189. 10 Minute Mail: Veilig een account aanvragen met een wegwerpmailadres.Om gebruik te kunnen maken van een Web-2.0-toepassing is het meestal nodig om een account aan te vragen. Bij zo'n accountaanvraag dienen minimaal een e-mailadres en een zelf te bedenken wachtwoord te worden opgegeven.
Veel docenten zijn huiverig om hun e-mailadres te verstrekken en zijn bang dat er misbruik van wordt gemaakt. Zij vrezen bijvoorbeeld verlies van privacy en te worden overladen met ongewenste mail. Dit probleem wordt nog vergroot als ook hun leerlingen voor gebruik van de toepassing een account moeten aanvragen.
Dit probleem is eenvoudig te omzeilen door bij het aanvragen van een account gebruik te maken van  een 10-minuten-e-mail-adres oftewel een wegwerpmailadres, waarbij gebruik gemaakt wordt van een tijdelijk e-mailadres dat na 10 minuten automatisch wordt vernietigd.
Na de aanvraag van een account bij een web 2.0 toepassing ontvangt de aanvrager over het algemeen ogenblikkelijk een e-mail waarin hij ter verificatie op een link moet klikken. Deze mail ontvangt hij dan op zijn tijdelijke e-mailadres. Voorwaarde is wel dat de accountaanvraag en de verificatie daar-van middels een klik op de link in de e-mail binnen 10 minuten (te verlengen tot 20 min) dienen plaats te vinden.
Hoe één en ander in zijn werk gaat staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo vraag je een account aan m.b.v een wegwerpmailadres.
- Surf naar http://10minutemail.com/
- In het midden van de pagina die zich opent staat het tijdelijke e-mailadres vermeld.
  Dit adres blijft 10 minuten actief, daarna wordt het automatisch vernietigd.
  Denk je de accountaanvraag bij de web 2.0-toepassing niet in 10 minuten te kunnen voltooien, klik
  dan twee regels onder het e-mailadres op "10 minuten extra": het e-mailadres blijft dan 20 minuten
  actief.
- Kopieer het e-mailadres.
  Bewaar het emailadres zorgvuldig: je hebt het later nodig om te kunnen inloggen op de web 2.0 toepassing.
- Laat de pagina van 10 minute mail open staan en surf op een ander tabblad naar de web
  2.0-toepassing waarbij je een account wilt aanvragen en start daar de accountaanvraag.
  Voer de gevraagde gegevens in (dit kunnen fictieve gegevens zijn) en plak het gekopieerde e-mailadres op
  die invoerregel waar dat nodig is.
  Klik op de knop om de aanvraag in te dienen.
- Ga nu terug naar het nog geopende tabblad van 10 minute mail.
  Als het een accountaanvraag betreft waarbij een verificatiemail wordt verstuurd dan ontvang je
  die over het algemeen al vrij snel in je mailbox. Die verificatiemail verschijnt na enkele ogen-
  blikken automatisch onderaan de pagina onder het kopje "Berichten".
  Gebeurt dat niet, druk dan op F5 om de pagina te verversen.
- Is de mail binnen, klik dan in de kolom "Onderwerp" op de mail om die te openen en klik in die
  mail op de link om je account te verifiëren.
- Na verificatie kun je inloggen op de web 2.0 toepassing.

NB. Ontvang je geen mail, dan betreft het hoogst waarschijnlijk een web 2.0 toepassing waarbij geen verificatiemail wordt verstuurd en waarbij je direct na de aanvraag kunt inloggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten