190. Curriculet: Maak ebooks van eigen documenten en voeg daaraan toe notities, vragen en quizzen.


Curriculet is een tool waarmee Word-bestanden en Pdf-bestanden kunnen worden omgezet in e-books. Die e-books komen online te staan, krijgen een eigen internetadres en kunnen dus met anderen worden gedeeld.
Het bijzondere aan Curriculet is dat de e-books kunnen worden voorzien van notities, desgewenst met hyperlinks naar bijvoorbeeld websites en filmpjes, vragen en quizzen. Op de plaatsen waar die door de docent zijn toegevoegd verschijnen in de kantlijn zogenaamde markers. Met een klik op zo'n marker wordt de notitie, vraag of quiz geopend en wordt het  tekstgedeelte waar die bij hoort gemarkeerd, mits dat door de docent zo is ingesteld.
Iedereen die beschikt over het internetadres kan het e-book inzien, inclusief de notities, vragen en quizzen. Leerlingen die zelf ook een account hebben bij Curriculet krijgen het recht de vragen en quizzen te beantwoorden en in te dienen bij hun docent. De docent kan die antwoorden bekijken en leerlingen daar desgewenst feedback op geven.

Bij gebruik van de browser Firefox werkt Curriculet naar behoren. Bij gebruik van de Internet Explorer en Chrome vertoont Curriculet mankementen.
Curriculet werkt het best als gebruik wordt gemaakt van Word- en Pdf-bestanden met zo min mogelijke opmaak.

Om met behulp van Curriculet e-books te kunnen maken en te kunen vullen met notities, vragen en quizzen is het nodig om een gratis account aan te vragen.
Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Curriculet staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

Voorbeeld van een E-book dat is gemaakt en gevuld met Curriculet (Engelstalig).
In dit voorbeeld kunnen de notities, vragen en quizzen wel bekeken worden, maar er kan niet op worden gereageerd.Zo vraag je een account aan bij Curriculet.
- Surf naar http://www.curriculet.com/
- Klik rechts bovenin op "Sign up".
- Kik op de knop "Sign Up as a Teacher".
- Voer op het volgende scherm in: je voor- en achternaam, je e-mailadres, een zelf te bedenken
  wachtwoord en klik daarna op de knop "Sign up".
- Voer op het volgende scherm in: in welk land je lesgeeft, de naam van je school, op welk niveau en
   in welk vak je lesgeeft en voer desgewenst alvast de namen in van één of meerdere klassen (dit kan
   later ook nog wel).
- Klik op de knop "Start using Curriculet".
- Je account is nu gereed en je kunt nu inloggen.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Curriculet.
Inloggen.
- Surf naar http://www.curriculet.com/
- Klik rechts bovenin op "Sign in".
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en wachtwoord in en klik daarna op de knop "Log in".
  Er verschijnt nu een introductiefilmpje. Met een klik op "close" kun je dit wegklikken.
Uitloggen.
- Ga met je muiswijzer naar je inlognaam rechts bovenin en klik in het menu dat verschijnt op   
  "Logout".

Zo kun je een Word- of Pdf-bestand inladen en omzetten naar een E-book.
- http://www.curriculet.com/ en log in.
- Sluit het introductiefilmpje met een klik op "Close".
- Klik in het menu links boven op "Library".
- Klik op de knop "My own content".
- Klik op "From a file".
- Klik op de knop "Choose file", zoek op je pc naar het Word- of Pdf-bestand, klik erop, klik op
  "Openen" en wacht tot een pop-up-scherm verschijnt met de tekst verschijnt "The file you ........".
  Dit kan even duren.
- Klik op de knop "Close" om het pop-up-scherm te sluiten.

Zo voeg je notities, vragen en quizzen toe aan een E-book.
- Surf naar http://www.curriculet.com/ , log in en sluit het introductiefilmpje met een klik op "Close".
- Klik in het menu links boven op "Library".
- Klik op het E-book waar je notities, vragen of quizzen wilt toevoegen.
- Klik aan de rechterzijde, onder de knop "Assign To Class" op de knop "Edit Curriculet".
- Klik in het zwarte scherm dat verschijnt rechtsonder op de knop "Next", herhaal dit in het volgende
  zwarte scherm, klik in het derde zwarte scherm op "Close" en klik daarna net zo lang op het pijltje
  rechts onderaan de pagina tot je op de bladzijde bent gekomen waar je content aan wilt toevoegen.
- Klik op deze pagina op het woord waaraan je content wilt toevoegen en houd de muisknop
  ingedrukt. Er verschijnt een blauw bolletje en het woord wordt geselecteerd.
  Versleep de muis met ingedrukte muisknop en selecteer de tekst waaraan je content wilt
  toevoegen. Laat de muisknop los en er verschijnt een schermpje met "Annotate, Add Question en
  Add Quiz".
Notitie toevoegen.
- Klik op "Annotate".
- Voer op het invoerscherm dat verschijnt de tekst in die je wilt toevoegen.
  In die notitie kun je ook hyperlinks naar illustraties, filmpjes en websites opnemen.
  Zet een vinkje voor "Highlight selected text .... " als je wilt dat de tekst die je net hebt
  geselecteerd wordt gemarkeerd als bezoekers later op de marker klikken.
- Klik op "Save" en er verschijnt een blauwe marker aan de zijkant van de pagina ter hoogte van de 
  tekst die je hebt geselecteerd.
Vraag toevoegen.
- Klik op "Add question".
- Handel als volgt als je een open vraag wilt toevoegen.
  Selecteer het rondje voor "Open ended question".
  Voer je vraag in op het invoerveld daarboven en maak die vraag desgewenst op met Bold, Italic en
  Underline.
  Scroll naar beneden, zet desgewenst een vinkje voor "Highlight selected text .... " en klik op "Save".
  Er verschijnt een gele marker met een vraagteken aan de zijkant van de pagina ter hoogte van
  de tekst die je hebt geselecteerd.
- Handel als volgt als je een meerkeuzevraag wilt toevoegen.
  Selecteer het rondje voor "Multiple Choice Question".
  Voer op de invoerregels daaronder de antwoordopties in, selecteer het rondje voor het juiste
  antwoord, zet desgewenst een vinkje voor "Highlight selected text .... " en klik op "Save".
  Er verschijnt een gele marker met een vraagteken aan de zijkant van de pagina ter hoogte van
  de tekst die je hebt geselecteerd.
Quiz toevoegen
Curriculum verstaat onder een quiz een serie bij elkaar behorende vragen dat later in één keer verschijnen als je op een marker klikt.
- Klik op "Add Quiz".
  Voer onder "Quizname" een naam in voor je quiz, zet desgewenst een vinkje voor "Highlight
  selected text .... " en klik op "Question # 1 ".
  Handel als hierboven omschreven bij "Vraag toevoegen" en klik na het invoeren van de vraag op
  "Add another question".
  Herhaal dit net zo vaak als je vragen wilt opnemen in de quiz.
  Zijn alle vragen ingevoerd klik dan op "Save".
  Er verschijnt een gele quizmarker (vlaggetje) aan de zijkant van de pagina ter hoogte van de tekst
  die je hebt geselecteerd.

NB. Ben je klaar met het invoeren van alle notities, vragen en quizzen klik dan links boven op het logo van Curriculet (= oranje C) en daarna op "Done" om de invoermodus te verlaten.

Zo maak je een klas, voeg je daaraan een E-book toe en deel je dat met leerlingen uit die klas.
Een klas aanmaken.
- Surf naar http://www.curriculet.com/ , log in en sluit het introductiefilmpje met een klik op "Close".
- Ga met je muiswijzer naar je inlognaam rechts bovenin op het scherm en klik op "Class Manager".
- Klik op de knop "Add a New Class or Group".
- Voer achter "Name" een klasnaam in en klik daarna op de knop "Create".
Een E-book toevoegen aan een klas.
- Klik bovenin in het menu op "Assignments".
- Klik achter de klas waaraan je een E-book wilt toevoegen op "Assign a book".
- Klik op het E-book dat je  wilt toevoegen aan de klas.
- Klik op de oranje knop "Assign to class".
- Klik in het volgende scherm op "+ Add assignment".
-Selecteer de klas waaraan je het E-book wilt toevoegen en klik daarna op de knop "Save".
Delen met de leerlingen uit je klas.
- Ga met je muiswijzer naar je inlognaam rechts bovenin op het scherm en klik op "Class Manager".
- Klik op de naam van de klas die je toegang wilt geven tot je E-book.
- Kopieer de code achter "Share Enrollment Token" en verstrek die aan de leerlingen uit de klas.
NB. Er zijn andere manieren om te delen, maar deze manier werkt het eenvoudigst.
Zo krijgen de leerlingen uit de klas toegang tot het E-book.
- Laat de leerlingen surfen naar http://www.curriculet.com/
- Laat hen klikken op "Sign Up" en in het volgende scherm op "Sign Up as a Student".
- Laat hen onder "Token" het token invoeren dat ze van de docent hebben gekregen en hen daarna
  klikken op "Enroll".
Leerlingen die nog geen account hebben.
- Laat leerlingen die nog geen account hebben bij Curriculet in het volgende scherm een account
  aanvragen door een naam, e-mailadres en een wachtwoord in te laten voeren en daarna te laten
  klikken op "Sign Up".
  Nadat dit is gebeurd krijgen zij toegang tot het E-book als zij klikken op de afbeelding van het
  E-book, in het volgende scherm en het scherm daarna op "Next", en vervolgens op "Close".
Leerlingen die al een account hebben.
- Laat leerlingen die al een account hebben bij Curriculet in het volgende scherm klikken op
  "Already a User?", hun e-mailadres en password invoeren en klikken op "Login".
  Nadat dit is gebeurd krijgen zij toegang tot het E-book als zij klikken op de afbeelding van het
  E-book, in het volgende scherm en het scherm daarna op "Next", en vervolgens op "Close".

Zo kunnen leerlingen notities bekijken en vragen en quizzen beantwoorden.
- Laat leerlingen met het token inloggen op het E-book zoals hierboven omschreven.
- Laat hen doorklikken naar de bladzijde waar een notitie, vraag of quiz is opgenomen.
  Een notitie is te herkennen aan een blauwe marker in de kantlijn, een vraag aan eenmarker met een
  vraagteken en een quiz aan een marker met een vlg.
Notitie bekijken.
- Klik op de blauwe marker, lees de notitie en bekijk eventueel de gelinkte website of het gelinkte
  filmpje
en klik op "Close om de notitie te sluiten.

Vraag bekijken en beantwoorden.- Klik op de marker met het vraagteken.
- Beantwoord de vraag en klik daarna op "Submit".

- Was er sprake van een meerkeuzevraag dan krijgt de leerling in het volgende schermpje feedback,
  en kan hij na het lezen daarvan klikken op "Close".

Quiz.
- Klik op de marker met de vlag.
- Beantwoord de eerste vraag, klik daarna op "Next", beantwoord de volgende vraag en herhaal dit
  net zo vaak als er vragen zijn. 

- Klik na de laatste vraag op "Submit" en in het volgende scherm op "Close".

Zo krijg je inzage in de reacties van je leerlingen.
- Surf naar http://www.curriculet.com/ en log in. 
- Klik in het menu op "Assignments".
- Klik op de naam van de klas waarvan je de leerlingresultaten wilt bekijken.
- Klik in het volgende scherm op <naam Ebook>-Google Docs.
- Wil je de scores per leerling bekijken, klik dan op het tabblad "By student" en scroll naar beneden.
  Als je daar klikt op de naam van een leerling krijg je meer informatie.
- Wil je de scores per vraag bekijken, klik dan op het tabblad "By question" en scroll naar beneden.
  Als je daar klikt op een bepaalde vraag krijg je meer informatie over de beantwoording van die
  vraag.


Zo kun je leerlingen feedback geven.
-
Ga met je muiswijzer naar je inlognaam rechts bovenin op het scherm en klik op "Class Manager".
- Klik op de naam van de betreffende klas en scroll naar beneden.
- Klik op het e-mailadres van de leerling die je feedback wilt geven en het mailprogramma dat je
  gebruikt wordt geopend.
- Voer de feedback in en verzend de mail.

1 opmerking:

  1. Weer zo'n handige tool en praktische beschrijving erbij.
    Heer van Schie bedankt voor het maken en vullen van deze site/blog!

    G. Lhoest

    BeantwoordenVerwijderen