184. Edpuzzle: video's inkorten en van geluidopnames, commentaar en open en meerkeuzevragen voorzien.Edpuzzle is een gratis tool waarmee video's kunnen worden ingekort en voorzien van geluidopnames, open vragen, meerkeuzevragen en commentaar.
Eerst moet worden aangegeven welke video je wilt gebruiken. Dat kan zijn een eigen video die je op je pc hebt staan of een video die al online staat bij Youtube, KhanAcademy, LearnZillion, National Geographic, TED, Veritasium, Numberphile of Crash Course.
Nadat de video is ingeladen moet worden bepaald welk gedeelte van de video je wilt gebruiken.
Is dat gebeurd dan kun je het geselecteerde deel van de video voorzien van eigen geluidopnames, commentaar, open vragen en meerkeuzevragen.
Nadat de video op deze manier is bewerkt creëert de docent in Edpuzzle een klas en voegt hij de bewerkte video toe aan die klas. Als dit is gebeurd wordt een code gegenereerd. Als de leerlingen uit betreffende klas nu surfen naar Edpuzzle en inloggen met hun naam en wachtwoord (emailadres niet vereist) kunnen zij m.b.v. de code terecht bij de bewerkte video, deze bekijken, beluisteren en de vragen beantwoorden.
De docent krijgt inzage in de scores van de leerlingen en de antwoorden die zij hebben gegeven. Tevens kan hij de antwoorden op de open vragen beoordelen en van commentaar voorzien. Als de leerlingen daarna weer inloggen kunnen zij inzage krijgen in de behaalde resultaten en de feedback die de docent hen heeft gegeven.

Om met Edpuzzle te kunnen werken is het nodig om een account aan te vragen. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Edpuzzle staat hieronder stap voor stap beschreven.

Handleiding Edpuzzle in pdf. (Met dank aan Karin Winters).

Zo vraag je een account aan bij Edpuzzle.
- Surf naar http://edpuzzle.com/
- Klik rechts bovenin op de knop "Sign up".
- Klik in het tussenscherm op de knop "Teacher".
- Voer op het volgende scherm in: je naam, je e-mailadres en een wachtwoord.
  Bevestig dat wachtwoord, kies de taal waarin je lesgeeft en klik daarna op de knop "Sign up".
  Je bent nu ingelogd op Edpuzzle.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Edpuzzle.
Inloggen.
- Surf naar http://edpuzzle.com/
- Klik rechts bovenin op de knop "Login" en in het volgende scherm op "Teacher".
- Voer je e-mailadres en password in en klik op de knop "Log in".
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin op je profielnaam en daarna op "Logout".

Zo voeg je een video toe die je wilt bewerken.
- Surf naar http://edpuzzle.com/ en log in.
- Klik rechts bovenin op "My video's".

Video toevoegen vanaf je pc.

- Klik op de oranje knop "Upload video" en daarna op de groene knop "Select video's".
- Zoek op je pc naar de gewenste video, klik erop en klik op "Openen".
- Klik in het tussenscherm dat verschijnt op "Upload all".
- Wacht tot het uploaden gereed is en klik daarna op "Close".
- Klik na enige wachttijd rechts bovenin op "My video" en de video is toegevoegd.
- Ga met je muiswijzer naar de video, klik op "Edit" wacht tot het
  filmpje is ingeladen.

Video toevoegen die afkomstig is van een online dienst.

- Klik op de blauwe knop "Create a new video".
- Klik op het logo van Youtube of één van de andere diensten.
- Voer op de invoerregel een zoekwoord in, of liever nog het internetadres van het filmpje dat je wilt
  gaan gebruiken, en druk daarna op "Enter".
- Ga, nadat het filmpje of de filmpjes zijn gevonden, met je muiswijzer naar het filmpje dat je wilt
  gaan gebruiken. Linksonder het filmpje verschijnt de tekst "Use it".  Klik daarop en wacht tot het
  filmpje is ingeladen.

Zo kun je een filmpje inkorten, voorzien van geluidsopnames, vragen en toelichtingen.
- Open het filmpje met een klik op "Edit" (eigen filmpje) of  "Use it" (filmpje van online dienst) zoals
  hierboven beschreven bij "Zo voeg je een video toe die je wilt bewerken".

Inkorten.

- Start het filmpje door te klikken op het zwarte driehoekje linksonder de video.
  In de tijdbalk onder het filmpje begint een zwart lijntje te lopen.
- Stop het filmpje (klik op twee zwarte verticale balkjes onder de video) op die plaats waar je wilt dat het
  filmpje later begint. Wil je het startpunt nauwkeuriger bepalen dan kan dat door het zwarte rondje
  met ingedrukte muisknop te verslepen naar het beeld waarop de video moet beginnen.
- Versleep nu de rode wijzer aan de linkerkant met ingedrukte muisknop naar het startmoment van
  het filmpje.
- Speel het filmpje verder af en zet het stop op het moment waarop het moet eindigen.
- Versleep nu de rechter rode wijzer naar het eindpunt van het filmpje.
- Knip nu het geslecteerde deel uit het filmpje door rechts bovenaan de pagina te klikken op de
  groene knop "Next" en je keus te bevestigen met een klik op de knop "Yes".
  Het geselecteerde filmdeel staat nu gereed om daar geluidsopnames aan toe te voegen; bovenaan de
  pagina te zien aan het blauw gekleurde microfoontje.

Geluidsopname toevoegen.

NB. Wil je geen geluidsopname toevoegen klik dan rechts bovenin op de groene knop "Next".
NB. Als je een opname toevoegt verdwijnt het oorspronkelijke geluid dat bij de video hoort.
- Klik links onder het filmpje op het icoontje van de microfoon en geef, als daarom wordt gevraagd,
  toestemming tot gebruik daarvan.
- Is dat gebeurd dan begint het filmpje te lopen en kun je tekst inspreken.
  Speel het hele filmpje af en spreek alleen tekst in op die momenten dat het nodig is.
- Ben je klaar met de opname klik dan rechts bovenin op de groene knop "Next" en geef daarna een
  klik op de knop "Yes" om het uploaden van de opname te starten. Het uploaden kan enige tijd duren.
- Is het uploaden klaar dan kom je terecht op de pagina waarop je het filmpje met de geluidsopname 
  kunt beoordelen: bovenaan de pagina te zien aan de oranje gekleurde luidspreker.
  Ben je akkoord klik dan rechts bovenin op de groene knop "Next". Ben je niet akkoord klik dan
  links bovenin op de knop "Back" en start de opname opnieuw.
- Na een klik op 'Next" kom je terecht in het deel waarop je vragen en commentaar kunt toevoegen;
  bovenaan de pagina te zien aan het groen gekleurde vraagteken.

Open vragen, meerkeuzevragen en/of toelichtingen toevoegen.

- Start het filmpje. Het groene blokje met het vraagteken begint naar rechts te bewegen.
- Zet het filmpje stop op het moment dat je een open vraag, meerkeuzevraag of toelichting wilt
  toevoegen. (Je kunt ook het zwarte streepje boven het vraagteken naar dit moment verslepen).
- Geef een muisklik op het groene blokje met het vraagteken.
- Klik op het tabblad "Open" als je een open vraag wilt toevoegen, op het tabblad "Test" als je een
  meerkeuzevraag wilt toevoegen en op "Comment" voor het toevoegen van een toelichtende tekst.
Open vraag.
- Voer op het invoerveld achter het nummer de open vraag in.
  Wil je op dezelfde plaats in het filmpje nog iets toevoegen klik dan op de blauwe knop
  "Add next item".
  Wil je verderop in het filmpje iets toevoegen klik dan op de groene knop "Done".
Meerkeuzevraag.
- Klik op het tabblad "Test".
- Voer op het invoerveld achter het nummer de meerkeuzevraag in.
- Voer op de invoervelden daaronder de antwoordmogelijkheden in. Heb je behoefte aan meer
  antwoordmogelijkheden klik dan net zo vaak als nodig op de knop "Add answer".
- Geef per antwoordmogelijkheid aan of dat antwoord goed of fout is door respectievelijk te klikken
  op het vinkje (wordt groen) of het kruisje (wordt rood).
  Wil je op dezelfde plaats in het filmpje nog iets toevoegen klik dan op de blauwe knop
  "Add next item".
  Wil je verderop in het filmpje iets toevoegen klik dan op de groene knop "Done".
Toelichtende tekst.
- Klik op het tabblad  "Comment".
- Voer op het invoerveld achter het nummer de toelichtende tekst in.
  Wil je op dezelfde plaats in het filmpje nog iets toevoegen klik dan op de blauwe knop "Add next item".
  Wil je verderop in het filmpje iets toevoegen klik dan op de groene knop "Done".


Nadat je hebt geklikt op "Done" kun je het filmpje afspelen en stop zetten op de volgende plaats waar je iets wilt toevoegen. (Je kunt ook het zwarte streepje boven het vraagteken naar dit moment verslepen).

- Ben je klaar met het toevoegen van vragen en toelichtingen klik dan rechts bovenin op de groene
  knop "Save".
- Voer op het volgende scherm een titel in voor het filmpje, kies de gewenste taal en klik daarna op
  "Save & Exit".
- Klik in het volgende scherm (Assign video) op de rode knop "No, go to My Videos".
NB. De video is nu gereed om met anderen te delen.

Een video delen met leerlingen uit je klas.
Een klas aanmaken.
- Surf naar http://edpuzzle.com/ en log in.
- Klik rechts bovenin op "My classes".
- Klik in het volgende scherm op "+ Add class".
- Voer op het volgende scherm een klassennaam in, selecteer achter "Subject" het vakgebied waartoe
  de video behoort en achter "Grade" het leeftijdsniveau van de leerlingen uit de klas en klik daarna
  op "Save class".

Video toevoegen aan de klas.

- Klik rechts bovenin op "My videos".
- Ga met je muiswijzer naar de video die je aan een klas wilt toewijzen en klik daar op "Assign".
- Klik in het volgende scherm aan de rechterzijde op de klas waaraan je een video wilt toevoegen.
  Er verschijnt een vinkje bij de klas.
- Klik aan de linkerzijde op de video('s) die je aan de klas wilt toewijzen. Er verschijnt een vinkje bij
  de video('s).
- Klik nu rechts bovenin op de groene knop "Save Assignments" en bevestig dat in het volgende
  scherm met een klik op "Yes".

De code achterhalen waarmee je de video kunt delen met de leerlingen uit een klas.

- Surf naar http://edpuzzle.com/ en log in.
- Klik rechts bovenin op "My classes".
- Klik op de gewenste klas.
- Rechts bovenin bevindt zich de "Share code" waarmee leerlingen toegang krijgen tot de video's die
  aan de klas zijn toegewezen. Verstrek deze code aan de leerlingen.

Zo kunnen  leerlingen die de share code hebben een video bekijken en vragen beantwoorden.
- Surf naar http://edpuzzle.com/ en klik rechts bovenin op "Login".
- Klik in het tussenscherm op "Student".
- Heb je al een account bij Edpuzzle voer dan je username en password in en klik op "Log in".
- Maak je voor het eerst gebruik van Edpuzzle klik dan onderaan op het inlogscherm op "Sign up".
  Voer op het volgende scherm je voornaam, een username en twee keer een wachtwoord in en als je
  dat wilt je e-mailadres (is niet vereist).
- Klik daarna op de blauwe knop "Sign up".
- Klik op de blauwe knop "Add class".
- Voer op het volgende scherm de code in die je van je docent hebt gekregen en klik op "Join the
  class".
- Klik onder de video die je gaat bekijken op de knop "Start".
- Start de video, bekijk die, lees de toelichtingen en beantwoord de vragen. KLik na het
  beantwoorden van een vraag op de groene knop "Answer" en daarna op "Continue".

Zo krijg je inzage in de resultaten van de leerlingen en geef je hen feedback.
Resultaten bekijken.
- Surf naar http://edpuzzle.com/ en log in.
- Klik rechts bovenin op "My classes".
- Klik op de gewenste klas.
- Klik bij de video waarvan je de resultaten wilt bekijken links onderin op "Progress".
- Klik rechts boven op het tabblad "In classroom".
- In het scherm dat zich opent zie je (met enige vertraging) welke leerlingen zijn ingelogd op de
  video (naam wordt vermeld), hoe ver zij zijn met het bekijken daarvan (watched) en hoeveel
  vragen zij al hebben beantwoord (answered questions).
  "Grade" geeft een indicatie of de vragen al dan niet juist beantwoord zijn.
  Let wel: antwoorden op open vragen worden vooralsnog als fout aangemerkt.
  Pas nadat alle antwoorden beoordeeld zijn door de docent geeft "Grade" inzage in de mate van
  juistheid van gegeven antwoorden.

Antwoorden beoordelen en leerlingen feedback geven.

- Klik op de naam van de leerling die je feedback wilt geven en alle vragen en gegeven antwoorden
  komen in beeld.
  Bij meerkeuzevragen is het juiste antwoord aangegeven met een groen pijltje, het door de leerlingen
  gegeven antwoord met een vinkje. Antwoorden op open vragen moeten nog beoordeeld worden.
- Beoordeel als volgt de antwoorden op de open vragen. Klik achter een vraag op het groene vinkje
  als een juist antwoord is gegeven en op het rode kruisje als het fout is.
- Klik achter de open vragen op het zwarte tekstwolkje, voer in het invoerveld dat zich opent de
  feedback in en klik daarna op "Save".
- Herhaal die bij alle leerlingen.
NB. Als leerlingen nu inloggen op Edpuzzle en vervolgens rechts bovenin klikken op "My classes" zien zij rechtsonder betreffende video een knop "See results". Na een klik op die knop krijgen zij de resultaten en de gegeven feedback te zien.
- Als de docent alle open vragen heeft beoordeeld kan hij als volgt per vraag zien welke leerlingen de
  vraag goed dan wel fout beantwoord hebben.
  Surf naar http://edpuzzle.com/ en log in.
  Klik rechts bovenin op "My classes".
  Klik op de gewenste klas.
  Klik bij de video waarvan je de resultaten wilt bekijken links onderin op "Progress".
  Klik onder "Understanding" op de vraag (question) waarvan je inzage wilt in de resultaten.

8 opmerkingen:

 1. Ik ben op zoek naar een programma waarmee leerlingen zelf een les kunnen samen stellen met behulp van filmpjes en vragen. Is dit daarvoor ook geschikt of kun je iets anders aanbevelen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Playposit (voorheen Educanon) is ook een optie.
   Tool is in grote lijnen hetzelfde gebleven.
   Educanon is beschreven op http://ict-idee.blogspot.nl/2013/11/175-educanon-youtube-filmpjes-voorzien.html

   Verwijderen
 2. Is er limiet van aantal studenten in 1 klas op edpuzzle?

  Alvast bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De site van Edpuzzle geeft hierover geen uitsluitsel. Ik heb Edpuzzle een tweet gestuurd, maar er is tot op heden niet op gereageerd.
   Alhoewel ik niet zeker ben vermoed ik dat er aan het aantal studenten geen limiet wordt gesteld.

   Verwijderen
  2. Beste Lotte,
   Omdat jouw vraag en uiteraard ook het antwoord me interesseerde heb ik Edpuzzle een mail gestuurd met daarin jouw vraag.
   Hierbij het antwoord dat ik van Edpuzzle ontving:
   Herman,
   Thanks for your email, happy to help. No limits. :)
   Edpuzzle is free for teachers and students, we charge schools that might be interested in having the premium features: https://www.edpuzzle-resources.com/for-schools/

   Verwijderen
 3. Kan ik ook stukjes uit een film knippen?
  Alvast bedankt!

  BeantwoordenVerwijderen