In de Webwinkel van ICT-idee zijn sjablonen verkrijgbaar voor het maken van een kwartetspel, een memoryspel en flashcards. Ook is daar te bestellen het ganzenbordspel "Word Mediawijs" en het rekenspel "Combisom".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

185: Flipquiz: maak je eigen quizgame.
Flipquiz is een tool waarmee op eenvoudige en uiterst efficiënte wijze zogenaamde quizboards gemaakt kunnen worden. Een quizboard is een pagina met 6 kolommen van elk 5 kaartjes (= 30 kaartjes). Op de bovenste 6 kaartjes staat het getal 100, op de rijen daaronder respectievelijk 200, 300, 400 en 500. Elk kaartje correspondeert met een vraag, waarbij geldt hoe hoger het getal op het kaartje hoe moeilijker de vraag. Wie een vraag goed beantwoord verdient daarmee het aantal punten dat op het kaartje staat vermeld.

Met enige creativiteit zijn tal van manieren te bedenken waarop een Flipquiz gespeeld kan orden.
De volgende manier is een beproefde methode.
- Verdeel de klas in groepjes van vier.
- Zorg ervoor dat iedere groep de beschikking heeft over een pc, laptop, tablet of smartphone.
- Open het quizboard.
- Leerling 1 kiest een kaartje (hoe hoger het getal, hoe moeilijker de vraag) en klikt daarop.
- Leerling 1 beantwoordt de vraag.
- Leerling 1 klikt op "Reveal Answer" en het antwoord wordt getoond.
  Is het gegeven antwoord juist dan verdient leerling 1 het aantal punten dat op het kaartje stond.
  Bij een onjuist antwoord worden geen punten verdiend. Ook kan worden afgesproken dat het aantal
  punten in mindering wordt gebracht.
  Het aantal behaalde punten wordt genoteerd op een scorelijst.
- Vervolgens is het de beurt aan respectievelijk leerling 2, 3 en 4 enz.
- Wie aan het einde van het spel de meeste punten heeft verzameld is winnaar.

Het spel kan ook klassikaal gespeeld worden. Verdeel de klas dan in bijvoorbeeld 3, of 4 groepen. Wijs per groep 2 leerlingen aan die in overleg steeds een vraag kiezen. Geef een groep bij het beantwoorden van een vraag steeds 1 minuut bedenktijd om in overleg een antwoord te bedenken.

Flipquiz kan ook gebruikt worden om leerstof te oefenen of te herhalen. De getallen op de kaartjes kunnen dan desgewenst genegeerd worden.
Als voorbeeld een oefening met de hoofdsteden van de Nederlandse provincies en de landen van  Europa.
Hoe je een Quizboard kunt maken staat onder het voorbeeld stap-voor-stap beschreven.

Zo vraag je een account aan bij Flipquiz.
- Surf naar http://flipquiz.me/
- Klik rechts bovenin op "Login" .
- Klik op de knop "I want to create an account".
- Voer op het volgende scherm op de plaats van de invoervelden achtereenvolgens in: een username,
  een e-mailadres, 2x een zelf te kiezen password, je voornaam en je achternaam en klik daarna op
  "Create new account".
  Je hebt nu een account en kunt vanaf nu inloggen op Flipquiz.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Flipquiz.
Inloggen.
- Surf naar http://flipquiz.me/
- Klik rechts bovenin op "Login".
- Voer op het volgende scherm je username (of e-mailadres) en password in en klik daarna op de
  knop "Log in".
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin, naast je naam, op het icoontje van het cirkeltje met het verticale streepje.

Zo maak je een quizgame met Flipquiz.
- Surf naar http://flipquiz.me/ en log in.
- Klik op de groene knop "Create a new board".
- Voer op de invoerregel onder "Board Name" een titel in voor je quiz.
- Op de geopende pagina bevinden zich 6 tabbladen genaamd Category 1, Category 2, enz..
  Ieder tabblad vertegenwoordigt en kolom met 5 vragen.
  Wil je de vragen van een quiz in rubrieken onderverdelen, klik dan op elk van die tabbladen en voer
  bij elk tabblad op het invoerveld onder "Category" een titel in. Die titel verschijnt straks als
  kolomopschrift boven de kolommen.
- Op ieder tabblad kun je 5 vragen met bijbehorende antwoorden invoeren.
  Klik op het invoerveld onder "Question 1" en voer vraag 1. 
  Klik even daaronder op het invoerveld onder "Answer" en voer het antwoord op die vraag in.
  Doe ditzelfde bij de vragen 2 t/m 5. Laat de vragen oplopen in moeilijkheidsgraad. Vraag 1 is een
  100-punten-vraag, vraag 2 een 200-puntenvraag enz..
- Zijn alle tabbladen gevuld met vragen en antwoorden (6 x 5 = 30 vragen) scroll dan naar beneden en
  klik op de groene knop "Save".
  De quiz is nu klaar en kan gespeeld worden.

Zo kun je een quiz openen en spelen en delen met anderen.
Quiz openen en spelen.
- Surf naar http://flipquiz.me/ en log in.
- Klik op de oranje knop "My boards".
- Klik achter de quiz die je wilt spelen op het icoontje met de 9 blokjes en de quiz wordt geopend.
  Je kunt het spel nu spelen zoals hierboven beschreven.
Quiz delen met anderen.
-
De quiz die je net hebt geopend heeft een eigen internetadres. Dat adres vind je in de adres-regel
  bovenaan de pagina. Kopieer dit adres en verstrek het aan anderen.
  Wie naar dit adres surft kan de quiz spelen.
- Je kunt de quiz ook delen met anderen via Twitter, Facebook of  Google+.
  Wil je dat, klik dan onderaan de pagina op de knop "Share", klik op het icoontje van de gewenste
  dienst en handel zoals gevraagd.

Zo kun je een eerder gemaakte quiz wijzigen of weer verwijderen.

- Surf naar http://flipquiz.me/ en log in.
- Klik op de oranje knop "My boards".
Verwijderen.- Klik achter de quiz die je wilt verwijderen op het icoontje van de rode cirkel met witte kruis.
Wijzigen.
- Klik achter de quiz die je wilt wijzigen op het icoontje van het potlood.
- Pas de namen van de categorieën (tabbladen), de vragen en/of de antwoorden aan, scroll daarna naar
  beneden en klik op de groene knop "Save".
NB. Als je klikt op de titel van de quiz in plaats van op het icoontje van het potlood verschijnt een overzichtspagina met daarop alle vragen en antwoorden die je stuk voor stuk kunt wijzigen "na een klik op "Edit.

2 opmerkingen:

 1. Dit kreeg ik te lezen.

  FlipQuiz is Shutting Down.
  For financial reasons, it has unfortunately become impossible to continue supporting FlipQuiz and the FlipQuiz community. Thank you for your support the last 5 years! God bless you all.

  FlipQuiz will officially shut down at the end of August (August 31, 2019). For recommendations on other classroom tools, check out this article from @TeacherToolkit.

  PRO MEMBERS: Your subscription will automatically be cancelled between now and August 31st. If you signed up for PRO yearly after March 1, 2019, your payment will be refunded automatically between now and August 31st.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. het lukt niet op de site flipquiz.me te openen. Error and not found is the answer

  BeantwoordenVerwijderen