57. Zo maak je een mindmap met Popplet.


Popplet is een tool die helpt om structuur aan te brengen in leerstof en die leerstof op een overzichtelijk wijze in beeld te brengen. Met Popplet kunnen op snelle en eenvoudige wijze zogenaamde Popplets gemaakt worden. Een Popplet is een canvas waarop gegevens op een gestructureerde, visueel aantrekkelijke manier zijn weergegeven. Zo’n Popplet, een soort mindmap, is opgebouwd uit vakjes, die met verbindingslijnen met elkaar zijn verbonden. Die vakjes, door Popplet Popples genoemd, kunnen gevuld worden met teksten, tekeningen, illustraties en/of  filmpjes. Met een zoomfunctie kan op die Popples worden in- en uitgezoomd. Popplets krijgen een eigen internetadres en kunnen vanuit Popplet via Facebook, Twitter en e-mail met anderen gedeeld worden. Ook is het mogelijk om Popplet een html-code te laten genereren waarmee Popplets op eigen website of weblog kunnen worden opgenomen.

Als extra biedt Popplet de mogelijkheid om van een Popplet een presentatie te maken. De afzonderlijke Popples worden daartoe van nummers voorzien. Tijdens het afspelen van de presentatie wordt dan, in volgorde van nummering, ingezoomd op de afzonderlijke Popples. Er onstaat dan een presentatie die doet denken aan een presentatie met de populaire presentatietool Prezi.
Aan het gebruik van 
Popplet zijn geen kosten verbonden. Wel dient er een account te worden aangevraagd. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Popplet staat hieronder stap voor stap beschreven.


Hieronder een voorbeeld van een Popplet in embedded vorm.
En hier de link naar diezelfde Popplet http://popplet.com/app/#/69056


Zo maak je een account.
- Surf naar http://popplet.com/
- Klik rechts bovenin op de knop “Log in”.
- Klik onderaan in het welkomstscherm achter “Not a member?” op de tekst “Sign up now”.
- Voer op het volgende scherm in: je voornaam, je achternaam, je e-mailadres, nogmaals
  dat e-mailadres, een password en, ter bevestiging, nogmaals dat password.
- Zet een vinkje voor “I agree to Popplet’s terms of service and privacy policy” en klik daarna
  op de knop “Next”.     
- Je hebt nu een account bij Popplet en kunt vanaf nu inloggen op Popplet.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Popplet.
Inloggen.
- Surf naar http://popplet.com/
- Klik rechtsboven op de knop “Log in”.
- Voer op het welkomstscherm je e-mailadres en password in en klik daarna op de knop “Log
  in”.
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin op de knop “Log out”.

Zo maak je een nieuwe, nog lege, Popplet.
Een Popplet is een canvas waarop vakjes met teksten, tekeningen, illustraties en filmpjes worden geplaatst die door lijnen met elkaar zijn verbonden.
Let op! In Popplet is plaats voor maximaal 5 Popplets. Wil je daarna nog een Popplet maken dan moet er eerst ruimte worden vrijgemaakt door een eerder gemaakte Popplet te verwijderen.
- Surf naar http://popplet.com/ en log in.
- Klik links bovenin op de knop “Make new Popplet”.
- Voer op het invoerveld achter 1 “Name your Popplet” een titel in voor je Popplet, klik achter 2
  “Pick your color” op de gewenste achtergrondkleur en klik daarna op de knop “Make it so”.

Zo maak je een Popple en vul je hem met een tekst, tekening, illustratie of filmpje.
Een Popple vullen met tekst.
- Klik in de net geopende Popplet op het blauwe tandwiel links bovenaan de pagina.
- Klik op de knop “New Popple”. Er verschijnt een lege Popple op het canvas.
- Voer een tekst in die je in je Popple wilt opnemen.
  Als je een internetadres invoert maakt Popplet daar automatisch een hyperlink van die
  doorlinkt naar de website als er op die link wordt geklikt.
- Klik onderaan de Popple op de hoofdletter A en daarna op de gewenste lettergrootte en de
  gewenste uitlijning.
- Wil je de zwarte rand om de Popple een andere kleur geven klik dan op het rechthoekje aan de
  linker onderkant van de Popple en daarna op de gewenste kleur.
- Wil je een eenvoudige schets bij de tekst opnemen klik dan onderaan de Popple op het icoontje
  van het potlood, klik op de gewenste kleur en beweeg de muiswijzer met ingedrukte linker
  muisknop over de Popple. 
- Is er te weinig ruimte in de Popple maak de Popple dan groter met een klik op de knop
  “Expand”.
- Wil je een Popple groter, kleiner, breder of smaller maken klik dan op die Popple en versleep    
  één van de driehoekjes bij de hoekpunen met ingedrukte muisknop tot de Popple de gewenste
  groottte heeft.
- Is de Popple klaar sla hem dan op door achtereenvolgens te klikken op het blauwe tandwiel
  links bovenaan de pagina, de knop “Save” en de knop “OK”. 

Een Popple vullen met een illustratie vanaf je pc.
In een Popple kunnen geen illustraties worden opgenomen die rechtstreeks afkomstig zijn van het Internet. Wil je toch een plaatje van Internet gebruiken, sla het plaatje dan eerst op op je eigen pc.
- Klik op het blauwe tandwiel links bovenaan de pagina.
- Klik op de knop “New Popple”. Er verschijnt een lege Popple op het canvas.
- Klik rechtsonder de Popple op het icoontje met de twee bergen.
- Klik op het icoontje van de computer.
- Zoek op je pc naar de illustratie die je wilt toevoegen, klik erop en daarna op de knop
  “Openen”. De illustratie verschijnt nu in de Popple.
- Voeg eventueel nog een tekst of een schets toe en geef de Popple de gewenste kleur en grootte.
- Is de Popple klaar sla hem dan op door achtereenvolgens te klikken op het blauwe tandwiel
  links bovenaan de pagina, de knop “Save” en de knop “OK”. 

Een Popple vullen met een Youtube-filmpje of een Vimeo-filmpje.
Voordat je een Popple gaat vullen met een filmpje is het handig om dat filmpje eerst op te zoeken op Youtube of Vimeo en het internetadres van dat filmpje te achterhalen.
- Laat Popplet open staan.
- Surf op een ander tabblad naar https://www.youtube.com/ of https://vimeo.com/
- Zoek op Youtube of Vimeo naar het gewenste filmpje en speel het af.
  Heb je het filmpje gevonden dan zie je het internetadres van dat filmpje bovenaan het
  scherm op de adresregel.
- Geef net zoveel muisklikken op het internetadres van het filmpje tot het adres blauw is
  geslecteerd.
- Geef een rechter muisklik in het blauw geselecteerde adres en klik daarna op “Kopiëren”.
  Het adres is nu opgeslagen in het geheugen van de pc.
- Ga nu terug naar het tabblad waarop Popplet is geopend.
- Klik in Popplet op het blauwe tandwiel links bovenaan de pagina.
- Klik op de knop “New Popple”. Er verschijnt een lege Popple op het canvas.
- Klik rechtsonder de Popple op het icoontje met de twee bergen.
- Klik op het logo van “Youtube” of van “Vimeo”.
- Geef op het schermpje dat verschijnt een muisklik in het invoerveld.
- Geef een rechter muisklik in hetzelfde invoerveld en  klik op “Plakken”.
  Het internetadres van het filmpje dat nog was opgeslagen in het geheugen van de pc staat
  nu in het invoerveld.
- Klik bij Youtubo achtereenvolgens op het icoontje van het vergrootglas, de verkleinde
  weergave van het filmpje en daarna op de knop “Add to Popple”.
  Klik bij Vimeo op “OK”. 
  Het filmpje verschijnt nu in de Popple.
- Voeg eventueel nog een tekst of een schets toe en geef de Popple de gewenste kleur en de
  gewenste grootte.
- Is de Popple klaar sla hem dan op door achtereenvolgens te klikken op het blauwe tandwiel
  links bovenaan de pagina, de knop “Save” en de knop “OK”.

NB. Je kunt ook een nieuwe Popple maken door op een al aanwezige Popple te klikken en de grijs/witte rondjes aan de rand van de Popple met ingedrukte muisknop te verslepen. De twee Popples worden dan wel door een verbindingslijn met elkaar verbonden.

Zo kun je een Popple weer verwijderen.

- Klik op de Popple die je wilt verwijderen.
- Klik op het witte kruisje rechts bovenaan de Popple.
- Klik in het scherm met de tekst “Do you really want to delete this Popple?” op de knop “Yes”.
- Sla de wijzigingen op door achtereenvolgens te klikken op
het icoontje van het blauwe
  tandwiel links bovenaan de pagina, de knop “Save” en de knop “OK”.

Zo kun je een Popple door een verbindingslijn met een andere Popple verbinden.
- Klik op een Popple die je met een andere Popple wilt verbinden.
- Klik op één van de grijs/witte rondjes aan de zijkanten van de Popple en versleep het rondje
  met ingedrukte muisknop naar de Popple waarmee je de Popple wilt verbinden.
- Sla de wijzigingen op door achtereenvolgens te klikken op het icoontje van het blauwe
  tandwiel links bovenaan de pagina, de knop “Save” en de knop “OK”.

Zo verwijder je een verbindingslijn tussen twee Popples.

- Ga met de muiswijzer naar de verbindingslijn die je wilt verwijderen.
  Op de verbindingslijn verschijnt een wit kruisje.
- Klik op het kruisje en de verbindingslijn verdwijnt.
- Sla de wijzigingen op door achtereenvolgens te klikken op het icoontje van het blauwe
  tandwiel links bovenaan de pagina, de knop “Save” en de knop “OK”.

Zo open je een eerder gemaakte Popplet.
- Surf naar http://popplet.com/
- Log in en er verschijnt een overzichtspagina met daarop alle Popplets die je hebt gemaakt.
  Komen deze Popplets niet in beeld roep ze dan op met een klik op het tabblad “Your Popplets”
  links bovenaan de pagina.
- Klik op de Popplet die je wilt openen.

Zo maak je van een Popplet een presentatie.
Bij het maken van een presentatie geef je alle Popples een nummer. Bij het afspelen van een presentatie wordt in volgorde van nummering ingezoomd op de afzonderlijke Popples.
- Surf naar http://popplet.com/ en log in.
- Open de Popplet waarvan je een presenatie wilt maken.
- Klik links bovenaan de pagina op het icoontje van het blauwe tandwiel.
- Klik op de knop “View” en daarna op “Presentation mode”.
- Klik links onderaan de pagina op de knop “Record”.
- Klik op de Popple die in je presentatie als eerste in beeld moet komen. Na de klik verschijnt
  in de Popple het nummer “1”.
- Klik nu op de Popple die als tweede moet verschijnen en daarin verschijnt het nummer “2”.
- Herhaal dit en voorzie alle Popples op deze manier van een nummer.
- Wil je nog veranderingen aanbrengen in de nummering van de Popples en een Popple eerder of
  later laten verschijnen klik dan in betreffende Popple op het plus- of minteken. De nummering
  van de overige Popples past zich automatisch aan.
- Ben je klaar met het nummeren van de Popples sla de wijzigingen dan op door achtereen-   
  volgens te klikken op het icoontje van het blauwe tandwiel links bovenaan de pagina, de knop 
  “Save” en de knop “OK”.

Zo speel je een presentatie van een Popplet af.
- Surf naar http://popplet.com/ en log in.
- Open de Popplet die je wilt presenteren.
- Klik links bovenaan de pagina op het icoontje van het blauwe tandwiel.
- Klik op de knop “View” en daarna op “Presentation mode”.
- Klik links onderaan de pagina op de knop met de blauwe driehoek en de tekst “Present”.
- Klik op de knop “OK”. De presentatie wordt gestart en er wordt ingezoomd op de eerste
  Popple.
- Druk op het toetsenbord op de rechter pijltjestoets om naar de volgende Popple te gaan en
  daarop in te zoomen.
- Wil je terug naar een vorige Popple druk dan op de linker pijltjestoets.
- Wil je de presentatie weer verlaten klik dan rechtsonder op de knop “Exit”.


Zo kun je anderen uitnodigen om met jou aan een Popplet te werken.  
NB. Je kunt alleen maar mensen uitnodigen die al een account hebben bij Popplet.
- Surf naar http://popplet.com/ en log in.
- Open de Popplet die genodigden mogen bewerken.
- Klik rechts bovenin op de knop “Share”.
- Klik op de knop “Add collaborator”.
- Voer op de invoerregel met de tekst “Enter name or email address” de naam of het e-mailadres
  in van de persoon die jouw Popplet mag bewerken.
- Klik in de lijst met namen die verschijnt op de naam van de persoon die jouw Popplet mag
  bewerken. De naam van deze persoon verschijnt nu onder de tekst “Invitees”.
- Klik op de knop “Add them” en er wordt een e-mail verstuurd naar deze persoon.
- De persoon die je hebt toegevoegd ontvangt nu een e-mail. In die e-mail bevindt zich een
  hyperlink. Als hij daarop klikt en inlogt op Popplet kan hij jouw Popplet bewerken.

Zo kun je een Popplet publiceren en zichtbaar maken voor anderen.
- Surf naar http://popplet.com/ en log in.
- Open de Popplet die je wilt publiceren.
- Klik rechts bovenin op de knop “Share”.
- Klik op de knop “Make Popplet public”.
- Selecteer het rondje voor de gewenste optie en klik op de knop “Save”.

Zo kun je een Popplet delen met anderen.
- Surf naar http://popplet.com/ en log in.
- Open de Popplet die je wilt delen met anderen.
- Klik rechts bovenin op de knop “Share”.
- Klik op één van de vier witte icoontjes onder de tekst “Share”. Het maakt niet uit op welk
  icoontje je klikt, het resultaat blijft hetzelfde.
Delen via Facebook.
- Klik onder de tekst “post it on” op het logo van Facebook.
- Voer op het volgende scherm een bericht in en klik op de knop “Link delen’.
  Zo nodig moet je eerst nog inloggen op Facebook.
Delen via Twitter.
- Klik onder de tekst “post it on” op het logo van Twitter.
- Pas op het volgende scherm eventueel nog de tekst van de Tweet aan en klik op de knop
  “Tweeten”.
  Zo nodig moet je eerst nog inloggen op Twitter.
Delen via e-mail.
- Voer op het invoerveld onder “Email friends” de e-mailadressen in van de personen met wie je
  de Popplet wilt delen. Gebruik je meerdere e-mail-adressen, zet dan tussen die e-mailadressen
  een komma.
- Klik op de knop “Email” en het internetadres van de Popplet wordt per e-mail verzonden.
Delen d.m.v. het vertstrekken van een link.
- Onder de tekst “Copy and paste link” bevindt zich het e-mailadres van de Popplet.
- Verstrek dit adres aan anderen. Wie naar dit adres surft komt terecht op jouw Popplet.
Embedden op eigen website of weblog.
- Op het tekstveld onder “Embed it” bevindt zich de html-code waarmee je de Popplet kunt
  opnemen op je eigen website of weblog.
- Geef een muisklik in die html-code. De code wordt geselecteerd.
- Geef een rechter muisklik in de geselecteerde code en klik op “Kopiëren”.
- Log in op je website of weblog en plak de code op die plaats waar je html-code kunt invoeren.
- Sla de wijzigingen op en de Popplet staat op je website of weblog.


Zo verwijder je jouw eigen profielnaam uit Popples.
- Surf naar http://popplet.com/,log in en open de gewenste Popplet.
- Klik links bovenaan de pagina op het icoontje van het blauwe tandwiel.
- Klik op “View” en vervolgens op “Hide nametags” en jouw profielnaam bij de Popples wordt
  verwijderd.
- Sla de wijzigingen op door achtereenvolgens te klikken op het icoontje van het blauwe
  tandwiel links bovenaan de pagina, de knop “Save” en de knop “OK”.

Demo: Zo maak je een Popplet.

1 opmerking:

  1. Mind maps are a great way to unleash powerful ideas. It is the ultimate outcome of a brainstorming session. Drawing mind map with hand is never easy. But using a mind map software would make things so much easier.

    BeantwoordenVerwijderen