134: Teachem: Koppel (fragmenten van) Youtube-films en maak daarmee je eigen film en voeg begeleidende teksten of flashcards toe.

Ga naar Match the Memory

Op de site "It's all in the cloud" van André Manssen ontdekte ik de tool Teachem.
Teachem is een toepassing waarmee het mogelijk is om Youtube-filmpjes of fragmenten daarvan te koppelen en er als het ware één filmpje van te maken.
Het voordeel van zo'n zelf geconstrueerd filmpje is dat alleen die delen kunnen worden opgenomen die relevant zijn voor de les.
Behalve het koppelen van (fragmenten van) Youtube-filmpjes biedt Teachem ook de mogelijkheid om naast die filmpjes tekstvelden op te nemen. Die tekstvelden passen bij een bepaald gedeelte van de film. Op het moment dat de film bij dat deel is aangekomen licht het bijbehorende tekstveld op. Het moment waarop datgebeurt kun je zelf vastleggen.
Ook is het mogelijk om met een klik op een tekstveld  het filmpje te laten doorspoelen naar dat fragment van de film waarmee het is verbonden.
Welke teksten je wilt opnemen in die tekstvelden kun je zelf bepalen. Zo kun je er voor kiezen om bijvoorbeeld extra informatie, een beknopte inhoud van het fragment, vragen of opdrachten toe te voegen.  Ook is het mogelijk om de vertaling van woorden die in het filmpje in een andere taal worden uitgesproken in de tekstvelden op te nemen.
Behalve tekstvelden kunnen naast de filmpjes ook flashcards worden opgenomen. Die kaartjes hebben een voorkant en een achterkant. Met een klik op de tekst "Flip" kan zo'n flascard worden omgedraaid. Met enige creativiteit bieden deze flashcards veel mogelijkheden. Zet op de voorkant bijvoorbeeld een vraag en op de achterkant het antwoord op die vraag. Zet op de voorkant een woord en de vertaling daarvan op de achterkant.
Creaties die met Teachem zijn gemaakt krijgen een eigen internetadres. Door dit adres aan anderen te verstrekken kunnen ze met anderen worden gedeeld.
Helaas werkt Teachem niet naar behoren onder de Internet Explorer. De browser Chrome kan er echter goed mee overweg.
Teachem is zeer gebruiksvriendelijk en het gebruik ervan is gratis.

Bij Flipping the Classroom kan Teachem uitstekend van pas komen.

Om met  Teachem te kunnen werken moet er eerst account worden aangevraagd. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe Teachem bediend moet worden staat hieronder beschreven.

Zo vraag je een account aan bij Teachem.
- Surf naar http://teachem.com/
- Klik rechts boven op "Register".
- Voer je voornaam, je achternaam, je emailadres en een password in en klik daarna op de knop
   "Register".
- Je ontvangt nu een mail van Teachem. In die mail bevindt zich een link. Klik op die link om je
  account te activeren. Vanaf nu kun je inloggen op Teachem.

Zo kun je inloggen op Teachem en weer uitloggen.
- Surf naar http://teachem.com/
- Klik rechts boven op "Login".
- Voer je emailadres en password in en klik op ""Log in".
- Wil je weer uitloggen, klik dan rechts boven op de knop "Log out".

Zo kun je één of meer filmpjes (= School) toevoegen aan Teachem.
- Surf naar http://teachem.com/ en log in.
- Klik op de knop "Create School"
  School is de naam die Teachem gebruikt voor een filmpje of  enkele bij elkaar behorende filmpjes.
- Voer bij "School name" een thema-naam in die betrekking heeft op de inhoud van de filmpjes en bij
  "Tell us about your school" een korte toelichting op de filmpjes.
  Als je deze gegevens hebt ingevoerd verschijnt er onder het invoerveld een internetadres.
  Dit is het adres waarop bezoekers later jouw Teachem kunnen bekijken.
  Voeg eventueel een logo toe, selecteer de bullet voor "Public" en klik op "Start School".
  De omgeving waarin je de filmpjes kunt opslaan is nu klaar.

- Klik nu op de knop "Add class".  Class is de naam die Teachem gebruikt voor een youtubefilmpje.
- Plak het internetadres van het filmpje dat je wilt gebruiken op de invoerregel en druk op "Enter.
  Het filmpje is nu toegevoegd aan jouw "School".
  Zo vind je het adres van een filmpje: Surf op een ander tabblad naar http://www.youtube.com/ , zoek naar het filmpje
   dat je wilt toevoegen en s
peel het filmpje af. Op de adresregel bevindt zich het internetadres van het filmpje.
   Kopieer dat adres, plak het op de invoerregel en druk op "enter".

  Je kunt de invoerregel ook gebruiken om bij Youtube naar een filmpje te zoeken.Wil je dat, voer
  dan op de invoerregel een zoekwoord in en druk daarna op "Enter". Alles wat is gevonden verschijnt
  nu in Teachem.
  Klik bij het filmpje dat je wilt gebruiken op de knop "Add" en het wordt toegevoegd aan jouw
  School.

- Wil je aan dezelfde School nog een filmpje toevoegen, voer dan op de invoerregel links boven een
   zoekwoord in, druk op "enter" en klik bij het filmpje dat je wilt gebruiken op de knop "Add".
   Of voer op de invoerregel het internetadres van het filmpje in en druk daarna op "enter" om het te
   plaatsen.
 
Zo kun je een School met alle filmpjes die er in zitten later eventueel weer wilt verwijderen.
- Surf naar http://teachem.com/ en log in.
- Klik rechts boven op "Dashboard". Alle schools die je hebt gemaakt verschijnen in de linker kolom.
- Ga met de muiswijzer naar de School die je wilt verwijderen. Achter die School verschijnt een
  plusteken en een icoontje van een sleutel. Klik op het icoontje van de sleutel.
- Klik op de knop "Delete School".
- Type het woord "DELETE" in het rood omkaderde invoerveld en klik onderaan de pagina op  
   "Update School" om de school te verwijderen.

Zo kun je een afzonderlijk filmpje weer verwijderen.
- Surf naar http://teachem.com/ en log in.
- Klik rechts boven op de knop "Dashboard".
- Klik op de titel van de School en in het volgende scherm op de illustratie van de School waaruit je
  één of meer filmpjes wilt verwijderen
- Klik rechts boven op de knop "Edit class" en je komt in een scherm waarin alle filmpjes die in jouw
  School zijn opgenomen zijn te zien.
- Ga met de muiswijzer naar het filmpje dat je wilt verwijderen, klik op het rode kruisje dat
  verschijnt en daarna op het woord "Delete".

NB. Wil je de volgorde van de filmpjes veranderen, ga dan met de muiswijzer naar het filmpje dat je wilt verplaatsen, ga met de muiswijzer naar het blauwe kruis dat verschijnt en versleep het met ingedrukte muisknop naar de gewenste plaats.

Zo kun je instellen wanneer een filmpje moet beginnen en weer moet stoppen.

- Ga weer naar "Edit Class" zoals hierboven staat beschreven.
- Klik op het filmpje waarvan je de begin- en eindtijd wilt instellen en speel het filmpje af in het grote
  scherm. Houd de tijden bij de tijdbalk in de gaten en bepaal de begin- en eindtijd.
- Voer bij het betreffende filmpje in de rechterkolom bij "Start" de begintijd in en bij "End" de
  eindtijd. Is een filmpje later bij het afspelen bij de eindtijd aangekomen dan schakelt het automatisch
   over naar het volgende filmpje.
- Stel de begin en eindtijd van alle filmpjes in.
- Klik op de knop "View" om het resultaat te beoordelen.

Tip!  Wil je van één film twee fragmenten opnemen die in de oorspronkelijke film niet aaneensluiten, plaats die film dan 2 keer in Teachem, leg in het 1e filmpje de begin- en eindtijd van het eerste fragment vast en in het tweede filmpje de begin- en eindtijd van het 2e fragment

Zo voeg je tekstvelden en flashcards toe aan een filmpje.
- Open de School die je wilt bewerken en ga zoals hierboven beschreven naar "Edit Class".
- Klik in de rechterkolom op de titel van het eerste filmpje, speel het af en bepaal op welke momenten
  er een tekstveld of een flashcard in beeld moet komen.
- Geef rechst boven bij "Create a flashcard, type question here" een muisklik, voer de gewenste
  tekst in en druk op "Enter".  De tekst wordt nu geplaatst bij het filmpje.
  Wil je dat er een flashcard komt vul dan bij "Answer" in wat er op de achterkant van het kaartje
  moet komen en drukdaarna op "enter".
- Linksboven bevindt zich het tijdstip waarop het tekstveld of de flashcard later actief wordt.
  Ga er met je muiswijzer naar toe en stel de juiste begintijd in door te klikken op de pijltjes die
  verschijnen. De eindtijd hoef je niet in te stellen, die komt namelijk overeen met de begintijd van de
  volgende tekst.
- Herhaal dit voor alle tekstvelden of flashcards die je wilt toevoegen.
- Wil je een tekst of flashcard weer verwijderen, ga er dan met je muiswijzer naar toe, klik op het
  rode kruis en daarna op "Delete".
- Klik op de knop "View" om het resultaat te beoordelen.

NB. Tekstvelden/flashcards worden automatisch in tijdsvolgorde gezet. Worden de verschijningstijden gewijzigd dan kan het zijn dat ook de volgorde verandert.

Zo kun je een Teachem publiceren en delen met anderen.
- Open de School die je wilt publiceren en ga zoals hierboven beschreven naar "Edit Class".
- Klik rechts boven op de knop "Publish".
- Klik nu rechts boven op de knop "Dashboard".
- Ga met je muiswijzer naar de School die je wilt delen en klik op het icoontje van de sleutel die
  verschijnt.
- Onder "Basics" bevindt zich het internetadres van jouw Teachem. Kopieer dit adres en verstrek het
  aan anderen. Wie naar dit adres surft kan jouw Teachem bekijken.

 Een Teachem kun je ook als volgt delen:
- Ga naar "Edit Class" zoals hierboven beschreven en klik op "View".
- Klik rechts boven bij het eerste filmpje op "Email flashcards/notes", voer een emailadres in en klik  
  op "Send".
  De persoon die de mail ontvangt kan met een klik op de knop jouw Teachem openen.


Voorbeelden Van Teachems :  How to create your first class of Teachem.
                                                 How to add multiple vidoes to a Teachem-class. 

                                                 How to watch and learn from a Teachem-class.
                                                 How to email Teachem Flashcards & Smartnotes.

Voorbeeld-Teachem waarin  het aanleggen van een tegelvloer wordt toegelicht. (
Klik op afbeelding)

Klik op afbeelding

Geen opmerkingen:

Een reactie posten