Heeft u de handleidingen van ICT-idee liever op papier? Voor €1,50 per stuk zijn ze te bestellen in de Webwinkel. Die handleidingen zijn volledig up-to-date. In de webshop zijn ook het ganzenbordspel "Word Mediawijs" en sjablonen voor het maken van een kwartetspel, een memoryspel en een serie flashcards te bestellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. Zo start je een weblog met Blogger (incl. lesbrief).


Komt het regelmatig voor dat u anderen ergens over wilt informeren?
Bijvoorbeeld over uw hobby, over uw sport, over de dingen die u meemaakt, over activiteiten in uw woonplaats, of zoals op dit weblog over lesideëen/toepassingen op het gebied van ICT.
Dan is een weblog iets voor u.
Blogger is een gratis service waar een weblog kan worden gemaakt en onderhouden.
Het maken van een weblog bij Blogger kunt u net zo moeilijk maken als u zelf wilt.
De basis is eenvoudig en door iedereen te leren.
Daarboven is veel meer mogelijk, zeker als u het programmeren in HTML beheerst.
In de bijgevoegde lesbrief (zowel bedoeld voor leerlingen als docenten) worden de basishandelingen die nodig zijn om een weblog te maken met Blogger stap voor stap beschreven.

Lesbrief: "Zo start ik een weblog met Blogger"Het aanleggen van een klassenweblog wordt door leerlingen zeer op prijs gesteld.
Per toerbeurt een stukje schrijven voor het blog.

29. Een klas verdelen in groepjes.


Groepjeskiezer, uitblinkend in eenvoud, even handig als doeltreffend.
Moet je je klas in willekeurige groepjes verdelen:
- surf dan naar Groepjeskiezer van schoolbordportaal.nl,
- vul de namen van de leerlingen in,
- selecteer het aantal groepjes dat je wilt maken,
- klik op "Maak groepjes",
- en ........ Groepjeskiezer verdeelt je klas in groepjes.

PS. In plaats van iedere keer de namen van de leerlingen te moeten intypen is het handig om de namen van de leerlingen éénmaal in bijvoorbeeld Word te zetten, op te slaan en steeds vanuit Word te kopieren en te plakken in Groepjeskiezer.

28. Zo maak je een Yurls-startpagina.


Bij gebruik van een digibord of beamer is het handig om vanuit één startpagina met één klik op de knop te kunnen doorlinken naar veelgebruikte websites, videofilmpjes, animaties enz. enz.
Yurls is een gratis online-service waarmee dat mogelijk is.
Op een eigen startpagina kunnen favoriete websites, filmpjes, animaties, feeds, tweeds, teksten, polls, afbeeldingen, Google-maps,  enz. enz. worden verzameld en geordend.
Met Yurls zijn al deze favorieten overal ter wereld voor u bereikbaar.
Yurls is zeer gebruiksvriendelijk en levert esthetisch verantwoorde resultaten.
Om gebruik te kunnen maken van Yurls  moet eerst een account worden aangevraagd.
Hoe dat in zijn werk gaat en hoe daarna een Yurls-pagina kan worden aangemaakt en gevuld staat uitvoerig beschreven in de hieronder toegevoegde lesbrief.

Sinds kort beheer ik een Yurlspagina voor de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
Deze Yurls-pagina kunt u bereiken onder: http://www.bogerman.yurls.net/nl/page
Voor geschikte links houd ik mij aanbevolen.
Wilt u ze delen mail ze me dan via het icoontje "Reactie" hieronder.


27. Zelf een diploma maken met diplomamaker.nl

In een schooljaar doen zich meerdere gelegenheden voor waarbij we prestaties van leerlingen zouden willen honoreren met een diploma of oorkonde.
Te denken valt aan prestaties tijdens sportdagen, wedstrijden, het met succes afronden van een workshop, cursus of leerstofonderdeel of het onder de knie hebben van een vaardigheid.
Het zelf maken van een diploma met bijvoorbeeld Word is in een optie.
Maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Diplomamaker klaart een dergelijke klus in een oogwenk.
Surf naar http://www.diplomamaker.nl/ Voer een titel in en de naam van de leerling, voeg commentaar toe en een onderschrift, bepaal kleur en lettertype, kies een kantlijn en een afbeelding, klik op "Print pagina" en Diplomamaker doet de rest.
Eenvoudiger kan haast niet.

25. Bogerman Wommels organiseert Lipdub (voortgezet onderwijs).

Op 20 maart 2011 publiceerde ik op dit weblog een bericht met als titel "Organiseer een Lipdub" (zie bericht 9 onder de maand maart 2011).
Omdat er bij mijn weten nog geen scholen van voortgezet onderwijs waren die een Lipdub hadden georganiseer eindigde ik mijn bericht met: "Welke school voor Voortgezet Onderwijs durft het aan om als eerste een Lipdub te organiseren?"
Afgelopen week kreeg ik een mail van Bogerman te Wommels (Friesland), een school voor voortgezet onderwijs, en notabene een nevenvestiging van Bogerman te Sneek, de school waaraan ik werkzaam ben,  dat zij een Lipdub had georganiseerd.
Zeker weten of  Bogerman te Wommels daarmee de eerste vo-school  is doe ik niet, maar een van de eersten is zij zeker: een complimentje meer dan waard.
Is Bogerman Wommels de eerste is of  is er een vo-school (12 tot 18 jarigen) die haar voorafging?
Graag even een reactie hieronder als u daar meer van weet.

De Lipdub van Bogerman Wommels - Pink "Raise your glass" - valt hieronder te bewonder.


Zoektermen in You Tube: Lipdub Wommels.