188. TEDed: Ontwerp lessen rondom videofilmpjes.


TEDed is een tool waarmee het mogelijk is om een interactieve online les te ontwerpen rondom
een zelf te kiezen Youtube-filmpje.
Eerst dient een Youtube-filmpje te worden geüpload. Vervolgens kan de "Lesson Editor" worden gestart en kunnen daar naar keuze een inleidende tekst (let's begin), meerkeuzevragen en open vragen (think), een discussieplatform (discuss), een tekst/opdracht (dig deeper) en/of een slotwoord/opdracht (and finally) aan worden toegevoegd. Wil je geen gebruik maken van één of meer van deze onderdelen dan kun je die uitschakelen met een druk op de knop "Exclude".
Bij het invoeren van een meerkeuzevraag kan worden aangegeven aan welk videofragment deze vraag is gerelateerd; als de vraag fout wordt beantwoord wordt de leerling automatisch doorgelinkt naar betreffende videofragment en krijgt hij nogmaals de gelegenheid de vraag te beantwoorden. De antwoorden die door de leerlingen zijn gegeven worden automatisch opgeslagen en zijn als een Excel-spreadsheet te downloaden.
Bij de onderdelen dig deeper, discuss en finally kunnen hyperlinks worden opgenomen, zodat kan worden doorgelinkt naar andere sites, zo je wilt een andere TEDed- les.
Ben je klaar met het maken van een les dan kun je die beoordelen in een preview en desgewenst publiceren.

Om een idee te krijgen van de mogelijkheden van TEDed een voorbeeldles van Rina Timmerman @TimmermanMNO, die mij attendeerde op deze prachtige tool.
Aan het gebruik van TEDed  zijn geen kosten verbonden, wel dient er een account te worden aangevraagd. Dit geldt ook voor leerlingen die gebruik gaan maken van de les.
Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van TEDed staat hieronder stap-voor-stap beschreven.


Zo vraag je een account aan bij TEDed.
- Surf naar http://ed.ted.com/
- Klik rechts bovenin op de knop "Register".
- Voer op het volgende scherm achtereenvolgens in: je voornaam, je achternaam, je e-mailadres en
  een zelf te kiezen wachtwoord. Neem in het invoerveld "Enter the words above" de getoonde
  captcha-code over en klik op de knop "Create your account".
- Je ontvangt nu van TEDed een e-mail.
- Klik in die e-mail op de getoonde link en voer op de pagina die zich opent in dat je leraar bent, in
  welk vak je lesgeeft en aan welke leeftijdscategorie. Klik daarna op de knop "Continue to TEDed"
  om je account te activeren.
- Vanaf nu kun je inloggen op TEDed.

Zo kun je inloggen en uitloggen op TEDed.
Inloggen.
- Surf naar http://ed.ted.com/ en klik rechts bovenin op de knop "Log in".
- Voer op de volgende pagina je e-mailadres en wachtwoord in en klik daarna op de knop "Log in".
  Je bent nu ingelogd.
Uitloggen.
- Klik recht bovenin, tussen je inlognaam en de naam TED, op de knop "Log out".

Zo ontwerp je een les met TEDed.
NB. alvorens te beginnen met het maken van een les is het verstandig om eerst naar een geschikt Youtubefilmpje te zoeken. Surf naar https://www.youtube.com en zoek naar het filmpje dat je wilt gaan gebruiken. Speel het filmpje af en kopieer het internetadres van het filmpje. Dit adres bevindt zich bovenaan de pagina in de adresregel.
- Surf naar http://ed.ted.com/ en log in.
- Klik bovenaan de pagina op "Create a lesson +".
- Plak in het witte invoerveld het internetadres van het filmpje dat je net hebt gekopieerd en druk
  daarna op de Entertoets.
  NB. Het is ook mogelijk om op de invoerregel een zoekterm i.p.v. en internetadres in te voeren.
- Klik op het filmpje en wacht tot het is geüpload.
- Klik rechts onder het filmpje op de knop "Launch Lesson Editor".
  Je komt nu in de omgeving waar je de les kunt vullen met gegevens.
- Voer op het invoerscherm vlak boven het filmpje, achter de tekst "Let's begin", een tekst in
  waarmee je de les wilt introduceren. Als leerlingen later de les gaan bekijken krijgen zij deze
  introductie als eerste te zien.
- Rechts naast de afbeelding van de video tref je de vier onderdelen die je aan je les kunt toevoegen.
  Think           - om meerkeuzevragen en open vragen toe te voegen.
  Dig Deeper  - om tekst en illustraties toe te voegen, al dan niet voorzien van hyperlinks.
                         dit onderdeel is geschikt om extra uitleg of extra opdrachten te verstrekken.
  Discuss        - om leerlingen de gelegenheid te geven over de les te laten discussiëren.
  And finally  - om een afsluitende tekst en illustraties toe te voegen, al dan niet voorzien van
                         hyperlinks.
  Wil je één of meer van de onderdelen niet gebruiken klik dan achter betreffende onderd(e)el(en) op
  de knop "Exclude".

Vragen toevoegen.
- Klik rechts naast de afbeelding van het filmpje op de knop "Think".
- Meerkeuzevragen
  Wil je een meerkeuzevraag toevoegen klik dan op "Multiple Choise".
  Voer je vraag in op de plaats waar staat vermeld "Type in your question".
  Onder het invoerveld bevindt zich een veld waarin je kunt invoeren aan welk tijdstip in het filmpje
  de vraag is gerelateerd. Gebruik deze notatie:  <min>:<sec>
  Klik nu op de oranje knop "Next".
  Voer op de invoervelden die verschijnen de antwoordmogelijkheden in (max. 5) en selecteer het
  rondje achter het juiste antwoord.
  Klik vervolgens op de knop "Next" en bij goedkeuring op de knop "Save".
  Klik op "Create your own question" om naar het openingsscherm te gaan.
- Open vragen.
   Wil je een open vraag toevoegen klik dan op "Open answer".
   Voer je vraag in op de plaats waar staat vermeld "Type in your question" en klik daarna op "Save"
   en daarna op  "Create your own question" om naar het openingsscherm te gaan.
-  Herhaal bovenstaande voor alle vragen die wilt toevoegen.
Teksten met hyperlinks en illustraties toevoegen.
- Klik rechts naast de afbeelding van het filmpje op de knop "Dig Deeper".
Teksten met hyperlinks
- Voer in het invoerveld een tekst in, bijvoorbeeld een toelichtende tekst of een opdracht, en maak
  die desgewenst op met een klik op de B, I of U.- Wil je aan een woord een hyperlink toevoegen, zodat er later al er op het woord geklikt wordt wordt
  doorgelinkt naar een bepaalde website, handel dan als volg: selecteer het betreffende woord, klik op
  het icoontje van het kettinkje, vervolgens op "Insert link",  klik op het tabblad URL, plak het
  internetadres van de site waar je naar toe wilt linken in het invoerveld onder URL en klik tot slot op
  "Insert".
  NB. Wil je dat er wordt doorgelinkt naar de mogelijkheid om een e-mail te versturen klik dan nadat
  je hebt geklikt op "Insert Link" op het tabblad Email, noteer onder Email het gewenste e-mailadres
  en klik daarna op "Insert".
Illustratie toevoegen.
- Klik boven het invoerveld op het icoontje "insert imge" = icoontje van landschap met 2 bergen.
  Klik op het tabblad "Upload" en daarna op de knop "Bladeren".
  Zoek op je pc naar de gewenste illustratie, klik erop en klik daarna op de knop "Openen" om de
  illustratie te plaatsen.
NB. wil je een illustratie van internet toevoegen klik dan op het tabblad "Link", plak in de invoerregel het internetadres van de illustratie en klik daarna op de knop "Insert" om de illustratie te plaatsen.

Discussiemogelijkheid toevoegen.
- Klik rechts naast de afbeelding van het filmpje op de knop "Discuss".
- Klik op het tabblad "Add new discussion", voer op het bovenste invoerveld een titel in voor de
  discussie en op het onderste invoerveld waarover gediscussieerd moet worden.
- Klik tot slot op "+ add this discussion" om de discussiemogelijkheid te plaatsen.
NB. Bezoekers van de les kunnen later reacties achterlaten bij deze discussie, reageren op de reacties van anderen en zelf ook nieuwe discussies toevoegen.

Slotwoord toevoegen.
- Klik rechts naast de afbeelding van het filmpje op de knop ".... And finally".
- Handel verder net zoals beschreven bij Teksten toevoegen.

Zo kun je je les publiceren en delen met anderen.
- Ben je klaar met het invoeren van de gegevens voor de les dan kun je die les direct publiceren door
  rechts onderaan de pagina te klikken op de knop "Publish".
  Je kunt dit ook uitstellen tot later. Handel dan als volgt.
- Surf naar http://ed.ted.com/ en log in.
- Klik rechts bovenin, links van de knop "Log out", op je accountnaam.
- Ga met je muiswijzer naar de les die je wilt publiceren en klik op het witte driehoekje dat daar
  verschijnt om die les te openen.
- Bovenaan de pagina die zich opent bevindt zich de tekst "Lesson is" met daarachter "Listed". 
  Als je op "Listed" klikt verandert dat in "Unlisted". Ga je de les gaat publiceren in de stand
  "Listed" dan wordt die les automatisch opgenomen in de gallery van TEDed. Wil je dat niet zet de
  schakelaar dan op "Unlisted".
- Klik rechts bovenaan of rechts onderaan de pagina op de oranje knop "Publish".
Op de pagina die verschijnt tref je onder "Share" het internetadres van de les. Kopieer dit adres en
  verstrek het aan de leerlingen. Wie naar dit adres surft kan de les bekijken.
- Wil je de les met anderen delen d.m.v. via Facebook, Twitter, Pinterest of Google+ klik dan onder
  "Share" op het logo van de gewenste dienst en volg de aanwijzingen op om het bericht te plaatsen.
- Wil je de les delen d.m.v. een e-mail, voer dan onder "Share via email" de e-mailadressen  
   (gescheiden door een komma) in van de personen naar wie je de mail wilt versturen en in het zwarte veld
   daaronder de e-mailtekst en klik daarna op "Send" om de mail te versturen.

Zo kun je een les weer uit TEDed verwijderen.
- Surf naar http://ed.ted.com/ en log in.
- Klik rechts bovenin, links van de knop "Log out", op je accountnaam.
Gepubliceerde les.
- Klik rechts onder de les die je wilt verwijderen op het oranje tandwiel.
- Klik onder de oranje knop "Edit" op de licht grijze tekst "Delete this lesson" en bevestig de
  verwijdering met een klik op de knop "OK".
Niet gepubliceerde les.
- Klik rechts onder de les die je wilt verwijderen op het kruisje en bevestig de verwijdering met een
  klik op de knop "OK".
 
Zo kun je later wijzigingen aanbrengen in een eerder gemaakte les.
Gepubliceerde les.
- Surf naar http://ed.ted.com/ en log in.
- Klik rechts bovenin, links van de knop "Log out", op je accountnaam.
- Klik rechts onder de les die je wilt wijzigen op het oranje tandwiel.
- Klik in het volgende scherm op de oranje knop "Edit" en je komt in de omgeving waarin je de
  wijzigingen kunt aanbrengen.
- Klik na het aanbrengen van de wijzigingen op de oranje knop "Save".
  De wijzigingen zijn direct gepubliceerd.
Niet gepubliceerde les.
- Surf naar http://ed.ted.com/ en log in.
- Klik rechts bovenin, links van de knop "Log out", op je accountnaam.
- Ga je met je muiswijzer naar de les waarin je wijzingen wilt aanbrengen en klik daar op het witte
  driehoekje dat daar verschijnt. Je komt nu in de omgeving waarin je de wijzigingen kunt
  aanbrengen.

Zo krijgen leerlingen toegang tot de les die hun docent heeft klaargezet.
NB. Omdat leerlingen soms afkerig zijn van het aanvragen van een account met hun eigen e-mailadres is er een mogelijkheid om bij de accountaanvraag gebruik te maken van een e-mailadres dat slecht 10 minuten bestaat en daarna automatisch wordt vernietigd. Hoe dit in zijn werk wordt beschreven in bericht 189 van dit weblog.

- Surf naar het internetadres dat je van je docent hebt gekregen.
  Als leerlingen dit doen krijgen zij toegang tot de onderdelen Watch, Think en And finally.
  De interactieve onderdelen Think en Discuss, dus de onderdelen waar zij reacties kunnen
  achterlaten,  zijn niet toegankelijk. Om ook toegang te krijgen tot deze onderdelen en dus te kunnen
  deelnemen aan de discussie en vragen te kunnen beantwoorden moeten zij eerst een account
  aanvragen bij TEDed.
- Vraag een account aan bij TEDed zoals hierboven omschreven.
- Surf opnieuw naar het internetadres dat je van je docent hebt gekregen.
- Log in op TEDed en alle onderdelen die je docent heeft klaargezet zijn nu toegankelijk.

Zo krijgen docenten toegang tot de reacties van hun leerlingen en kunnen zij feedback geven.
- Surf naar http://ed.ted.com/ en log in.
- Klik rechts bovenin, links van de knop "Log out", op je accountnaam.
- Klik onder de les waarvan je de reacties wilt bekijken op "Review Student Work".
  Op de pagina die verschijnt tref je een overzicht van de activiteiten van alle leerlingen die aan de les
  hebben deelgenomen.
- Wil je inzage in de reacties van een leerling klik dan achter zijn naam op "Review".
- Klik op het onderdeel "Think" en bekijk het antwoord op vraag 1.
  Wil je de leerling feedback geven klik dan op de knop "Give feedback", voer de feedback in en klik
  op de knop "Give feedback" om die te verzenden. NB. Dit werkt alleen bij open vragen.
- Wil je inzage in de antwoorden op de overige vragen klik dan links boven op het rondje met
  daarin het nummer van de vraag.
- Wil je inzage in de reacties die door een leerling zijn achtergelaten bij een discussie klik dan op het
  onderdeel "Discuss", klik op "Open discussion", ga met je muiswijzer naar betreffende leerling en
  klik daar op "View discussion".
  Wil je de leerling feedback geven, klik dan op de knop "Respond", voer je reactie in en klik
  wederom op "Respond".

NB. Wil je een totaal overzicht van alle gegeven reacties in een Excel-spreadsheet klik dan in het overzichtsscherm "Review Student Work" rechts onderin op de tekst "Download Student Responses (CSV) en klik vervolgens op "Openen" om toegang te krijgen tot de spreadsheet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten