrijze
  menubalk op betreffende pagina.
  Klik vervolgens links boven in de menubalk op de knop "Menu" en daarna op "Pagina bewerken of
  verwijderen".
- Verander de titel van de pagina en selecteer het gewenste aantal kolommen.
- Klik op "Pagina opslaan" om de wijzigingen vast te leggen.
Een pagina verwijderen.
- Wil je een pagina weer verwijderen klik dan in de donkergrijze menubalk op betreffende
  pagina, klik links boven in de menubalk op de knop "Menu" en daarna op "Pagina bewerken of
  verwijderen".
- Klik op "Pagina verwijderen" en bevestig de verwijdering met een klik op "OK".
De pagina een mooie achtergrond geven..
- Klik in de donkergrijze menubalk op de pagina die je van een achtergrond wilt voorzien, klik op de
  knop "Menu" en daarna op "Achtergrond aanpassen".
- Klik op de gewenste achtergrond en daarna op "Achtergrond uploaden".
Achtergrond wijzigen of verwijderen.
- Klik in de donkergrijze menubalk op de pagina waarvan je de achtergrond wilt aanpassen of
  verwijderen en klik daarna op de knop "Menu".
- Klik op "Achtergrond aanpassen", selecteer een andere achtergrond en klik op "Achtergrond
  uploaden" of op "Achtergrond verwijderen" en op "OK" om de verwijdering te bevestigen.
Instellingen van de pagina vastleggen.
- Klik in de donkergrijze menubalk op de pagina waarvan je de instellingen wilt vastleggen en
  klik daarna op de knop "Menu".
- Klik op "Instellingen".
- Selecteer de gewenste opties en klik daarna op "Opslaan".

Zo voorzie je een pagina van de widget Bladwijzers, breng je daarin wijzigingen aan en verwijder je die.
Een Widget plaatsen.
- Klik in de donkergrijze menubalk op de pagina waarop je de widgets wilt plaatsen.
- Klik op de knop "Menu" en daarna op "Blader door widgets".
  Er verschijnt een overzicht van alle widgets die voorhanden zijn.
- Klik op "Bladwijzers". Het menu aan de linkerzijde verdwijnt en er wordt een nog lege widget op
  de pagina geplaatst.
- Klik op de titel van de widget (= nieuwe bladwijzer widget).
  De titel wordt blauw geselecteerd en kan naar wens worden aangepast.
- Klik nu op "Nieuwe bookmark" en voer het internetadres in van de site die geopend moet worden
  als er later op de link wordt geklikt.
- Klik op het plusteken achter het adres om het adres vast te leggen.
- Herhaal dit voor ieder internetadres dat je wilt toevoegen.
Zo breng je wijzigingen aan in een widget.- Ga met je muiswijzer naar de widget die je wilt wijzigen en er verschijnt rechts bovenin een pijltje.
- Klik op dit pijltje.
- Kies de gewenste optie en voer de vervolghandelingen uit.
Zo verwijder je een widget.
- Ga met je muiswijzer naar de widget die je wilt verwijderen en er verschijnt rechts bovenin een
  pijltje.
- Klik op dit pijltje, daarna op "Verwijderen" en bevestig de verwijdering met een klik op "OK".

Overige widgets plaatsen.
De overige widgets worden in principe op dezelfde manier geplaatst als hierboven beschreven bij het plaatsen van de widget "Bladwijzers". Iedere widget heeft echter zijn specifieke instellingen.
Het is ondoenlijk om dat hier voor iedere widget te beschrijven. Veelal wijst het instellen zich echter van.
Zijn er toch nog vragen dan kun u die onderaan dit blogbericht achterlaten door daar te klikken op de knop ".... opmerkin(en)", de vraag in te voeren en te klikken op de knop "Publiceren".
Zodra er gelegenheid is zal ik op de vraag reageren.

Een korte toelichting op de widget "Webpagina insluiten".
Nadat de widget is geplaatst kunt u een internetadres invullen. Is dat gebeurd dan verschijnt de internetpagina in embedded vorm in het frame. Voert u het internetadres in van een Youtubefilmpje of van een illustratie dan kunt u ook filmpjes en illustraties opnemen op de pagina.
Widgets verplaatsen.
- Wilt u een widget verplaatsen naar een andere plaats op een pagina dan kan dat door de widget bij
  de titel vast te pakken en met  ingedrukte linker muisknop naar de gewenste plaats te verslepen.

Zo kunt u pagina's delen met anderen.
Bent u klaar met het aanmaken van uw Start.me dan kun u die delen met anderen.
Uw Start.me krijgt een eigen internetadres. Wie naar dat internetadres surft krijgt uw pagina's te zien.
U kunt echter besluiten bepaalde pagina's voor uzelf te houden en niet te publiceren, zodat alleen uzelf toegang hebt en anderen geen inzage hebben. Niet gepubliceerde pagina's worden niet in de menubalk opgenomen. Wilt u inzage in niet gepubliceerde pagina's, dan zult u moeten inloggen.
Per pagina dient u aan te geven of u die wilt publiceren of niet.
Dat al dan niet publiceren gaat als volgt:
- Surf naar http://www.start.me/ en log in.
- Open de eerste pagina.
- Klik links boven in de menubalk op de knop "Menu" en daarna op "Pagina delen".
- Vink aan of u de pagina wilt delen of niet en klik daarna op "Pagina opslaan".
- Als u klikt op "aan" verschijnt er een internetadres. Dit adres is geldig voor alle pagina's die u
  publiceert. Verstrek dit adres aan hen met wie u uw Start.me wilt delen.
- Geef bij iedere pagina aan of u die wilt delen of niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten