130. Maak interactieve illustraties met Thinglink.


Ga naar Thinglink

Thinglink is een tool waarmee interactieve illustraties gemaakt kunnen worden. Die illustraties zijn met Thinglink voorzien van aanklikbare punten (pointers). Ga je met de muiswijzer naar zo’n pointer dan verschijnt er een tekst en/of een illustratie. Klik je op zo’n pointer dan word je doorgelinkt naar bijvoorbeeld een website, een illustratie, een filmpje, een foto, een twittertimeline, een facebookpagina of een geluidsopname. 
Met enige creativiteit kunnen met Thinglink prachtige resultaten behaald worden.
Enkele mogelijkheden:
- Landkaarten waarop de namen van steden verschijnen als je er met de muiswijzer naar toe
  gaat en waarop informatie over die steden verschijnt als je erop klikt.
- Een torso van een mens waarop de namen van de organen verschijnen en waarop wordt
  doorgelinkt naar informatie of een filmpje over die organen als je er op klikt.
- Groepsfoto's waarop de namen van de personen verschijnen en waarop wordt doorgelinkt
  naar de website, het weblog, de Facebook-pagina of de twittertimeline van die personen.

- Sommen met pointers die antwoorden verbergen en uitleg geven over hoe de sommen
  gemaakt moeten worden.

- Zinnen om te ontleden. De pointers verbergen de zinsdelen of woordsoorten en
  linken door naar sites met uitleg.
- Pagina met illustraties van historische personen. De pointers verbergen de namen van 
  die personen en linken door naar informatie of filmpjes over die personen.

Het ganzenbordspel over mediawijsheid laat zien wat er met 
Thinglink zoal mogelijk is.
Zie http://bit.ly/1FSCMTk 


Aan het gebruik van 
Thinglink zijn geen kosten verbonden. Wel is het nodig om een account aan te vragen. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Thinglink staat hieronder stap voor stap beschreven.

Meer dan 50 educatieve voorbeelden van het gebruik van Thinglink in de les.

Zo vraag je een account aan bij Thinglink.
- Surf naar 
http://www.thinglink.com/
- Klik rechts bovenin op "Log in".
- Klik in het scherm dat zich opent rechts bovenin op "Join now".
- Klik in het volgende scherm bij "Basic Free" op de knop "Start".
- Voer aan de rechterzijde van het volgende scherm achtereenvolgens in: je naam, je e-mail-
  adres, een wachtwoord en nogmaals dat wachtwoord en klik daarna op de knop "Sign up for
  free".

- Vanaf nu kun je inloggen op Thinglink.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Thinglink.
Inloggen.
- Surf naar 
http://www.thinglink.com/
- Klik rechts bovenin op "Login".
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en wachtwoord in en klik daarna op de knop
  "Log in".
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin, rechts van de tekst “Upgrade”, op het woord “Account” en daarna aan
  de rechterijde in het pop-up-scherm op het icoontje met het zwarte pijltje. 


Zo kun je een illustratie uploaden naar Thinglink.
- Surf naar 
http://www.thinglink.com/ en log in.
- Klik rechts bovenin op "Create".
A. Een illustratie toevoegen vanaf je eigen pc.
- Klik links bovenin op de knop "Upload from hard drive".
- Klik op "Choose images or drag-and-drop here".
- Zoek op je pc naar de gewenste illustratie, klik erop en klik op "Openen".
B. Een illustratie van internet toevoegen.
- Klik bovenin op "Web, URL address / Link".
- Plak of voer het internetadres van de illustratie in op de invoerregel met de tekst “Enter
  image or video-URL here” en klik daarna op "Tag this image".


Wil je het internetadres achterhalen van een illustratie die je met Google hebt gevonden, klik dan op die illustratie en hij wordt vergroot weergegeven. Klik aan de rechterzijde op de knop “Afbeelding bekijken” en er verschijnt een pagina met alleen de illustratie. Bovenaan die pagina bevindt zich op de adresregel het internetadres van de illustratie. Klik op dat adres en het wordt blauw geselecteerd. Geef een  rechtermuisklik in het blauw geselecteerde adres en klik op "Kopieren". Ga nu terug naar Thinglink en plak het adres op de invoerregel.

C. Een illustratie van je eigen Facebook-pagina toevoegen.
- Klik bovenaan de pagina op "Import Facebook photos" en daarna op de knop "Login
  with Facebook". 

- Log in op je Facebook-pagina, klik op het album waarin zich de gewenste illustratie bevindt,
  klik op die illustratie om het te selecteren en klik daarna op de knop “Import selected”.
D. Een illustratie van Flickr toevoegen. 

NB. Je kunt alleen illustraties van Flickr toevoegen als je beschikt over een Flickr-account en de username van de persoon aan wie de illustratie toebehoort.
- Klik bovenaan de pagina op "Import Public Flickr Images".
- Voer op de invoerregel met de tekst “Flickr-username” de username in van de persoon van
  wie de illustraties is en klik daarna op "Get Images".


PS. Het inladen van een illustratie kan enige tijd duren.

Zo plaats je een pointer op een illustratie en voeg je daaraan informatie toe.
-  Zodra het uploaden van de illustratie is afgerond komt die illustratie in beeld. 
 
- Voer boven de illustratie, achter "Title", een titel in voor je Thinglink.
- Ga nu met de muiswijzer naar de afbeelding en er verschijnt een plusteken.
- Ga met de muiswijzer (plusteken) naar de plaats waar je een pointer wilt plaatsen,  geef daar
  een muisklik en de pointer wordt geplaatst.

- Versleep de pointer zo dat nog nodig is met ingedrukte muisknop naar de juiste plaats en
  maak de pointer zo groot als je wilt door de hoekpunten van de pointer met ingedrukte
  muisknop te verslepen. 
  NB. Het gebied dat binnen de rechthoek valt wordt later het aanklikbare deel van de
  illustratie.
- Voer aan de linkerkant onder "Link or image address" het internetadres in van de website,
  de illustratie, het filmpje of het geluid dat moet verschijnen als er later op de pointer
  wordt geklikt.
- Voer onder "Text" de beschrijving in die later moet verschijnen als de muiswijzer op de
  pointer wordt geplaatst.

- Kies desgewenst een andere pointer door onder “Icon” op het icoontje van de actieve pointer
  te klikken en daarna op het gewenste icoontje.

- Klik op de groene knop "Save Tag" om de gegevens op te slaan.
- Herhaal bovenstaande voor alle pointers die je wilt opnemen.
- Zijn alle pointers geplaatst klik dan rechts onder op de groene knop "Save" image.
- De interactieve illustratie is nu klaar, heeft een eigen internetadres en kan gedeeld worden
  met anderen.

Zo achterhaal je het internetadres van de illustratie en kun je het delen met anderen.
- Surf naar 
http://www.thinglink.com/ en log in.
- Klik bovenin op de knop "Me".
- Klik op de illustratie waarvan je het internetdres wilt weten en dat je met anderen wilt delen.
- Klik aan de rechterkant in de illustratie die verschijnt op de knop “Share”.
Achterhalen internetadres.
- Onder “Link” bevindt zich het internetadres van de interactieve illustratie.
- Verstrek dit internetadres aan anderen. Wie naar dit adres surft komt terecht op de
  interactieve illustratie.
Internetadres delen via Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, Tumblr, Edmodo, Tackk of E-mail.
- Klik op het icoontje van de dienst waarmee je het internetadres met anderen wilt delen.
- Log in op die dienst en voer de aangegeven handelingen stap voor stap uit.
Interactieve illustratie embedden op eigen websit eof weblog.
- Onder “Embed” bevindt zich de html-code waarmee je de illustratie kunt opnmen op je
  eigen website of weblog.
- Klik onder “Embed” op de html-code en die code wordt blauw geselecteerd.
- Geef een rechtermuisklik in de geselecteerde code en klik op “Kopiëren”.
- Log in op het beheergedeelte van je website of weblog en plak de html-code op de gewenste
  plaats.
- Sla de wijzigingen op en de illustratie staat op je website of weblog.

Zo breng je wijzigingen aan in eerder gemaakte Thinglink-illustraties.
- Surf naar 
http://www.thinglink.com/ en log in.
- Klik bovenin op de knop "Me".  
- Klik op de illustratie die je wilt wijzigen.
- Klik aan de rechterkant in de illustratie die verschijnt op de knop “Edit” en je komt terecht
  op het scherm waarmee je eerder de pointers hebt geplaatst.

- Wil je een pointer verplaatsen klik dan op die pointer en versleep hem met ingedrukte
  muisknop naar de gewenste plaats.
  Wil je het aanklikbare gebied van een pointer vergroten of verkleinen klik dan op die pointer
  en
versleep de hoekpunten tot de gewenste grootte is bereikt.
  Wil je het uiterlijk van een pointer veranderen of de aan de pointer gekoppelde tekst of link  
  klik dan op de pointer en breng in het schermdeel aan de linkerkant de gewenste wijzigingen
  aan.

- Klik na het aanbrengen van de wijzigingen onderaan in de kolom op de groene knop "Save
  tag" en daarna rechts onder op de knop “Save image”.

Zo kun je een illustratie weer verwijderen.

- Surf naar 
http://www.thinglink.com/ en log in.
- Klik bovenin op de knop "Me". 
- Klik op de illustratie die je wilt verwijderen.
- Klik onder de vergrootte weergave van de illustratie op de tekst “Remove image” en
  bevestig de verwijdering met een klik op de knop "OK".Demofilmpjewaarin de werking van Thinglink wordt toegelicht.Geen opmerkingen:

Een reactie posten